Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-12-16

Sammanträde 2015-12-16

Datum
Klockan
18:00
Plats
Storforsplan 36 i Farsta centrum, gatuplanet, rum STORFORS

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.00-18.30

Invånarnas frågor till nämnden
Här finns även möjlighe Läs mer...t för förslagsställare att presentera de medborgarförslag som behandlas vid kvällens sammanträde.


NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 18.30

Sammanträdet webbsänds på www.bambuser.com/channel/StockholmFarsta. Du kan även titta på det i efterhand.

1 Godkännande av dagordningen

3 Anmälan av inlämnade medborgarförslag

4 Uppföljning av vård- och omsorgsboenden på entreprenad - Veckobo

5 Stadsdelsnämndens pensionärsråd 2016

6 Instruktion och vice ordförande för stadsdelsnämndens utvecklings- och näringslivsråd

7 Ändrad instruktion för stadsdelsnämndens demokratiråd

8 Ekonomisk månadsrapport november 2015

REMISSER OCH YTTRANDEN

9 Program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet - svar på remiss från kommunstyrelsen

10 Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation inom Stockholms stads särskilda boenden enligt socialtjänstlagen och LSS, dagverksamheter enligt socialtjänstlagen och daglig verksamhet enligt LSS - svar på remiss från kommunstyrelsen

11 Ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar - svar på remiss från kommunstyrelsen

12 Motion (C) om inkluderande design - svar på remiss från kommunstyrelsen

13 Motion (M) om förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism - svar på remiss från kommunstyrelsen

14 Motion (M) om laddstolpar för elbilar - svar på remiss från kommunstyrelsen

15 Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad - svar på remiss från trafiknämnden

ANMÄLNINGSÄRENDEN

16 Uppföljning av rättigheten till daglig utevistelse vid vård- och omsorgsboende - rapport från äldrenämnden

17 Funktionshinderrådets protokoll den 7 december 2015

18 Pensionärsrådets protokoll den 7 december 2015

19 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

20 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

21 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

23 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

24 Sociala delegationens protokoll den 3 december 2015

§1 Godkännande av dagordningen

§3 Anmälan av inlämnade medborgarförslag

§4 Uppföljning av vård- och omsorgsboenden på entreprenad - Veckobo

§5 Stadsdelsnämndens pensionärsråd 2016

§6 Instruktion och vice ordförande för stadsdelsnämndens utvecklings- och näringslivsråd

§7 Ändrad instruktion för stadsdelsnämndens demokratiråd

§8 Ekonomisk månadsrapport november 2015

§9 Program för upphandling och inköp samt klausul om antidiskriminering och meddelarfrihet - svar på remiss från kommunstyrelsen

§10 Riktlinjer för hälso- och sjukvårdsdokumentation inom Stockholms stads särskilda boenden enligt socialtjänstlagen och LSS, dagverksamheter enligt socialtjänstlagen och daglig verksamhet enligt LSS - svar på remiss från kommunstyrelsen

§11 Ökat ansvar till servicenämnden för centrala upphandlingar - svar på remiss från kommunstyrelsen

§12 Motion (C) om inkluderande design - svar på remiss från kommunstyrelsen

§13 Motion (M) om förebyggande arbete mot våldsbejakande extremism - svar på remiss från kommunstyrelsen­

§14 Motion (M) om laddstolpar för elbilar - svar på remiss från kommunstyrelsen

§15 Plan för säkra och trygga skolvägar i Stockholms stad - svar på remiss från trafiknämnden

§16 Uppföljning av rättigheten till daglig utevistelse vid vård- och omsorgsboende - rapport från äldrenämnden

§17 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

§18 Nämndens frågor och information från förvaltningen