Din position: Hem > Stockholms stad > Idrottsnämnden > Sammanträde 2023-02-21

Sammanträde 2023-02-21

Datum
Klockan
17:30
Plats
Hantverkargatan 3, Kristallen

1 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

2 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom idrottsförvaltningen:

3 Anmälningsärenden:

5 Upphandling avseende drift av friluftsområden för idrottsförvaltningen

7 Anläggande av 7-spel konstgräsplan och toalettbyggnad på Nockebyhovs BP, Nockebyhov 2:22, inriktningsbeslut

11 Förvaltningschefen informerar

§1 Val av justerare och tid för justering av dagens protokoll

§2 Anmälan av delegationsbeslut fattade inom idrottsförvaltningen:

§4 Verksamhetsberättelse 2022 för idrottsnämnden

§5 Upphandling avseende drift av friluftsområden för idrottsförvaltningen

§6 Särskild insats till Hammarby IF Fotboll för Samhällsmatchen

§7 Anläggande av 7-spel konstgräsplan och toalettbyggnad på Nockebyhovs BP, Nockebyhov 2:22, inriktningsbeslut

§8 Ny idrottsplats Bällsta IP, del av Riksby 1:3 bland andra, inriktningsbeslut

§9 Motion om att inrätta en central bidragsnämnd för att motverka välfärdsbrottslighet - svar på remiss från kommunstyrelsen

§10 Förslag till strategi för ett mer jämställt och jämlikt nyttjande av stadens spontanidrottsytor - svar på remiss från kommunstyrelsen

§11 Förvaltningschefen informerar