Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2009-10-19

Sammanträde 2009-10-19

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

OBS! På grund av det stora antalet motioner på föredragningslistan kommer kommande sammant Läs mer...räden under året att förlängas ca 30 minuter.

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgarråden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. Under rubriken Bordlagda motioner har motioner inlämnade 2005 och tidigare sorterats först. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Miljö- och trafikroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och fastighetsroteln; borgarrådet Kristina
Alvendal
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Ytterstads- och bostadsbolagsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2009:25 av Karin Rågsjö (v) om årslånga köer till budget- och skuldrådgivning. RVII

Dnr 325-1038/2009 (framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2009:26 av Karin Rågsjö (v) om stadens bristande satsning på sommarjobb. RI

Dnr 219-1159/2009 (framställd 15/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2009:27 av Ann Mari Engel (v) om allas tillgång till Kulturfestivalen. RVIII

Dnr 328-1160/2009 (framställd 15/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2009:28 av Ann-Margarethe Livh (v) om stärkandet av stadens arbete med mänskliga rättigheter. RI

Dnr 335-1326/2009 (framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2009:29 av Hasan Dölek (s) om Fornminnesgruppens framtid. RII

Dnr 331-1350/2009 (framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2009:30 av Jan Valeskog (s) om Norra stationsområdet. RI

Dnr 302-1351/2009 (framställd 7/9, bordlagd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2009:31 av Leif Rönngren (s) om meddelarfrihet i samtliga verksamheter som har avtal med Stockholms stad. RI

Dnr 335-1352/2009 (framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2009:32 av Malte Sigemalm (s) om diskriminering av ytterstadens befolknings möjligheter att förtidsrösta under Nationaldagen. RI

Dnr 016-1353/2009 (framställd 7/9, bordlagd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2009:33 av Susanna Brolin (v) om kösystemet till förskolan och vilket ansvar som privat drivna förskolor tar för barnomsorgsgarantin. RIV

Dnr 321-1355/2009 (framställd 7/9, bordlagd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2009:34 av Eivor Karlsson (mp) om otillräckligt stöd till elever med neuropsykiatriska diagnoser, NPD. RIV

Dnr 322-1356/2009 (framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2009:35 av Jan Valeskog (s) om stadens användning av inkomna gåvor för koloniverksamhet. RI

Dnr 324-1822/2009 (framställd 28/9, bordlagd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2009:36 av Karin Rågsjö (v) om minskade möjligheter för fattiga barnfamiljer att få bistånd till rekreation. RVII

Dnr 325-1828/2009 (framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2009:37 av Åsa Romson (mp) om varför Stockholm säger nej till statliga pengar till vattenmiljöförbättrande åtgärder. RII

Dnr 303-1950/2009 (framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA INTERPELLATIONER

15 Nr 2009:38 av Karin Rågsjö (v) om LSS-peng och rättssäkerhet. RVII

16 Nr 2009:39 av Ann Mari Engel (v) om minskade kulturpengar i stadsdelarna. RVIII

17 Nr 2009:40 av Leif Rönngren (s) om kristdemokraternas och den borgerliga alliansens svek mot de äldre och den totala avvecklingen av servicehus i Stockholm. RVI

18 Nr 2009:41 av Ann-Margarethe Livh (v) om planeringen för Europas största skatepark på Högdalstopparna. RVIII

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

24 Bordlagda valärenden.

Mem. 2008:6, i vad avser val av en nämndeman i Solna tingsrätt.
Mem. 2008:14, i vad avser val av en nämndeman i Stockholms tingsrätt.
Mem. 2009:2, i vad avser val av två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2009:5, i vad avser val av en nämndeman i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2009:11, i vad avser val av en ersättare i stadsdelsnämnd.
Mem. 2009:13, i vad avser val av en ledamot i skönhetsrådet, en ersättare i stadsdelsnämnd, två nämndemän i Solna tingsrätt och tre nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2009:14, i vad avser val av två ledamöter och en ersättare i stadsdelsnämnder, två nämndemän i Solna tingsrätt, en nämndeman i Stockholms tingsrätt och tre nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

25 Mem. 2009:15. Avsägelser och fyllnadsval.

26 Utl. 2009:140. Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för tiden 1 januari - 18 oktober 2010.

Rotel III

27 Utl. 2009:141. Försäljning av fastigheten Hässelby Slott 1 i Hässelby.

28 Utl. 2009:142. Detaljplan för Värtapiren, Casablanca 1 m.m., stadsdelen Ladugårdsgärdet, Dp 2006-06878-54.

29 Utl. 2009:143. Detaljplan för Etapp 3 av handelsområdet vid Bromma flygplats, Bromma Center del av Ulvsunda 1:1 i stadsdelen Riksby, Dp 2004-14499-54.

30 Utl. 2009:144. Detaljplan för förskola på Stigberget (Södermalm 10:35) i stadsdelen Södermalm, Dp 2006-20231-54.

31 Utl. 2009:145. Namn för gator och park i stadsdelarna Hjorthagen och Norra Djurgården - Fågelhundsgatan, Högviltsgatan, Jaktgatan, Taxgatan, Älgpassgatan och Husarviksgatan som nya namn på gator samt Husarviksparken som nytt namn på park.

