Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2016-06-16

Sammanträde 2016-06-16

Datum
Klockan
18:30
Plats
Konferenscentret Storforsplan 36 (gatuplanet) i Farsta centrum

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.30-19.15

Utbyggnad av tunnelbanans Högdalendepå.
Landstingets Läs mer...förvaltning för utbyggd tunnelbana, FUT, informerar.


Invånarnas frågor till nämnden
Här finns även möjlighet för förslagsställare att presentera de medborgarförslag som behandlas vid kvällens sammanträde.


NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 19.15

Bilagor till föredragningslista
160616 tilläggpdf.pdf (87 kb)

1 Godkännande av föredragningslistan

2 Skötsel och nyplantering av bärbuskar och fruktträd i Hökarängens parker. Svar på medborgarförslag

3 Parklekarnas öppettider bör förbättras. Svar på medborgarförslag

4 Ny förskola vid Sköndalsvägen 130 i Sköndal. Genomförandebeslut

5 Utbyggnad av förskolan Ängen på Gubbängsvägen 111 i Gubbängen. Reviderat inriktningsbeslut

6 Uppföljning av vård- och omsorgsboenden på entreprenad - Postiljonen

7 Rutin för facknämndernas hantering av medborgarförslag. Skrivelse till kommunstyrelsen

8 Fortsatta webbsändningar av stadsdelsnämndens sammanträden?

9 Tillfällig ledamot och ersättare i sociala delegationen samt tillfälligt förordnande och delegering

10 Ny ledamot i stadsdelsnämndens demokratiråd

11 Ekonomisk månadsrapport maj 2016

REMISSER OCH YTTRANDEN

12 Årsrapport 2015 Farsta stadsdelsnämnd. Yttrande över Stadsrevisionens rapport

13 Utveckling av hemtjänst. Svar på remiss från kommunstyrelsen

14 Detaljplan för område vid Klockelundsvägen, Larsboda 2:3 m fl i Larsboda. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

ANMÄLNINGSÄRENDEN

14:a Deltagare i Kvalitetsutmärkelsen 2016

15 Funktionshinderrådets protokoll den 8 juni 2016

16 Pensionärsrådets protokoll den 7 juni 20

17 Demokratirådets protokoll den 24 maj 2016

18 Utvecklings- och näringslivsrådets protokoll den 11 maj 2016

19 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

20 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

21 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

22 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

23 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

24 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 § FB

25 Sociala delegationens protokoll den 26 maj och den 16 juni 2016

§1 Godkännande av föredragningslistan

§2 Skötsel och nyplantering av bärbuskar och fruktträd i Hökarängens parker. Svar på medborgarförslag

§3 Parklekarnas öppettider bör förbättras. Svar på medborgarförslag

§4 Ny förskola vid Sköndalsvägen 130 i Sköndal. Genomförandebeslut

§5 Utbyggnad av förskolan Ängen på Gubbängsvägen 111 i Gubbängen. Reviderat inriktningsbeslut

§6 Uppföljning av vård- och omsorgsboenden på entreprenad - Postiljonen

§7 Rutin för facknämndernas hantering av medborgarförslag. Skrivelse till kommunstyrelsen

§8 Fortsatta webbsändningar av stadsdelsnämndens sammanträden?

§9 Tillfällig ledamot och ersättare i sociala delegationen samt tillfälligt förordnande och delegering

§10 Ny ledamot i stadsdelsnämndens demokratiråd

§11 Ekonomisk månadsrapport maj 2016

§12 Årsrapport 2015 Farsta stadsdelsnämnd. Yttrande över Stadsrevisionens rapport

§13 Utveckling av hemtjänst. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§14 Detaljplan för område vid Klockelundsvägen, Larsboda 2:3 m fl i Larsboda. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

§15 Deltagare i Kvalitetsutmärkelsen 2016

§16 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

§17 Nämndens frågor och information från förvaltningen