Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-06-11

Sammanträde 2015-06-11

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll.

Beslutsärenden

2 Planerad förskoleutbyggnad 2015-2020

3 Deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2015

4 Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015

5 De ekonomiska förutsättningarna för stadsdelsnämnden Svar på skrivelse från (FP) och (M)

Remissärenden

7 Komplettering av stadens riktlinjer om ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn

8 Bidrag till glasögon för barn och unga

10 Protokoll från pensionärsrådet

11 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

12 Protokoll från förvaltningsgruppen

13 Minnesanteckningar från Lokala BRÅ

14 Förteckning över inkomna skrivelser

15 Anmälan av tjänstemannabeslut

16 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsrapport för maj 2015 - mejlas till nämnden.
Balanslista över inkomna skrivelser från nämnden.

Slutet sammanträde

17 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption

18 Yttrande till tingsrätten över ansökan om adoption

19 Nedläggning av faderskapsutredning

20 Nedläggning av faderskapsutredning

21 Anmälan av sociala delegationens protokoll

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Planerad förskoleutbyggnad 2015­2020

§3 Deltagande i Stockholms stads kvalitetsutmärkelse 2015

§4 Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete

§7 Komplettering av stadens riktlinjer om ärendeansvar för ensamkommande flyktingbarn

§14 Förteckning över inkomna skrivelser

§15 Anmälan av tjänstemannabeslut

§22 Anmälan av sociala delegationens protokoll