Husarviksvägen utgår som namn på gata och Stora Skuggans Väg bibehålles som namn på gata med ändrad sträckning. Namn på gator inom stadsdelarna Hjorthagen och Norra Djurgården - Bobergsgatan som nytt namn på gata samt att bibehålla Erik Dahlbergsgatan som namn på gata med förändrad sträckning.
Dnr 312-657/2009, 312-1197/2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Utl. 2009:146. Namn för gator, kvarter och bro inom stadsdelarna Traneberg, Ulvsunda och Ulvsunda Industriområde - Råjärnsvägen som nytt namn på gata och Ulvsundabron som nytt namn på järnvägsbro.

Gjutmästaren, Masugnen och Valsverket bibehålles som namn på kvarter med ändrad omfattning. Karlsbodavägen, Masugnsvägen och Ulvsundavägen bibehålles som namn på gator med ändrad sträckning. Hättan utgår som namn på kvarter.
Dnr 312-1423/2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Utl. 2009:147. Namn för park inom Kungsholmen - Sven Wallanders Park.

34 Utl. 2009:148. Namn för gator inom stadsdelen Skarpnäcks gård - Vildapelvägen och Rönnapelvägen.

35 Utl. 2009:149. Namn för park inom stadsdelen Norra Djurgården - Lill-Jansskogen.

Rotel VI+VII

36 Utl. 2009:150. Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt rapportering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL), kvartal 1 2009. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) kvartal 1 2009, äldreomsorg.

Dnr 326-1470/2009, 327-1164/2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel VII

37 Utl. 2009:151. Plan för utbyggnad av bostäder till personer med funktionsnedsättning.

Rotel I

38 Utl. 2009:152. Miljöprofilområden - miljöstadsdelar i världsklass.

39 Utl. 2009:153. Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden 2010-2014.

BORDLAGDA MOTIONER

40 Utl. 2009:74. Stockholms stad bör snarast använda s.k. tyst asfalt. Motion av Björn Ljung (fp) (2005:67). RII

41 Utl. 2008:148. Vitalisering av den kommunala demokratin. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:13). RI

42 Utl. 2008:157. Undersökning om stadens momskompensation ger privat driven verksamhet bättre villkor än kommunalt driven verksamhet. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:36). RI

43 Utl. 2008:176. Hårdare kontroll av skolor och förskolor. Motion av Roger Mogert (s) (2008:19). RIV

Dnr 322-428/2008 (bordlagd 9/2, 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

44 Utl. 2008:178. En kraftfull satsning på att öppna arkiven så att alla stockholmare får tillgång till sin historia. Motion av Barry Andersson (s) (2008:33). RVIII

45 Utl. 2008:180. Att låta upphandlade företag betala för privatiseringen. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:12). RI

46 Utl. 2008:181. Ungdomsparlamentets motion angående studenters ekonomiska situation. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:17). RI

47 Utl. 2008:182. Klimatanpassning av Stockholms stads resor genom att staden utarbetar en resepolicy. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:25). RI

Dnr 209-673/2008 (bordlagd 16/2)

48 Utl. 2008:183. Förbättrade chanser för förortsföretagare att lyckas. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:29). RI

Dnr 009-807/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

49 Utl. 2008:184. Ansökan att bli Fair Trade City. Motion av Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) (2008:32). RI

Dnr 329-978/2008 (bordlagd 15/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

50 Utl. 2008:185. Införande av social ekonomi som policy i Stockholms stad. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:34). RI

Dnr 339-1010/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

51 Utl. 2008:186. Ungdomsparlamentets motion angående trafikpolitik. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:15). RII

52 Utl. 2008:192. Förverkligandet av Västra City med skyskrapor och Central Park-inspirerad stadsmiljö längs Klara sjö. Motion av Per Ankersjö (c) (2008:30). RIII

53 Utl. 2008:203. Skärpning av kontrollen gällande ordningsföreskrifter vid användande av fyrverkerier. Motion av Eva-Louise Erlandsson Slorach och Karin Hanqvist (båda s) (2008:38). RI

Dnr 667-1174/2008, 667-831/2008 (bordlagd 15/6)

54 Utl. 2008:214. Barnperspektiv som incitament för bättre beslut. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:22). RVII

55 Utl. 2008:217. Skärpt verksamhetsuppföljning i äldreomsorgen. Motion av Margareta Johansson (v) (2008:59). RVI

Dnr 327-2016/2008 (bordlagd 9/3, 11/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

56 Utl. 2008:218. Kartläggning av mäns våld mot kvinnor samt hur staden organiserar och bedriver kvinnofridsarbetet. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:44). RVII

57 Utl. 2008:219. Bandyhall i Stockholm. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:35). RVIII

58 Utl. 2009:9. Skapandet av ett multireligiöst centrum i Skärholmen som ett alternativ till det planerade moskébygget. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:43). RI

Dnr 328-1268/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

59 Utl. 2009:15. Anställning av "töser" i äldreomsorgen. Motion av Margareta Johansson (v) (2008:60). RVI

Dnr 327-2017/2008 (bordlagd 9/3, 11/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

60 Utl. 2009:16. Översyn av arbetsförhållanden för stadens anställda - flest kvinnor - som arbetar efter kontorstid. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:31). RI

