Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-10-18

Sammanträde 2018-10-18

Datum
Klockan
18:45
Plats
Konferenscentret i gatuplanet på Storforsplan 36, Farsta centrum

FÖRE SAMMANTRÄDET: ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.30-18.45 OBS! SENARE STARTTID ÄN VANLIGT

IN Läs mer...VÅNARNAS FRÅGOR OCH MEDBORGARFÖRSLAG TILL NÄMNDEN
Här kan du som bor i stadsdelsområdet ställa frågor och diskutera sådant som nämnden ansvarar för – förskola och fritid, parkskötsel, äldreomsorg, socialtjänst och stöd och service till personer med funktionsvariationer.

Du som har lämnat in medborgarförslag har möjlighet att presentera det närmare. När förvaltningen har skrivit ett förslag till svar kan du även berätta vad du tycker om det, innan nämnden fattar sitt beslut.


DEN ÖPPNA DELEN AV NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 18.45


Handlingar och protokoll finns i pappersform på stadsdelsbiblioteken i Farsta, Gubbängen och Sköndal, och även i stadsdelsförvaltningens reception i Farsta centrum, Storforsplan 36, plan 11.

Bilagor till föredragningslista
181018 tillägg.pdf (92 kb)

1 Godkännande av föredragningslistan

BESLUTSÄRENDEN

2 Anmälan av inlämnade medborgarförslag

3 Hundrastgård mellan Värmlandsvägen och Sunnemobacken i Farsta. Svar på medborgarförslag

4 Plaskdamm för barn i Oppundaparken i Svedmyra. Svar på medborgarförslag

5 Utegym och plaskdamm vid Gubbängshallen. Svar på medborgarförslag

6 Installera porrfilter på förskolornas digitala utrustning och wifi-nätverk. Svar på medborgarförslag

7 Uppföljning av vård- och omsorgsboenden på entreprenad - Postiljonen

9 Nya regler för adoption - ny delegering

9:a Ändrad sammanträdesdag för stadsdelsnämnden i december

9:b Förändring i stadsdelsnämndens sociala delegation 2018

10 Ekonomisk månadsrapport september 2018

REMISSER OCH YTTRANDEN

11 Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande - promemoria från Mottagandeutredningen

Svar på remiss från kommunstyrelsen

12:a Serveringstillstånd för restaurang Bastard Burgers i Farsta Centrum

Svar på remiss från socialnämnden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

13 Funktionshinderrådets protokoll den 8 oktober 2018

14 Pensionärsrådets protokoll den 8 oktober 2018

15 Utvecklings- och näringslivsrådets protokoll den 15 augusti 2018

16 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden

ÖVRIGT

17 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

18 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § FB

19 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § FB

20 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § FB

21 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § FB

22 Anmälan av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 9 § FB

23 Ansökan om ändring i vårdnad gällande särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 10 c § FB

24 Förbud att utöva umgänge enligt 14 § 2 st 1 p LVU

25 Förbud att utöva umgänge enligt 14 § 2 st 1 p LVU

26 Sociala delegationens protokoll den 27 september, den 2 oktober (extra sammanträde) och den 18 oktober 2018

§1 Godkännande av föredragningslistan

§3 Hundrastgård mellan Värmlandsvägen och Sunnemobacken i Farsta

§4 Plaskdamm för barn i Oppundaparken i Svedmyra

§5 Utegym och plaskdamm vid Gubbängshallen

§6 Installera porrfilter på förskolornas digitala utrustning och wifi-nätverk

§7 Uppföljning av vård- och omsorgsboenden på entreprenad ­- Postiljonen

§9 Nya regler för adoption ­- ny delegering

§10 Ändrad sammanträdesdag för stadsdelsnämnden i december

§11 Förändring i stadsdelsnämndens sociala delegation 2018

§12 Ekonomisk månadsrapport september 2018

§13 Ett socialt hållbart eget boende för asylsökande ­ promemoria från Mottagandeutredningen Svar på remiss från kommunstyrelsen

§15 Serveringstillstånd för restaurang Bastard Burgers i Farsta Centrum

§16 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden

§17 Nämndens frågor och information från förvaltningen