Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2019-04-11

Sammanträde 2019-04-11

Datum
Klockan
18:45
Plats
Konferenscentret i gatuplanet på Storforsplan 36, Farsta centrum

FÖRE SAMMANTRÄDET: ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.30-18.45

INVÅNARNAS FRÅGOR OCH MEDBORGARFÖRSL Läs mer...AG TILL NÄMNDEN
Här kan du som bor i stadsdelsområdet ställa frågor och diskutera sådant som nämnden ansvarar för – förskola och fritid, parkskötsel, äldreomsorg, socialtjänst och stöd och service till personer med funktionsvariationer.

Du som har lämnat in medborgarförslag har möjlighet att presentera det närmare. När förvaltningen har skrivit ett förslag till svar kan du även berätta vad du tycker om det, innan nämnden fattar sitt beslut.


NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 18.45


Handlingar och protokoll finns i pappersform på stadsdelsbiblioteken i Farsta, Gubbängen och Sköndal, och även i stadsdelsförvaltningens reception i Farsta centrum, Storforsplan 36, plan 11.

Bilagor till föredragningslista
190411 tilläggpdf.pdf (88 kb)

1 Godkännande av föredragningslistan

BESLUTSÄRENDEN

2 Anmälan av inlämnade medborgarförslag

4 Riktlinjer för direktupphandling för Farsta stadsdelsnämnd

5 Delegering av återsökning av statsbidrag för flyktingmottagande

6 Utseende av ny firmatecknare

REMISSER OCH YTTRANDEN

7 Revidering av samverkansavtal med Micasa gällande särskilda boendeformer

8 Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2019/2020

Svar på remiss från kommunstyrelsen

8:a Språkcentrum för nationella minoritetsspråk

Svar på remiss från kommunstyrelsen

9 Serveringstillstånd för restaurang Sultan Cafe & Bar i Sköndal

Svar på remiss från socialnämnden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Serveringstillstånd för provsmakning för mikrobryggeriet PangPang Brewery i Hökarängen

Svar på remiss från socialnämnden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Detaljplan för del av fastigheterna Bjurö 1 och Farsta 2:1 m fl i Farsta strand

ANMÄLNINGSÄRENDEN

12 Patientsäkerhetsberättelser 2018 för särskilda boenden i kommunal regi och på entreprenad

14 Socialtjänstinspektörernas rapport Vuxna i missbruk - tillämpningen av LVM

16 Funktionshinderrådets protokoll den 1 april 2019

18 Miljörådets protokoll den 12 mars 2019

19 Demokrati-, integrations- och föreningsrådets protokoll den 22 mars 2019

20 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden

ÖVRIGT

21 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

24 Sociala delegationens protokoll den 21 mars, den 4 april (extra sammanträde) och den 11 april 2019

§1 Godkännande av föredragningslistan

§4 Riktlinjer för direktupphandling för Farsta stadsdelsnämnd

§5 Delegering av återsökning av statsbidrag för flyktingmottagande

§6 Utseende av ny firmatecknare

§7 Revidering av samverkansavtal med Micasa gällande särskilda boendeformer Svar på remiss från kommunstyrelsen

§8 Trafikförändringar i SL-trafiken och Waxholmsbolagets trafik 2019/2020

§9 Språkcentrum för nationella minoritetsspråk

§10 Serveringstillstånd för restaurang Sultan Cafe & Bar i Sköndal

§11 Serveringstillstånd för provsmakning för mikrobryggeriet PangPang

§12 Detaljplan för del av fastigheterna Bjurö 1 och Farsta 2:1 m fl i Farsta strand

§13 Patientsäkerhetsberättelser 2018 för särskilda boenden i kommunal regi och på entreprenad

§15 Socialtjänstinspektörernas rapport Vuxna i missbruk -­ tillämpningen av LVM

§17 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden

§18 Nämndens frågor och information från förvaltningen