Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2005-11-10

Sammanträde 2005-11-10

Datum
Klockan
10:00
Plats
Kommunfullmäktige

OBS! Tiden
Sammanträdet fortsätter fredagen den 11 november med början kl. 10.00.

Läs mer... Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Annika Billström
Rotel II: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Kersti Py Börjeson
Rotel III: Gatu- och fastighetsroteln; borgarrådet Leif Rönngren
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Erik Nilsson
Rotel V: Kultur-, arbetsmarknads- och personalroteln; borgarrådet Roger Mogert
Rotel VI: Integrations- och demokratiroteln; borgarrådet Teres Lindberg
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Margareta Olofsson
Rotel VIII: Miljöroteln; borgarrådet Viviann Gunnarsson

3 Budget 2006 för Stockholms stad och inriktning för 2007 och 2008 samt utvecklingsdirektiv 2006-2008 för koncernen Stockholms Stadshus AB

Bilagor
03 Bostadsbolagen.pdf (45 kb) 03 Brand och räddningsnämnden.pdf (42 kb) 03 Central medelsreserv.pdf (31 kb) 03 Centrum Kompaniet i Stockholm AB.pdf (27 kb) 03 Fastighets- och saluhallsnämnden.pdf (43 kb) 03 Finansförvaltningen.pdf (73 kb) 03 Idrottsnämnden.pdf (41 kb) 03 Inledning.pdf (178 kb) 03 Kommunfullmäktige m.m..pdf (80 kb) 03 Koncernen Stockholm Stadshus AB.pdf (74 kb) 03 Konsumentnämnden.pdf (38 kb) 03 Kulturnämnden.pdf (49 kb) 03 Kyrkogårdsnämnden.pdf (36 kb) 03 Marknämnden.pdf (42 kb) 03 Micasa Fastigheter i Stockholm AB.pdf (27 kb) 03 Miljö- och hälsoskyddsnämnden.pdf (53 kb) 03 Renhållningsnämnden.pdf (43 kb) 03 Revisorskollegiet.pdf (33 kb) 03 Skolfastigheter i Stockholm AB.pdf (28 kb) 03 Socialtjänstnämnden.pdf (57 kb) 03 St Erik Markutveckling AB.pdf (17 kb) 03 St Eriks Försäkring AB.pdf (17 kb) 03 Stadsbyggnadsnämnden.pdf (49 kb) 03 Stadsdelsnämndernas verksamheter.pdf (233 kb) 03 Stadsmuseinämnden.pdf (34 kb) 03 Stadsövergripande frågor.pdf (166 kb) 03 Stockholm Globe Arena Fastigheter AB.pdf (27 kb) 03 Stockholm Vatten AB.pdf (29 kb) 03 Stockholms Hamn AB.pdf (29 kb) 03 Stockholms Näringslivskontor AB.pdf (29 kb) 03 Stockholms Stads Bostadsförmedling AB.pdf (26 kb) 03 Stockholms Stads Parkeringa AB.pdf (26 kb) 03 Stockholms Stadsteater AB.pdf (27 kb) 03 Stokab.pdf (29 kb) 03 Trafiknämnden.pdf (49 kb) 03 Utbildningsnämnden.pdf (61 kb) 03 Valnämnden.pdf (32 kb) 03 Överförmyndarnämnden.pdf (31 kb) 03. Bilaga 1.pdf (44 kb) 03. Bilaga 2.pdf (141 kb) 03. Bilaga 3.pdf (105 kb) 03. Bilaga 4.pdf (51 kb) 03. Bilaga 5.pdf (59 kb) 03. Bilaga 6.pdf (66 kb) 03. Bilaga 7.pdf (65 kb) 03. Bilaga 8.pdf (42 kb) 03. Bilaga 9.pdf (59 kb) 03.. Bilaga 10.pdf (81 kb) 03.. Bilaga 11.pdf (73 kb) 03.. Bilaga 12.pdf (16 kb)
Bilagor till protokoll
Debattprotokoll (672 kb)
Mötesinformation

Protokoll

fört vid Stockholms kommunfullmäktiges sammanträde i

Stadshuset torsdagen den 10 november 2005 kl. 10.00

 

 

 

 

 

Justerat den 24 november 2005; anslaget den 25 november 2005:

 

 

 

Barry Andersson

 

 

 

Bo Bladholm

 

 

 

Maria Hannäs

§1 Upprop

Kl. 10.04 förrättades upprop, varvid närvaro antecknades enligt ---------- Bilaga 1.

§2 Justering

Förste vice ordföranden Bo Bladholm (m) och tredje vice ordföranden Maria Hannäs (v) utsågs att jämte ordföranden Barry Andersson (s) justera och expedi­era dagens protokoll. Justeringen kommer att ske torsdagen den 24 november 2005 kl. 15.00.

§3 Förslag till budget 2006 för Stockholms stad och inriktning för 2007 och 2008 samt utvecklingsdirektiv 2006-2008 för koncernen Stockholms Stadshus AB (budgetutl.)

Kommunfullmäktige behandlade kommunstyrelsens utlåtande med förslag till budget 2006 för Stockholms stad och inriktning för 2007 och 2008 samt utveck­lingsdirektiv 2006-2008 för koncernen Stockholms Stadshus AB.

 

På förslag av ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att över­läggningen inledningsvis fick röra sig om budgetutlåtandet i dess helhet, därefter behandlas budgeten nämnd för nämnd och avslutas med avsnittet Finansförvalt­ning m.m. Beträffande stadsdelsnämnderna behandlas varje verksamhetsområde för sig.

 

Härefter beslöt kommunfullmäktige att besluten skulle anses preliminära till dess budgeten i sin helhet är behandlad.

