Din position: Hem > Stockholms stad > Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd > Sammanträde 2015-10-22

Sammanträde 2015-10-22

Datum
Klockan
18:00
Plats
Telefonvägen 30, konferensanläggningen en trappa ner

1 Val av justerare och dag för justering

Fastställande av dagordning och anmälan av föregående protokoll

Beslutsärenden

2 Förlängning av avtal om driften av öppna förskolan i Fruängen

Dnr 392-2012-2.2.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Utseende av utanordnare för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

Dnr 419-2015-2.1 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nämndens sammanträdestider 2016

4:X Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015

Remissärenden

5 Skillnadernas Stockholm

6 Sportotek - för att alla ska kunna idrotta

7 Ansökan om förlängda serveringstider Eventhuset

Yttrande till socialnämnden Dnr 345-2015-1.5.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Serveringstillstånd för restaurang The Whistle

Yttrande till socialnämnden
Dnr 421-2015-1.5.2 Omedelbar justering
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Anmälningsärenden

9 Uppföljning av Stadsarkivets förelägganden vid inspektion

10 Protokoll från pensionärsrådet

11 Protokoll från rådet för funktionshinderfrågor

12 Protokoll från förvaltningsgruppen

13 Förteckning över inkomna skrivelser

14 Anmälan av tjänstemannabeslut

15 Nämndens och förvaltningens frågor

Månadsrapport för september 2015. Mejlas till nämnden
Balanslista över inkomna skrivelser från nämnden.

Slutet sammanträde

16 Upphandling av kompletterande sjukskötersketjänster till Trekantens och Fruängsgårdens servicehus

Dnr 315-2015-2.2.1 Omedelbar justering

17 Nedläggning av faderskapsutredning

18 Nedläggning av faderskapsutredning

19 Nedläggning av faderskapsutredning

20 Nedläggning av faderskapsutredning

21 Yttrande till Södertörns tingsrätt i adoptionsärende

22 Anmälan av sociala delegationens protokoll

Protokoll från 8 och 13 oktober 2015.

§1 Val av justerare och dag för justering

§2 Förlängning av avtal om driften av öppna förskolan

§3 Utseende av utanordnare för Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd

§5 Fördelning av medel för demokrati- och utvecklingsarbete 2015

§8 Ansökan om förlängda serveringstider Eventhuset

§9 Serveringstillstånd för restaurang The Whistle

§10 Uppföljning av Stadsarkivets förelägganden

§14 Förteckning över inkomna skrivelser

§15 Anmälan av tjänstemannabeslut

§17 Upphandling av kompletterande sjukskötersketjänster till Trekantens och Fruängsgårdens servicehus

§18 -21 Nedläggning av faderskapsutredning

§22 Yttrande till Södertörns tingsrätt över ansökan om adoption enligt 4 kap. 10 § föräldrabalken

§23 Anmälan av sociala delegationens protokoll