Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2009-05-11

Sammanträde 2009-05-11

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. Under rubriken Bordlagda motioner har motioner inlämnade 2005 och tidigare sorterats först. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Miljö- och trafikroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och fastighetsroteln; borgarrådet Kristina
Alvendal
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Ytterstads- och bostadsbolagsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2008:54 av Malte Sigemalm (s) om utbyte av gasspisar. RI

Dnr 319-2800/2008 (framställd 15/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2009:6 av Roger Mogert (s) om kommunens uppföljningsansvar. RIV

Dnr 322-278/2009 (framställd 16/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2009:7 av Mattias Ericson (v) om brandsäkerhet i stadens förskolor och skolor. RIV

Dnr 322-347/2009 (framställd 9/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2009:9 av Teres Lindberg (s) om den minskande (?) segregationen. RV

Dnr 332-548/2009 (framställd 30/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2009:10 av Abdo Goriya (s) om hyressättning för gruppbostad. RVII

Dnr 326-549/2009 (framställd 30/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2009:11 av Bengt Sandberg (s) om svart och papperslös arbetskraft på Stockholms skolor. RIV

Dnr 322-552/2009 (framställd 30/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2009:12 av Yvonne Ruwaida (mp) om behovet av ungdomsgården Egalia. RVIII

Dnr 324-721/2009 (framställd 20/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2009:13 av Abdo Goriya (s) om Egalia. RVIII

Dnr 324-722/2009 (framställd 20/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2009:14 av Jan Valeskog (s) om bristande ansvarstagande för stadens kolloverksamhet. RVIII

Dnr 324-723/2009 (framställd 20/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2009:15 av Jan Valeskog (s) om det borgerliga ansvaret för raset i nybilsregistreringen av miljöbilar i Stockholm. RII

Dnr 303-724/2009 (framställd 20/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA INTERPELLATIONER

12 Nr 2009:16 av Abdo Goriya (s) om Relationsvåldscentrum (RVC). RVII

13 Nr 2009:17 av Karin Hanqvist (s) om antal anställda i staden. RI

14 Nr 2009:18 av Ann-Margarethe Livh (v) om beräkning av förlust av skattemedel på grund av avknoppning av verksamhet. RI

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

20 Utl. 2009:59. Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2008 jämte granskningsrapporter avseende bolagen (bih. 2009:3).

Rotel I

21 Utl. 2009:58. Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad.

Slut- och återrapportering av Stockholms stads lokala investeringsprogram, LIP, dnr 116-20/2008. Slutrapport av utvecklingspartnerskapet "Ett tillgängligt arbetsliv för alla" (ALFA) 2002-2005, dnr 331-3899/2006. Skrivelse om erfarenheter från demokrati- och informationsutskottet i Rinkeby 2003-2006, dnr 335-135/2007. Förslag avseende en fortsättning och vidareutveckling av Stadsdelsförnyelsen, från möjlighet till verklighet, dnr 336-3417/2006

Dnr 123-28/2009

22 Utl. 2009:60. Projekt Navet - Effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad.

23 Utl. 2009:61. Slussen. Reviderat inriktningsbeslut.

24 Utl. 2009:62. Stadgeändring för föreningen Blomsterfonden.

Rotel II

25 Utl. 2009:63. Förtydligande av tidigare beslut om höjning av parkeringsavgifter och felparkeringsavgifter. Förslag från trafik- och renhållningsnämnden.

Rotel III

26 Utl. 2009:64. Försäljning av Ängsholms gård, fastigheterna Ängsholm 4:7, Ängsholm 5:1 och Ängsholm 5:4 i Södertälje kommun.

27 Utl. 2009:65. Tillägg till detaljplan för del av Norra Länken (Norrtull - Roslagstull) Bellevueparken, Vasastan, TDp 2008-04713-54.

28 Utl. 2009:66. Namn för gator i stadsdelen Ladugårdsgärdet - Frihamnsgatan, Palermogatan och Liljas Gata, Cataniavägen utgår som namn på gata och Södra Hamnvägen får ändrad sträckning.

29 Utl. 2009:67. Namn för gator i stadsdelen Norra Djurgården - Arrheniusgången, Universitetsgången och Lappkärrsgången.

30 Utl. 2009:68. Namn för parker inom stadsdelarna Kärrtorp och Enskededalen - Kärrtorpsparken och Fäholmaskogen, Gränsberget får ändrad omfattning.