 

Inledning

 

Ordet innehades av borgarråden Billström, Axén Olin och Edholm, Ann-Margarethe Livh, borgarrådet Gunnarsson samt Ewa Samuelsson.

 

Under överläggningen hade yrkats

 

dels av borgarrådet Billström (s), Ann-Margarethe Livh (v) och borgarrådet Gunnarsson (mp) bifall till kommunstyrelsens förslag samt vissa justeringar som redovisas i propositionsordningen under tillämpliga budgettitlar,

 

dels av borgarrådet Axén Olin (m) bifall till moderata samlingspartiets reservation i kommunstyrelsen med vissa justeringar som redovisas i propositionsordningen under tillämpliga budgettitlar,

 

dels av borgarrådet Edholm (fp) bifall till folkpartiet liberalernas reservation i kommunstyrelsen med vissa justeringar som redovisas i propositionsordningen under tillämpliga budgettitlar,

 

dels av Ewa Samuelsson (kd) bifall till kristdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen med vissa justeringar som redovisas i propositionsordningen under tillämpliga budgettitlar.

 

 


Stadsdelsnämnderna: Övergripande

Punkt 6)

 

Ordet innehades av borgarråden Billström och Axén Olin, Ann-Katrin Åslund, Ann Mari Engel, Åsa Romson, Ewa Samuelsson, borgarrådet Olofsson, Tord Bergstedt, Hardy Hedman, Helen Jäderlund Eckardt, borgarrådet Nilsson, Madeleine Sjöstedt, borgarrådet Mogert, Berit Kruse och Monika Lindh.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Stadsdelsnämnderna: Övergripande.

 

 

 

R IV SKOLROTELN

 

Stadsdelsnämnderna: Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet, Pedagogisk verksamhet: Skola, Pedagogisk verksamhet: Skolbarnsomsorg, Särskola och skolbarnsomsorg för särskoleelever, Utbildningsnämnden, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Punkt 6, 20, 27)

 

Stadsdelsnämnderna: Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet, Pedagogisk verksamhet: Skola, Pedagogisk verksamhet: Skolbarnsomsorg, Särskola och skolbarnsomsorg för särskoleelever

 

Ordet innehades av borgarråden Nilsson, Söderlund och Edholm, Inger Stark, Åsa Öckerman, Nina Ekelund, Mujde Rashid, Fredrik Malm, Berit Kruse, Martina Lind, Christopher Ödmann, Yvonne Fernell- Ingelström, Helen Jäderlund Eckardt, Ewa Samuelsson och Lillemor Samuelsson.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Stadsdelsnämnderna: Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet, Pedago­gisk verksamhet: Skola, Pedagogisk verksamhet: Skolbarnsomsorg, Särskola och skolbarnsomsorg för särskoleelever.

 

Utbildningsnämnden, Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

 

Ordet innehades av borgarråden Nilsson, Söderlund och Edholm, Mujde Rashid, Christopher Ödmann, Nina Ekelund, Hardy Hedman, Regina Öholm, Inger Stark, Johanna Westin, Åsa Öckerman, Fredrik Malm och Karl Bern.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Utbildningsnämnden och Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB).

 

 


R V KULTUR-, ARBETSMARKNADS- OCH PERSONALROTELN

 

Stadsdelsnämnderna: Arbetsmarknadsåtgärder, Stadsdelsnämnderna: Kultur- och föreningsverksamhet, Stadsdelsnämnderna: Verksamhet för barn och ungdom, Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet, Stadsmuseinämnden, Stockholms Stadsteater AB, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, Förslag till nya nämnder: Kultur- och stadsmuseinämnden

Punkt 6, 11, 18, 32, 33, 39)

 

Arbetsmarknadspolitik, Arbetsmarknadsåtgärder, Övergripande personalfrågor

 

Ordet innehades av borgarrådet Mogert, Ulla Hamilton, Ann-Katrin Åslund, Ann-Margarethe Livh, Christopher Ödmann, Hardy Hedman, Rolf Könberg, Karin Gustafsson, Birgitta Holm, Fredrik Malm, Anders Broberg, Mujde Rashid, Elisabeth Brandt Ygeman, Tord Bergstedt, Torsten Sandgren, Yvonne Fernell-Ingelström och Hasan Dölek.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Arbetsmarknadspolitik, Arbetsmarknadsåtgärder och Övergripande personal­frågor.

 

Stadsdelsnämnderna: Kultur- och föreningsverksamhet, Stadsdelsnämnderna: Verksamhet för barn och ungdom, Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet, Stadsmuseinämnden, Stockholms Stadsteater AB, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, Förslag till nya nämnder: Kultur- och stadsmuseinämnden

 

Ordet innehades av borgarrådet Mogert, Cecilia Brinck, Madeleine Sjöstedt, Ann Mari Engel, Peter Nilsson, Desirée Pethrus Engström, Åsa Romson, Karl Bern, Christopher Ödmann, Louise Edlind-Friberg och Malte Sigemalm.

 

Ordningsfråga

 

Ordet innehades av Madeleine Sjöstedt (fp) i en ordningsfråga angående angrepp i replik mot ledamot som ej deltar i replikskiftet.

 

I den fortsatta debatten yttrade sig borgarrådet Nordin, Eva-Louise Erlandsson Slorach och Malin Romlin.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Stadsdelsnämnderna: Kultur- och föreningsverksamhet, Stadsdelsnämnderna: Verksamhet för barn och ungdom, Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stads­arkivet, Stadsmuseinämnden, Stockholms Stadsteater AB, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB och Förslag till nya nämnder: Kultur- och stadsmuseinämn­den.

