Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-09-24

Sammanträde 2015-09-24

Datum
Klockan
18:00
Plats
Konferenscentret i gatuplanet på Storforsplan 36, Farsta centrum

ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.00-18.30

Funktionshinderombudsmannen rapporterar om nytt och akt Läs mer...uellt på området
Stadens Funktionshinderombudsman (FO), Riitta-Leena Karlsson, är en förstärkning och ett komplement till ansvariga nämnder och styrelser i frågor som berör levnadsförhållanden och förutsättningar för delaktighet för människor med funktionsnedsättning.


Invånarnas frågor till nämnden
Här finns även möjlighet för förslagsställare att presentera de medborgarförslag som behandlas vid kvällens sammanträde.


NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 18.30

Bilagor till föredragningslista
150924 tillägg pdf.pdf (87 kb)

2 Förslag till åtgärder i Fagersjö - svar på medborgarförslag

3 Hur förebygger vi extremism i Farsta? Svar på skrivelse från M och FP

4 Upphandling av nattpatrull inom den kommunala hemtjänsten - återremiss från stadsdelsnämnden den 11 juni 2015

5 Upphandling av matlådor inom den kommunala hemtjänsten

6 Upphandling av produktion och distribution av kost inom vård- och omsorgsboende

7 Upphandling av produktion och distribution av kost inom förskola

8 Upphandling av inköp och distribution av dagligvaror inom hemtjänsten

9 Leasing av specialfordon till Arbetsforum

9:a Ny ledamot och ny ordförande i stadsdelsnämndens demokratiråd

REMISSÄRENDEN OCH YTTRANDEN

11 Strategi mot våldsbejakande extremism - svar på remiss från kommunstyrelsen

12 Innovationsstrategi för Stockholms stad - svar på remiss från kommunstyrelsen

13 Motion om ett breddat utbud av feriejobb - svar på remiss från kommunstyrelsen

14 Motion om inrättandet av jourskolor - svar på remiss från kommunstyrelsen

ANMÄLNINGSÄRENDEN

15 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut för kvartal 2 år 20

16 Uppföljning av stadens lex Sarah-rapportering 2014 - rapport från socialnämnden och äldrenämnden

17 Arbetet mot felaktiga utbetalningar och bidragsbrott - rapport från socialnämnden

18 Stadsdelsnämndens protokoll den 27 augusti 2015

21 Demokratirådets protokoll den 18 augusti 2015

22 Demokratirådets protokoll den 16 september 2015

23 Övriga anmälningsärenden och stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering

ÖVRIGT

24 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

25 Lex Maria i kommunal verksamhet - anmälan av allvarlig händelse i hälso- och sjukvården vid Edö servicehus

26 Stadsdelsnämndens protokoll den 27 augusti 2015, sluten del av sammanträdet

27 Sociala delegationens protokoll den 3 september (extra sammanträde) och den 10 september 2015

§2 Förslag till åtgärder i Fagersjö

§3 Hur förebygger vi extremism i Farsta?

§4 Upphandling av nattpatrull inom den kommunala hemtjänsten

§5 Upphandling av matlådor inom den kommunala hemtjänsten

§6 Upphandling av produktion och distribution av kost inom vård- och omsorgsboende

§7 Upphandling av produktion och distribution av kost inom förskola

§8 Upphandling av inköp och distribution av dagligvaror inom hemtjänsten

§9 Leasing av specialfordon till Arbetsforum

§10 Ny ledamot och ny ordförande i stadsdelsnämndens demokratiråd

§14 Motion om ett breddat utbud av feriejobb

§15 Motion om inrättandet av jourskolor

§16 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut för kvartal 2 år 2015

§19 Övriga anmälningsärenden och beslut enligt delegering

§20 Nämndens frågor och information från förvaltningen