Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-03-26

Sammanträde 2015-03-26

Datum
Klockan
18:00
Plats
Aktivitetshuset Tuben vid t-banan i Farsta centrum

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.00-18.30

Anhörigstöd lokalt, regionalt och i hela staden
Förva Läs mer...ltningens anhörigkonsulent Birgitta Livgård-Andersson berättar om anhörigstödet.

Invånarnas frågor till nämnden
Här finns även möjlighet för förslagsställare att presentera de medborgarförslag som behandlas vid kvällens sammanträde.

NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 18.30

2 Avveckling av förskolan Solbacken på Sköndalsvägen 103 i Sköndal

5 Så här tyckte de äldre i Farsta om sin dagverksamhet 2014 - resultat från årets brukarundersökning

6 Näringslivsrådets utveckling

7 Flerkärning innovationskraft - ansökan om projektmedel genom Europeiska regionala utvecklingsfonden

8 Ekonomisk månadsrapport februari 2015

REMISSÄRENDEN OCH YTTRANDEN

9 Trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 - svar på remiss från kommunstyrelsen

10 Detaljplan för fastigheten Sicklingen 2 m fl i Gubbängen - svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

11 Detaljplan för Anisen 1 och del av Farsta 2:1 i Hökarängen - svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

12 Detaljplan för område vid Fagersjövägen och Kontoristvägen, del av Farsta 2:1 i Hökarängen och Fagersjö - svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

ANMÄLNINGSÄRENDEN

13 Funktionshinderinspektörernas årsrapport 2014 - rapport från socialnämnden

14 Skolsatsning i familjehemsvård - projektet SkolFam 2014 - lägesrapport från socialnämnden

15 Forsknings- och utvecklingsplan 2015 - beslut från socialnämnden

16 Stadsdelsnämndens protokoll den 19 februari 2015

17 Funktionshinderrådets protokoll den 16 mars 2015

19 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

20 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

21 Gemensam ramavtalsupphandling av insatser för barn, ungdomar och deras familjer - förfrågningsunderlag

22 Tillsynsärende enligt 20 § tobakslagen gällande Hazars Tobak och Godis Handelsbolag i Tallkrogen

23 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken

24 Stadsdelsnämndens protokoll den 19 februari 2015, sluten del av sammanträdet

25 Sociala delegationens protokoll den 16 februari (extra sammanträde), den 5 mars och den 25 mars 2015

§2 Avveckling av förskolan Solbacken på Sköndalsvägen 103 i Sköndal

§5 Så här tyckte de äldre i Farsta om sin dagverksamhet 2014 Resultat från årets brukarundersökning

§6 Näringslivsrådets utveckling

§7 Flerkärning innovationskraft Ansökan om projektmedel genom Europeiska regionala utvecklingsfonden

§8 Ekonomisk månadsrapport februari 2015

§9 Trafikförändringar i SL-trafiken 2015/2016 Svar på remiss från kommunstyrelsen

§10 Detaljplan för fastigheten Sicklingen 2 m fl i Gubbängen Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

§11 Detaljplan för Anisen 1 och del av Farsta 2:1 i Hökarängen Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

§12 Detaljplan för område vid Fagersjövägen och Kontoristvägen, del av Farsta 2:1 i Hökarängen och Fagersjö Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

§14 Skolsatsning i familjehemsvård ­ projektet SkolFam 2014 Lägesrapport från socialnämnden

§15 Forsknings- och utvecklingsplan 2015 Beslut från socialnämnden

§16 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

§17 Nämndens frågor och information från förvaltningen