 

 

 

Sammanträdet ajournerades kl. 18.45 - 19.30 för middagsuppehåll.

 


R VI INTEGRATIONS- OCH DEMOKRATIROTELN

 

Stadsdelsnämnderna: Flyktingmottagande

Punkt 6)

 

Integrationsfrågor, Stadsdelsnämnderna: Flyktingmottagande, Demokratifrågor

 

Ordet innehades av borgarrådet Lindberg, Rolf Könberg, Fredrik Malm, Ann-Margarethe Livh, Paul Lappalainen, Hardy Hedman, Mujde Rashid, Martina Lind, Abit Dundar, Abebe Hailu och borgarrådet Billström.

 

Ordningsfråga

 

Ordet innehades av Rolf Könberg (m) och borgarrådet Billström (s) i en ordnings­fråga angående valsedlar/flygblad.

 

I den fortsatta debatten yttrade sig Åsa Romson.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Integrationsfrågor, Stadsdelsnämnderna: Flyktingmottagande och Demokrati­frågor.

 

 

 

R VII SOCIALROTELN

 

Stadsdelsnämnderna: Omsorg om funktionshindrade, Individ- och familje­omsorg, Ekonomiskt bistånd, Socialtjänstnämnden, Överförmyndarnämn­den, Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg, Förslag till ny nämnd: Äldreom­sorgsnämnden

Punkt 6, 16, 21, 40)

 

Stadsdelsnämnderna: Omsorg om funktionshindrade, Individ- och familjeomsorg inklusive socialpsykiatri, Ekonomiskt bistånd, Socialtjänstnämnden, Överförmyn­darnämnden

 

Ordet innehades av borgarrådet Olofsson, Monika Lindh, Peter Lundén-Welden, Ann-Katrin Åslund, Åsa Öckerman, Desirée Pethrus Engström, Malin Strid, Nina Ekelund, Christopher Ödmann, Jari Visshed, Abit Dundar, Karin Rågsjö, Paul Lappalainen, Inga Näslund, Berit Kruse, Ewa Samuelsson och Inge-Britt Lundin.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Stadsdelsnämnderna: Omsorg om funktionshindrade, Individ- och familje­om­sorg, Ekonomiskt bistånd, Socialtjänstnämnden och Överförmyndarnämnden.

 

Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg, Förslag till ny nämnd: Äldreomsorgsnämn­den

 

Ordet innehades av borgarrådet Olofsson, Monika Lindh, Margareta Björk, Helen Jäderlund Eckardt, Lennart Johansson, Ewa Samuelsson, Ann-Katrin Åslund, Desirée Pethrus Engström, Rolf Lindell, Göran Holmström, Paul Lappalainen, Birgitta Holm, Christopher Ödmann och Ann-Marie Strömberg.

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behandlingen av Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg och Förslag till ny nämnd: Äldreomsorgs­nämnden.

 

 

 

Stadsdelsnämnderna: Övergripande

Punkt 6)

 

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Stadsdels­nämnderna: Övergripande återupptogs.

 

Propositionsordning

 

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

 

Nr 1. Minskade kostnader - avveckling av stadsdelsnämnder (behandlas här men redovisas budgetmässigt under resultatbudgeten)
m 250,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 2. Minskade kostnader - nedläggning av medborgarkontor (behandlas här men redovisas budgetmässigt under resultatbudgeten)
fp 20,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 3. Minskade kostnader – ändrat uppdrag för stadsdelsnämnderna (behandlas här men redovisas budgetmässigt under resultatbudgeten)
fp 120,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 4. Minskade kostnader – sammanslagning av stadsdelsnämnder
kd 25,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 

*        bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 


R IV SKOLROTELN

 

Stadsdelsnämnderna: Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet, Pedago­gisk verksamhet: Skola, Pedagogisk verksamhet: Skolbarnsomsorg, Särskola och skolbarnsomsorg för särskoleelever, Utbildningsnämnden, Skolfastighe­ter i Stockholm AB (SISAB)

Punkt 6, 20, 27)

 

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Stadsdels­nämnderna: Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet, Pedagogisk verksam­het: Skola, Pedagogisk verksamhet: Skolbarnsomsorg, Särskola och skolbarnsom­sorg för särskoleelever, Utbildningsnämnden och Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB) återupptogs.

 

 

 

Pedagogisk verksamhet: Förskoleverksamhet

 

Propositionsordning

 

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

 

Nr 1. Förskoleverksamheten överförs till utbildningsnämnden
m minskade kostnader 3 153,6 och intäkter 180,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 2. Ökade intäkter - avgiftsfri månad utgår (m behandlas här men redovisas budgetmässigt under utbildningsnämnden)
m+fp+kd 16,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 3. Ökade kostnader – införande av valfrihet i barnomsorgen (m behandlas här men redovisas budgetmässigt under utbildningsnämnden)
m 14,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 4. Minskade kostnader, förskola (Kd satsar sammanlagt 150 mnkr på minskade barngrupper i kommunala och enskilda förskolor jämfört med stadens budget 2005. Skillnaden mellan 150 och de 262 mnkr som majoriteten satsar används som grundplåt för kd:s satsningar på "mer tid för barnen"-reformen för 165 mnkr, familjedaghem, öppna förskolor, parklekar samt skolbarnsomsorgen. Se även SDN Skolbarnsomsorg samt Utbildningsnämnden)
kd 78,0 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 5. Ökade kostnader – familjedaghem
kd 1,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Härefter upptogs följande tilläggsyrkande.

