Din position: Hem > Stockholms stad > Farsta stadsdelsnämnd > Sammanträde 2018-11-15

Sammanträde 2018-11-15

Datum
Klockan
18:30
Plats
Konferenscentret i gatuplanet på Storforsplan 36, Farsta centrum

FÖRE SAMMANTRÄDET: ÖPPET FORUM KLOCKAN 18.30-18.45

INVÅNARNAS FRÅGOR OCH MEDBORGARFÖRSL Läs mer...AG TILL NÄMNDEN
Här kan du som bor i stadsdelsområdet ställa frågor och diskutera sådant som nämnden ansvarar för – förskola och fritid, parkskötsel, äldreomsorg, socialtjänst och stöd och service till personer med funktionsvariationer.

Du som har lämnat in medborgarförslag har möjlighet att presentera ditt förslag närmare. När förvaltningen har skrivit ett förslag till svar kan du även berätta vad du tycker om det, innan nämnden fattar sitt beslut.


NÄMNDENS SAMMANTRÄDE INLEDS TIDIGAST KLOCKAN 18.45


Handlingar och protokoll finns i pappersform på stadsdelsbiblioteken i Farsta, Gubbängen och Sköndal, och även i stadsdelsförvaltningens reception i Farsta centrum, Storforsplan 36, plan 11.

1 Godkännande av föredragningslistan

BESLUTSÄRENDEN

2 Anmälan av inlämnade medborgarförslag

3 Magelungens vikar växer igen. Svar på medborgarförslag

4 Nya förskolor i området Karlsvik nära Hökarängsbadet

5 Stadsdelsnämndens sammanträden 2019

6 Delegering till stadsdelsnämndens nye ordförande

7 Förändring i stadsdelsnämndens demokratiråd och utvecklings- och näringslivsråd

8 Utseende av ny firmatecknare

9 Ekonomisk månadsrapport oktober 2018

REMISSER OCH YTTRANDEN

10 Färdplan för ett Stockholm för alla - en rapport från Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm

11 Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat

12 Dialog och samverkan kring spår- och busstrafik i kommande trafikaffärer med trafikstart 2021

Svar på remiss från kommunstyrelsen

13 Serveringstillstånd för restaurang Kaffe Express Colombia i Hökarängen

Svar på remiss från socialnämnden
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

ANMÄLNINGSÄRENDEN

14 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut för kvartal 3 år 2018

15 Funktionshinderrådets protokoll den 5 november 2018

16 Pensionärsrådets protokoll den 5 november 2018

17 Utvecklings- och näringslivsrådets protokoll den 12 oktober 2018

18 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden

ÖVRIGT

19 Nämndens frågor och information från förvaltningen

SLUTEN DEL AV SAMMANTRÄDET - INTE ÖPPET FÖR ALLMÄNHETEN

20 Nedläggning av faderskapsutredning enligt 2 kap 7 § FB

21 Överflyttning av vårdnad till särskilt förordnad vårdnadshavare enligt 6 kap 8 a § FB

22 Begränsningar i umgänget enligt 14 § 2 st 1 LVU

23 Sociala delegationens protokoll den 8 november 2018

§1 Godkännande av föredragningslistan

§2 Anmälan av inlämnade medborgarförslag

§4 Nya förskolor i området Karlsvik nära Hökarängsbadet

§5 Stadsdelsnämndens sammanträden 2019

§6 Delegering till stadsdelsnämndens nye ordförande

§7 Förändring i stadsdelsnämndens demokratiråd och utvecklings- och näringslivsråd

§8 Utseende av ny firmatecknare

§9 Ekonomisk månadsrapport oktober 2018

§10 Färdplan för ett Stockholm för alla ­ en rapport från Kommissionen för ett socialt hållbart Stockholm Svar på remiss från kommunstyrelsen

§11 Strategi för god, hälsosam och klimatsmart mat

§12 Dialog och samverkan kring spår- och busstrafik i kommande trafikaffärer med trafikstart 2021

§13 Serveringstillstånd för restaurang Kaffe Express Colombia i Hökarängen

§14 Rapportering till IVO av ej verkställda beslut för kvartal 3 år 2018

§15 Stadsdelsdirektörens beslut enligt delegering och övriga anmälningsärenden

§16 Nämndens frågor och information från förvaltningen