BORDLAGDA MOTIONER

31 Utl. 2009:32. Bostäder för elallergiker. Motion av Ann-Marie Strömberg och Dick Urban Vestbro (båda v) (2001:11). RV

32 Utl. 2009:51. Ett konkret demokratisamarbete med staden Suleimanya i irakiska Kurdistan. Motion av Christer Öhgren (mp) (2001:71). RI

33 Utl. 2008:158. Bredare trottoarer för att ge fotgängare och trottoarlivet mer plats i Stockholms innerstad. Motion av Åsa Romson m.fl. (mp) (2005:44). RII

34 Utl. 2009:54. Utveckling av en undervisning som förmedlar kunskaper om brott mot mänskliga rättigheter som förekommer eller förekommit i Sverige. Motion av Paul Lappalainen (mp) (2005:58). RIV

35 Utl. 2009:8. Användning av diskrimineringskontroller för att främja Stockholms arbete avseende jämlikhet med hänsyn till kön, etnicitet, religion, funktionshinder, sexuell läggning och ålder. Motion av Paul Lappalainen (mp) (2005:59). RI

Dnr 334-3825/2005 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

36 Utl. 2008:144. Ungdomsparlamentets motion angående arbetslösheten bland 18-24-åringar. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:14). RIV+VII

37 Utl. 2008:148. Vitalisering av den kommunala demokratin. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:13). RI

38 Utl. 2008:157. Undersökning om stadens momskompensation ger privat driven verksamhet bättre villkor än kommunalt driven verksamhet. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:36). RI

39 Utl. 2008:176. Hårdare kontroll av skolor och förskolor. Motion av Roger Mogert (s) (2008:19). RIV

Dnr 322-428/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

40 Utl. 2008:178. En kraftfull satsning på att öppna arkiven så att alla stockholmare får tillgång till sin historia. Motion av Barry Andersson (s) (2008:33). RVIII

41 Utl. 2008:180. Att låta upphandlade företag betala för privatiseringen. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:12). RI

42 Utl. 2008:181. Ungdomsparlamentets motion angående studenters ekonomiska situation. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:17). RI

43 Utl. 2008:182. Klimatanpassning av Stockholms stads resor genom att staden utarbetar en resepolicy. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:25). RI

Dnr 209-673/2008 (bordlagd 16/2)

44 Utl. 2008:183. Förbättrade chanser för förortsföretagare att lyckas. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:29). RI

Dnr 009-807/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

45 Utl. 2008:184. Ansökan att bli Fair Trade City. Motion av Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) (2008:32). RI

46 Utl. 2008:185. Införande av social ekonomi som policy i Stockholms stad. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:34). RI

Dnr 339-1010/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

47 Utl. 2008:186. Ungdomsparlamentets motion angående trafikpolitik. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:15). RII

48 Utl. 2008:192. Förverkligandet av Västra City med skyskrapor och Central Park-inspirerad stadsmiljö längs Klara sjö. Motion av Per Ankersjö (c) (2008:30). RIII

49 Utl. 2008:203. Skärpning av kontrollen gällande ordningsföreskrifter vid användande av fyrverkerier. Motion av Eva-Louise Erlandsson Slorach och Karin Hanqvist (båda s) (2008:38). RI

50 Utl. 2008:214. Barnperspektiv som incitament för bättre beslut. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:22). RVII

51 Utl. 2008:217. Skärpt verksamhetsuppföljning i äldreomsorgen. Motion av Margareta Johansson (v) (2008:59). RVI

Dnr 327-2016/2008 (bordlagd 9/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

52 Utl. 2008:218. Kartläggning av mäns våld mot kvinnor samt hur staden organiserar och bedriver kvinnofridsarbetet. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:44). RVII

53 Utl. 2008:219. Bandyhall i Stockholm. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:35). RVIII

54 Utl. 2009:9. Skapandet av ett multireligiöst centrum i Skärholmen som ett alternativ till det planerade moskébygget. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:43). RI

Dnr 328-1268/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

55 Utl. 2009:15. Anställning av "töser" i äldreomsorgen. Motion av Margareta Johansson (v) (2008:60). RVI

Dnr 327-2017/2008 (bordlagd 9/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

56 Utl. 2009:16. Översyn av arbetsförhållanden för stadens anställda - flest kvinnor - som arbetar efter kontorstid. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:31). RI

