Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-08-28

Sammanträde 2014-08-28

Datum
Klockan
18:00
Plats
Aktivitetshuset Tuben, Farsta Centrum

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.00-18.45

18.00-18.30: Hur arbetar förvaltningen med kultur?
Kul Läs mer...tursamordnare Marie Ehrenbåge berättar

18.30-18.45: Medborgarnas frågor till nämnden
Här finns även möjlighet för förslagsställare att presentera de medborgarförslag som behandlas vid kvällens sammanträde.

Nämndens sammanträde inleds tidigast klockan 18.45

Bilagor till föredragningslista
140828 tillägg.pdf (139 kb)

2 Lokaler till föreningar och kultur - svar på skrivelse från (MP) och (V)

3 Ny förskola på Ekebergabacken, kvarteret Perstorp 2, i Farsta - inriktningsbeslut

4:A Upphandling av städtjänster i verksamhetslokaler och i ordinärt boende inom hemtjänsten

5 Delegering till och förordnande av tjänstemän vid Socialjouren

6 Ekonomisk månadsrapport juli 2014

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

7 Revidering av Vision 2030 - ett Stockholm i världsklass. Svar på remiss från kommunstyrelsen

9 Ansökan om serveringstillstånd för Pappas Burger & Deli i Farsta centrum. Svar på remiss från socialnämnden

10 Krav på lex Sarah-rutiner. Yttrande till IVO efter tillsyn i enskilt ärende

ANMÄLNINGSÄRENDEN

11 Stadsdelsnämndens protokoll den 12 juni 2014

12 Funktionshinderrådets protokoll den 18 augusti 2014

13 Pensionärsrådets protokoll den 18 augusti 2014

14 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

15 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

16 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

17 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

18 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken

19 Stadsdelsnämndens protokoll den 12 juni 2014, sluten del av sammanträdet

20 Sociala delegationens protokoll den 4 juni (extra sammanträde), den 19 juni, den 10 juli, den 31 juli och den 21 augusti 2014

§2 Lokaler till föreningar och kultur Svar på skrivelse från (MP) och (V)

§3 Ny förskola på Ekebergabacken, kvarteret Perstorp 2, i Farsta Inriktningsbeslut

§5 Upphandling av städtjänster i verksamhetslokaler och i ordinärt boende inom hemtjänsten

§6 Delegering till och förordnande av tjänstemän vid Socialjouren

§7 Ekonomisk månadsrapport juli 2014

§8 Revidering av Vision 2030 ­ ett Stockholm i världsklass

§10 Ansökan om serveringstillstånd för Pappas Burger & Deli i Farsta centrum

§11 Krav på lex Sarah-rutiner Yttrande till IVO efter tillsyn i enskilt ärende

§12 Anmälningsärenden och beslut enligt delegering