Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2022-11-15

Sammanträde 2022-11-15

Datum
Klockan
17:30
Plats
Hantverkargatan 3, Glasbruket

1 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

2 Anmälningsärenden:

A. Funktionshinderrådets protokoll för oktober
B. Förslag till detaljplan för Trängkåren 6 och 7 m.fl. i stadsdelen Marieberg - Samrådssvar på remiss
C. Kontorsyttrande avseende remiss av Lokal och regional klimatomställning - underlag inför klimatpolitisk handlingsplan 2023
D. Svar på medborgarförslag om pool i Bandängen/Högdalen
E. Svar på skrivelse om tilldelning av ishallar till konståkningsföreningar och hockeyklubbar i Stockholms stad

3 Inköp av pontonbryggor, ramavtal

4 Svar på uppdrag avseende stöd till båtbottentvättar

5 Förvaltningschefen informerar

6 Övrigt

Föredragningslista
Idrottsnämnden
Kallelse med föredragningslista
Sida 1 (1)
IDN 2022-11-15

Idrottsnämnden

Box 8313
104 20 Stockholm
Telefon 08-508 27 700
idrott@stockholm.se
stockholm.se

§1 Val av ordförande, justerare och tid för justering

§3 Upphandling av ramavtal avseende inköp av pontonbryggor

§4 Svar på uppdrag avseende stöd till båtbottentvättar

§5 Förvaltningschefen informerar