Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-01-02

Sammanträde 2018-01-02

Datum
Klockan
08:30
Plats
Storforsplan 36, konferenscentret

1 Godkännande av föredragningslistan

2 Stadsdelsnämndens sociala delegation 2018

3 Förordnande av och delegering till ledamöter i stadsdelsnämnden 2018

§1 Godkännande av föredragningslistan

§2 Stadsdelsnämndens sociala delegation 2018

§3 Förordnande av och delegering till ledamöter i stadsdelsnämnden 2018