Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2018-09-25

Sammanträde 2018-09-25

Datum
Klockan
17:30
Plats
Glasbruket Hantverkargatan 3D

1 Fastställande av dagordning.

2 Anmälan av justerat protokoll från sammanträde 2018-06-19.

3 Justering av dagens protokoll - utseende av justerare.

4 Anmälan av delegationsbeslut. Anmäls på lista. Original finns i pärm.

5 Övriga anmälningsärenden:

A. Protokoll från idrottsnämndens funktionshindersråds senaste sammanträde 2018-06-13. Dnr 01.03/272/2018 B. Medborgarförslag om bättre belysning vid ridskola Vällingby. Dnr 02.06.01.06/608/2018 C. Medborgarförslag från H-by/V-by SDN om parkeringar vid Grimsta IP. Dnr 02.06.01.06/531/2018 D. Begäran om en utökad byggrätt för en ishall på Kärrtorps IP samt angående planering för en ishall på Kärrtorps IP. Skrivelser från Hammarby Hockey. Dnr 02.06.01.06/614/2018
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Ny idrottshall på Dalhagens BP - Reviderat utredningsbeslut.

10 Remissvar på remiss om ålderskrav vid framförande av vattenskoter.

12 Renovering av båtbrygga i Brunnsviken - genomförandeärende. Dnr 08.03.01/775/2018

13 Svar på skrivelse om tillgång till idrottsytor i nya bostadsområdet kring Loudden från Daniele Fava (L) Bo Sundin m.fl. (M), Mikael Valier (KD) ledamöter i idrottsnämnden samt Mathias Mellgren (C) ersättare i idrottsnämnden. Dnr 02.06.01.06/503/2018

§86 Fastställande av dagordningen

§87 Anmälan av justerat protokoll

§88 Justering av dagens protokoll

§89 Anmälan av delegationsbeslut

§90 Övriga anmälningsärenden

§93 Ny idrottshall på Dalhagens BP - Reviderat utredningsbeslut. Dnr 08.02.01/605/2016

§95 Remissvar på remiss om ålderskrav vid framförande av vattenskoter Dnr 01.06/630/2018

§97 Renovering av båtbrygga i Brunnsviken - genomförandebeslut Dnr 08.03.01/775/2018

§98 Planeringen av Loudden och andra idrottsytor Svar på skrivelse från Daniele Fava (L), Bo Sundin m.fl. (M), Mikael Valier (KD) samt Mathias Mellgren (C) Dnr 02.06.01.06/503/2018