Din position: Hem > Stockholms stad > Fastighetsnämnden > Sammanträde 2013-10-22

Sammanträde 2013-10-22

Datum
Klockan
17:00
Plats
IVA:s konferenscenter, Greve Turegatan 16
Bilagor till föredragningslista
Ford 8 tilläggslista.pdf (48 kb)

1 Val av justerare och tid för justering

2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden

4 Förslag till reviderad skötselplan för Görvälns naturreservat i Järfälla kommun. Remissvar.

5 Trafikverkets utställning av järnvägsplan för förlängning av Spårväg City från Djurgårdsbron till Frihamnen. Svar på remiss från kommunstyrelsen. (Expl,Tk,Sbk,Mf)

6 Betänkandet Flygbuller och bostadsbyggande. Remissvar.

7 Tillkommande kostnader för upprustning av vattenreningsanläggningen i Beckomberga sim- och idrottshall. Rapport.

8 Förvaltningshus i Tensta. Utredningsbeslut.

9 Ökade kostnader för hyresgästanpassning av lokaler för förskoleverksamhet inom fastigheten Planeten 12 i Vasastaden. Reviderat genomförandebeslut.

10 Förvärv av bostadsrätter för förskola i kvarteret Gladan på Kungsholmen. Inriktningsbeslut.

Dnr 5.3.1-368/2013
Sekretess enligt kap 19 §§ 1 och 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Stockholms stads fastighetsnämnd

11 Förvärv av bostadsrätter för förskola på fastigheten Stettin 7, Ladugårdsgärde. Inriktningsbeslut.

Dnr 5.3.1-366 /2013
Sekretess enligt kap 19 §§ 1 och 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Stockholms stads fastighetsnämnd

12 Förvärv av bostadsrätter för gruppboende i bostadsrättsföreningen K2, Kista Torn i Kista. Inriktningsbeslut.

Dnr 5.3.1-353/2013
Sekretess enligt kap 19 §§ 1 och 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Stockholms stads fastighetsnämnd

13 Förvärv av bostadsrätter för förskola i Hammarby Gård 7, Hammarby sjöstad. Inriktningsbeslut.

Dnr 5.3.1-367/20
Sekretess enligt kap 19 §§ 1 och 3 Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) Stockholms stads fastighetsnämnd

14 Promemoria om en enklare detaljplaneprocess. Remissvar

15 Rapport från förvaltningschefen

16 Frågor för beredning och övrig information

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (128 kb)

§1 Val av justerare och tid för justering

§2 Anmälan av inkomna skrivelser till nämnden Inkomna skrivelser m.m.

§4 Förslag till reviderad skötselplan för Görvälns naturreservat i Järfälla kommun.

§5 Trafikverkets utställning av järnvägsplan för förlängning av Spårväg City från Djurgårdsbron till Frihamnen.

§6 Betänkandet Flygbuller och bostadsbyggande.

§7 Tillkommande kostnader för upprustning av vattenreningsanläggningen i Beckomberga sim- och idrottshall.

§8 Förvaltningshus i Tensta.

§9 Ökade kostnader för hyresgästanpassning av lokaler för förskoleverksamhet inom fastigheten Planeten 12 i Vasastaden.

§10 Förvärv av bostadsrättsrättslokal för förskola på Kungsholmen, Gladan.

§11 Förvärv av bostadsrättslokal för förskola i stadsdelen Ladugårdsgärdet, Stettin 7.

§12 Förvärv av bostadsrätter för gruppboende i bostadsrättsföreningen K2, Kista Torn i Kista.

§13 Förvärv av bostadsrättslokal för förskola i Hammarby Sjöstad, Hammarby Gård 7.

§14 Promemoria om en enklare detaljplaneprocess.

§15 Rapport från förvaltningschefen Förvaltningschefen ger information om följande ärenden.

§16 Frågor för beredning och övrig information Inga frågor för beredning eller övrig information.