Din position: Hem > Stockholms stad > SGA Fastigheter > Sammanträde 2021-04-15

Sammanträde 2021-04-15

Datum
Klockan
09:00
Plats
Arenatorget 1

2 Utseende av protokolljusterare

4 Utseende av styrelsens sekreterare (utskickat)

5 Budget 2022 med inriktning 2023-2024 och investeringar till och med 2026 (utskickat)

§2 Utseende av protokolljusterare

§4 Utseende av styrelsens sekreterare

§5 Budget 2022 med inriktning 2023-2024 och investeringar till och med 2026