Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2021-05-27

Sammanträde 2021-05-27

Datum
Klockan
09:00
Plats
Arenatorget 1

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokoll (utskickat)

5 Kommunfullmäktiges kompletterande ägardirektiv (utskickat)

7 Tillsättning av vice VD inom SGA Fastigheter AB (utskickat)

8 Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid SGAF (utskickat)

§2 Utseende av protokolljusterare

§3 Anmälan av protokoll

§5 Kommunfullmäktiges kompletterande ägardirektiv

§7 Tillsättning av vice VD inom SGA Fastigheter AB