 

Nr 1. En förskolepeng ska införas.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under detta avsnitt.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 

*     bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

 

Pedagogisk verksamhet: Skola,

 

Propositionsordning

 

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

 

Nr 1. Grundskoleverksamheten överförs till utbildningsnämnden
m minskade kostnader 4 891,7 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 2. Ökade kostnader – Lässatsning, höjd skolschablon år 0-3 (m behandlas här men redovisas budgetmässigt under utbildningsnämnden)
m 26,0 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 3. Ökade kostnader – satsning på barn med behov av särskilt stöd (m behand­las här men redovisas budgetmässigt under utbildningsnämnden)
m 10,0 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 4. Ökade kostnader – höjning av skolpeng
fp 93,7 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 5. Ökade kostnader – läsprojekt
fp 10,0 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 6. Ökade kostnader – skolbibliotek
fp 5,0 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 7. Ökade kostnader – satsning på grundskolan (avser kommunala grundskolan, se Utbildningsnämnden för extra insatser för fristående skolor)
kd 21,5 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

 

Nr 1. Staden ska tillse att alla föräldrar med barn i grundskolan ska få ta del av skriftliga omdömen om elevens kunskapsutveckling om inte föräldrarna tackar nej.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 2. Skolans huvuduppgift ska vara att förmedla kunskap.

m+fp+kd.

Häremot ställdes följande förslag:

Stockholms elever ska erbjudas en skola med möjligheter till lärande, kunskap och utveckling.

s+v+mp.

Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna propositio­nen på bifall till socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets gemen­samma förslag vara med övervägande ja besvarad.

 

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

 

Den som vill bifalla socialdemokraternas, vänsterpartiets och miljöpartiets ge­mensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och kristdemokraternas gemensamma förslag.

 

Omröstningen utföll med 47 ja och 44 nej. Såsom voteringslista nr 1 utvisar rösta­des ja av --------------------------------------------------------------------------- Bilaga 2.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla socialdemokraternas, vänster­partiets och miljöpartiets gemensamma förslag i denna del.

 

Nr 3. Att stockholmsprovet i svenska, engelska och matematik ska återinföras.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 4. Nolltolerans mot mobbning ska gälla i alla skolor.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

 

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

Den som vill avslå moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och krist­demokraternas gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

 

Omröstningen utföll med 47 ja och 44 nej. Såsom voteringslista nr 2 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 3.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

 

Nr 5. Att kommunfullmäktiges beslut om en ny skolplan ska rivas upp, i stället ska skolplanen från år 2000 fortsätta att gälla.

m+fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under detta avsnitt.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 

*     Stockholms elever ska erbjudas en skola med möjligheter till lärande, kunskap och utveckling,

*     i övrigt bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

Röstförklaring avgavs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet enligt följande.
Vi har avslagit att-sats nr 4 med hänvisning till att detta redan gäller. Läropla­nen för det obligatoriska skolväsendet innehåller formuleringen ”Ingen i skolan skall utsättas för mobbning”.

 

 

 

Pedagogisk verksamhet: Skolbarnsomsorg

 

Propositionsordning

 

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

 

Nr 1. Skolbarnsomsorgsverksamheten överförs till utbildningsnämnden
m minskade kostnader 808,2 och intäkter 107,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 2. Ökade kostnader – fritidsverksamhet
kd 7,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under detta avsnitt.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 

*        bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

 

Särskola och skolbarnsomsorg för särskoleelever

 

Propositionsordning

 

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

 

Nr 1. Särskoleverksamheten överförs till utbildningsnämnden
m 261,3 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 2. Ökade kostnader – satsning på särskolan (m behandlas här men redovi­sas budgetmässigt under utbildningsnämnden)
m 10,0 mnkr och fp 15,0 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 3. Ökade kostnader – särskolan (avser obligatoriska särskolan, se även utbild­ningsnämnden för frivilliga särskolan)
kd 7,0 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Härefter upptogs följande tilläggsyrkande.

 

Nr 1. Särskolan ska bevaras som skolform

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under detta avsnitt.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 

*     bifalla kommunstyrelsens förslag.


Röstförklaring avgavs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet enligt följande.
Vi har avslagit att-sats nr 1 med hänvisning till att detta inte är en fråga som kan avgöras i kommunen.

 

 

 

Utbildningsnämnden

Punkt 20)

 

Propositionsordning

 

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

 

Driftverksamhet

 

Nr 1. Minskade kostnader för avgiftsfri månad inom förskolan, enskild verksam­het samt ökade intäkter genom att avgiftsfri månad utgår inom den kommunala verksamheten
m, fp och kd kostnader 8,1 mnkr

(m intäkter 16,0 mnkr behandlas under Stadsdelsnämnderna Förskoleverksamhet).

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 2. Minskade kostnader - ej SL-kort för alla gymnasieelever
m, fp och kd 9,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 3. Förskoleverksamheten i stadsdelsnämnderna överförs till utbildningsnämn­den
m kostnader 3 153,6 mnkr och intäkter 180,6 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 4. Skolbarnsomsorgsverksamheten i stadsdelsnämnderna överförs till utbild­ningsnämnden
m kostnader 808,2 mnkr och intäkter 107,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 5. Grundskoleverksamheten i stadsdelsnämnderna överförs till utbildnings­nämnden
m 4 891,7 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 6. Flyktingmottagandet överförs till utbildningsnämnden
m 38,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Nr 7. Särskoleverksamheten i stadsdelsnämnderna överförs till utbildningsnämn­den
m 261,3 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 8. (Behandlas under Stadsdelsnämnderna: Skola).

 

Nr 9. (Behandlas under Stadsdelsnämnderna: Särskola och skolbarnsomsorg för särskoleelever).

 

Nr 10. (Behandlas under Stadsdelsnämnderna: Skola).

