Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2016-12-01

Sammanträde 2016-12-01

Datum
Klockan
08:30
Plats
Stockholms Stadshus, Drätselsalen, Ragnar Östbergs plan 1, Stockholm
Bilagor till föredragningslista
Kallelse 161201.pdf (246 kb)

2 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

3 Anmälan om protokollsjustering

från
- ordinarie styrelsesammanträde den 13 oktober 2016
- extra styrelsesammanträde den 9 november 2016

5 Lägesrapport om Utveckling av Arenatomten och modernisering av Ericsson Globe

6 Budget 2017 inkl. verksamhetsplan och limitbehov

10 Sammanträdestider 2017

11 Anmälan av handlingar

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (244 kb)

§1 Godkännande av dagordning

§2 Val av justeringsmän

§3 Anmälan om protokollsjustering

§4 Lägesrapport om Utveckling av Arenatomten och modernisering av Ericsson Globe

§6 Ekonomisk information och Budget 2017 inkl. verksamhetsplan och limitbehov

§7 Reviderad attestinstruktion

§8 Internkontrollplan 2017

§9 Antagande av finanspolicy för Stockholms Stadshus AB

§10 Sammanträdestider 2017

§11 Anmälan av handling

§12 Nästa styrelsemöte