Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2016-06-02

Sammanträde 2016-06-02

Datum
Klockan
08:30
Plats
SGA Fastigheter AB, Arenatorget 1, 7tr, Johanneshov
Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (188 kb)

§1 Val av styrelsens sekreterare

§2 Godkännande av dagordning

§3 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

§4 Anmälan om protokollsjustering från ordinarie styrelsesammanträde den 8 mars 2016

§6 Ekonomisk information

§7 Utredningsbeslut avseende modernisering av Ericsson Globe och Annexet

§8 Försäljning av Arenagaraget

§9 Reviderad arbetsordning

§10 Reviderad attestinstruktion

§11 Koncernstyrelsens beslut om kompletterande ägardirektiv

§12 Anmälan av handlingar

§14 Nästa styrelsemöte