Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2020-09-22

Sammanträde 2020-09-22

Datum
Klockan
17:30
Plats
Kristallen, Hantverkargatan 3

1 Anmälan av justerat protokoll från idrottsnämndens föregående sammanträde

2 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

3 Förvaltningschefen informerar

4 Anmälningsärenden:

A. Justerad bilaga till miljö- och klimathandlingsplanen som antogs av idrottsnämnden den 16 juni
B. Kontorsremiss av Stockholms arkitekturpolicy
C. Kontorsremiss av lokalt åtgärdsprogram för Ulvsundasjön
D. Kontorsremiss av Utredning om bevarande- och gallring av information som förekommer inom inköp, upphandling och avtalsförvaltning I Stockholms stad

7 Svar på remiss - Havs- och vattenmyndighetens förslag till genomförande av kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet

8 Svar på remiss - Motion från Alexander Ojanne och Karin Lekberg (S) om konstgräs på Sköndal BP

§1 Anmälan av justerat protokoll från föregående sammanträde

§2 Val av justerare och tid för justering

§3 Förvaltningschefen informerar

§7 Havs- och vattenmyndighetens förslag till genomförande av kraven på fiskeredskap i engångsplastdirektivet – svar på remiss från kommunstyrelsen

§8 Motion från Alexander Ojanne och Karin Lekberg, bägge (s) om att lägga konstgräs på Sköndals BP – svar på remiss från kommunstyrelsen