Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-10-20

Sammanträde 2016-10-20

Datum
Klockan
18:00
Plats
Konferenscentret Storforsplan 36 (gatuplanet) i Farsta centrum

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.00-18.45

Skarpnäckslyftet – tillsammans för ökad trygghet i Baga Läs mer...rmossen och Skarpnäck
Avdelningschef Lars-Gunnar Winsa från Skarpnäcks stadsdelsförvaltning berättar om ett framgångsrikt samarbete som har pågått sedan 2009.


Invånarnas frågor och medborgarförslag till nämnden
Här kan du som bor i stadsdelsområdet ställa frågor och lämna synpunkter om sådant som nämnden ansvarar för – förskola och fritid, parkskötsel, äldreomsorg och socialtjänst.

Du som har lämnat in medborgarförslag har möjlighet att presentera och förtydliga ditt förslag. När förvaltningen har skrivit ett förslag till svar kan du även berätta vad du tycker om det, innan nämnden fattar sitt beslut.


NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 18.45

Sammanträdet webbsänds på www.bambuser.com/channel/StockholmFarsta. Du kan även titta på det i efterhand.

1 Godkännande av föredragningslistan

2 Anmälan av inlämnade medborgarförslag

3 Orienteringstavlor i Fagersjö. Svar på medborgarförslag efter återremiss vid stadsdelsnämndens sammanträdet den 19 maj 2016

4 Konkreta åtgärder för balans i ekonomin inom äldreomsorgen. Svar på skrivelse från M och L

5 Utökat alkoholförbud vid Farsta centrum. Framställan till kommunfullmäktige

6 Uppföljning av vård- och omsorgsboenden på entreprenad - Veckobo

7 Medborgarbudget 2: Aktivitetsparken Måsen i Fagersjö

8 Former för kontaktpolitiker

9 Stadsdelsnämndens sammanträden 2017

11 Ekonomisk månadsrapport september 2016

REMISSER OCH YTTRANDEN

12 Motion M om 4 000 nya bostäder mellan Gubbängen och Skarpnäck. Svar på remiss från kommunstyrelsen

13 Motion C om fler cykelpumpstationer i Stockholm. Svar på remiss från kommunstyrelsen

14 Motion C om fruktlunder i staden. Svar på remiss från kommunstyrelsen

15 Avfallsplan för Stockholm 2017-2020. Svar på remiss från avfallsnämnden

ANMÄLNINGSÄRENDEN

16 Samverkansöverenskommelse mellan stadsdelsförvaltning och skolan om barn och unga

17 Utbyggnad av tunnelbanedepå i Högdalen och anslutningsspår till Gröna linjens Farstagren. Anmälan av svar på förvaltningsremiss från kommunstyrelsen

18 Inriktning för lokala utvecklingsprojekt år 2017 och redovisning av lokala utvecklingsprojekt år 2015. Rapport från socialnämnden

20 Pensionärsrådets protokoll den 10 oktober 16

21 Demokratirådets protokoll den 11 oktober 2016

22 Utvecklings- och näringslivsrådets protokoll den 12 oktober 2016

23 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

24 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

26 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

27 Sociala delegationens protokoll den september (extra sammanträde), den 29 september, den 6 oktober (extra sammanträde) och den 20 oktober 2016

§1 Godkännande av föredragningslistan

§2 Anmälan av inlämnade medborgarförslag

§3 Orienteringstavlor i Fagersjö. Svar på medborgarförslag efter återremiss vid stadsdelsnämndens sammanträdet den 19 maj 2016

§4 Konkreta åtgärder för balans i ekonomin inom äldreomsorgen. Svar på skrivelse från M och L

§5 Utökat alkoholförbud vid Farsta centrum. Framställan till kommunfullmäktige

§6 Uppföljning av vård- och omsorgsboenden på entreprenad - Veckobo

§7 Medborgarbudget 2: Aktivitetsparken Måsen i Fagersjö

§8 Former för kontaktpolitiker

§9 Stadsdelsnämndens sammanträden 2017

§11 Ekonomisk månadsrapport september 2016

§12 Motion M om 4 000 nya bostäder mellan Gubbängen och Skarpnäck. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§13 Motion C om fler cykelpumpstationer i Stockholm. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§14 Motion C om fruktlunder i staden. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§15 Avfallsplan för Stockholm 2017-2020. Svar på remiss från avfallsnämnden

§16 Samverkansöverenskommelse mellan stadsdelsförvaltning och skolan om barn och unga

§17 Utbyggnad av tunnelbanedepå i Högdalen och anslutningsspår till Gröna linjens Farstagren. Anmälan av svar på förvaltningsremiss från kommunstyrelsen

§18 Inriktning för lokala utvecklingsprojekt år 2017 och redovisning av lokala utvecklingsprojekt år 2015. Rapport från socialnämnden

§19 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

§20 Nämndens frågor och information från förvaltningen