Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-02-19

Sammanträde 2015-02-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Aktivitetshuset Tuben vid t-banan i Farsta centrum

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.00-18.30

Det här händer inom ramen för Farstas idrotts- och häls Läs mer...oprofil och så här mäts resultaten av satsningen
Förvaltningens utvecklingsansvarige Thomas Kultti berättar

Invånarnas frågor till nämnden
Här finns även möjlighet för förslagsställare att presentera de medborgarförslag som behandlas vid kvällens sammanträde


NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 18.30

3 Skejtpark för sparkcyklar vid Odlarängen i Tallkrogen - svar på medborgarförslag

4 Hundrastgård i Fagersjö - inriktningsbeslut och svar på medborgarförslag

5 Intagningsstopp vid Farsta vård- och omsorgsboende

6:a Utseende av personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen

REMISSÄRENDEN OCH YTTRANDEN

7 Stadens upphandlingsverksamhet - yttrande till Stadsrevisionen efter granskning

8 Gångplan för Stockholm - svar på remiss från trafiknämnden

9 Hur säkerställer nämnden att rutiner för förhandsbedömningar inom barn- och ungdomsvården följs? Yttrande till IVO efter tillsyn i enskilt ärende

10 Hur säkerställer nämnden att barns behov av skydd och stöd utreds i de utredningar som inleds? Yttrande till IVO efter tillsyn i enskilt ärende

ANMÄLNINGSÄRENDEN

11 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut för kvartal 4 år 2014

12 Stadsdelsnämndens protokoll den 2 januari 2015

13 Stadsdelsnämndens protokoll den 29 januari 2015

14 Funktionshinderrådets protokoll den 9 februari 2015

16 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

17 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

18 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

19 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

20 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § föräldrabalken

ANMÄLNINGSÄRENDEN

21 Stadsdelsnämndens protokoll den 29 januari 2015, sluten del av sammanträdet

22 Sociala delegationens protokoll den 12 februari 2015

§3 Skejtpark för sparkcyklar vid Odlarängen i Tallkrogen Svar på medborgarförslag

§4 Hundrastgård i Fagersjö Inriktningsbeslut och svar på medborgarförslag

§5 Intagningsstopp vid Farsta vård- och omsorgsboende

§6 Föreningsbidrag 2015

§7 Utseende av personuppgiftsombud enligt personuppgiftslagen

§8 Stadens upphandlingsverksamhet Yttrande till Stadsrevisionen efter granskning

§9 Gångplan för Stockholm Svar på remiss från trafiknämnden

§10 Hur säkerställer nämnden att rutiner för förhandsbedömningar inom barn- och ungdomsvården följs? Yttrande till IVO efter tillsyn i enskilt ärende

§11 Hur säkerställer nämnden att barns behov av skydd och stöd utreds i de utredningar som inleds? Yttrande till IVO efter tillsyn i enskilt ärende

§12 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut för kvartal 4 år 2014

§13 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

§14 Nämndens frågor och information från förvaltningen