Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-02-04

Sammanträde 2016-02-04

Datum
Klockan
18:30
Plats
Konferenscentret Storforsplan 36 (gatuplanet) i Farsta centrum

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.00-18.30

Invånarnas frågor till nämnden
Här finns även möjlighe Läs mer...t för förslagsställare att presentera de medborgarförslag som behandlas vid kvällens sammanträde.


NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 18.30

Sammanträdet webbsänds på www.bambuser.com/channel/StockholmFarsta. Du kan även titta på det i efterhand.

1 Godkännande av föredragningslistan

4 Sätt upp volträcken vid parken Olympiaplan i Tallkrogen - svar på medborgarförslag

5 Sanera huset i parkleken Fagerlid i Hökarängen - svar på medborgarförslag

6 Fördelning och utvärdering av demokrati- och utvecklingsmedlen - svar på skrivelse från M och L

7 Ökad sjukfrånvaro vid stadsdelsförvaltningen - svar på skrivelse från M och L

8 Föreningsbidrag Farsta 2016

9 Uppföljning av Farstas kommunala hemtjänst

11 Gemensam upphandling av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som söker asyl

12 Former för stadsdelsnämndens sammanträden och medborgarforum

13 Rättelse och fyllnadsval till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2016

REMISSER OCH YTTRANDEN

14 Gestaltad livsmiljö - en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88). Svar på remiss från kommunstyrelsen

16 Riktlinjer för social investeringsfond i Stockholms stad - svar på remiss från kommunstyrelsen

17 Motion (M) om att ge kommunerna verktyg för ett tryggt och snyggt offentligt rum - svar på remiss från kommunstyrelsen

18 Detaljplan för fastigheten Perstorp 1 m fl i Farsta - svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

19 Detaljplan för kvarteret Kavringen 1 mm i Hökarängen - svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

20 Program för Bagarmossen och Skarpnäck - svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

ANMÄLNINGSÄRENDEN

21 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut för kvartal 4 år 2015

22 Bostäder för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning - rapport från Stadsrevisionen

23 Uppföljning av kvalitetsgranskning i den sociala barn- och ungdomsvården - rapport från socialnämnden

24 Fördjupad uppföljning av skyddat boende vid kvinnojourer - rapport från socialnämnden

25 Redovisning av uppdraget att utreda förutsättningarna för familjecentraler i ytterstadsdelarna - rapport från socialnämnden

26 Utvärdering av kvalitetsgarantin inom verksamhetsområdet vuxen/missbruk - rapport från socialnämnden

27 Plan för arbetet med instrumentet ASI inom missbruksområdet - rapport från socialnämnden

28 Funktionshinderrådets protokoll den 25 januari 2016

29 Pensionärsrådets protokoll den 25 januari 2016

30 Demokratirådets protokoll den 14 december 2015

31 Sociala delegationens protokoll den 16 december 2015 (extra sammanträde), den 22 december 2015 och den 21 januari 2016

32 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

33 Nämndens frågor och information från förvaltningen

§1 Godkännande av föredragningslistan

§4 Sätt upp volträcken vid parken Olympiaplan i Tallkrogen - svar på medborgarförslag

§5 Sanera huset i parkleken Fagerlid i Hökarängen - svar på medborgarförslag

§6 Fördelning och utvärdering av demokrati- och utvecklingsmedlen - svar på skrivelse från M och L

§7 Ökad sjukfrånvaro vid stadsdelsförvaltningen - svar på skrivelse från M och L

§8 Föreningsbidrag Farsta 2016

§11 Gemensam upphandling av boendeplatser för ensamkommande flyktingbarn och ungdomar som söker asyl

§12 Former för stadsdelsnämndens sammanträden och medborgarforum

§13 Rättelse och fyllnadsval till stadsdelsnämndens pensionärsråd 2016

§14 Gestaltad livsmiljö ­ en ny politik för arkitektur, form och design (SOU 2015:88).

§16 Riktlinjer för social investeringsfond i Stockholms stad - svar på remiss från kommunstyrelsen

§17 Motion (M) om att ge kommunerna verktyg för ett tryggt och snyggt offentligt rum - svar på remiss från kommunstyrelsen

§18 Detaljplan för fastigheten Perstorp 1 m fl i Farsta - svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

§19 Detaljplan för kvarteret Kavringen 1 mm i Hökarängen - svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

§20 Program för Bagarmossen och Skarpnäck - svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

§21 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut för kvartal 4 år 2015

§22 Bostäder för personer med fysisk och psykisk funktionsnedsättning - rapport från Stadsrevisionen­

§23 Uppföljning av kvalitetsgranskning i den sociala barn- och ungdomsvården - rapport från socialnämnden

§24 Fördjupad uppföljning av skyddat boende vid kvinnojourer - rapport från socialnämnden

§25 Redovisning av uppdraget att utreda förutsättningarna för familjecentraler i ytterstadsdelarna - rapport från socialnämnden

§26 Utvärdering av kvalitetsgarantin inom verksamhetsområdet vuxen/missbruk - rapport från socialnämnden

§27 Plan för arbetet med instrumentet ASI inom missbruksområdet - rapport från socialnämnden­

§28 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

§29 Nämndens frågor och information från förvaltningen