Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2014-06-12

Sammanträde 2014-06-12

Datum
Klockan
18:00
Plats
Aktivitetshuset Tuben, Farsta Centrum

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.00-18.15

Medborgarnas frågor till nämnden
Här finns även möjlig Läs mer...het för förslagsställare att presentera de medborgarförslag som behandlas vid kvällens sammanträde.


SAMMANTRÄDET inleds tidigast kl 18.15

1 Restaurering av parkmark - svar på medborgarförslag

2 Utveckling av förskoleområdet Gubbängen

3 Ny förskola vid Kvickenstorpsskolan - inriktningsärende

4 Förlängning av avtal med Frösunda LSS AB om driften av daglig verksamhet Farsta

5 Fyllnadsval till stadsdelsnämndens pensionärsråd

6 Ekonomisk månadsrapport maj 2014

REMISSÄRENDEN - YTTRANDEN

7 Årsrapport 2013 Farsta stadsdelsnämnd - yttrande över Stadsrevisionens rapport

ANMÄLNINGSÄRENDEN

8 Deltagare i Kvalitetsutmärkelsen 2014

9 Stadsdelsnämndens protokoll den 22 maj 2014

10 Funktionshinderrådets protokoll den 2 juni 2014

11 Pensionärsrådets protokoll den 2 juni 2014

12 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

13 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

14 Lex Sarah i kommunal verksamhet - anmälan av missförhållande inom Farsta kommunala hemtjänst

15 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken (FB)

16 Stadsdelsnämndens protokoll den 22 maj 2014, sluten del av sammanträdet

17 Sociala delegationens protokoll den 28 maj 2014

§1 Restaurering av parkmark Svar på medborgarförslag

§2 Utveckling av förskoleområdet Gubbängen

§3 Ny förskola vid Kvickenstorpsskolan Inriktningsärende

§4 Förlängning av avtal med Frösunda LSS AB om driften av daglig verksamhet Farsta

§5 Fyllnadsval till stadsdelsnämndens pensionärsråd

§6 Ekonomisk månadsrapport maj 2014

§7 Årsrapport 2013 Farsta stadsdelsnämnd Yttrande över Stadsrevisionens rapport

§8 Deltagare i Kvalitetsutmärkelsen 2014

§9 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

§10 Nämndens frågor och information från förvaltningen