61 Utl. 2009:17. Inrättande av Stockholms regnbågspris. Motion av Karin Rågsjö m.fl. (v) (2008:52). RI

62 Utl. 2009:18. Ungdomsparlamentets motion angående miljöpolitik. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:16). RII

Dnr 016-424/2008, 016-3834/2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

63 Utl. 2009:30. Alkoholfritt i Stockholms krogvärld mellan kl. 03.00 och 11.00. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:57). RVII

64 Utl. 2009:31. Hedrande av Albert Lindhagen med en byst och minnesplatta. Motion av Teres Lindberg och Rolf Lindell (båda s) (2008:63). RVIII

65 Utl. 2009:33. Individuell mätning av tappvarmvatten. Motion av Per Ankersjö (c) (2007:2). RV

66 Utl. 2009:52. Bättre information för turister. Motion av Åsa Hagelstedt (v) (2008:53). RI

67 Utl. 2009:53. Stadens arbete med riskbedömningar i samband med ändring av verksamhet. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:70). RI

68 Utl. 2009:57. Ungdomsmottagningar. Motion av Mirja Räihä Järvinen m.fl. (s) (2008:39). RVII

69 Utl. 2009:69. Ge Fryshuset långsiktiga förutsättningar för verksamhet. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindkvist (båda s) (2008:4). RI

70 Utl. 2009:70. Hårdare granskning av ekonomi och kvalitet av privat driven verksamhet finansierad av kommunen. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:10). RI

71 Utl. 2009:71. Kommunala verksamheter och osund konkurrens. Motion av Per Ankersjö (c) (2008:48). RI

72 Utl. 2009:72. Kalla fakta i en fickbok - om (o)jämställdheten i Stockholms stad. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:62). RI

73 Utl. 2009:73. Avskaffande av vårdnadsbidraget. Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:88). RI

Dnr 321-2793/2008 (bordlagd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

74 Utl. 2009:75. Stadens åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormerna avseende partiklar (PM10). Motion av Per Ankersjö (c) (2008:24). RII

75 Utl. 2009:76. Genomförande av ett åtgärdsprogram för säkra huvudgator i Stockholm. Motion av Jan Valeskog (s) (2008:40). Trafikproblem på Västerled i Bromma. Motion av Mirja Räihä Järvinen och Karin Hanqvist (båda s) (2008:46). Nollvisionen för Stockholm. Motion av Roger Mogert (s) (2001:40). RII

Dnr 314-1176/2008, 314-1292/2008, 314-845/2001
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

76 Utl. 2009:77. Åtgärdsplan för att genomföra Funktionshinderombudsmannens förslag på strategiskt viktiga förbättringsåtgärder inför 2010. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2007:33). RVII

77 Utl. 2009:78. Ungdomsparlamentets motion om rasism. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:18). RVII

78 Utl. 2009:79. Ökad rättssäkerhet för människor med personlig assistans. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:42). RVII

79 Utl. 2009:80. Attityder till våldtäkt. Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:50). RVII

80 Utl. 2009:81. Spridning av ansvaret för flyktingmottagning över staden. Motion av Håkan Wahlén (s) (2008:55). RVII

81 Utl. 2009:88. Byggande av hisstorn med personhiss för ökad tillgänglighet till och från tunnelbanan i Farsta Strand. Motion av Lilian Falkbäck och Tomas Rudin (båda s) (2008:23). RII

82 Utl. 2009:89. En ny inriktning för Stockholms miljöarbete. Motion av Roger Mogert m.fl. (s) (2008:47). RII

83 Utl. 2009:90. Utökade parkeringsplatser för bilpoolsbilar. Motion av Malte Sigemalm och Jari Visshed (båda s) (2008:74). RII

84 Utl. 2009:92. Stockholm som pådrivande för en ny gemensam regionindelning i Stockholm/Mälardalen. Motion av Jan Valeskog (s) (2008:54). RI

85 Utl. 2009:103. Allmännyttan - ett viktigt verktyg för stadens utveckling. Motion av Teres Lindberg (s) (2008:8). RV

86 Utl. 2009:104. Fler kooperativa hyresrätter som komplement till allmännyttan. Motion av Tomas Rudin och Bengt Sandberg (båda s) (2008:9). RV

87 Utl. 2009:105. Bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:26). RV

88 Utl. 2009:106. Inrättandet av projekt Bostad Matchning. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:27). RV

89 Utl. 2009:107. Oseriösa konsulter och bostadsbolagens medverkan på köpstämmor. Motion av Mehdi Oguzsoy och Ann Mari Engel (båda v) (2008:51). RV

90 Utl. 2009:108. Inrättande av en funktion som socialtjänstombudsman samt att införa stadsövergripande brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg och ekonomiskt bistånd. Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:61). RVII

91 Utl. 2009:110. Stenhagens idrottsplats i Akalla. Motion av Mirja Räihä Järvinen (s) (2007:17). RVIII

92 Utl. 2009:111. Hedrande av Povel Ramel med ett minnesmärke. Motion av Ann Mari Engel (v) (2007:26). RVIII

93 Utl. 2009:112. Fler fritidsgårdar och ungdomscaféer. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindkvist (båda s) (2008:5). RVIII

