Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2017-02-02

Sammanträde 2017-02-02

Datum
Klockan
18:00
Plats
Konferenscentret i gatuplanet på Storforsplan 36, Farsta centrum

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.00-18.15

Invånarnas frågor och medborgarförslag till nämnden
Läs mer...r kan du som bor i stadsdelsområdet ställa frågor och lämna synpunkter om sådant som nämnden ansvarar för – förskola och fritid, parkskötsel, äldreomsorg och socialtjänst.

Du som har lämnat in medborgarförslag har möjlighet att presentera och förtydliga ditt förslag. När förvaltningen har skrivit ett förslag till svar kan du även berätta vad du tycker om det, innan nämnden fattar sitt beslut.


NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 18.15


Sammanträdet webbsänds på www.bambuser.com/channel/StockholmFarsta. Du kan även titta på det i efterhand.

1 Godkännande av föredragningslistan

3 Förutsättningar för motionsspår på Farstanäset samt i Majroskogen och Svedmyraskogen. Uppdrag från nämnden som svar på medborgarförslag

4 Öppna väggar - fortsatt beredning av legala graffitiväggar. Inriktningsbeslut och svar på skrivelse från S, MP och V

5 Ny förskola vid Lingvägen i Hökarängen. Genomförandebeslut

10 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

11 Nämndsammanträden och Medborgarforum i olika stadsdelar 2017

12 Stadsdelsnämndens webbsändningar

REMISSER OCH YTTRANDEN

13 Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62). Svar på remiss från kommunstyrelsen

14 Vissa skollagsfrågor - del 4 (PM från utbildningsdepartementet). Svar på remiss från kommunstyrelsen

16 Motion C om att minska smittorisker i förskolan. Svar på remiss från kommunstyrelsen

17 Ny översiktsplan för Stockholms stad. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

18 Detaljplan för del av fastigheten Gubbängen 1:1 m fl vid Tisdagsvägen i Hökarängen. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

19 Detaljplan för område vid kvarteret Hökarboden i Hökarängen. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

20 Detaljplan för fastigheten Sköndal 2:1 vid kvarteret Kaksmulan i Sköndal. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

21 Detaljplan för del av fastigheten Örby 4:1 vid Högdalen 1:2 i Högdalen och Fagersjö. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

22 Detaljplan för del av fastigheterna Bjurö 1 och Farsta 2:1 i Farsta strand. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

23 Ny detaljplan samt ändring av detaljplaner genom tillägg av fastighetsindelningsbestämmelser för delar av Gubbängen 1:1 i Hökarängen, Farsta och Fagersjö. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

24 Nämndens handläggning av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare. Yttrande till IVO med anledning av tillsyn

ANMÄLNINGSÄRENDEN

25 Kompletterande samråd om järnvägsplan och tillståndsansökan för vattenverksamhet för utökad depåkapacitet i Högdalen. Anmälan av svar på förvaltningsremiss från kommunstyrelsen

26 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut för kvartal 4 år 2016

28 Ensamkommande flyktingbarn. Granskningsrapport från Stadsrevisionen

29 Lokalförsörjning - förskola och skola. Granskningsrapport från Stadsrevisionen

30 Hemlösa personer i Stockholms stad den 25 september 2016. Rapport från socialnämnden

32 Funktionshinderrådets protokoll den 23 januari 2017

34 Utvecklings- och näringslivsrådets protokoll den 7 december 2016

35 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

36 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

37 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

38 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § föräldrabalken

39 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken

40 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § föräldrabalken

41 Sociala delegationens protokoll den 1 december (extra sammanträde) och den 22 december 2016, den 10 januari 2017 (extra sammanträde) och den 19 januari 2017

§1 Godkännande av föredragningslistan

§3 Förutsättningar för motionsspår på Farstanäset samt i Majroskogen och Svedmyraskogen. Uppdrag från nämnden som svar på medborgarförslag

§4 Öppna väggar - fortsatt beredning av legala graffitiväggar. Inriktningsbeslut och svar på skrivelse från S, MP och V

§5 Ny förskola vid Lingvägen i Hökarängen. Genomförandebeslut

§10 Verksamhetschef enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL)

§11 Nämndsammanträden och Medborgarforum i olika stadsdelar 2017

§12 Stadsdelsnämndens webbsändningar

§13 Ökad insyn i välfärden (SOU 2016:62). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§14 Vissa skollagsfrågor - del 4 (PM från utbildningsdepartementet). Svar på remiss från kommunstyrelsen

§16 Motion C om att minska smittorisker i förskolan. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§17 Ny översiktsplan för Stockholms stad. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

§18 Detaljplan för del av fastigheten Gubbängen 1:1 m fl vid Tisdagsvägen i Hökarängen. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

§19 Detaljplan för område vid kvarteret Hökarboden i Hökarängen. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

§20 Detaljplan för fastigheten Sköndal 2:1 vid kvarteret Kaksmulan i Sköndal. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

§21 Detaljplan för del av fastigheten Örby 4:1 vid Högdalen 1:2 i Högdalen och Fagersjö. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

§22 Detaljplan för del av fastigheterna Bjurö 1 och Farsta 2:1 i Farsta strand. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

§23 Ny detaljplan samt ändring av detaljplaner genom tillägg av fastighetsindelningsbestämmelser för delar av Gubbängen 1:1 i Hökarängen, Farsta och Fagersjö. Svar på remiss från stadsbyggnadsnämnden

§24 Nämndens handläggning av behov av särskilt förordnad vårdnadshavare. Yttrande till IVO med anledning av tillsyn

§25 Kompletterande samråd om järnvägsplan och tillståndsansökan för vattenverksamhet för utökad depåkapacitet i Högdalen. Anmälan av svar på förvaltningsremiss från kommunstyrelsen

§26 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut för kvartal 4 år 2016

§28 Ensamkommande flyktingbarn. Granskningsrapport från Stadsrevisionen

§29 Lokalförsörjning - förskola och skola. Granskningsrapport från Stadsrevisionen

§30 Hemlösa personer i Stockholms stad den 25 september 2016. Rapport från socialnämnden

§32 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

§33 Nämndens frågor och information från förvaltningen