Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2021-05-27

Sammanträde 2021-05-27

Datum
Klockan
09:00
Plats
Arenatorget 1

2 Utseende av protokolljusterare

3 Anmälan av protokoll (utskickat)

5 Kommunfullmäktiges kompletterande ägardirektiv (utskickat)

7 Tillsättning av vice VD inom SGA Fastigheter AB (utskickat)

8 Översyn av arbetsordning för styrelsen och instruktion för verksamheten vid SGAF (utskickat)