94 Utl. 2009:122. Ett idrottsligt äldreaktivitetsstöd. Motion av Jari Visshed m.fl. (s) (2009:2). RVI

95 Utl. 2009:123. Förhindrandet av strukturell diskriminering av nyanlända genom SFI och introduktionsprogrammet. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:6). RVII

96 Utl. 2009:124. Skälig levnadsnivå för elförbrukning. Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:71). RVII

97 Utl. 2009:125. Ökat stöd för barn och unga med missbrukande föräldrar. Motion av Eivor Karlsson (mp) (2008:79). RVII

98 Utl. 2009:127. Utställning av stadens konst vid Stockholms skolor. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindqvist (båda s) (2008:72). RVIII

99 Utl. 2009:128. Minnesmärken över kända stockholmskvinnor. Motion av Eva-Louise Erlandsson Slorach och Rolf Lindell (båda s) (2008:81). RVIII

100 Utl. 2009:129. Fler eldar på Valborg. Motion av Roger Mogert (s) (2008:49). RI

Dnr 328-1402/2008 (bordlagd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

101 Utl. 2009:130. Utveckling av det personalekonomiska tänkandet och införa personalekonomiska bokslut. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:83). RI

102 Utl. 2009:131. Stockholm ska motverka utanförskap och strukturell diskriminering i politiken. Motion av Paul Lappalainen och Rebwar Hassan (båda mp) (2009:8). RI

103 Utl. 2009:132. Stockholm - en klimatsmart stad. Motion av Mattias Ericson (v) (2008:68). RII

104 Utl. 2009:133. Tegelbackseländet. Motion av Teres Lindberg (s) (2008:93). RII

NYA MOTIONER, Rotel II

105 Utl. 2009:154. Vegetariska tisdagar. Motion av Emma Lindqvist (s) (2008:87). Minskad konsumtion av kött. Motion av Åsa Hagelstedt (v) (2009:3).

Dnr 303-2792/2008, 303-160/2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel III

106 Utl. 2009:155. Utredning av under samrådet inlämnade alternativa lösningar för Slussenområdet. Motion av Cecilia Obermüller och Stefan Nilsson (båda mp) (2008:20).

107 Utl. 2009:156. Vinterträdgård vid kvarteret Brovakten. Motion av Cecilia Obermüller (mp) (2009:11).

Rotel VIII

108 Utl. 2009:157. Permanent utställning om betydelsefulla svenskar inom området teknik och social utveckling av samhället. Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:77).

Rotel I

109 Utl. 2009:158. Kommunal revisionsrätt hos kommunens entreprenörer. Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:73).

110 Utl. 2009:159. Ny policy för markanvisning i Stockholms stad. Motion av Eva-Lousie Erlandsson Slorach m.fl. (s) (2008:78).

111 Utl. 2009:160. Studie av det potentiella värdet av Stockholms skärgård. Motion av Jan Valeskog (s) (2009:9).

112 Utl. 2009:161. Åtgärdsplan för att göra Stadshuset tillgängligt för alla. Motion av Ylva Wahlström och Stefan Nilsson (båda mp) (2009:15).

113 Nr 2009:42 av Ann Mari Engel (v) om tydligare parkeringsregler för funktionsnedsatta. RII

§2 Interpellation om årslånga köer till budget- och skuldrådgivning (nr2009:25)

Dnr 325-1038/2009

Karin Rågsjö (v) hade lämnat in en interpellation om årslånga köer till budget- och skuldrådgivning.

Kommunfullmäktige hade den 25 maj 2009 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Kristersson hänvisade till utdelat interpellationssvar ------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Karin Rågsjö, Abdo Goriya och borgarrådet Kristersson.

§3 Interpellation om stadens bristande satsning på sommarjobb (nr 2009:26)

Dnr 219-1159/2009

Karin Rågsjö (v) hade lämnat in en interpellation om stadens bristande satsning på sommarjobb.

Kommunfullmäktige hade den 15 juni 2009 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Karin Rågsjö och borgarrådet Nordin.

§4 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr2009:27.

§5 Interpellation om stärkandet av stadens arbete med mänskliga rättigheter (nr 2009:28)

Dnr 335-1326/2009

Ann-Margarethe Livh (v) hade lämnat in en interpellation om stärkandet av stadens arbete med mänskliga rättigheter.

Kommunfullmäktige hade den 7 september 2009 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 3.

I debatten yttrade sig borgarråden Livh och Nordin samt Cecilia Brinck.

§6 Interpellation om Fornminnesgruppens framtid (nr 2009:29)

Dnr 331-1350/2009

Hasan Dölek (s) hade lämnat in en interpellation om Fornminnesgruppens framtid.

Kommunfullmäktige hade den 7 september 2009 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Hamilton hänvisade till utdelat interpellationssvar --------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Hasan Dölek, borgarrådet Hamilton samt Karin Hanqvist.

§7 Interpellation om Norra stationsområdet (nr 2009:30)

Dnr 302-1351/2009

Jan Valeskog (s) hade lämnat in en interpellation om Norra stationsområdet.

Kommunfullmäktige hade den 7 september 2009 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 5.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog och borgarrådet Nordin.

§8 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 31, 32, 33, 34, 35, 36 och 37 för år 2009.

§9 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkt nr 113 på före­dragningslistan före punkt nr 19.