 

Nr 11. (Behandlas under Stadsdelsnämnderna: Förskoleverksamhet).

 

Nr 12. Ökade kostnader - höjning av skolpengen för fristående grundskolor
fp 15,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 13. Ökade kostnader - satsning på grundskolan (Se även SDN Skola för sats­ning på kommunala grundskolor)
kd 5,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 14. Ökade kostnader - fortbildning för fler behöriga lärare och lektorat
fp 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 15. Minskade kostnader - lokaler, administration
kd 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 16. Ökade kostnader -  "mer tid för barnen"-reform för barn 1-3 år
kd 165,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 17. Ökade kostnader - frivilliga särskolan (Se SDN Särskolan för obligatoriska särskolan)
kd 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 18. Minskade kostnader - förskolan (Kd satsar sammanlagt 150 mnkr på mins­kade barngrupper i kommunala och enskilda förskolor jämfört med stadens budget 2005. Skillnaden mellan 150 och de 262 mnkr som majoriteten satsar används som grundplåt för kd:s satsningar på "mer tid för barnen"-reformen för 165 mnkr, familjedaghem, öppna förskolor, parklekar samt skolbarnsomsorgen. Se även SDN Förskola och Skolbarnsomsorg)
kd 34,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 19. Ökade kostnader -  enskilda familjedaghem (Se SDN Förskola för satsning på kommunala dagbarnvårdare)
kd 4,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

 

Nr 1. Redovisning av skolk ska införas i gymnasiebetygen.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 2. Valfrihetssystem för SFI och Vux ska införas.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 3. Valfrihet ska gälla för särskoleelever att välja särskola.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 4. I samarbete med näringslivet utöka antalet lärlingsprogram.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 5. Utbildningsnämnden får i uppdrag att utvärdera stadens resursfördelningssy­stem för de pedagogiska verksamheterna. Utifrån denna utvärdering ska nämnden arbeta fram ett förslag till pengsystem inom barnomsorgen, grundskolan och gymnasieskolan där resurserna fördelas direkt till verksamheterna och där kom­munala och fristående verksamheter ges rättvisa, likvärdiga, förutsägbara och långsiktigt hållbara villkor.

m+fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 6. Ge utbildningsnämnden i uppdrag att pröva ämnesundervisning på moders­mål i några Stockholmsskolor.

kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 7. Till de praktiska utbildningarna i gymnasieskolan pröva en möjlighet att prövas på andra meriter än betyg. En kvot för denna intagning bör genomföras på prov.

kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 

*     bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

Röstförklaring avgavs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet enligt följande.
Vi har avslagit att-satserna nr 2 och 3 med hänvisning till att det redan finns.

Vi har avslagit att-sats nr 4 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2006.

Vi har avslagit att-sats nr 6 med hänvisning till att detta redan genomförs.

 

 

 

Skolfastigheter i Stockholm AB (SISAB)

Punkt 27)

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

 

*     bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

 

R V KULTUR-, ARBETSMARKNADS- OCH PERSONALROTELN

 

Stadsdelsnämnderna: Arbetsmarknadsåtgärder, Stadsdelsnämnderna: Kultur- och föreningsverksamhet, Stadsdelsnämnderna: Verksamhet för barn och ungdom, Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet, Stadsmuseinämnden, Stockholms Stadsteater AB, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB, Förslag till nya nämnder: Kultur- och stadsmuseinämnden

Punkt 6, 11, 18, 32, 33, 39)

 

 

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Stadsdels­nämnderna: Arbetsmarknadsåtgärder, Stadsdelsnämnderna: Kultur- och före­ningsverksamhet, Stadsdelsnämnderna: Verksamhet för barn och ungdom, Kul­turnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet, Stadsmuseinämnden, Stock­holms Stadsteater AB, Stockholm Globe Arena Fastigheter AB och Förslag till nya nämnder: Kultur- och stadsmuseinämnden återupptogs.

 

 


Arbetsmarknadsåtgärder

 

Propositionsordning

 

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

 

Nr 1. Minskade kostnader – arbetsmarknadsprojekt
m, fp och kd 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 2. Ökade kostnader – arbete istället för bidrag
m, fp och kd 15,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 3. Ökade kostnader – integrationssatsningsriktade utbildningar av arbetslösa i ytterstaden
kd 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under detta avsnitt.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 

*        bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

 

Kultur- och föreningsverksamhet

 

Propositionsordning

 

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

 

Nr 1. Minskade kostnader – kommunal konsumentupplysning m.m. (m behandlas här men redovisas budgetmässigt under ny nämnd: miljö- och stadsbyggnads­nämnden)
m+fp 16,0 och kd 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 2. Minskade kostnader – kultur- och föreningsverksamheten i stadsdelsnämn­derna överförs till idrotts- och kulturnämnden
m 60,8 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 3. Ökade kostnader – 4H och hemgårdar, överfört från kulturnämnden
fp 10 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 4. Ökade kostnader/intäkter – stadsdelsbibliotek överfört från kulturnämnden
kd kostnader 133,9 mnkr och intäkter 6,9 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under detta avsnitt.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 

*        bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

 

Verksamhet för barn och ungdom

 

Propositionsordning

 

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

 

Nr 1. Verksamheten för barn och ungdom överförs till ny nämnd: idrotts - och kulturnämnden
m kostnader 539,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 2. Minskade kostnader – ej extra satsning på fritidsklubbar (m) pengarna an­vänds till höjning av skolschablonen (m behandlas här men redovisas budgetmäs­sigt under ny nämnd: idrotts- och kulturnämnden)
m+fp+kd 23,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 3. Minskade kostnader – ej extra satsning på träffpunkter (m) pengarna an­vänds till höjning av skolschablon (m behandlas här men redovisas budgetmässigt under ny nämnd: idrotts- och kulturnämnden)
m+fp 9,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 4. Ökade intäkter – månatlig avgift för fritidsklubbar
kd 15,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 5. Ökade kostnader – Öppen förskola
kd 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 6. Ökade kostnader – parklekar och lekplatser
kd 9,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Härefter upptogs följande tilläggsyrkande.

