Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2009-04-20

Sammanträde 2009-04-20

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Miljö- och trafikroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och fastighetsroteln; borgarrådet Kristina
Alvendal
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Ytterstads- och bostadsbolagsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2008:48 av Jan Valeskog (s) om stadens kostnader för övertalighet och förtidspensioneringar på grund av privatiseringar av stadens verksamheter. RI

Dnr 214-2697/2008 (framställd 1/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2008:54 av Malte Sigemalm (s) om utbyte av gasspisar. RI

Dnr 319-2800/2008 (framställd 15/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2008:56 av Ann-Margarethe Livh (v) om frånvaron av handikappolitiska mål och åtaganden i verksamhetsplanerna. RI

Dnr 326-2827/2008 (framställd 15/12, bordlagd 30/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2009:1 av Ann Mari Engel (v) om konstnärernas villkor i Stockholm. RVIII

Dnr 328-156/2009 (framställd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2009:4 av Jan Valeskog (s) om de borgerligas kraftiga neddragningar vid avdelningen Teknik och trafiktjänst inom trafikkontoret samt rådande förtroendekris. RII

Dnr 314-276/2009 (framställd 16/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2009:5 av Jan Valeskog (s) om principerna vid upphandlingar på trafikkontoret med anledning av avtal som ger upp till 20% lönesänkningar för renhållningsarbetare. RII

Dnr 219-277/2009 (framställd 16/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2009:6 av Roger Mogert (s) om kommunens uppföljningsansvar. RIV

Dnr 322-278/2009 (framställd 16/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2009:7 av Mattias Ericson (v) om brandsäkerhet i stadens förskolor och skolor. RIV

Dnr 322-347/2009 (framställd 9/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2009:8 av Åsa Romson (mp) om Årstaskogen som naturreservat. RIII

Dnr 304-539/2009 (framställd 30/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2009:9 av Teres Lindberg (s) om den minskande (?) segregationen. RV

Dnr 332-548/2009 (framställd 30/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2009:10 av Abdo Goriya (s) om hyressättning för gruppbostad. RVII

Dnr 326-549/2009 (framställd 30/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2009:11 av Bengt Sandberg (s) om svart och papperslös arbetskraft på Stockholms skolor. RIV

Dnr 322-552/2009 (framställd 30/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA INTERPELLATIONER

14 Nr 2009:12 av Yvonne Ruwaida (mp) om behovet av ungdomsgården Egalia. RVIII

15 Nr 2009:13 av Abdo Goriya (s) om Egalia. RVIII

16 Nr 2009:14 av Jan Valeskog (s) om bristande ansvarstagande för stadens kolloverksamhet. RVIII

17 Nr 2009:15 av Jan Valeskog (s) om det borgerliga ansvaret för raset i nybilsregistreringen av miljöbilar i Stockholm. RII

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

23 Bordlagda valärenden.

Mem. 2007:8, i vad avser val av två nämndemän i Solna tingsrätt.
Mem. 2007:21, i vad avser val av en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2008:6, i vad avser val av en nämndeman i Solna tingsrätt och en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2008:12, i vad avser val av fyra nämndemän i Stockholms tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2008:14, i vad avser val av en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2008:19, i vad avser val av en ledamot i stadsdelsnämnd och en ledamot i trafik- och renhållningsnämnden.
Mem. 2008:23, i vad avser val av en nämndeman i Stockholms tingsrätt och en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2009:1, i vad avser val av en ledamot i styrelsen för stiftelsen Stockholm Water Foundation, en nämndeman i Solna tingsrätt, en nämndeman i Stockholms tingsrätt och två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2009:2, i vad avser val av två ledamöter i stadsdelsnämnder och två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2009:3, i vad avser val av en vigsel- och partnerskapsförrättare.