57 Utl. 2009:17. Inrättande av Stockholms regnbågspris. Motion av Karin Rågsjö m.fl. (v) (2008:52). RI

58 Utl. 2009:18. Ungdomsparlamentets motion angående miljöpolitik. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:16). RII

Dnr 016-424/2008, 016-3834/2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

59 Utl. 2009:30. Alkoholfritt i Stockholms krogvärld mellan kl. 03.00 och 11.00. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:57). RVII

60 Utl. 2009:31. Hedrande av Albert Lindhagen med en byst och minnesplatta. Motion av Teres Lindberg och Rolf Lindell (båda s) (2008:63). RVIII

61 Utl. 2009:33. Individuell mätning av tappvarmvatten. Motion av Per Ankersjö (c) (2007:2). RV

62 Utl. 2009:52. Bättre information för turister. Motion av Åsa Hagelstedt (v) (2008:53). RI

63 Utl. 2009:53. Stadens arbete med riskbedömningar i samband med ändring av verksamhet. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:70). RI

64 Utl. 2009:57. Ungdomsmottagningar. Motion av Mirja Räihä Järvinen m.fl. (s) (2008:39). RVII

NYA MOTIONER, Rotel I

65 Utl. 2009:69. Ge Fryshuset långsiktiga förutsättningar för verksamhet. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindkvist (båda s) (2008:4).

66 Utl. 2009:70. Hårdare granskning av ekonomi och kvalitet av privat driven verksamhet finansierad av kommunen. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:10).

67 Utl. 2009:71. Kommunala verksamheter och osund konkurrens. Motion av Per Ankersjö (c) (2008:48).

68 Utl. 2009:72. Kalla fakta i en fickbok - om (o)jämställdheten i Stockholms stad. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:62).

69 Utl. 2009:73. Avskaffande av vårdnadsbidraget. Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:88).

Rotel II

70 Utl. 2009:74. Stockholms stad bör snarast använda s.k. tyst asfalt. Motion av Björn Ljung (fp) (2005:67).

71 Utl. 2009:75. Stadens åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormerna avseende partiklar (PM10). Motion av Per Ankersjö (c) (2008:24).

72 Utl. 2009:76. Genomförande av ett åtgärdsprogram för säkra huvudgator i Stockholm. Motion av Jan Valeskog (s) (2008:40). Trafikproblem på Västerled i Bromma. Motion av Mirja Räihä Järvinen och Karin Hanqvist (båda s) (2008:46). Nollvisionen för Stockholm. Motion av Roger Mogert (s) (2001:40).

Dnr 314-1176/2008, 314-1292/2008, 314-845/2001
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel VII

73 Utl. 2009:77. Åtgärdsplan för att genomföra Funktionshinderombudsmannens förslag på strategiskt viktiga förbättringsåtgärder inför 2010. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2007:33).

74 Utl. 2009:78. Ungdomsparlamentets motion om rasism. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:18).

75 Utl. 2009:79. Ökad rättssäkerhet för människor med personlig assistans. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:42).

76 Utl. 2009:80. Attityder till våldtäkt. Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:50).

77 Utl. 2009:81. Spridning av ansvaret för flyktingmottagning över staden. Motion av Håkan Wahlén (s) (2008:55).

§2 Avskriven interpellation

Dnr 319-2800/2008

Malte Sigemalm (s) hade återkallat interpellation nr 2008:54 om utbyte av gasspisar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva interpellationen från vidare handläggning.

§3 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr 2009:6.

§4 Tillfällig bordläggning

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga besvarandet av interpellation nr 2009:7.

§5 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 9 och 10 för år 2009.

§6 Interpellation om svart och papperslös arbetskraft på Stockholms skolor (nr 2009:11)

Dnr 322-552/2009

Bengt Sandberg (s) hade lämnat in en interpellation om svart och papperslös arbetskraft på Stockholms skolor.

Kommunfullmäktige hade den 30 mars 2009 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Bengt Sandberg, borgarråden Edholm och Ruwaida samt Cecilia Brinck.

§7 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att punkterna nr 8 och 9 på före­dragningslistan skulle sambehandlas.

§8 Interpellation om behovet av ungdomsgården Egalia (nr 2009:12)

Dnr 324-721/2009

Interpellation om Egalia (nr 2009:13)

Dnr 324-722/2009

Yvonne Ruwaida (mp) hade lämnat in en interpellation om behovet av ung­domsgården Egalia.

