Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2018-01-30

Sammanträde 2018-01-30

Datum
Klockan
15:30
Plats
Paulirummet - Stadshuset

1 Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde 2017-12-19 justerat den 2017-12-21.

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare.

4 Anmälan av delegationsbeslut. Anmäls på lista. Original finns i pärm.

8 Till- och frångänglighetsanpassning i Hagsätrahallen- inriktnings- och genomförandeärende, dnr 08.01.01/376/2017.

9 Program för tillgänglighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2018-2023" - remissvar, dnr 01.06/1256/2016.

11 Upphandling av städentreprenadsavtal Eriksdalsbadet, dnr 02.04.02/14/2018.

12 Hybridgräs på Stockholms stadion svar på skrivelse från Daniele Fava (L), Bo Sundin m.fl. (M), Mikael Valier (KD), Matthias Mellgren (C), dnr 02.06.01.06/1154/2017.

§1 Fastställande av dagordningen

§2 Anmälan av justerat protokoll

§3 Justering av dagens protokoll

§4 Anmälan av delegationsbeslut

§8 Till- och frångänglighetsanpassning i Hagsätrahallen- inriktnings- och genomförandeärende

§11 Upphandling av städning av Eriksdalsbadet

§12 Hybridgräs på Stockholms stadion svar på skrivelse från Daniele Fava (L), Bo Sundin m.fl. (M), Mikael Valier (KD), Matthias Mellgren (C)

§13 Övriga frågor och information