Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2018-03-15

Sammanträde 2018-03-15

Datum
Klockan
08:30
Plats
SGA Fastigheter AB, Arenatorget 1, plan 7, Johanneshov
Bilagor till föredragningslista
Kallelse 180315.pdf (25 kb)

2 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

3 Anmälan om protokollsjustering

- ordinarie styrelsesammanträde den 23 november 2017
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Uppföljning internkontrollplan 2017

10 Anmälan av handlingar

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (243 kb)

§1 Godkännande av dagordning

§2 Val av justeringsmän enligt arbetsordningen för bolaget

§3 Anmälan om protokollsjustering

§6 Uppföljning internkontrollplan 2017

§12 Nästa styrelsemöte