 

Nr 1. Att ge kommunstyrelsen i uppdrag att utreda hur en ungdomsverksamhet ”Ungdomens Hus” kan startas väster om staden.

kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under detta avsnitt.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 

*        bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

Röstförklaring avgavs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet enligt följande.
Vi har avslagit att-sats nr 1 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2006.

 

 

 

Kulturnämnden: kulturförvaltningen och stadsarkivet

Punkt 11)

 

Propositionsordning

 

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

 

Kulturförvaltningen

 

Driftverksamhet

 

Nr 1. Kulturnämnden förs över i ny nämnd: idrotts- och kulturnämnden
Kulturförvaltningen
m kostnader 744,2 mnkr och intäkter 75,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 2. Minskade kostnader - effektivare lokalutnyttjande av samlingslokaler (fp) redovisas under idrottsnämnden (m behandlas här men redovisas budgetmässigt under ny nämnd: idrotts- och kultur­nämnden)
m 17,7 mnkr och fp 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

Nr 3. Ökade kostnader - satsning på bibliotek (fp) redovisas under ny nämnd: kultur och stadsmuseinämnden (m behandlas här men redovisas budgetmässigt under ny nämnd: idrotts- och kulturnämnden)
m+fp 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 4. Minskade kostnader - ej fri entré museer (m behandlas här men redovisas budgetmässigt under ny nämnd: idrotts- och kulturnämnden)
m+kd 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 5. Minskade kostnader - ej fri entré på Kulturhuset (m) samt ej förlängt öppet­hållande (m behandlas här men redovisas budgetmässigt under ny nämnd: idrotts- och kulturnämnden)
m 7,5 mnkr och kd 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 6. Kulturnämnden förs över till ny nämnd: kultur- och stadsmuseinämnden
fp kostnader 744,2 mnkr och intäkter 75,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 7. Minskade kostnader - 4H och hemgårdar, överförs till stadsdelsnämnderna (fp behandlas här men redovisas budgetmässigt under ny nämnd: kultur- och stadsmuseinämnden)
fp 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 8. Ökade kostnader - satsning på filmindustri (fp behandlas här men redovisas budgetmässigt under ny nämnd: kultur- och stadsmuseinämnden)
fp 3,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 9. Ökade intäkter – sponsring (fp behandlas här men redovisas budgetmässigt under ny nämnd: kultur- och stadsmuseinämnden)
fp 1,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 10. Minskade kostnader - samlingslokaler överförs till idrottsnämnden (fp be­handlas här men redovisas budgetmässigt under ny nämnd: kultur- och stadsmu­seinämnden)
fp kostnader 24,0 mnkr och intäkter 1,8 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 11. Minskade kostnader – festivaler (fp behandlas här men redovisas budget­mässigt under ny nämnd: kultur- och stadsmuseinämnden)
fp 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Nr 12. Ökade kostnader/intäkter - Stadsmuseinämnden överförs till kulturnämn­den
kd kostnader 85,7 mnkr och intäkter 14,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 13. Minskade kostnader - stadsdelsbibliotek överfört till SDN
kd kostnader 133,9 mnkr och intäkter 6,9 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 14. Minskade kostnader - samgående mellan kultur- och stadsmuseinämnden
kd 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 15. Minskade kostnader – verksamheten
kd 4,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 16. Minskade kostnader - Östersjö- och kulturfestival
kd 16,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Investeringsplan

 

Nr 17. Kulturnämnden förs över till ny nämnd: - idrotts- och kulturnämnden
m utgifter 1,5 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Stadsarkivet

 

Nr 18. Kulturnämnden: stadsarkivet överförs i ny nämnd: idrotts- och kultur­nämnden
m kostnader 61,4 mnkr och intäkter 18,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 19. Kulturnämnden: stadsarkivet överförs i ny nämnd: kultur- och stadsmusei­nämnden
fp kostnader 61,4 mnkr och intäkter 18,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 

*        bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 


Stadsmuseinämnden

Punkt 18)

 

Propositionsordning

 

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

 

Nr 1. Stadsmuseinämnden överförs i ny nämnd: idrotts- och kulturnämnden
m minskade kostnader 85,7 mnkr och intäkter 14,2 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 2. Minskade kostnader/intäkter – samgående med kulturnämnden
fp och kd kostnader 85,7 mnkr och intäkter 14,2 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Härefter upptogs följande tilläggsyrkande.

 

Nr 1. Stadsmuseinämndens verksamhet överförs till kulturnämnden, som inrättar ett utskott eller delegation för dessa frågor.

kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 

*        bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

 

Stockholms Stadsteater AB

Punkt 32)

 

Propositionsordning

 

Följande tilläggsyrkanden upptogs.

 

Nr 1. Kommunstyrelsen/Stockholms Stadshus AB ges i uppdrag att undersöka hur behovet av koncernbidrag ska kunna minska.

