Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2021-10-26

Sammanträde 2021-10-26

Datum
Klockan
17:30
Plats
Hantverkargatan 3, Glasbruket

1 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

2 Anmälningsärenden:

A. Funktionshinderrådets protokoll september
B. Svar på medborgarförslag om Tallkrogens bollplan
C. Högdalens sim- och idrottshall, lägesrapport
D. Sköndals bollplan, lägesrapport
E. Granskningsyttrande gällande förslag till detaljplan för del av Hekla 1, del 2 i stadsdelen Kista
F. Svar på remiss Kartläggning av biologisk mångfald - Krav och vägledning för naturvärdesinventering (NVI) samt kompletterande inventeringar och förstudier Svar på remiss Stora Sköndal - etapp 2a
G. Samråd om förslag till detaljplan för Södermalm 5:2

3 Månadsrapport per september

7 Renovering och utveckling av Gula Villan, Stora mossens IP, utredningsbeslut

9 Ramavtal för underhåll av bryggsystem

12 Motion om fritidsbibliotek i hela staden - svar på remiss från kommunstyrelsen

13 Trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad - svar på remiss från trafikkontoret

14 Cykelplan för Stockholm 2021 - svar på remiss från trafikkontoret

15 Motion om laddinfrastruktur - svar på remiss från kommunstyrelsen

16 Motion om en sammanhållen strategi för bad, båt, fiske och strandpromenader i Stockholm - svar på remiss från kommunstyrelsen

17 Handlingsplan för klimatanpassning av Stockholms stad - svar på remiss från kommunstyrelsen

18 Handlingsplan för hållbar plastanvändning 2022-2026 - svar på remiss från kommunstyrelsen

19 Införa nolltaxa under hela året för barn och unga i stadens anläggningar

§1 Val av justerare och tid för justering

§3 Månadsrapport per september

§7 Renovering och utveckling av Gula Villan, Stora mossens IP, utredningsbeslut

§9 Ramavtal för underhåll av bryggsystem

§12 Motion om fritidsbibliotek i hela staden - svar på remiss från kommunstyrelsen

§13 Trafiksäkerhetsplan för Stockholms stad - svar på remiss från trafikkontoret

§14 Cykelplan för Stockholm 2021 - svar på remiss från trafikkontoret

§15 Motion om laddinfrastruktur - svar på remiss från kommunstyrelsen

§16 Motion om en sammanhållen strategi för bad, båt, fiske och strandpromenader i Stockholm - svar på remiss från kommunstyrelsen

§17 Handlingsplan för klimatanpassning av Stockholms stad - svar på remiss från kommunstyrelsen

§18 Handlingsplan för hållbar plastanvändning 2022-2026 - svar på remiss från kommunstyrelsen

§19 Införa nolltaxa under hela året för barn och unga i stadens anläggningar

§20 Förvaltningen informerar