Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-11-17

Sammanträde 2015-11-17

Datum
Klockan
19:00
Plats
Hökarängsskolans matsal, vid skolans ingång D1, mellan Hauptvägen 92 och 102 i Hökarängen OBS! ANNAN PLATS OCH ANNAN VECKODAG ÄN VANLIGT

ÖPPET FORUM KLOCKAN 19.00-19.30

Invånarnas frågor till nämnden
Här finns även möjlighe Läs mer...t för förslagsställare att presentera de medborgarförslag som behandlas vid kvällens sammanträde.


NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 19.30

Bilagor till föredragningslista
151117 tillägg.pdf (85 kb)

1 Godkännande av dagordningen

3 Sätt upp öppna graffitiväggar i stadsdelsområdet - svar på medborgarförslag

4 Rusta upp och återinvig Farstanäsets elljusspår - svar på medborgarförslag

5 Anmälan av deltagande vid pensionärsresor via sms-tjänst - svar på medborgarförslag

6 Minskat fokus på kvalitet inom äldreomsorgen - svar på skrivelse från M och FP

7 Ombyggnad och omstrukturering av Edö vård- och omsorgsboende och servicehus - inriktningsbeslut

8 Rapport om medborgarforum om lokalisering av förskolor i Farsta strand

9 Stadsdelsnämndens sammanträden 2016

9:A Utseende av ombud att föra nämndens talan

9:B Utseende av firmatecknare och utanordnare för utbetalning av pengar på nämndens vägnar

10 Ekonomisk månadsrapport oktober 2015

REMISSER OCH YTTRANDEN

11 Samverkan kring barn som far illa eller riskerar fara illa - ytrande över rapport från Stadsrevisionen

12 Motion (FP) om extra jobbstimulans - svar på remiss från kommunstyrelsen

13 Serveringstillstånd för restaurang Fresch & Fancy i Farsta centrum - svar på remiss från socialnämnden

14 Serveringstillstånd för restaurang Farsta Tapas Vin och Deli i Farsta centrum - svar på remiss från socialnämnden

ANMÄLNINGSÄRENDEN

15 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut för kvartal 3 år 20

16 Barnrättsperspektivet i socialtjänstens handläggning - rapport från Stadsrevisionen

17 Barnfamiljer i Stockholm som saknar stadigvarande boende - rapport från socialnämnden

20 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

21 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

22 Lex Sarah i kommunal verksamhet - information om missförhållande vid Farsta kommunala hemtjänst

23 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken

24 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken

25 Sociala delegationens protokoll den 5 november (extra sammanträde) och den 12 november 2015

§1 Godkännande av dagordningen

§3 Sätt upp öppna graffitiväggar i stadsdelsområdet - svar på medborgarförslag

§4 Rusta upp och återinvig Farstanäsets elljusspår - svar på medborgarförslag

§5 Anmälan av deltagande vid pensionärsresor via sms-tjänst - svar på medborgarförslag

§6 Minskat fokus på kvalitet inom äldreomsorgen - svar på skrivelse från M och FP

§7 Ombyggnad och omstrukturering av Edö vård- och omsorgsboende och servicehus - inriktningsbeslut

§8 Rapport om medborgarforum om lokalisering av förskolor i Farsta strand

§9 Stadsdelsnämndens sammanträden 2016

§10 Utseende av ombud att föra nämndens talan

§11 Utseende av firmatecknare och utanordnare för utbetalning av pengar på nämndens vägnar

§12 Ekonomisk månadsrapport oktober 2015

§13 Samverkan kring barn som far illa eller riskerar fara illa - yttrande över rapport från Stadsrevisionen

§14 Motion (FP) om extra jobbstimulans - svar på remiss från kommunstyrelsen

§15 Serveringstillstånd för restaurang Fresch & Fancy i Farsta centrum - svar på remiss från socialnämnden­

§16 Serveringstillstånd för restaurang Farsta Tapas Vin och Deli i Farsta centrum - svar på remiss från socialnämnden

§17 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut för kvartal 3 år 2015

§18 Barnrättsperspektivet i socialtjänstens handläggning - rapport från Stadsrevisionen

§19 Barnfamiljer i Stockholm som saknar stadigvarande boende - rapport från socialnämnden

§20 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

§21 Nämndens frågor och information från förvaltningen