Mem. 2009:5, i vad avser val av en ersättare i fastighetsnämnden, en ersättare i stadsbyggnadsnämnden, en ledamot i styrelsen för stiftelsen Stockholm Water Foundation, en ledamot i styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, en suppleant i styrelsen för Stockholm Business Region AB, tre nämndemän i Solna tingsrätt, sex nämndemän i Stockholms tingsrätt och två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Utl. 2009:44. Översiktsplan för Nationalstadsparken - Stockholmsdelen, Dp 1998-00183-51. RIII

25 Utl. 2009:46. Vision Järva 2030. Projekt 830 årsrapport 2003 ytterstadssatsning, stadsdelsförnyelse. RV

Dnr 319-2070/2008, 336-2252/2004

26 Utl. 2009:50. Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012. Återremiss från kommunfullmäktige den 11 december 2007. RVIII

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

27 Mem. 2009:9. Avsägelser och fyllnadsval.

Rotel I

28 Utl. 2009:55. Nationell IT-strategi för vård och omsorg - tillämpning för Stockholms stad.

29 Utl. 2009:56. Avtal med Affärsverket svenska kraftnät om Stockholms stads medverkan till finansiering av Stockholms Strömprojektet. Hemställan från exploateringsnämnden. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 30 april 2009.

BORDLAGDA MOTIONER

30 Utl. 2008:143. Inrättande av ett Stockholms Barnråd/Råd till skydd för Stockholms barn. Motion av Ann Mari Engel (v) (2007:31). RII

Dnr 325-3314/2007 (bordlagd 30/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

31 Utl. 2008:144. Ungdomsparlamentets motion angående arbetslösheten bland 18-24-åringar. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:14). RIV+VII

32 Utl. 2008:148. Vitalisering av den kommunala demokratin. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:13). RI

33 Utl. 2008:157. Undersökning om stadens momskompensation ger privat driven verksamhet bättre villkor än kommunalt driven verksamhet. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:36). RI

34 Utl. 2008:158. Bredare trottoarer för att ge fotgängare och trottoarlivet mer plats i Stockholms innerstad. Motion av Åsa Romson m.fl. (mp) (2005:44). RII

35 Utl. 2008:176. Hårdare kontroll av skolor och förskolor. Motion av Roger Mogert (s) (2008:19). RIV

Dnr 322-428/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

36 Utl. 2008:178. En kraftfull satsning på att öppna arkiven så att alla stockholmare får tillgång till sin historia. Motion av Barry Andersson (s) (2008:33). RVIII

37 Utl. 2008:180. Att låta upphandlade företag betala för privatiseringen. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:12). RI

38 Utl. 2008:181. Ungdomsparlamentets motion angående studenters ekonomiska situation. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:17). RI

39 Utl. 2008:182. Klimatanpassning av Stockholms stads resor genom att staden utarbetar en resepolicy. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:25). RI

Dnr 209-673/2008 (bordlagd 16/2)

40 Utl. 2008:183. Förbättrade chanser för förortsföretagare att lyckas. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:29). RI

Dnr 009-807/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

41 Utl. 2008:184. Ansökan att bli Fair Trade City. Motion av Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) (2008:32). RI

42 Utl. 2008:185. Införande av social ekonomi som policy i Stockholms stad. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:34). RI

Dnr 339-1010/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

43 Utl. 2008:186. Ungdomsparlamentets motion angående trafikpolitik. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:15). RII

44 Utl. 2008:192. Förverkligandet av Västra City med skyskrapor och Central Park-inspirerad stadsmiljö längs Klara sjö. Motion av Per Ankersjö (c) (2008:30). RIII

45 Utl. 2008:203. Skärpning av kontrollen gällande ordningsföreskrifter vid användande av fyrverkerier. Motion av Eva-Louise Erlandsson Slorach och Karin Hanqvist (båda s) (2008:38). RI

46 Utl. 2008:214. Barnperspektiv som incitament för bättre beslut. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:22). RVII

47 Utl. 2008:217. Skärpt verksamhetsuppföljning i äldreomsorgen. Motion av Margareta Johansson (v) (2008:59). RVI

Dnr 327-2016/2008 (bordlagd 9/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

48 Utl. 2008:218. Kartläggning av mäns våld mot kvinnor samt hur staden organiserar och bedriver kvinnofridsarbetet. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:44). RVII