Abdo Goriya (s) hade lämnat in en interpellation om Egalia.

Kommunfullmäktige hade den 20 april 2009 beslutat att interpellationerna fick framställas.

Borgarrådet Sjöstedt hänvisade till utdelade interpellationssvar - Bilaga 2 och 3.

I debatten yttrade sig borgarrådet Ruwaida, Abdo Goriya, borgarrådet Sjöstedt samt Karin Rågsjö.

§9 Interpellation om brandsäkerhet i stadens förskolor och skolor (nr2009:7)

Dnr 322-347/2009

Återupptogs tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagd interpellation av Mattias Ericson (v) om brandsäkerhet i stadens förskolor och skolor.

Kommunfullmäktige hade den 9 mars 2009 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Mattias Ericson och borgarrådet Edholm.

§10 Interpellation om bristande ansvarstagande för stadens kolloverksamhet (nr 2009:14)

Dnr 324-723/2009

Jan Valeskog (s) hade lämnat in en interpellation om bristande ansvarstagande för stadens kolloverksamhet.

Kommunfullmäktige hade den 20 april 2009 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Sjöstedt hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 5.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog och borgarrådet Sjöstedt.

§11 Interpellation om det borgerliga ansvaret för raset i nybilsregistreringen av miljöbilar i Stockholm (nr 2009:15)

Dnr 303-724/2009

Jan Valeskog (s) hade lämnat in en interpellation om det borgerliga ansvaret för raset i nybilsregistreringen av miljöbilar i Stockholm.

Kommunfullmäktige hade den 20 april 2009 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 6.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog och borgarrådet Hamilton.

§12 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

 1. (2009:16) av Abdo Goriya (s) om Relationsvåldscentrum (RVC)
  Dnr 329-862/2009;

 2. (2009:17) av Karin Hanqvist (s) om antal anställda i staden
  Dnr 219-863/2009;

 3. (2009:18) av Ann-Margarethe Livh (v) om beräkning av förlust av skattemedel på grund av avknoppning av verksamhet
  Dnr 329-929/2009.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att interpellationerna fick framstäl­las.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§13 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Synskadades stödundervisning

Borgarrådet Mogert (s) ställde en fråga om synskadades stödundervisning.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Edholm.

Fråga nr 2. Försäljningsdirektivets tillämpning avseende Fituna

Martin Michel (mp) ställde en fråga om försäljningsdirektivets tillämpning avse­ende Fituna.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Martin Michel och borgarrådet Alvendal.


Fråga nr 3. Ungdomsarbetslöshet

Karin Rågsjö (v) ställde en fråga om ungdomsarbetslöshet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 4. Skolsituationen i Bromma

Karin Hanqvist (s) ställde en fråga om skolsituationen i Bromma.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Hanqvist och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 5. Ungas valdeltagande i Europaparlamentsvalet

Zaida Catalán (mp) ställde en fråga om ungas valdeltagande i Europaparla­mentsvalet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Zaida Catalán och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 6. Boende för HIV-positiva hemlösa

Jackie Nylander (v) ställde en fråga om boende för HIV-positiva hemlösa.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Jackie Nylander och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 7. Demokratin i nämnderna

Abdo Goriya (s) ställde en fråga om demokratin i nämnderna.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abdo Goriya och borgarrådet Nordin.


Fråga nr 8. Ökande arbetslöshet och stigande socialbidrag

Eivor Karlsson (mp) ställde en fråga om ökande arbetslöshet och stigande soci­albidrag.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Kristersson.

§14 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Regeringsrättens beslut

av den 17 mars 2009

Beslut (17 mars) med anledning av överklagat avgörande i Kammarrätten (15oktober 2008) avseende Friköpspris för småhustomträtter. Regeringsrätten meddelar inte prövningstillstånd. Kammarrättens avgörande står därmed fast.

Dnr 302-1117/2007

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 17 april 2009

Beslut (17 april) angående Anmälan om ändring av Allmänna lokala ordnings­föreskrifter (badförbud) för Stockholms kommun (01FS 1996:17)

Länsstyrelsen finner att den beslutade ändringen inte strider mot ordningsla­gen.

Dnr 667-1717/2008

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 27 april 2009

Beslut (27 april) med anledning av klagomål mot Överförmyndarnämnden i Stockholms stad, för kännedom

Länsstyrelsen avslutar ärendet.

