Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-10-22

Sammanträde 2015-10-22

Datum
Klockan
18:30
Plats
Fagersjöskolans matsal, Havsörnsgränd 16 i Fagersjö ANNAN PLATS ÄN VANLIGT

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.30-19.00

Invånarnas frågor till nämnden
Här finns även möjlighe Läs mer...t för förslagsställare att presentera de medborgarförslag som behandlas vid kvällens sammanträde.


NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 19.00

1 Godkännande av dagordningen

2 Skapa ett naturreservat av skogsområdet söder om Hökarängsbadet - svar på medborgarförslag

3 Oroande utveckling av sjukfrånvaron vid Farsta stadsdelsförvaltning - svar på skrivelse från S, MP och V

4 Demokratimedel 2015 och medborgarbudget i Fagersjö

5 Sommarjobb i Farsta 201

6 Upphandling av ramavtal för parkinvesteringar och andra anläggningsarbeten

7 Förordnande av tjänsteperson enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

8 Ekonomisk månadsrapport september 2015

REMISSÄRENDEN OCH YTTRANDEN

9 Hållbarhetskommissionens rapport Skillnadernas Stockholm - svar på remiss från kommunstyrelsen

10 Motion (SD) om en handlingsplan för att motverka olaglig affischering - svar på remiss från kommunstyrelsen

11 Serveringstillstånd för restaurang Maremonte Il Forno i Farsta centrum - svar på remiss från socialnämnden

ANMÄLNINGSÄRENDEN

12 Uppföljning av insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt LSS - rapport från socialnämnden och funktionshinderinspektörerna

13 Stadsdelsnämndens protokoll den 24 september 2015

14 Funktionshinderrådets protokoll den 12 oktober 2015

15 Pensionärsrådets protokoll den 12 oktober 20

16 Demokratirådets protokoll den 13 oktober 2015

17 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

18 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

19 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § föräldrabalken

20 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken

21 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken

22 Stadsdelsnämndens protokoll den 24 september 2015, sluten del av sammanträdet

23 Sociala delegationens protokoll den 17 september (extra sammanträde), den 1 oktober, den 13 oktober (extra sammanträde) och den 21 oktober 2015

§1 Godkännande av dagordningen

§2 Skapa ett naturreservat av skogsområdet söder om Hökarängsbadet - svar på medborgarförslag­

§3 Oroande utveckling av sjukfrånvaron vid Farsta stadsdelsförvaltning - svar på skrivelse från S, MP och V­

§4 Demokratimedel 2015 och medborgarbudget i Fagersjö

§5 Sommarjobb i Farsta 2015

§6 Upphandling av ramavtal för parkinvesteringar och andra anläggningsarbeten

§7 Förordnande av tjänsteperson enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)

§8 Ekonomisk månadsrapport september 2015

§9 Hållbarhetskommissionens rapport Skillnadernas Stockholm -­ svar på remiss från kommunstyrelsen

§10 Motion (SD) om en handlingsplan för att motverka olaglig affischering - svar på remiss från kommunstyrelsen

§11 Serveringstillstånd för restaurang Maremonte Il Forno i Farsta centrum - svar på remiss från socialnämnden

§12 Uppföljning av insatsen bostad med särskild service för vuxna enligt LSS - rapport från socialnämnden och funktionshinderinspektörerna

§13 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

§14 Nämndens frågor och information från förvaltningen