§10 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2009:38) av Karin Rågsjö (v) om LSS-peng och rättssäkerhet
Dnr 326-2000/2009;

2. (2009:39) av Ann Mari Engel (v) om minskade kulturpengar i stadsde­larna
Dnr 328-2001/2009;

3. (2009:40) av Leif Rönngren (s) om kristdemokraternas och den borger­liga alliansens svek mot de äldre och den totala avvecklingen av service­hus i Stockholm
Dnr 327-2002/2009;

4. (2009:41) av Ann-Margarethe Livh (v) om planeringen för Europas största skatepark på Högdalstopparna
Dnr 328-2004/2009;

5. (2009:42) av Ann Mari Engel (v) om tydligare parkeringsregler för funktionsnedsatta
Dnr 314-2138/2009.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att interpellationerna fick framstäl­las.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

§11 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Aspuddsbadet

Malte Sigemalm (s) ställde en fråga om Aspuddsbadet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Malte Sigemalm och borgarrådet Sjöstedt.

Fråga nr 2. Aspuddsbadet

Stefan Nilsson (mp) ställde en fråga om Aspuddsbadet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Stefan Nilsson och borgarrådet Sjöstedt.

Fråga nr 3. Ledsagning

Karin Rågsjö (v) ställde en fråga om ledsagning.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 4. Ledsagarservice

Abdo Goriya (s) ställde en fråga om ledsagarservice.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abdo Goriya och borgarrådet Kristersson.

Fråga nr 5. Överbyggnad av Centralstationens perronger

Eie Herlitz (mp) ställde en fråga om överbyggnad av Centralstationens per­ronger.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eie Herlitz och borgarrådet Alvendal.

Fråga nr 6. Aspuddsbadet

Mehdi Oguzsoy (v) ställde en fråga om Aspuddsbadet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Mehdi Oguzsoy och borgarrådet Sjöstedt.

Fråga nr 7. Stadens stöd till idrottsevenemang

Birgit Marklund Beijer (s) ställde en fråga om stadens stöd till idrottsevene­mang.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Birgit Marklund Beijer och borgarrådet Sjöstedt.

Sammanträdet ajournerades kl. 17.54 – 18.00.

§12 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Regeringsbeslut

av den 24 september 2009

Beslut (24 september) avseende överklagande i fråga om detaljplan för område vid kv. Tebrödet, delar av Sköndal 1:9, 1:7 och 1:1,2 i stadsdelen Sköndal, Stockholms kommun, kommunfullmäktiges beslut (3 november 2008).

Regeringen avslår överklagandet.

Dnr 311-562/2008

Beslut (24 september) avseende överklagande i fråga om detaljplan för student­bostäder i Albano, del av Norra Djurgården 1:1 och 2:2 i stadsdelen Norra Djurgården.

Regeringen avslår överklagandet.

Dnr 311-4312/2006

Beslut (24 september) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämn­dens beslut (12 februari) i fråga om detaljplan för kv. Björnen och Loen i stadsdelen Norrmalm i Stockholm.

Regeringen avslår överklagandet.

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 2 oktober 2009

Beslut (2 oktober) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (7september) avseende Försäljning av Malmsjö Gård, fastigheterna Malmsjö 1:4, Vårsta 1:4 och del av Snäckstavik 3:94 Botkyrka kommun.

Länsrätten, som senare kommer att avgöra målet slutligt, avslår yrkandet om inhibition.

Dnr 302-1205/2009

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 6 oktober 2009

Beslut (6 oktober) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (7september) avseende Anvisningar för upphandlingar inom omsorg om perso­ner med funktionsnedsättning enligt LSS.

Länsrätten avslår yrkandet om inhibition.

Dnr 326-1430/2008

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 7 oktober 2009

Beslut (7 oktober) med anledning av överklagat avgörande i Länsrätten (beslut 2oktober) avseende Försäljning av Malmsjö Gård, fastigheterna Malmsjö 1:4, Vårsta 1:4 och del av Snäckstavik 3:94 Botkyrka kommun. Kammarrätten med­delar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 302-1205/2009

§13 Anmälan av ny ledamot och ersättare

Anmäldes länsstyrelsen i Stockholms läns beslut av den 6 oktober 2009 att utse ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14oktober 2010.

Till ledamot efter Thomas Persson (m) hade utsetts Peter Jönsson (m).

Till ersättare efter Peter Jönsson (m) hade utsetts Lollo Lindahl (m).

§14 Närvaro

Närvaro antecknades enligt --------------------------------------------- Bilaga 6.

§15 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 26oktober 2009 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§16 Fyllnadsval (mem.6 och 14 för år 2008 samt mem. 2, 5, 11, 13 och 14 för år 2009)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 6 och 14 för år 2008 samt nr2, 5, 11, 13 och 14 för år 2009 behandlades.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av en nämndeman i Solna tingsrätt (mem. 2008:6), en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem. 2009:2), en nämndeman i Södertörns tingsrätt (mem. 2009:5), en ledamot i Skönhetsrådet, en ersättare i Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd, en nämndeman i Solna tingsrätt, tre nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem.2009:13), en ersättare i Farsta stadsdelsnämnd, två nämndemän i Solna tingsrätt, en nämndeman i Stockholms tingsrätt samt tre nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem. 2009:14).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Memorial 2008:14

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Joakim Oldmark (kd);

Memorial 2009:2

i Södertörns tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Anette Hellström (m);


Memorial 2009:11

i Bromma stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2009:

till ersättare: Hakon af Malmborg (v);

Memorial 2009:13

i Solna tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Midia Hassan (s);

Memorial 2009:14

i Norrmalms stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2009:

till ledamot: Agneta Isacsson (fp);

till ersättare: Jan-Ove Jerrestål (fp);

i Skärholmens stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2009:

till ledamot: Mika Eskelinen (m);

till ersättare: Mikael Eriksson (m).

