Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2019-09-24

Sammanträde 2019-09-24

Datum
Klockan
17:30
Plats
Glasbruket, Hantverkargatan 3D

1 Anmälan av justerat protokoll från idrottsnämndens föregående sammanträde

2 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

3 Anmälningsärenden:

A. Funktionshinderrådets protokoll för juni
Dnr 01.03/109/2019
B. Ansökan om dispens att arrangera roddtävlingen Farstarodden den 13-14 juni
2020 på sjön Magelungen.
Svar på kontorsremiss från Länsstyrelsen i Stockholm
Dnr 01.06/842/2019
C. Strategi för samisk hälsa - En hälso- och sjukvård som bidrar till en god och
jämlik hälsa för samer 2020-2030.
Kontorsyttrande på remiss från Kommunstyrelsen
Dnr 01.06/767/2019
D. Medborgarförslag om Läktare vid Eriksdals BP
Dnr 02.06.01.09/777/2019
E. Medborgarförslag om anläggande av beachhandbollsplaner
Dnr 02.06.01.06/776/2019
F. Medborgarförslag om fotbollsplan på Kristinebergs IP
Dnr 02.06.01.06/847/2019
G. Medborgarförslag om ny utom- och inomhusbadanläggning i centrala Stockholm
Dnr 02.06.01.06/834/2019
H. Västberga idrottshall, lägesrapport
I. Medborgarhuset, lägesrapport
J. Bredängs BP konstgräsplan, slutredovisning
K. Beslut om öppettider under vintersäsongen 2019-2020
Dnr 03.01/905/2019

5 Idrottsnämndens ungdomsledarstipendier 2020

6 Övergripande samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm.

7 Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 01.06/632/2019

8 Samråd om Viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns vattendistrikt.

9 Näringslivspolicy för Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen Dnr 01.06/844/2019

11 Svar på skrivelse från S angående risken för stängda ishallar

§1 Anmälan av justerat protokoll från föregående sammanträde

§2 Val av justerare och tid för justering

§5 Idrottsnämndens ungdomsledarstipendier 2020

§6 Övergripande samverkansöverenskommelse mellan Stockholms stad och Polisregion Stockholm. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§7 Handlingsplan för minskad spridning av mikroplast. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§8 Samråd om Viktiga vattenfrågor i Norra Östersjöns vattendistrikt. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§9 Näringslivspolicy för Stockholms stad. Svar på remiss från kommunstyrelsen

§11 Svar på skrivelse från S angående risken för stängda ishallar