Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-03-13

Sammanträde 2014-03-13

Datum
Klockan
18:00
Plats
Aktivitetshuset Tuben, Farsta Centrum

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.00-18.45

18.00-18.30: Så här arbetar förvaltningens fältassisten Läs mer...ter
Enhetschef Margareta Blom och hennes medarbetare berättar om det uppsökande arbetet bland ungdomar på gator och torg, skolor och fritidsgårdar och på internet


18.30-18.45: Medborgarnas frågor till nämnden
Här finns även möjlighet för förslagsställare att presentera de medborgarförslag som behandlas vid kvällens sammanträde.


Nämndsammanträdet börjar tidigast klockan 18.45

1 Anmälan av inlämnade medborgarförslag

2 Bemanningen vid Veckobo vård- och omsorgsboende - svar på skrivelse från (V)

3 Snöröjningen i Farsta stadsdelsområde - svar på skrivelse från (V)

4 Stärk beroendemottagningen vid Gullmarsplan - svar på skrivelse från (S), (MP) och (V)

5 Upprustning av parkleken Farstaängen i Farsta, etapp 3 - genomförandebeslut

6 Korttidstillsyn enligt LSS på fritidsgården Morris i Hökarängen

7 Granskning av gruppbostad inom socialpsykiatrin - rapport från socialnämnden och funktionshinderinspektörerna

8 Så här tyckte brukarna inom området funktionsnedsättning 2013 - resultat från stadens brukarundersökning

9 Så här tyckte de äldre om hemtjänsten i sitt servicehus 2013 - resultat från stadens brukarundersökning

10 Stöd till näringslivsutveckling i Farsta stadsdelsområde

11 Ekonomisk månadsrapport februari 2014

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

12 Strategi för att motverka hemlöshet i Stockholms stad 2014-2019 - svar på remiss från kommunstyrelsen

13 Förlängning och komplettering av länsövergripande policy för att förebygga missbruk och dopning - svar på remiss från kommunstyrelsen

14 Ändrade riktlinjer för tobaks- och folkölstillsynen samt kontroll av receptfria läkemedel - svar på remiss från kommunstyrelsen

15 Fossilbränsleoberoende organisation 2030 - svar på remiss från kommunstyrelsen

16 Aktualitetsprövning av Stockholms översiktsplan - svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

ANMÄLNINGSÄRENDEN

17 Stadsdelsnämndens protokoll den 6 februari 2014

18 Funktionshinderrådets protokoll den 3 mars 2014

19 Pensionärsrådets protokoll den 3 mars 2014

20 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

21 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

24 Lex Sarah i kommunal verksamhet - anmälan av missförhållande vid enheten för försörjningsstöd

25 Lex Sarah i kommunal verksamhet - anmälan av missförhållande vid Farsta vård- och omsorgsboende

ANMÄLNINGSÄRENDEN

26 Lex Sarah i privat verksamhet - information om missförhållande vid AB Jessys Assistans hemtjänst

27 Stadsdelsnämndens protokoll den 6 februari 2014, sluten del av sammanträdet

28 Sociala delegationens protokoll den 13 februari 2014

29 Sociala delegationens protokoll den 6 mars 2014

§1 Anmälan av inlämnade medborgarförslag

§2 Bemanningen vid Veckobo vård- och omsorgsboende Svar på skrivelse från (V)

§3 Snöröjningen i Farsta stadsdelsområde Svar på skrivelse från (V)

§4 Stärk beroendemottagningen vid Gullmarsplan Svar på skrivelse från (S), (MP) och (V)

§5 Upprustning av parkleken Farstaängen i Farsta, etapp 3 Genomförandebeslut

§6 Korttidstillsyn enligt LSS på fritidsgården Morris i Hökarängen

§7 Granskning av gruppbostad inom socialpsykiatrin Rapport från socialnämnden och funktionshinderinspektörerna

§8 Så här tyckte brukarna inom området funktionsnedsättning 2013 Resultat från stadens brukarundersökning

§9 Så här tyckte de äldre om hemtjänsten i sitt servicehus 2013 Resultat från stadens brukarundersökning

§10 Stöd till näringslivsutveckling i Farsta stadsdelsområde

§11 Ekonomisk månadsrapport februari 2014

§12 Strategi för att motverka hemlöshet i Stockholms stad 2014-2019 Svar på remiss från kommunstyrelsen

§13 Förlängning och komplettering av länsövergripande policy för att förebygga missbruk och dopning Svar på remiss från kommunstyrelsen

§14 Ändrade riktlinjer för tobaks- och folkölstillsynen samt kontroll av receptfria läkemedel Svar på remiss från kommunstyrelsen

§15 Fossilbränsleoberoende organisation 2030 Svar på remiss från kommunstyrelsen

§16 Aktualitetsprövning av Stockholms översiktsplan Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

§17 Anmälningsärenden och beslut enligt delegering

§18 Nämndens frågor och information från förvaltningen