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 2. Uppmana Stockholms Stadshus AB att uppmana Stadsteatern AB att aktivt arbeta för att öka sponsringsintäkterna. Stadsteatern ska årligen redovisa  hur man arbetat för att öka sponsringsintäkterna.

kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 

*     bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

 

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

Punkt 33)

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

 

*     bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

 

Förslag till ny nämnd: Kultur- och stadsmuseinämnden

Punkt 39)

 

Propositionsordning

 

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

 

Driftverksamhet

 

Nr 1. Kulturnämnden: kulturförvaltningen överförs till ny nämnd: kultur- och stadsmuseinämnden
fp kostnader 744,2 mnkr och intäkter 75,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 2. Kulturnämnden: stadsarkivet överförs till ny nämnd: kultur- och stadsmu­seinämnden
fp kostnader 61,4 mnkr och intäkter 18,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 3. Stadsmuseinämnden överförs till ny nämnd: kultur- och stadsmuseinämnden
fp kostnader 85,7 mnkr och intäkter 14,2 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 4. (Behandlad under Kulturnämnden).

 

Nr 5. (Behandlad under Kulturnämnden).

 

Nr 6. (Behandlad under Kulturnämnden).

 

Nr 7. (Behandlad under Kulturnämnden).

 

Nr 8. (Behandlad under Kulturnämnden).

 

Nr 9. (Behandlad under Kulturnämnden).

 

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 

*        bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

 

R VI INTEGRATIONS- OCH DEMOKRATIROTELN

 

Stadsdelsnämnderna: Flyktingmottagande

Punkt 6)

 

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Integrationsfrågor, Stadsdelsnämnderna: Flyktingmottagande och Demokratifrå­gor återupptogs.

 

 

 

Flyktingmottagande

 

Propositionsordning

 

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

 

Nr 1. Flyktingmottagandet överförs till utbildningsnämnden

m 38,4 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under detta avsnitt.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 

*        bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

 

R VII SOCIALROTELN

 

Stadsdelsnämnderna: Omsorg om funktionshindrade, Individ- och familje­omsorg, Ekonomiskt bistånd, Socialtjänstnämnden, Överförmyndarnämn­den, Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg, Förslag till ny nämnd: Äldreom­sorgsnämnden

Punkt 6, 16, 21, 40)

 

Den under sammanträdet tidigare tillfälligt bordlagda behandlingen av Stadsdels­nämnderna: Omsorg om funktionshindrade, Individ- och familje­omsorg, Ekono­miskt bistånd, Socialtjänstnämnden, Överförmyndarnämnden, Stadsdelsnämn­derna: Äldreomsorg och Förslag till ny nämnd: Äldreom­sorgsnämnden återupp­togs.

 

 

 

Omsorg om funktionshindrade

 

Propositionsordning

 

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

 

Nr 1. Omsorg för funktionshindrade i stadsdelsnämnderna överförs till social­tjänstnämnden
m kostnader 2 059,3 mnkr och intäkter 2,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 2. Ökade kostnader – ingen stadsdelsarrest, job coach m.m.
fp 20,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Härefter upptogs följande tilläggsyrkande.


Nr 1. Stadens samtliga nämnder och bolag får i uppdrag att kartlägga brister i till­gängligheten för funktionshindrade samt att utveckla planer för att åtgärda pro­blemen.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under detta avsnitt.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 

*        bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

Röstförklaring avgavs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet enligt följande.
Vi har avslagit att-sats nr 1 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2006.

 

 

 

Individ- och familjeomsorg

 

Propositionsordning

 

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

 

Nr 1. Ökade kostnader – tidsgaranti mot ungdomsbrott
fp 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 2. Ökade kostnader – socialpsykiatri
kd 20,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under detta avsnitt.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 

*        bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 


Ekonomiskt bistånd

 

Propositionsordning

 

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

 

Nr 1. Minskade kostnader – arbete istället för bidrag
m, fp och kd 100,0 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 2. Minskade kostnader – ej SL-kort utan biståndsbedömning
m, fp och kd 30,0 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Härefter upptogs följande tilläggsyrkande.

 

Nr 1. Staden ska införa en jobbgaranti i hela Stockholm, där alla som i dag är so­cialbidragsberoende ges en snabb och individuell bedömning, och i de fall det är arbetsbrist som är orsaken till bidragsberoendet, garanteras arbete inom 5 dagar

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under detta avsnitt.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 

*        bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

 

Socialtjänstnämnden

Punkt 16)

 

Propositionsordning

 

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

 

Nr 1. Ökade kostnader - resurser till frivilligorganisationer och hemlöshet (m)(kd) frivilligorganisationerna
m 5,0 mnkr, fp 15,0 mnkr och kd 8,0 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Nr 2. Ökade kostnader - FoU-byrån överflyttad från KF m.m.
m och fp 6,0 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 3. Omsorg om personer med funktionshinder i stadsdelsnämnderna överförs till socialtjänstnämnden
m kostnader 2 059,3 och intäkter 2,0 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 4. Ökade kostnader -  återupprättande av Tak-över-huvudet-garantin
m 10,0 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 5. Ökade kostnader - projekt mot klotter
fp 3,0 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 6. Ökade kostnader - insatser mot trafficking
fp 1,0 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 7. Ökade kostnader - projekt för prostituerade kvinnor
kd 1,0 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 8. Ökade kostnader – familjerådgivning
kd 5,0 mnkr
.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

 

Nr 1. Myndighetsutövning ska alltid skötas av det offentliga, men arbete med att hjälpa människor ut ur bidragsberoende, hemlöshet och missbruk kan med fördel utföras av andra.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 2. ”Tak-över-huvudet-garantin” ska återupprättas och utvecklas genom att ut­vidga de mer långvariga boendeformerna, bl.a. genom ett närmare samarbete med frivilligorganisationerna.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 3. Staden ska garantera de funktionshindrades rätt att välja boende.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 4. En gemensam nämnd bör inrättas tillsammans med landstinget för psykiskt funktionshindrade och hemlösa med medicinska och psykiatriska problem.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 5. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att utreda ett förslag på vårdgaranti för missbrukare och hur ett valfrihetssystem inom missbruksvården kan införas.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