Dnr 669-192/2009

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 30 april 2009

Förordnande som vigselförrättare enligt 4 kap. 3 § äktenskapsbalken (1987:230) och registreringsförrättare enligt 1 kap. 8 § lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap.

Länsstyrelsen förordnar Monica Auder Wedell (v).


Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 7 april 2009

Beslut (7 april) med anledning av överklagat avgörande i Länsrätten (beslut 16februari) avseende Budget 2009 och inriktning för 2010 och 2011 samt ägar­direktiv 2009-2011 för koncernen Stockholms Stadshus AB. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 111-1031/2008.

§15 Avskriven motion

Dnr 316-2369/2005

Sten Nordin (m) hade återkallat motion nr 2005:45 om frikommun för fler bo­städer.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att avskriva motionen från vidare handläggning.

§16 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------------- Bilaga 7.

§17 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 18maj 2009 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§18 Revisionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2008 jämte granskningsrapporter avseende bolagen (bih.2009:3) (utl.2009:59)

Dnr 124-874/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:59 behandlades. Utlåtandet gäller revi­sionsberättelser över de kommunala nämndernas verksamhet för år 2008 jämte granskningsrapporter avseende bolagen.

Ordet innehades av revisor Bengt Akalla, ordförande i revisorsgrupp 1, revisor Bengt Leijon, ordförande i revisorsgrupp 2 samt revisor Bo Dahlström, ordfö­rande i revisorsgrupp 3, angående revisionsberättelserna.

Vidare yttrade sig Martin Michel, Tomas Rudin, Jonas Eklund och Åsa Romson.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att

 1. bevilja kommunstyrelsen samt av kommunfullmäktige eller kommun­styrelsen tillsatta kommittéer, beredningar och delegationer an­svarsfrihet för 2008 års verksamhet,

 2. bevilja valnämnden ansvarsfrihet för 2008 års verksamhet,

 3. bevilja revisorskollegiets administrativa förvaltning ansvarsfrihet för 2008 års verksamhet,

 4. bevilja servicenämnden ansvarsfrihet för 2008 års verksamhet,

 5. bevilja Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2008 års verksam­het,

 6. bevilja Spånga-Tensta stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2008 års verksam­het,

 7. bevilja Hässelby-Vällingby stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2008 års verk­samhet,

 8. bevilja Bromma stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2008 års verksamhet,

 9. bevilja Kungsholmens stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2008 års verksam­het,

 10. bevilja Norrmalms stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2008 års verksamhet,

 11. bevilja Östermalms stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2008 års verksam­het,

 12. bevilja Södermalms stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2008 års verk­sam­het,

 13. bevilja Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2008 års verksam­het,

 14. bevilja Skarpnäcks stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2008 års verksamhet,

 15. bevilja Farsta stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2008 års verksamhet,

 16. bevilja Älvsjö stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2008 års verksamhet,

 17. bevilja Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2008 års verksamhet,

 18. bevilja Skärholmens stadsdelsnämnd ansvarsfrihet för 2008 års verksam­het,

 19. bevilja stadsbyggnadsnämnden ansvarsfrihet för 2008 års verksamhet,

 20. bevilja idrottsnämnden ansvarsfrihet för 2008 års verksamhet,

 21. bevilja exploateringsnämnden ansvarsfrihet för 2008 års verksamhet,

 22. bevilja trafik- och renhållningsnämnden ansvarsfrihet för 2008 års verk­samhet,

 23. bevilja fastighetsnämnden ansvarsfrihet för 2008 års verksam­het,

 24. bevilja utbildningsnämnden ansvarsfrihet för 2008 års verksamhet,

 25. bevilja kulturnämnden ansvarsfrihet för 2008 års verksamhet,

 26. bevilja äldrenämnden ansvarsfrihet för 2008 års verksamhet,

 27. bevilja socialtjänstnämnden ansvarsfrihet för 2008 års verksamhet,

 28. bevilja överförmyndarnämnden ansvarsfrihet för 2008 års verksamhet,

 29. bevilja miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarsfrihet för 2008 års verksam­het,

 30. bevilja brand- och räddningsnämnden ansvarsfrihet för 2008 års verksam­het,

 31. bevilja kyrkogårdsnämnden ansvarsfrihet för 2008 års verksamhet,

 32. bevilja skönhetsrådet ansvarsfrihet för 2008 års verksamhet.