§17 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2009:15; skrivelse 11)

Kommunstyrelsens memorial nr2009:15 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

1. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Letti Freivalds (s)–ersät­tare i kommunfullmäktige – och hemställa hos länsstyrelsen om ny sam­manräkning med anledning av den uppkomna vakansen

2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Annette Jansson (m) – ledamot tillika ordförande i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, Ndumbe Bah Öhman (s) – ersättare i Södermalms stadsdelsnämnd, Håkan Thorén (kd) – ersättare i exploateringsnämnden – och förrätta i memorialet föreslagna val

3. om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses en ny ersät­tare/suppleant.

På förslag av förste vice ordföranden beslöt kommunfullmäktige utan omröst­ning att bordlägga val av en ersättare i Södermalms stadsdelsnämnd och en nämndeman i Stockholms tingsrätt.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning följande.

i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2009:

till ledamot tillika ordförande: Bo Sundin (m);

till ledamot: Aleksandar-Pal Sakala (m);

till ersättare: Mauritz Jokela (m);

i exploateringsnämnden för tiden till och med år 2009:

till ersättare: Erik Slottner (kd).

§18 Sammanträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för tiden 1 januari - 18 oktober 2010 (utl.2009:140)

Dnr 014-1927/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:140 behandlades. Utlåtandet gäller sam­manträdesdagar för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för tiden 1januari - 18 oktober 2010.

Ordföranden informerade om att ett extra kommunfullmäktige hålls den 7december 2009 med början kl. 18.00. Endast bordlagda motioner behandlas.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Den i utlåtandet angivna ordningen för kommunfullmäktiges sammanträden för tiden 1 januari – 18 oktober 2010 fastställs.

§19 Försäljning av fastigheten Hässelby Slott 1 i Hässelby (utl.2009:141)

Dnr 302-2713/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:141 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om försäljning av fastigheten Hässelby Slott 1 i Hässelby.

Ordet innehades av borgarrådet Alvendal, Mattias Ericson, Anders Broberg, Yildiz Kafkas, Berit Kruse, Håkan Wahlén, Cecilia Obermüller, borgarrådet Mogert, Björn Ljung och Teres Lindberg.


Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Teres Lindberg (s), Cecilia Obermüller (mp) och Mattias Ericson (v) att ärendet återremitteras enligt följande.

Vi återremitterar ärendet för komplettering av beslutsunderlaget enligt följande:

 1. Hur servitutsavtalet är utformat kommer att styra allmänhetens tillgång till de områden som är belägna nära slottet. Det är väsentligt att kommun­fullmäktige får kännedom om utformningen och innehållet av servituts­avtalet för att kunna avgöra ärendet.

 2. Uppgifter om Hässelby Slotts och den omgivande markens och övriga byggnaders anskaffningsvärde i dagens penningvärde.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp återremissyrkandet och konstaterade att villkoren för mino­ritetsåterremiss var uppfyllda.

Beslut

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att återremittera ärendet.

§20 Detaljplan för Värtapiren, Casablanca 1 m.m., stadsdelen Ladugårdsgärdet, Dp 2006-06878-54 (utl.2009:142)

Dnr 311-1342/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:142 behandlades. Utlåtandet gäller en de­taljplan för Värtapiren i stadsdelen Ladugårdsgärdet.

Ordet innehades av Maria Hannäs, Cecilia Obermüller, Anders Broberg samt borgarrådet Alvendal.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Detaljplan för Värtapiren, Casablanca 1 m.m., stadsdelen Ladugårdsgärdet, Dp 2006-06878-54, antas.

§21 Detaljplan för Etapp 3 av handelsområdet vid Bromma flygplats, Bromma Center del av Ulvsunda 1:1 i stadsdelen Riksby, Dp 2004-14499-54 (utl.2009:143)

Dnr 311-1344/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:143 behandlades. Utlåtandet gäller en de­taljplan för Etapp 3 av handelsområdet vid Bromma flygplats.

Ordet innehades av Maria Hannäs, Cecilia Obermüller, Eie Herlitz, Teres Lindberg samt borgarrådet Alvendal.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Maria Hannäs (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen innebärande återremiss

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrel­sens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - be­slutat följande.

Detaljplan för Etapp 3 av handelsområdet vid Bromma flygplats, Bromma Center del av Ulvsunda 1:1 i stadsdelen Riksby, Dp 2004-14499-54, antas.

§22 Detaljplan för förskola på Stigberget (Södermalm 10:35) i stadsdelen Södermalm, Dp 2006-20231-54 (utl.2009:144)

Dnr 311-1495/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:144 behandlades. Utlåtandet gäller en de­taljplan för förskola på Stigberget i stadsdelen Södermalm.

