Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2014-05-20

Sammanträde 2014-05-20

Datum
Klockan
17:30
Plats
Idrottsförvaltningen, Götalandsvägen 230, hus 25 ÄLVSJÖ Rum Stockholm/London

1 Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde den 15 april - justerat den 22 april

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare

4 Anmälan av delegationsbeslut.

A. Evenemangsavtal mellan IF Brommapojkarna och Stockholms stad, dnr 322/432/2014. B. Beslut om tillfällig nedsättning av taxa - Beckomberga simhall, dnr 413/417/2014

5 Övriga anmälningsärenden.

A. Skrivelse om "Futsal" från Stockholms Fotbollsförbund, dnr 414/460-2014. B. Skrivelse med anledning av flytt av Älvsjö idrottsplats, dnr 412/418-2014.

7 Revisionens årsrapport 2013 för idrottsnämnden, dnr 124-388-2014.

8 Anläggande av en konstgräsfotbollsplan på Grimsta IP. Förslag till inriktnings- och genomförandebeslut. Dnr 412-421-2014.

9 Femte fullstora idrottshallen. Förslag på placering, dnr 411/428/2014.

10 Stockholm stads handlingsplan för god vattenstatus-Remissvar, dnr 015/236/2014.

12 Konstgräsplaners hälso- och miljörisker -svar på skrivelse, dnr 017/156/2014.

13 Idrottsprofilering av Farsta stadsdelsområde - uppföljning av beslut (Utl: 2011:117) -Svar på skrivelse, dnr: 017-324-2014.

14 Information och övriga frågor.

Ärenden utan personalrepresentation

15 Upphandling avseende driften av Liljeholmshallarna, dnr 125/1086/2013. OBS! Upphandlingssekretess!

§57 Fastställande av dagordningen

§58 Anmälan av justerat protokoll

§59 Justering av dagens protokoll

§64 Anläggande av en konstgräsfotbollsplan på Grimsta IP

§65 Femte fullstora idrottshallen -­ förslag på placering

§66 Stockholm stads handlingsplan för god vattenstatus

§71 Upphandling avseende driften av Liljeholmshallarna