Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-12-14

Sammanträde 2017-12-14

Datum
Klockan
18:00
Plats
Konferenscentret i gatuplanet på Storforsplan 36, Farsta centrum

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.00-18.45


TEMA: Familjestödsenheten, stolt mottagare av en av å Läs mer...rets Kvalitetsutmärkelser!
Enheten berättar om sitt framgångsrika arbete med öppenvårdsinsatser för barn, ungdomar och familjer.

INVÅNARNAS FRÅGOR OCH MEDBORGARFÖRSLAG TILL NÄMNDEN
Här kan du som bor i stadsdelsområdet ställa frågor och lämna synpunkter om sådant som nämnden ansvarar för – förskola och fritid, parkskötsel, äldreomsorg, socialtjänst och stöd och service till personer med funktionsvariationer.

Du som har lämnat in medborgarförslag har möjlighet att presentera och förtydliga ditt förslag. När förvaltningen har skrivit ett förslag till svar kan du även berätta vad du tycker om det, innan nämnden fattar sitt beslut.


NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 18.45


1 Godkännande av föredragningslistan

4 Bastuklubb vid Magelungen. Svar på medborgarförslag

5 Ny förskola vid Gubbängsvägen 111 i Gubbängen. Genomförandebeslut

6 Medborgarundersökningen 2017

8 Lokalt inriktat arbete för att förebygga och motverka kriminalitet och drogmissbruk bland ungdomar

9 Ungdomsråd runt om i staden

10 Stadsdelsnämndens pensionärsråd 2018

11 Ordförandebeslut i brådskande ärenden enligt ny kommunallag

12 Ekonomisk månadsrapport november 2017

REMISSER OCH YTTRANDEN

13 Serveringstillstånd för restaurang Stora Sköndal Kristinahuset i Sköndal

Svar på remiss från socialnämnden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

15 Utredningstider inom individ- och familjeomsorgen

17 Pensionärsrådets protokoll den 13 november 2017 (extra sammanträde)

18 Pensionärsrådets protokoll den 4 december 2017

19 Utvecklings- och näringslivsrådets protokoll den 8 november 2017

20 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden

ÖVRIGT

21 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

22 Lex Maria i kommunal verksamhet. Redovisning av missförhållande vid Edö vård- och omsorgsboende

23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

24 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

25 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

26 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

27 Yttrande över ansökan om adoption enligt 4 kap 10 § FB

28 Sociala delegationens protokoll den 30 november 2017

§1 Godkännande av föredragningslistan

§8 Lokalt inriktat arbete för att förebygga och motverka kriminalitet och drogmissbruk bland ungdomar

§9 Ungdomsråd runt om i staden

§10 Stadsdelsnämndens pensionärsråd 2018

§11 Ordförandebeslut i brådskande ärenden enligt ny kommunallag

§12 Ekonomisk månadsrapport november 2017

§13 Serveringstillstånd för restaurang Stora Sköndal Kristinahuset i Sköndal Svar på remiss från socialnämnden

§15 Utredningstider inom individ- och familjeomsorgen Rapport från Stadsrevisionen

§16 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden

§17 Nämndens frågor och information från förvaltningen