Ordet innehades av Maria Hannäs, Abit Dundar, Cecilia Obermüller, borgarrådet Alvendal, Margareta Björk, Anders Broberg och Inger Koch.


Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Detaljplan för förskola på Stigberget (Södermalm 10:35) i stadsdelen Södermalm, Dp 2006-20231-54, antas.

§23 Namn för gator och park i stadsdelarna Hjorthagen och Norra Djurgården - Fågelhundsgatan, Högviltsgatan, Jaktgatan, Taxgatan, Älgpassgatan och Husarviksgatan som nya namn på gator samt Husarviksparken som nytt namn på park. Husarviksvägen utgår som namn på gata och Stora Skug­gans Väg bibehålles som namn på gata med ändrad sträckning

Dnr 312-657/2009, 312-1197/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:145 behandlades. Utlåtandet gäller två ärenden om namn för gator och park i stadsdelarna Hjorthagen och Norra Djur­gården.

Ordet innehades av Maria Hannäs.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Maria Hannäs (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen innebärande bland annat återremiss.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrel­sens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså - i enlighet med kommunstyrelsens förslag - be­slutat följande.

 1. Fågelhundsgatan, Högviltsgatan, Jaktgatan, Taxgatan, Älgpassgatan, Husarviksgatan fastställs som nya namn på gator samt Husarviksparken fastställs som nytt namn på park enligt bifogad karta till utlåtandet.

 2. Husarviksvägen utgår som namn på gata och Stora Skuggans Väg bibe­hålles som namn på gata med ändrad sträckning enligt bifogad karta till utlåtandet.

 3. Bobergsgatan fastställs som nytt namn på gata samt Erik Dahlbergsgatan bibehålles som namn på gata med förändrad sträckning enligt bifogad karta till utlåtandet .

§24 Namn för gator, kvarter och bro inom stadsdelarna Traneberg, Ulvsunda och Ulvsunda Industriområde - Råjärnsvägen som nytt namn på gata och Ulvsundabron som nytt namn på järnvägsbro. Gjutmästaren, Masugnen och Valsverket bibehålles som namn på kvarter med ändrad omfattning.

Karlsbodavägen, Masugnsvägen och Ulvsundavägen bibehålles som namn på gator med ändrad
sträckning. Hättan utgår som namn på kvarter (utl.2009:146)

Dnr 312-1423/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:146 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för gator, kvarter och bro inom stadsdelarna Traneberg, Ulv­sunda och Ulvsunda Industriområde.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Råjärnsvägen fastställs som namn på gata och UIvsundabron fastställs som nytt namn på järnvägsbro enligt bilaga 1b och 1a till utlåtandet.

 2. Gjutmästaren, Masugnen och Valsverket bibehålles som namn på kvarter med ändrad omfattning enligt bilaga 1b till utlåtandet.

 3. Karlsbodavägen, Masugnsvägen och UIvsundavägen bibehålles som namn på gator med ändrad sträckning enligt bilaga 1b till utlåtandet.

 4. Hättan utgår som namn på kvarter enligt bilaga 1a till utlåtandet.

§25 Namn för park inom Kungsholmen - Sven Wallanders Park (utl.2009:147)

Dnr 312-1490/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:147 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för park inom Kungsholmen.

Ordet innehades av Malte Sigemalm.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Sven Wallanders Park fastställs som namn för park inom Kungsholmen en­ligt bifogad karta till utlåtandet.

§26 Namn för gator inom stadsdelen Skarpnäcks gård - Vildapelvägen och Rönnapelvägen (utl.2009:148)

Dnr 312-1491/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:148 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för gator inom stadsdelen Skarpnäcks gård.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Vildapelvägen och Rönnapelvägen fastställs som namn på gator inom stads­delen Skarpnäcks gård enligt bifogad karta till utlåtandet.

§27 Namn för park inom stadsdelen Norra Djurgården - Lill-Jansskogen (utl.2009:149)

Dnr 312-1492/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:149 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för park inom stadsdelen Norra Djurgården.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Lill-Jansskogen fastställs som nytt namn på park enligt bifogad karta till ut­låtandet.

§28 Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt rapportering enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL), kvartal 1 2009

Dnr 326-1470/2009, 327-1164/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:150 behandlades. Utlåtandet gäller dels ett ärende om Rapportering av ej verkställda beslut enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt rapportering enligt 4 kap. 1 § social­tjänstlagen (SoL), kvartal 1 2009, dels ett ärende om Rapportering av ej verk­ställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) kvartal 1 2009, äldre­om­sorg.

Ordet innehades av Eivor Karlsson, Birgitta Holm, Karin Rågsjö, borgarrådet Samuelsson och Birgit Marklund Beijer.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut enligt LSS kvartal 1 2009 godkänns.

 2. Stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL kvartal 1 2009 godkänns.

 3. Stadsdelsnämndernas rapportering av ej verkställda beslut enligt SoL kvartal 1 2009, äldreomsorg, godkänns.

§29 Plan för utbyggnad av bostäder till personer med funktionsnedsättning (utl.2009:151)

Dnr 326-708/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:151 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om en ny plan för perioden 2009-2014 för utbyggnad av bostäder till per­soner med funktionsnedsättning.