Miljöpartiet anmälde följande uttalande.

Det var felaktigt av ordföranden att neka Martin Michel att hålla sitt anförande om ansvarsfrihet för fastighetsnämnden. Vi noterar att ordföranden har bett om ursäkt för sitt agerande.

§19 Årsredovisning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad

Dnr 123-28/2009

Slut- och återrapportering av Stockholms stads lokala investeringsprogram, LIP

Dnr 116-20/2008

Slutrapport av utvecklingspartnerskapet ”Ett tillgängligt arbetsliv för alla” (ALFA) 2002-2005

Dnr 331-3899/2006

Skrivelse om erfarenheter från demokrati- och informationsutskottet i Rinkeby 2003-2006

Dnr 335-135/2007

Förslag avseende en fortsättning och vidareutveckling av Stadsdelsförny­elsen, från möjlighet till verklighet

Dnr 336-3417/2006

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:58 behandlades. Utlåtandet gäller årsredo­visning 2008 med uppföljning av budget för Stockholms stad.

Ordet innehades av borgarrådet Nordin, Teres Lindberg, borgarråden Alvendal och Ruwaida, Abdo Goriya, borgarråden Kristersson och Samuelsson, Åsa Romson, borgarrådet Hamilton, Karin Wanngård, borgarråden Jämtin, Edholm och Livh, Susanna Brolin, Tomas Rudin, Berit Kruse, Karin Rågsjö, Martin Michel, Rolf Könberg, borgarrådet Mogert, Mattias Ericson, borgarrådet Larsson, Eva-Louise Erlandsson Slorach, borgarrådet Sjöstedt, Stefan Nilsson, Ann-Katrin Åslund och Jackie Nylander.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Stefan Nilsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av borgarrådet Livh (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

§20 Projekt Navet – Effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad (utl.2009:60)

Dnr 050-2630/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:60 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om projekt Navet – Effektiviserad informationsförsörjning i Stockholms stad.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

1. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att genomföra projekt Navet. Projektet skall enligt detta ärende:

  1. Inrätta ett för staden gemensamt e-arkiv för långtidslagring av in­formation.

b. Identifiera och ta fram för staden gemensamma informationsstan­darder, begreppsmodeller, riktlinjer och metadatakataloger.

§21 Slussen

Reviderat inriktningsbeslut (utl.2009:61)

Dnr 311-3012/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:61 behandlades. Utlåtandet gäller ett revi­derat inriktningsbeslut om förprojektering av kommande ombyggnad av Slussen.

Ordet innehades av borgarrådet Nordin, Cecilia Obermüller, Per Ankersjö, Stellan Hamrin, Mats Lindqvist, Mirja Räihä Järvinen, borgarrådet Livh samt Anders Broberg.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Livh (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Exploateringsnämnden medges rätt att fortsätta utredningsarbetet för pla­nering och förprojektering av Slussen inom en tillkommande investerings­ram om 60,0 miljoner kronor upp till totalt 115,0 miljoner kronor, inom nämndens investeringsplan för 2009.

 2. Exploateringsnämnden anmodas att inför genomförandebeslutet under­söka och presentera metoder och arbetssätt för att sänka utgifterna och höja inkomsterna i projektet.

§22 Stadgeändring för föreningen Blomsterfonden (utl.2009:62)

Dnr 149-238/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:62 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till nya stadgar för föreningen Blomsterfonden.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Nya stadgar för föreningen Blomsterfonden godkänns.

§23 Förtydligande av tidigare beslut om höjning av parkeringsavgifter och fel parkeringsavgifter

Förslag från trafik- och renhållningsnämnden (utl.2009:63)

Dnr 314-213/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:63 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från trafik- och renhållningsnämnden om förtydligande av tidigare beslut om höjning av parkeringsavgifter och felparkeringsavgifter.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton.

Yrkande

av borgarrådet Hamilton (m): att kommunfullmäktige beslutar att

återremittera ärendet

därutöver anföra följande.

Då en formell felaktighet har upptäckts i ärendet yrkar jag på återremiss. Det ärende som expedierats till roteln via Diabas har visat sig vara en felaktig ver­sion. För att kunna återkomma till fullmäktige med ett korrekt ärende krävs en justering och ny ärendehantering.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla detta.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att återremittera ärendet.

