Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-03-10

Sammanträde 2016-03-10

Datum
Klockan
18:45
Plats
Konferenscentret Storforsplan 36 (gatuplanet) i Farsta centrum

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.00-18.45

Polisen informerar om sitt arbete i Farsta

Invånarna Läs mer...s frågor till nämnden
Här finns även möjlighet för förslagsställare att presentera de medborgarförslag som behandlas vid kvällens sammanträde.


NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 18.45

Sammanträdet webbsänds på www.bambuser.com/channel/StockholmFarsta. Du kan även titta på det i efterhand.

Bilagor till föredragningslista
160310 tillägg.pdf (86 kb)

1 Godkännande av föredragningslistan

3 Åtgärda träd vid Skarpnäcks koloniområde - svar på medborgarförslag

4 Anlägg en hinderbana på Farstaängen - svar på medborgarförslag

5 Kommunala väggar för graffiti - svar på skrivelse från M och FP

6 Demokratimedel 2015 och medborgarbudget i Fagersjö - svar på skrivelse från M och FP

8 Uppföljning av Farstas kommunala dagverksamhet för äldre med demenssjukdom

8:a Ny ledamot i stadsdelsnämndens demokratiråd

9 Ekonomisk månadsrapport februari 2016

REMISSER OCH YTTRANDEN

10 Samverkan mellan stadsdelsnämnder och servicenämnden vid gemensam upphandling - yttrande över rapport från Stadsrevisionen

11 Instruktion för Stockholms stads äldreombudsman - svar på remiss från kommunstyrelsen

14 Funktionshinderrådets protokoll den 29 februari 2016

15 Pensionärsrådets protokoll den 29 februari 2016

17 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

18 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

19 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

20 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

21 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

23 Redovisning av utredningar enligt lex Sarah i kommunal verksamhet

24 Lex Sarah i kommunal verksamhet - redovisning av missförhållande vid utredningsenheten barn och ungdom

25 Lex Sarah i entreprenadverksamhet - redovisning av missförhållande vid Frösunda Omsorgs dagliga verksamhet vid Stora och Lilla Edsvalla

26 Sociala delegationens protokoll den 11 februari, den 16 februari (extra sammanträde), den 18 februari (extra sammanträde) och den 3 mars 2016

§1 Godkännande av föredragningslistan

§3 Åtgärda träd vid Skarpnäcks koloniområde -­ svar på medborgarförslag

§4 Anlägg en hinderbana på Farstaängen -­ svar på medborgarförslag

§5 Kommunala väggar för graffiti ­- svar på skrivelse från M och L

§6 Demokratimedel 2015 och medborgarbudget i Fagersjö - svar på skrivelse från M och L

§8 Uppföljning av Farstas kommunala dagverksamhet för äldre med demenssjukdom

§9 Ny ledamot i stadsdelsnämndens demokratiråd

§10 Ekonomisk månadsrapport februari 2016

§11 Samverkan mellan stadsdelsnämnder och servicenämnden vid gemensam upphandling - yttrande över rapport från Stadsrevisionen

§12 Instruktion för Stockholms stads äldreombudsman - svar på remiss från kommunstyrelsen

§15 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering