Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2014-02-04

Sammanträde 2014-02-04

Datum
Klockan
17:30
Plats
Stadshuset -Drätseln 4/2,18/3, 15/4, 17/6, 21/10, 18/11, 16/12 Glasbruket Hantverkargatan 3C 20/5, 23/9

1 Fastställande av dagordning

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde den 17 december - justerat 20 december. Redan utsänt.

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare.

4 Anmälan av delegationsbeslut

5 Övriga anmälningsärenden

A. Stockholms vattenprogram - lägesrapport 2012. B. Lägesredovisning. Åkeshovs sim- och idrottshall. Från Svenska simförbundet och Medley AB. C. Brev till idrottsnämndens ledamöter ang. Kristinebergs IP. Från Johan Storåkers, Sthlm:s friidrottsförbund

7 Införande av öppna möten i facknämnder, kommunstyrelse och bolagsstyrelser - en viktig demokratireform i Stockholms stad.

8 Utredning av bryggbad vid Kristinebergs och Hornsbergs Strand.

10 Upphandling av isbanemaskiner.

11 Fyllnadsval till funktionshindersrådet, dnr 407/1310/2013.

12 Information och övriga frågor.

Bilagor till protokoll
Mötesinformation.pdf (257 kb)

§1 Fastställande av dagordningen

§2 Anmälan av justerat protokoll

§3 Justering av dagens protokoll

§4 Anmälan av delegationsbeslut

§7 Införande av öppna möten i facknämnder, kommunstyrelse och bolagsstyrelser Remiss från kommunstyrelsen Dnr 015-1178-2013

§8 Utredning av bryggbad vid Kristinebergs och Hornsbergs Strand Yttrande över remiss från kommunstyrelsen Dnr 015-1326-2013

§10 Upphandling av isbanemaskiner Dnr 125-28-2014