§24 Försäljning av Ängsholms gård, fastigheterna Ängsholm 4:7, Ängsholm 5:1 och Ängsholm 5:4 i Södertälje kommun (utl.2009:64)

Dnr 302-313/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:64 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om Försäljning av Ängsholms gård, fastigheterna Ängsholm 4:7, Ängs­holm 5:1 och Ängsholm 5:4 i Södertälje kommun.

Ordet innehades av Bengt Sandberg, Martin Michel, borgarrådet Alvendal, Mattias Ericson, Catharina Tarras-Wahlberg, Björn Ljung, Stellan Hamrin, Åsa Romson, Mats Lindqvist, Daniel Valiollahi samt borgarrådet Edholm.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Bengt Sandberg (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Martin Michel (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Stellan Hamrin (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Försäljning av fastigheterna Ängsholm 4:7, Ängsholm 5:1 samt Ängsholm 5:4 i Södertälje kommun, för en köpeskilling om 35,5 miljoner kronor god­känns.

Det antecknades att Ulla Hamilton (m) ej deltagit i överläggning och beslut på grund av jäv.

§25 Tillägg till detaljplan för del av Norra Länken (Norrtull – Roslagstull) Bellevueparken, Vasastan, TDp 2008-04713-54 (utl.2009:65)

Dnr 311-576/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:65 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om tillägg till detaljplan för del av Norra Länken (Norrtull – Roslagstull) Bellevueparken, Vasastan.

Ordet innehades av Cecilia Obermüller, Per Ankersjö, Maria Hannäs, Åsa Romson samt borgarrådet Alvendal.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes miljöpartiets och vänsterpartiets respektive yrkande i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommun­styrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Tillägg till detaljplan för del av Norra Länken (Norrtull – Roslagstull) Bellevueparken, Vasastan, TDp 2008-04713-54, antas.

§26 Namn för gator i stadsdelen Ladugårdsgärdet - Frihamnsgatan, Palermogatan och Liljas Gata, Cataniavägen utgår som namn på gata och Södra Hamnvägen får ändrad sträckning (utl.2009:66)

Dnr 312-658/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:66 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till namn för gator i stadsdelen Ladugårdsgärdet - Frihamnsgatan, Palermo­gatan och Liljas Gata, Cataniavägen utgår som namn på gata och Södra Hamn­vägen får ändrad sträckning.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Frihamnsgatan, Palermogatan och Liljas Gata fastställs som nya namn på gator.

 2. Cataniavägen utgår som namn på gata och Södra Hamnvägen bibehålles som namn på gata med ändrad sträckning enligt bifogad karta till utlåtan­det.

§27 Namn för gator i stadsdelen Norra Djurgården – Arrheniusgången, Universitetsgången och Lappkärrsgången (utl.2009:67)

Dnr 312-659/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:67 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till namn för gator i stadsdelen Norra Djurgården – Arrheniusgången, Uni­versitetsgången och Lappkärrsgången.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Arrheniusgången, Universitetsgången och Lappkärrsgången fastställs som nya namn på gator enligt bifogad karta till utlåtandet.

§28 Namn för parker inom stadsdelarna Kärrtorp och Enskededalen – Kärrtorpsparken och Fäholmaskogen, Gränsberget får ändrad omfattning (utl.2009:68)

Dnr 312-660/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:68 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till namn för parker inom stadsdelarna Kärrtorp och Enskededalen – Kärr­torpsparken och Fäholmaskogen, Gränsberget får ändrad omfattning.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Kärrtorpsparken och Fäholmaskogen fastställs som nya namn på parker och Gränsberget behålls som namn på park med ändrad omfattning enligt bifo­gad karta till utlåtandet.

§29 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 32 och 51 för år 2009, nr 158 för år 2008, nr 54 och 8 för år 2009, nr 144, 148, 157, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 192, 203, 214, 217, 218 och 219 för år 2008 samt nr 9, 15, 16, 17, 18, 30, 31, 33, 52, 53 och 57 för år 2009.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80 och 81 för år 2009.

§30 Motioner

Under tiden 31 mars – 11 maj 2009 väcktes och inlämnades följande motioner:

1. (2009:16) av Malte Sigemalm (s) om bättre information om broöppning
Dnr 314-1025/2009;

2. (2009:17) av Malte Sigemalm (s) om miljömässigt energiutnyttjande av stadens markinnehav i andra kommuner
Dnr 303-1026/2009.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.10.