Ordet innehades av Abdo Goriya, Karin Rågsjö, Eivor Karlsson, Berit Kruse samt borgarrådet Kristersson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Abdo Goriya (s), Eivor Karlsson (mp) och Karin Rågsjö (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Plan för utbyggnad av bostäder till personer med funktionsnedsättning god­känns, bilaga 2 till utlåtandet, med hänvisning till vad som anförs i före­dragande borgarrådets synpunkter.

§30 Miljöprofilområden - miljöstadsdelar i världsklass (utl.2009:152)

Dnr 303-4632/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:152 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om miljöprofilområden - miljöstadsdelar i världsklass.

Ordet innehades av borgarråden Nordin och Ruwaida, Mirja Räihä Järvinen, Anders Broberg, borgarrådet Hamilton, Björn Ljung, Mattias Ericson, Cecilia Obermüller, borgarråden Alvendal och Larsson samt Jan Valeskog.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Räihä Järvinen (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Mattias Ericson (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

 1. Norra Djurgårdsstaden ska utgöra ett särskilt miljöprofilerat stadsutveck­lingsområde. Exploateringsnämnden ges i uppdrag att i samråd med be­rörda nämnder och bolag ta fram ett program för området i enlighet med utlåtandet.

 2. Exploateringsnämnden ges i uppdrag att ta fram ett miljöprogram för Norra Djurgårdsstaden som ska underställas kommunfullmäktige för be­slut.

 3. Västra Liljeholmen (tidigare kallat Lövholmen) ska utgöra ett särskilt miljöprofilerat stadsutvecklingsområde. Exploateringsnämnden ges i upp­drag att utreda och föreslå lösningar på de utmaningar som finns i Västra Liljeholmen.

 4. Exploateringsnämnden anmodas att inrätta ett beredande och samord­nande råd för det fortsatta genomförandet av miljöprofilområden i enlig­het med vad föredragande borgarrådet anfört.

 5. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge de kommunala bostadsbolagen i uppdrag att tillse att de renoveringar som planeras inom ramen för upp­rustningssatsningen i miljonprogramområdena genomförs med tydlig miljöprofil i enlighet med vad föredragande borgarrådet anfört.

 6. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att snarast utarbeta ett förslag för hur sta­dens miljöprogram ska kompletteras med ett avsnitt om hållbart byg­gande. Det nya miljöprogrammet ska beslutas av kommunfullmäktige.

§31 Valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden 2010 – 2014 (utl.2009:153; skrivelse 12)

Dnr 011-1374/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:153 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om valkretsindelningen i Stockholms stad för perioden 2010 - 2014.

Ordet innehades av Cecilia Önfelt, borgarrådet Nordin samt Erik Wassén.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Önfelt (c) bifall till centerpartiets ersättaryttrande i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Valkretsindelning för perioden 2010 – 2014 enligt bilaga 2 till utlåtandet godkänns samt överlämnas till länsstyrelsen för fastställelse.

§32 Motion Stockholms stad bör snarast använda s.k. tyst asfalt (utl.2009:74)

Dnr 314-4459/2005

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:74 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Björn Ljung (fp) i vilken han föreslår att staden sna­rast bör använda s.k. tyst asfalt vid omläggning och nyläggning på genomfarts­gator och vägar för att komma tillrätta med höga bullernivåer i tätbebyggt om­råde.

Ordet innehades av Björn Ljung, Mehdi Oguzsoy och borgarrådet Hamilton.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mehdi Oguzsoy (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes socialdemo­kraternas reservation i kommunstyrelsen samt Mehdi Oguzsoys (v) yrkande. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2005:67) av Björn Ljung (fp) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§33 Motion om vitalisering av den kommunala demokratin (utl.2008:148)

Dnr 016-420/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:148 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) i vilken de bl.a. hem­ställer att kommunstyrelsen ska verka för att grundlagsutredningen bör ges i tilläggsdirektiv att möjligheten att kräva kvalificerad majoritet vid stora och oåterkalleliga beslut bör prövas.

Ordet innehades av Mehdi Oguzsoy, Rolf Könberg, Ariane Bucquet Pousette, Ann-Katrin Åslund, borgarrådet Livh, Abdo Goriya, Stefan Nilsson, Yvonne Fernell-Ingelström, Mattias Ericson, borgarrådet Larsson, Björn Ljung, Barry Andersson, Anders Broberg, Arhe Hamednaca och Dikran Dison.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av StefanNilsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Mehdi Oguzsoy (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande

Motion (2008:13) av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) om vitalisering av den kommunala demokratin avslås.

§34 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 157, 176, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 192, 203, 214, 217, 218 och 219 för år 2008 samt nr 9, 15, 16, 17, 18, 30, 31, 33, 52, 53, 57, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 88, 89, 90, 92, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132 och 133 för år 2009.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 och 161 för år 2009.

§35 Motioner

Under tiden 29 september – 19 oktober 2009 väcktes och inlämnades följande motioner:

1. (2009:41) av Ann-Margarethe Livh (v) om plånbokskort till stöd för de anställdas meddelarfrihet och meddelarskydd
Dnr 335-2009/2009;

2. (2009:42) av Ann-Margarethe Livh (v) om återköp av Rinkeby Torg och planering för återköp av andra strategiska förortscentran
Dnr 319-2110/2009.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.30.