Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2017-11-23

Sammanträde 2017-11-23

Datum
Klockan
08:30
Plats
SGA Fastigheter AB, Arenatorget 1, 7 tr, Johanneshov
Bilagor till föredragningslista
Kallelse 171123.pdf (24 kb)

2 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

3 Anmälan om protokollsjustering

- ordinarie styrelsesammanträde den 5 oktober 2017
- extra styrelsesammanträde den 9 november 2017

5 Beslut om vinnare i markanvisningstävling för bostäder och lokaler m.m. inom del av fastigheten Arenan 9, f.d. Söderstadion och Hovet

6 Ekonomisk information

8 Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv

9 Sammanträdestider 2018

10 Anmälan av handlingar

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (244 kb)

§1 Godkännande av dagordning

§2 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

§3 Anmälan om protokollsjustering

§5 Beslut om vinnare i markanvisningstävling för bostäder och lokaler m.m. inom del av fastigheten Arenan 9, f.d. Söderstadion och Hovet

§8 Koncernstyrelsens beslut avseende kompletterande ägardirektiv

§12 Nästa styrelsemöte