 

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

 

Den som vill avslå moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och krist­demokraternas gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

 

Omröstningen utföll med 47 ja och 44 nej. Såsom voteringslista nr 3 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 4.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

 

Nr 6. Invånarna i Stockholms stad ska erbjudas möjlighet att välja utförare inom socialtjänsten.

m+fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 7. En tidsgaranti för ungdomsbrott ska införas som innebär att socialtjänsten ingriper mot minderåriga som misstänks för brott inom högst 2 dygn.

fp.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 8. En översyn av tillståndsgivningen för alkoholutskänkning genomförs under 2006.

kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 9. Socialtjänstnämnden ges i uppdrag att återkomma med förslag för att för­bättra säkerheten vid krogarna.

kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 

*        bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

Röstförklaring avgavs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet enligt följande.
Vi har avslagit att-sats nr 3 med hänvisning till riktlinjerna.

Vi har avslagit att-sats nr 9 med hänvisning till att arbetet är igångsatt.

 

 

 

Överförmyndarnämnden

Punkt 21)

Beslut

 

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att

 

*     bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

 

 

Äldreomsorg

 

Propositionsordning

 

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

 

Nr 1. Äldreomsorgen överförs till ny nämnd: äldreomsorgsnämnden
m kostnader 6 063,8 mnkr och intäkter 135,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 2. Ökade kostnader – höjning av peng med ytterligare 2 %, totalt 5 % från år 2005 till 2006 (m behandlas här men redovisas budgetmässigt under ny nämnd: äldreomsorgsnämnden)
m+fp 26,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 3. Ökade kostnader – satsning på anhörigstöd och demensvård
fp 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 4. Ökade kostnader – satsning på kvalitet och valfrihet
fp 50,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.


Nr 5. Ökade kostnader – kompetensstege för vårdbiträden och undersköterskor
fp 5,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 6. Ökade kostnader – kvalitetssatsning förbättrad äldreomsorg (boendegaranti för pers över 85, anhörigstöd, hemtjänst etc.)
kd 100,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 7. Ökade kostnader – vård utomlands
kd 10,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Härefter upptogs tilläggsyrkandena enligt följande.

 

Nr 1. Staden ska garantera äldre rätt att välja boende.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande förklarade sig ordför­anden finna propositionen på avslag vara med övervägande ja besvarad.

 

Då votering begärdes verkställdes sådan över följande, dessförinnan föreslagna och godkända voteringsproposition:

 

Den som vill avslå moderata samlingspartiets, folkpartiet liberalernas och krist­demokraternas gemensamma förslag i denna del röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla förslaget.

 

Omröstningen utföll med 47 ja och 44 nej. Såsom voteringslista nr 4 utvisar rös­tades ja av ------------------------------------------------------------------------- Bilaga 5.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att avslå förslaget.

 

Nr 2. Att erbjuda gruppboenden och dagverksamhet för dementa.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 3. Att utveckla äldrevården så att den också kan erbjudas utomlands.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 4. Information om stadens äldreomsorg, en äldreomsorgskatalog ska finnas tillgänglig på stadens hemsida.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.


Nr 5. Stockholms stad ska uppvakta regeringen om att få tillstånd om att erbjuda tilläggstjänster.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 5a. Nytt yrkande: Att kommunfullmäktige i bilaga 4:5 fastställer ersättningsni­våerna år 2006 för hemtjänst i ordinärt boende, avlösning och ledsagning även till de kommunala utförarna och att även kommunens avdragsrätt för moms framgår.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 6. Att utbilda hemtjänstpersonal för att kunna möta större hjälpbehov i eget boende.

m+fp+kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 7. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att verka för att en gemensam nämnd in­rättas med Stockholms läns landsting (SLL) som ges i uppgift att lösa de samver­kansproblem som föreligger mellan de olika huvudmännen.

m.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 8. Att införa en värdighetsgaranti för de äldre.

kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Nr 9. Att erbjuda äldre över 85 år ett gemenskapsboende.

kd.

Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att avslå förslaget.

 

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under detta avsnitt.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 

*        bifalla kommunstyrelsens förslag.

 

Röstförklaring avgavs av socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet enligt följande.
Vi har avslagit att-sats nr 1 med hänvisning till stadens äldreomsorgsplan och stadens riktlinjer för biståndsbedömning.

Vi har avslagit att-satserna nr 2 och 4 med hänvisning till att arbetet är igång­satt.

Vi har avslagit att-sats nr 3 med hänvisning till att utredning pågår.

Vi har avslagit att-sats nr 6 med hänvisning till kommunstyrelsens förslag till budget 2006.

 

 

 

Förslag till ny nämnd: Äldreomsorgsnämnden

Punkt 40)

 

Propositionsordning

 

Kommunstyrelsens förslag i tillämpliga delar ställdes mot övriga yrkanden enligt följande.

 

Nr 1. Äldreomsorgen överförs till äldreomsorgsnämnden (ny nämnd)
m kostnader 6 063,8 mnkr och intäkter 135,0 mnkr.

Kommunstyrelsens förslag bifölls utan omröstning.

 

Nr 2. (Behandlad under Stadsdelsnämnderna: Äldreomsorg).

 

Härefter godkände kommunfullmäktige utan omröstning kommunstyrelsens för­slag i övrigt under denna punkt.

 

Beslut

 

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att

 

*        bifalla kommunstyrelsens förslag.