49 Utl. 2008:219. Bandyhall i Stockholm. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:35). RVIII

50 Utl. 2009:8. Användning av diskrimineringskontroller för att främja Stockholms arbete avseende jämlikhet med hänsyn till kön, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Motion av Paul Lappalainen (mp) (2005:59). RI

Dnr 334-3825/2005 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

51 Utl. 2009:9. Skapandet av ett multireligiöst centrum i Skärholmen som ett alternativ till det planerade moskébygget. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:43). RI

Dnr 328-1268/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

52 Utl. 2009:15. Anställning av "töser" i äldreomsorgen. Motion av Margareta Johansson (v) (2008:60). RVI

Dnr 327-2017/2008 (bordlagd 9/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

53 Utl. 2009:16. Översyn av arbetsförhållanden för stadens anställda - flest kvinnor - som arbetar efter kontorstid. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:31). RI

54 Utl. 2009:17. Inrättande av Stockholms regnbågspris. Motion av Karin Rågsjö m.fl. (v) (2008:52). RI

55 Utl. 2009:18. Ungdomsparlamentets motion angående miljöpolitik. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:16). RII

Dnr 016-424/2008, 016-3834/2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

56 Utl. 2009:30. Alkoholfritt i Stockholms krogvärld mellan kl. 03.00 och 11.00. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:57). RVII

57 Utl. 2009:31. Hedrande av Albert Lindhagen med en byst och minnesplatta. Motion av Teres Lindberg och Rolf Lindell (båda s) (2008:63). RVIII

58 Utl. 2009:32. Bostäder för elallergiker. Motion av Ann-Marie Strömberg och Dick Urban Vestbro (båda v) (2001:11). RV

59 Utl. 2009:33. Individuell mätning av tappvarmvatten. Motion av Per Ankersjö (c) (2007:2). RV

60 Utl. 2009:51. Ett konkret demokratisamarbete med staden Suleimanya i irakiska Kurdistan. Motion av Christer Öhgren (mp) (2001:71). RI

61 Utl. 2009:52. Bättre information för turister. Motion av Åsa Hagelstedt (v) (2008:53). RI

62 Utl. 2009:53. Stadens arbete med riskbedömningar i samband med ändring av verksamhet. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:70). RI

63 Utl. 2009:54. Utveckling av en undervisning som förmedlar kunskaper om brott mot mänskliga rättigheter som förekommer eller förekommit i Sverige. Motion av Paul Lappalainen (mp) (2005:58). RIV

NY MOTION, Rotel VII

64 Utl. 2009:57. Ungdomsmottagningar. Motion av Mirja Räihä Järvinen m.fl. (s) (2008:39).

§2 Interpellation om stadens kostnader för övertalighet och förtidspensioneringar på grund av privatiseringar av stadens verksamheter (nr2008:48)

Dnr 214-2697/2008

Jan Valeskog (s) hade lämnat in en interpellation om stadens kostnader för övertalighet och förtidspensioneringar på grund av privatiseringar av stadens verksamheter.

Kommunfullmäktige hade den 1 december 2008 beslutat medgiva att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog och borgarrådet Nordin.

§3 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2008:54.

§4 Interpellation om frånvaron av handikappolitiska mål och åtaganden i verksamhetsplanerna (nr 2008:56)

Dnr 326-2827/2008

Ann-Margarethe Livh (v) hade lämnat in en interpellation om frånvaron av handikappolitiska mål och åtaganden i verksamhetsplanerna.

Kommunfullmäktige hade den 15 december 2008 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 2.

I debatten yttrade sig borgarråden Livh och Nordin.

§5 Interpellation om konstnärernas villkor i Stockholm (nr 2009:1)

Dnr 328-156/2009

Ann Mari Engel (v) hade lämnat in en interpellation om konstnärernas villkor i Stockholm.

Kommunfullmäktige hade den 9 februari 2009 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Sjöstedt hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Ann Mari Engel och borgarrådet Sjöstedt.

§6 Interpellation om de borgerligas kraftiga neddragningar vid avdelningen Teknik och trafiktjänst inom trafikkontoret samt rådande förtroendekris (nr 2009:4)

Dnr 314-276/2009

Jan Valeskog (s) hade lämnat in en interpellation om de borgerligas kraftiga neddragningar vid avdelningen Teknik och trafiktjänst inom trafikkontoret samt rådande förtroendekris.

Kommunfullmäktige hade den 16 februari 2009 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog och borgarrådet Hamilton.

§7 Interpellation om principerna vid upphandlingar på trafikkontoret med anledning av avtal som ger upp till 20% lönesänkningar för renhållnings­arbetare (nr 2009:5)

Dnr 219-277/2009

Jan Valeskog (s) hade lämnat in en interpellation om principerna vid upphand­lingar på trafikkontoret med anledning av avtal som ger upp till 20% lönesänk­ningar för renhållningsarbetare.

Kommunfullmäktige hade den 16 februari 2009 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 5.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog, borgarrådet Hamilton samt Ann Mari Engel.

§8 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 6, 7, 8, 9, 10 och 11 för år 2009.

§9 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2009:12) av Yvonne Ruwaida (mp) om behovet av ungdomsgården Egalia
Dnr 324-721/2009;

2. (2009:13) av Abdo Goriya (s) om Egalia
Dnr 324-722/2009;

3. (2009:14) av Jan Valeskog (s) om bristande ansvarstagande för stadens kolloverksamhet
Dnr 324-723/2009;

4. (2009:15) av Jan Valeskog (s) om det borgerliga ansvaret för raset i ny­bilsregistreringen av miljöbilar i Stockholm
Dnr 303-724/2009.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att interpellationerna fick framställas.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§10 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Tunnelbanesträckning till Norra Stationsområdet

Jan Valeskog (s) ställde en fråga om tunnelbanesträckning till Norra Stationsom­rådet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jan Valeskog och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 2. Försäljningen av Fituna Gård

Martin Michel (mp) ställde en fråga om försäljningen av Fituna Gård.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Martin Michel och borgarrådet Alvendal.

Fråga nr 3. Gångvägar i Naturreservatet

Maria Hannäs (v) ställde en fråga om varför det anlagts flera nya gångvägar i Naturreservatet än vad som planerats.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Maria Hannäs och borgarrådet Sjöstedt.

Fråga nr 4. Konsulter i omvandlingsprocessen

Tomas Rudin (s) ställde en fråga om konsulter i omvandlingsprocessen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Tomas Rudin och borgarrådet Larsson.


Fråga nr 5. Mansjouren

Eivor Karlsson (mp) ställde en fråga om Mansjouren befinner sig i kris.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 6. Badanläggningen i Skarpnäck

Mehdi Oguzsoy (v) ställde en fråga om badanläggningen i Skarpnäck.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mehdi Oguzsoy och borgarrådet Sjöstedt.

Fråga nr 7. Socialbidragskostnaderna för staden

Abdo Goriya (s) ställde en fråga om socialbidragskostnaderna för staden.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abdo Goriya och borgarrådet Kristersson.

Sammanträdet ajournerades kl. 17.56 – 18.00.

§11 Anmälan av ny ledamot och ny ersättare

Anmäldes länsstyrelsen i Stockholms läns beslut av den 14 april 2009 att utse ny ledamot och ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14oktober 2010.

Till ledamot efter Torhild Lamo (v) hade utsetts Maria Hannäs (v).

Till ersättare efter Maria Hannäs (v) hade utsetts Jan Hammarlund (v).

§12 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 30 mars 2009

Beslut (30 mars) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (17november 2008) avseende Fördelning av bidrag avseende HIV/Aids/STI-preventiva insatser i stockholmsregionen för 2008.

Länsrätten avslår överklagandet.

Dnr 325-1124/2008

Regeringsbeslut

av den 26 mars 2009

Beslut (26 mars) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (21 augusti 2008) i fråga om detaljplan för del av fastigheterna Plomben 1, 2 och 6 m.m. i stadsdelarna Hägersten och Aspudden i Stockholm, Stock­holms kommun.

Regeringen avslår överklagandet.

Regeringsbeslut

av den 2 april 2009

Beslut (2 april) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens be­slut (12 juni2008) i fråga om detaljplan för område vid kv. Svenska Högarna i stadsdelarna Kärrtorp och Enskededalen i Stockholm, Stockholms kommun.

Regeringen avslår överklagandet.

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 8 april 2009

Beslut (8 april) med anledning av överklagande av kommunfullmäktiges beslut (9 mars) avseende antagen detaljplan för Brovakten, område vid kv. Glädjen i stadsdelen Stadshagen, Dp 2005-08954-54.

Länsstyrelsen beslutar att inte pröva stadens beslut att anta ovan nämnda detalj­plan.

Dnr 311-96/2009

Regeringsbeslut

av den 2 april 2009

Beslut (2 april) med anledning av stadsbyggnadsnämndens beslut (3 april 2008) i fråga om detaljplan för fastigheten Säven4 m.m. i stadsdelen Årsta, Stock­holms kommun.

Regeringen avslår överklagandet.

Länsstyrelsens beslut

av den 14 april 2009

Förordnande som vigselförrättare enligt 4 kap. 3 § äktenskapsbalken (1987:230) och registreringsförrättare enligt 1 kap. 8 § lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap.

Länsstyrelsen förordnar Arhe Hamednaca (s).

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 9 april 2009

Beslut (9 april) med anledning av överklagat avgörande i Länsrätten (beslut 12december 2008) avseende Försäljning av aktierna i Centrumkompaniet i Stockholm AB.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står där­för fast.

Dnr 319-1811/2007

Regeringsrättens beslut

av den 15 april 2009

Beslut (15 april) med anledning av överklagat avgörande i Kammarrätten (14juni 2005) avseende revidering av avgifter för upplåtelse av offentlig plats. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

Dnr 109-3525/2004.

§13 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------------- Bilaga 6.

§14 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 27april 2009 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige god­kände.

§15 Fyllnadsval (mem. 8 och 21 för år 2007, mem.6, 12, 14, 19 och 23 för år 2008 samt mem. 1, 2, 3 och 5 för år 2009)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 8 och 21 för år 2007,6, 12, 14, 19 och 23 för år 2008 samt 1, 2, 3 och 5 för år 2009 behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av två nämndemän i Solna tingsrätt (mem. 2007:8), en nämndeman i Stockholms tingsrätt (mem. 2007:21), en nämndeman i Solna tingsrätt, en nämndeman i Stockholms tingsrätt (mem. 2008:6), fyra nämndemän i Stockholms tingsrätt, en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem.2008:12), en nämndeman i Stockholms tingsrätt (mem. 2008:14), en nämndeman i Stockholms tingsrätt (mem.2008:23), en nämndeman i Solna tingsrätt, en nämndeman i Stockholms tingsrätt, två nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem. 2009:1), en ledamot i Bromma stadsdelsnämnd, två nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem. 2009:2) en vigsel- och partnerskapsför­rättare (mem. 2009:3), en ledamot i styrelsen för Stockholms Stads Bostadsförmedling AB, en nämndeman i Solna tingsrätt, två nämndemän i Stockholms tingsrätt samt två nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem. 2009:5).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Memorial 2008:19

i Norrmalms stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2009:

till ledamot: Marie Skogvard (kd);

i trafik- och renhållningsnämnden för tiden till och med år 2009:

till ledamot: Birgit Marklund Beijer (s);

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Frida Jacobsson (m);

Mem 2009:1

i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Foundation för tiden till och med år 2009:

till ledamot: Barry Andersson (s);


Memorial 2009:2

i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2009:

till ledamot: Lowisa Anderzon (s);

till ersättare: Marita Ros (s);

Memorial 2009:5

i fastighetsnämnden för tiden till och med år 2009:

till ersättare: Gunnel Färm (s);

i stadsbyggnadsnämnden för tiden till och med år 2009:

till ersättare: Katrin Nyström (s);

i styrelsen för Stiftelsen Stockholm Water Foundation för tiden till och med år 2009:

till ledamot: Kersti Py Börjeson (s);

i styrelsen för Stockholm Business Region AB för tiden till och med ordinarie bo­lagsstämma år 2011:

till suppleant: Göran Johnsson (s);

i Solna tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndemän: Inger Cederholm von Schmalensee (m), Fozi Siid (m);

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndemän: Charlotte Klasson (m), Bo Lindner (m), Viktor Molander (m), Zacharias Brandt Håkansson (m).

§16 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkt nr 27 på före­dragningslistan före punkt nr 24.

§17 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2009:9; skrivelse 6)

Kommunstyrelsens memorial nr2009:9 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

1. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Margareta Johansson (v) – vigsel- och registreringsförrättare från och med den 4 maj 2009, Björn Ljung (fp) – ledamot i fastighetsnämnden, Sara Pettigrew (mp) – ersättare i kommunfullmäktiges valberedning, Alexander Villalba (m) – ersättare i Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Fredrik Upmark (s) – ersättare i Södermalms stadsdelsnämnd, Anders Broberg (kd) – ersättare i miljö- och hälso-skyddsnämnden – och förrätta i memorialet föreslagna val

2. om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses en ny ersät­tare/suppleant.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning följande

i fastighetsnämnden för tiden till och med år 2009:

till ledamot: Per Altenberg (fp);

till ersättare: Daniel Forslund (fp);

till vigsel- och partnerskapsförrättare för tiden från och med 4 maj 2009 till och med 31 december2010 nominera: Monica Auder Wedell (v);

i kommunfullmäktiges valberedning för tiden till och med 2010-10-14:

till ersättare: Victor Morawski (mp);

i Skarpnäcks stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2009:

till ersättare: Mads Lundgaard (m);

i Södermalms stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2009:

till ersättare: Anders Göransson (s).

i miljö- och hälsoskyddsnämnden för tiden till och med år 2009:

till ersättare: Christian Carlsson (kd).

§18 Översiktsplan för Nationalstadsparken – Stockholmsdelen, Dp1998 00183 51 (utl.2009:44)

Dnr 311-249/2009

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:44 behandlades. Utlå­tandet gäller en översiktsplan för Nationalstadsparken – Stockholmsdelen.

Ordet innehades av borgarrådet Alvendal, Maria Hannäs, Cecilia Obermüller, Per Ankersjö, Anders Broberg, Åsa Romson och Teres Lindberg.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) och Maria Hannäs (v) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen innebärande återremiss,

dels av Per Ankersjö (c) ------------------------------------------------------- Bilaga 7.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Per Ankersjös (c) förslag. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfull­mäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

 1. Översiktsplan för Nationalstadsparken – Stockholmsdelen antas i enlighet med bilaga 2 till utlåtandet.

 2. Stadsbyggnadsnämndens uppdrag om naturreservat för Norra och Södra Djurgården dras tillbaka och frågan om skydd enligt miljöbalken för om­rådet inom Nationalstadsparken överlämnas till länsstyrelsen.

§19 Vision Järva 2030

Dnr 319-2070/2008, 336-2252/2004

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:46 behandlades. Den del av utlåtandet som kommunfullmäktige ska behandla gäller ett ärende om Vision Järva 2030.

Ordet innehades av borgarråden Larsson och Ruwaida, Yvonne Fernell-Ingelström, borgarrådet Livh, Ann-Katrin Åslund, borgarråden Jämtin och Mogert, Dikran Dison, Abdo Goriya, Mirja Räihä Järvinen, Martin Michel, Teres Lindberg, Karin Rågsjö, Abebe Hailu, Rebwar Hassan, Abit Dundar, Mehdi Oguzsoy, Åsa Romson och Regina Kevius.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Abdo Goriya (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunsty­relsen,

dels av borgarrådet Ruwaida (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av borgarrådet Livh (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen innebärande återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Abdo Goriyas (s) och borgarrådet Ruwaidas (mp) förslag samt borgarrådet Livhs (v) förslag i övrigt. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommun­styrel­sens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

 1. Förslaget till Vision Järva 2030 godkänns med de ändringar som framgår av utlåtandet.

 2. Stadens samtliga berörda nämnder och bolagsstyrelser ska verka för upp­fyllande av Vision Järva 2030 i enlighet med utlåtandet.

§20 Kultur i ögonhöjd – för, med och av barn och unga

Dnr 328-2395/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:50 behandlades. Utlå­tandet gäller en återremiss från kommunfullmäktige den 11 december 2007 av strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012.

Ordet innehades av borgarrådet Sjöstedt, Ann Mari Engel, borgarrådet Mogert, Kerstin Wickman, Cecilia Brinck, borgarrådet Samuelsson samt Margareta Johansson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012 god­känns, bilaga 2 till utlåtandet.

 2. Kulturnämnden ska leda arbetet och genomförandet av den strategiska planen för barn- och ungdomskultur i Stockholm 2009-2012.

§21 Nationell IT-strategi för vård och omsorg – tillämpning för Stockholms stad (utl.2009:55)

Dnr 031-2279/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:55 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om tillämpning av den Nationella IT-strategin för vård och omsorg för Stockholms stad.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Den Nationella IT-strategin för vård och omsorg antas av Stockholms stad (bilaga 2 till utlåtandet).

 2. Tillämpning av den Nationella IT-strategin för vård och omsorg för Stockholms stad godkänns (bilaga 1 till utlåtandet).

§22 Avtal med Affärsverket svenska kraftnät om Stockholms stads medverkan till finansiering av Stockholms Strömprojektet

Hemställan från exploateringsnämnden

Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 30 april 2009 (utl.2009:56)

Dnr 315-2928/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:56 behandlades. Utlåtandet gäller en hem­ställan från exploateringsnämnden om Avtal med Affärsverket svenska kraftnät om Stockholms stads medverkan till finansiering av Stockholms Strömprojektet.

Ordet innehades av Petter Lindfors, Cecilia Obermüller, borgarrådet Livh, Åsa Romson, Stellan Hamrin och Birgitta Holm.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets ge­mensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

 1. Avtal mellan Stockholms stad och Affärsverket svenska kraftnät, bilaga2 till utlåtandet, godkänns.

 2. Exploateringsnämnden medges rätt att träffa ramavtal med Affärsverket svenska kraftnät, Fortum Distribution AB och Vattenfall Eldistribution AB samt övriga markägare, tillika att träffa genomförandeavtal med Af­färsverket svenska kraftnät, Fortum Distribution AB och Vattenfall Eldis­tribution AB inom ramen för projektet Stockholms Ström.

 3. Kostnader och utgifter till följd av avtalet får beaktas i samband med upp­rättande av budget för 2010 för Stockholms stad med inriktning för 2011 och 2012 och därpå följande års budgetar.

§23 Interpellation om Årstaskogen som naturreservat (nr 2009:8)

Dnr 304-539/2009

Återupptogs tidigare under sammanträdet bordlagd interpellation av Åsa Romson (mp) om Årstaskogen som naturreservat.

Kommunfullmäktige hade den 30 mars 2009 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Alvendal hänvisade till utdelat interpellationssvar ---------- Bilaga 8.

I debatten yttrade sig Åsa Romson och borgarrådet Alvendal.

§24 Motion om inrättande av ett Stockholms Barnråd/Råd till skydd för Stockholms barn (utl.2008:143)

Dnr 325-3314/2007

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:143 behandlades. Utlåtan­det gäller en motion av Ann Mari Engel (v) i vilken hon föreslår att kommun­fullmäktige beslutar inrätta ett Stockholms Barnråd/Råd till skydd för Stock­holms barn.

Ordet innehades av Ann Mari Engel, Cecilia Obermüller, borgarrådet Alvendal, Ann-Katrin Åslund, Anna Lövheim, Eivor Karlsson, Maria Hannäs, Abit Dundar och Teres Lindberg.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) och Maria Hannäs (v) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

Motion (2007:31) av Ann Mari Engel (v) avslås.

§25 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 144, 148, 157, 158, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 192, 203, 214, 217, 218 och 219 för år 2008 samt nr 8, 9, 15, 16, 17, 18, 30, 31, 32, 33, 51, 52, 53 och 54 för år 2009.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr2009:57.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.25.