Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-05-19

Sammanträde 2016-05-19

Datum
Klockan
18:00
Plats
Fagersjöskolans matsal, Havsörnsgränd 16 i Fagersjö

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.00-18.30

Erfarenheter av medborgarbudget i Fagersjö

Invånarna Läs mer...s frågor till nämnden
Här finns även möjlighet för förslagsställare att presentera de medborgarförslag som behandlas vid kvällens sammanträde.


NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 18.30

Sammanträdet webbsänds på www.bambuser.com/channel/StockholmFarsta. Du kan även titta på det i efterhand.

1 Godkännande av föredragningslistan

3 Mattcurling och boule som inomhusaktiviteter i Farsta. Svar på medborgarförslag

4 Orienteringstavlor i Fagersjö. Svar på medborgarförslag

5 Kreativ personalmedverkan inom förskolan. Svar på skrivelse från S, MP och V

6 Stopp för uppförande av legala graffitiväggar i stadsdelsområdet. Svar på skrivelse från M och L

7 Är medborgarbudgetprocessen förenlig med kommunallagen? Svar på skrivelse från M och L

8 Mötesplats Fagersjö - resultatet av medborgarbudgeten i Fagersjö

9 Avveckling av förskolan Kråkan på Larsbodavägen 40 i centrala Farsta

10 Upprustning av parkmiljön vid Forsen i Farsta strand. Genomförandebeslut

11 Plan för folköl- och tobakstillsyn 2016

12 Gemensam upphandling av ramavtal för inhyrning av socialsekreterare och biståndsbedömare

13 Delegering till och förordnande av tjänstemän vid stadens Socialjour

REMISSER OCH YTTRANDEN

15 Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5). Svar på remiss från kommunstyrelsen

16 Personalpolicy för Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen

17 Motion (M) om tillträdesförbud till stadens simhallar. Svar på remiss från kommunstyrelsen

ANMÄLNINGSÄRENDEN

18 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut för kvartal 1 år 2016

19 Arbetet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott 2015. Årsrapport från socialnämnden

20 Uppföljning av utförare i enskild regi 15. Årsrapport från socialnämnden

21 Funktionshinderrådets protokoll den 9 maj 2016

23 Demokratirådets protokoll den 19 april 2016

24 Utvecklings- och näringslivsrådets protokoll den 6 april 2016

25 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

26 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

27 Upphandling av driften av Sköndals gruppbostäder. Förfrågningsunderlag

28 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

29 Lex Sarah i kommunal verksamhet. Redovisning av missförhållande vid enheten barn och ungdom - utredning

30 Lex Sarah i kommunal verksamhet. Redovisning av missförhållande vid Edö vård- och omsorgsboende

31 Lex Sarah i entreprenaddriven verksamhet. Redovisning av missförhållande vid Stora Sköndals vård- och omsorgsboende Veckobo

32 Sociala delegationens protokoll den 4 maj 2016

§1 Godkännande av föredragningslistan

§3 Mattcurling och boule som inomhusaktiviteter i Farsta. Svar på medborgarförslag

§4 Orienteringstavlor i Fagersjö. Svar på medborgarförslag

§5 Kreativ personalmedverkan inom förskolan. Svar på skrivelse från S, MP och V

§6 Stopp för uppförande av legala graffitiväggar i stadsdelsområdet. Svar på skrivelse från M och L

§7 Är medborgarbudgetprocessen förenlig med kommunallagen? Svar på skrivelse från M och L

§8 Mötesplats Fagersjö -­ resultatet av medborgarbudgeten i Fagersjö

§9 Avveckling av förskolan Kråkan på Larsbodavägen 40 i centrala Farsta

§10 Upprustning av parkmiljön vid Forsen i Farsta strand. Genomförandebeslut

§11 Plan för folköl- och tobakstillsyn 2016

§12 Gemensam upphandling av ramavtal för inhyrning av socialsekreterare

§13 Delegering till och förordnande av tjänstemän vid stadens Socialjour

§15 Låt fler forma framtiden! (SOU 2016:5). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§16 Personalpolicy för Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§17 Motion (M) om tillträdesförbud till stadens simhallar. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§18 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut för kvartal 1 år 2016

§19 Arbetet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott 2015. Årsrapport från socialnämnden

§20 Uppföljning av utförare i enskild regi 2015. Årsrapport från socialnämnden

§21 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering