Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2009-11-02

Sammanträde 2009-11-02

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

OBS! På grund av det stora antalet motioner på föredragningslistan kommer kommande sammant Läs mer...räden under året att förlängas ca 30 minuter.

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgarråden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. Under rubriken Bordlagda motioner har motioner inlämnade 2005 och tidigare sorterats först. I mån av tid behandlas därefter frågor och interpellationer.

En interpellant/motionär kan endast bordlägga sitt ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om interpellanten/motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Miljö- och trafikroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och fastighetsroteln; borgarrådet Kristina
Alvendal
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Ytterstads- och bostadsbolagsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2009:27 av Ann Mari Engel (v) om allas tillgång till Kulturfestivalen. RVIII

Dnr 328-1160/2009 (framställd 15/6, bordlagd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2009:31 av Leif Rönngren (s) om meddelarfrihet i samtliga verksamheter som har avtal med Stockholms stad. RI

Dnr 335-1352/2009 (framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2009:32 av Malte Sigemalm (s) om diskriminering av ytterstadens befolknings möjligheter att förtidsrösta under Nationaldagen. RI

Dnr 016-1353/2009 (framställd 7/9, bordlagd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2009:33 av Susanna Brolin (v) om kösystemet till förskolan och vilket ansvar som privat drivna förskolor tar för barnomsorgsgarantin. RIV

Dnr 321-1355/2009 (framställd 7/9, bordlagd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2009:34 av Eivor Karlsson (mp) om otillräckligt stöd till elever med neuropsykiatriska diagnoser, NPD. RIV

Dnr 322-1356/2009 (framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2009:35 av Jan Valeskog (s) om stadens användning av inkomna gåvor för koloniverksamhet. RI

Dnr 324-1822/2009 (framställd 28/9, bordlagd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2009:36 av Karin Rågsjö (v) om minskade möjligheter för fattiga barnfamiljer att få bistånd till rekreation. RVII

Dnr 325-1828/2009 (framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2009:37 av Åsa Romson (mp) om varför Stockholm säger nej till statliga pengar till vattenmiljöförbättrande åtgärder. RII

Dnr 303-1950/2009 (framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2009:38 av Karin Rågsjö (v) om LSS-peng och rättssäkerhet. RVII

Dnr 326-2000/2009 (framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2009:39 av Ann Mari Engel (v) om minskade kulturpengar i stadsdelarna. RVIII

Dnr 328-2001/2009 (framställd 19/10, bordlagd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2009:40 av Leif Rönngren (s) om kristdemokraternas och den borgerliga alliansens svek mot de äldre och den totala avvecklingen av servicehus i Stockholm. RVI

Dnr 327-2002/2009 (framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2009:41 av Ann-Margarethe Livh (v) om planeringen för Europas största skatepark på Högdalstopparna. RVIII

Dnr 328-2004/2009 (framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2009:42 av Ann Mari Engel (v) om tydligare parkeringsregler för funktionsnedsatta. RII

Dnr 314-2138/2009 (framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner), Rotel III

20 Utl. 2009:174. Försäljning av fastigheten Hässelby Slott 1 i Hässelby. Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 19 oktober 2009.

Dnr 302-2713/2008
(utsändes senare, behandlas av kommunstyrelsen den 28 oktober 2009)

Rotel VII

21 Utl. 2009:162. Samverkansavtal med Stockholms läns landsting om stadens ungdomsmottagningar.

Rotel I

22 Utl. 2009:163. Revidering av idrottsnämndens reglemente.

23 Utl. 2009:164. Säkerhetsprogram för Stockholms stad.

24 Utl. 2009:165. Grön IT - strategi för Stockholms stad.

25 Utl. 2009:166. Norra Stationsområdet, genomförandeavtal med Banverket om tillfällig omläggning och intunnling av Värtabanan. Genomförandebeslut 1. Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 1 april 2010.

26 Utl. 2009:167. Förslag till valdistriktsindelning vid de allmänna valen 2010.

27 Utl. 2009:168. Fördelning av medel ur B A Danelii stiftelse 2009.

Rotel II

28 Utl. 2009:169. Förtydligande angående parkeringsavgifter och felparkeringsavgifter. Förslag från trafik- och renhållningsnämnden. Återremiss från kommunfullmäktige den 11 maj 2009.

29 Utl. 2009:170. Spårväg City - genomförandebeslut etapp 1. Genomförandeavtal och samverkansavtal.

Rotel III

30 Utl. 2009:175. Tilläggsbeslut avseende detaljplan för Tvärbana Norr i tunnel under Traneberg, TDp 2007-36198-54. Medgivande hos Länsstyrelsen i Stockholms län till upphävande av del av detaljplan (delen depåtunnel).

BORDLAGDA MOTIONER

31 Utl. 2008:157. Undersökning om stadens momskompensation ger privat driven verksamhet bättre villkor än kommunalt driven verksamhet. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:36). RI

32 Utl. 2008:176. Hårdare kontroll av skolor och förskolor. Motion av Roger Mogert (s) (2008:19). RIV

Dnr 322-428/2008 (bordlagd 9/2, 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

33 Utl. 2008:178. En kraftfull satsning på att öppna arkiven så att alla stockholmare får tillgång till sin historia. Motion av Barry Andersson (s) (2008:33). RVIII

34 Utl. 2008:180. Att låta upphandlade företag betala för privatiseringen. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:12). RI

35 Utl. 2008:181. Ungdomsparlamentets motion angående studenters ekonomiska situation. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:17). RI

36 Utl. 2008:182. Klimatanpassning av Stockholms stads resor genom att staden utarbetar en resepolicy. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:25). RI

Dnr 209-673/2008 (bordlagd 16/2)

37 Utl. 2008:183. Förbättrade chanser för förortsföretagare att lyckas. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:29). RI

Dnr 009-807/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

38 Utl. 2008:184. Ansökan att bli Fair Trade City. Motion av Eva-Louise Erlandsson-Slorach (s) (2008:32). RI

Dnr 329-978/2008 (bordlagd 15/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

39 Utl. 2008:185. Införande av social ekonomi som policy i Stockholms stad. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:34). RI

Dnr 339-1010/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

40 Utl. 2008:186. Ungdomsparlamentets motion angående trafikpolitik. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:15). RII

41 Utl. 2008:192. Förverkligandet av Västra City med skyskrapor och Central Park-inspirerad stadsmiljö längs Klara sjö. Motion av Per Ankersjö (c) (2008:30). RIII

Dnr 311-870/2008 (bordlagd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

42 Utl. 2008:203. Skärpning av kontrollen gällande ordningsföreskrifter vid användande av fyrverkerier. Motion av Eva-Louise Erlandsson Slorach och Karin Hanqvist (båda s) (2008:38). RI

Dnr 667-1174/2008, 667-831/2008 (bordlagd 15/6)

43 Utl. 2008:214. Barnperspektiv som incitament för bättre beslut. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:22). RVII

44 Utl. 2008:217. Skärpt verksamhetsuppföljning i äldreomsorgen. Motion av Margareta Johansson (v) (2008:59). RVI

Dnr 327-2016/2008 (bordlagd 9/3, 11/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

45 Utl. 2008:218. Kartläggning av mäns våld mot kvinnor samt hur staden organiserar och bedriver kvinnofridsarbetet. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:44). RVII

46 Utl. 2008:219. Bandyhall i Stockholm. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:35). RVIII

47 Utl. 2009:9. Skapandet av ett multireligiöst centrum i Skärholmen som ett alternativ till det planerade moskébygget. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:43). RI

Dnr 328-1268/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

48 Utl. 2009:15. Anställning av "töser" i äldreomsorgen. Motion av Margareta Johansson (v) (2008:60). RVI

Dnr 327-2017/2008 (bordlagd 9/3, 11/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

49 Utl. 2009:16. Översyn av arbetsförhållanden för stadens anställda - flest kvinnor - som arbetar efter kontorstid. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:31). RI

50 Utl. 2009:17. Inrättande av Stockholms regnbågspris. Motion av Karin Rågsjö m.fl. (v) (2008:52). RI

51 Utl. 2009:18. Ungdomsparlamentets motion angående miljöpolitik. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:16). RII

Dnr 016-424/2008, 016-3834/2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

52 Utl. 2009:30. Alkoholfritt i Stockholms krogvärld mellan kl. 03.00 och 11.00. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:57). RVII

53 Utl. 2009:31. Hedrande av Albert Lindhagen med en byst och minnesplatta. Motion av Teres Lindberg och Rolf Lindell (båda s) (2008:63). RVIII

54 Utl. 2009:33. Individuell mätning av tappvarmvatten. Motion av Per Ankersjö (c) (2007:2). RV

55 Utl. 2009:52. Bättre information för turister. Motion av Åsa Hagelstedt (v) (2008:53). RI

56 Utl. 2009:53. Stadens arbete med riskbedömningar i samband med ändring av verksamhet. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:70). RI

57 Utl. 2009:57. Ungdomsmottagningar. Motion av Mirja Räihä Järvinen m.fl. (s) (2008:39). RVII

58 Utl. 2009:69. Ge Fryshuset långsiktiga förutsättningar för verksamhet. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindkvist (båda s) (2008:4). RI

59 Utl. 2009:70. Hårdare granskning av ekonomi och kvalitet av privat driven verksamhet finansierad av kommunen. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:10). RI

60 Utl. 2009:71. Kommunala verksamheter och osund konkurrens. Motion av Per Ankersjö (c) (2008:48). RI

61 Utl. 2009:72. Kalla fakta i en fickbok - om (o)jämställdheten i Stockholms stad. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:62). RI

62 Utl. 2009:73. Avskaffande av vårdnadsbidraget. Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:88). RI

Dnr 321-2793/2008 (bordlagd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

63 Utl. 2009:75. Stadens åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormerna avseende partiklar (PM10). Motion av Per Ankersjö (c) (2008:24). RII

64 Utl. 2009:76. Genomförande av ett åtgärdsprogram för säkra huvudgator i Stockholm. Motion av Jan Valeskog (s) (2008:40). Trafikproblem på Västerled i Bromma. Motion av Mirja Räihä Järvinen och Karin Hanqvist (båda s) (2008:46). Nollvisionen för Stockholm. Motion av Roger Mogert (s) (2001:40). RII

Dnr 314-1176/2008, 314-1292/2008, 314-845/2001
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

65 Utl. 2009:77. Åtgärdsplan för att genomföra Funktionshinderombudsmannens förslag på strategiskt viktiga förbättringsåtgärder inför 2010. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2007:33). RVII

66 Utl. 2009:78. Ungdomsparlamentets motion om rasism. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:18). RVII

67 Utl. 2009:79. Ökad rättssäkerhet för människor med personlig assistans. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:42). RVII

68 Utl. 2009:80. Attityder till våldtäkt. Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:50). RVII

69 Utl. 2009:81. Spridning av ansvaret för flyktingmottagning över staden. Motion av Håkan Wahlén (s) (2008:55). RVII

70 Utl. 2009:88. Byggande av hisstorn med personhiss för ökad tillgänglighet till och från tunnelbanan i Farsta Strand. Motion av Lilian Falkbäck och Tomas Rudin (båda s) (2008:23). RII

71 Utl. 2009:89. En ny inriktning för Stockholms miljöarbete. Motion av Roger Mogert m.fl. (s) (2008:47). RII

72 Utl. 2009:90. Utökade parkeringsplatser för bilpoolsbilar. Motion av Malte Sigemalm och Jari Visshed (båda s) (2008:74). RII

73 Utl. 2009:92. Stockholm som pådrivande för en ny gemensam regionindelning i Stockholm/Mälardalen. Motion av Jan Valeskog (s) (2008:54). RI

74 Utl. 2009:103. Allmännyttan - ett viktigt verktyg för stadens utveckling. Motion av Teres Lindberg (s) (2008:8). RV

75 Utl. 2009:104. Fler kooperativa hyresrätter som komplement till allmännyttan. Motion av Tomas Rudin och Bengt Sandberg (båda s) (2008:9). RV

76 Utl. 2009:105. Bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:26). RV

77 Utl. 2009:106. Inrättandet av projekt Bostad Matchning. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:27). RV

78 Utl. 2009:107. Oseriösa konsulter och bostadsbolagens medverkan på köpstämmor. Motion av Mehdi Oguzsoy och Ann Mari Engel (båda v) (2008:51). RV

79 Utl. 2009:108. Inrättande av en funktion som socialtjänstombudsman samt att införa stadsövergripande brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg och ekonomiskt bistånd. Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:61). RVII

80 Utl. 2009:110. Stenhagens idrottsplats i Akalla. Motion av Mirja Räihä Järvinen (s) (2007:17). RVIII

81 Utl. 2009:111. Hedrande av Povel Ramel med ett minnesmärke. Motion av Ann Mari Engel (v) (2007:26). RVIII

82 Utl. 2009:112. Fler fritidsgårdar och ungdomscaféer. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindkvist (båda s) (2008:5). RVIII

83 Utl. 2009:122. Ett idrottsligt äldreaktivitetsstöd. Motion av Jari Visshed m.fl. (s) (2009:2). RVI

84 Utl. 2009:123. Förhindrandet av strukturell diskriminering av nyanlända genom SFI och introduktionsprogrammet. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:6). RVII

85 Utl. 2009:124. Skälig levnadsnivå för elförbrukning. Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:71). RVII

86 Utl. 2009:125. Ökat stöd för barn och unga med missbrukande föräldrar. Motion av Eivor Karlsson (mp) (2008:79). RVII

87 Utl. 2009:127. Utställning av stadens konst vid Stockholms skolor. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindqvist (båda s) (2008:72). RVIII

88 Utl. 2009:128. Minnesmärken över kända stockholmskvinnor. Motion av Eva-Louise Erlandsson Slorach och Rolf Lindell (båda s) (2008:81). RVIII

89 Utl. 2009:129. Fler eldar på Valborg. Motion av Roger Mogert (s) (2008:49). RI

Dnr 328-1402/2008 (bordlagd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

90 Utl. 2009:130. Utveckling av det personalekonomiska tänkandet och införa personalekonomiska bokslut. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:83). RI

91 Utl. 2009:131. Stockholm ska motverka utanförskap och strukturell diskriminering i politiken. Motion av Paul Lappalainen och Rebwar Hassan (båda mp) (2009:8). RI

92 Utl. 2009:132. Stockholm - en klimatsmart stad. Motion av Mattias Ericson (v) (2008:68). RII

93 Utl. 2009:133. Tegelbackseländet. Motion av Teres Lindberg (s) (2008:93). RII

94 Utl. 2009:154. Vegetariska tisdagar. Motion av Emma Lindqvist (s) (2008:87). Minskad konsumtion av kött. Motion av Åsa Hagelstedt (v) (2009:3). RII

Dnr 303-2792/2008, 303-160/2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

95 Utl. 2009:155. Utredning av under samrådet inlämnade alternativa lösningar för Slussenområdet. Motion av Cecilia Obermüller och Stefan Nilsson (båda mp) (2008:20). RIII

96 Utl. 2009:156. Vinterträdgård vid kvarteret Brovakten. Motion av Cecilia Obermüller (mp) (2009:11). RIII

97 Utl. 2009:157. Permanent utställning om betydelsefulla svenskar inom området teknik och social utveckling av samhället. Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:77). RVIII

98 Utl. 2009:158. Kommunal revisionsrätt hos kommunens entreprenörer. Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:73). RI

99 Utl. 2009:159. Ny policy för markanvisning i Stockholms stad. Motion av Eva-Lousie Erlandsson Slorach m.fl. (s) (2008:78). RI

100 Utl. 2009:160. Studie av det potentiella värdet av Stockholms skärgård. Motion av Jan Valeskog (s) (2009:9). RI

101 Utl. 2009:161. Åtgärdsplan för att göra Stadshuset tillgängligt för alla. Motion av Ylva Wahlström och Stefan Nilsson (båda mp) (2009:15). RI

NYA MOTIONER, Rotel II

102 Utl. 2009:171. Arbetet med tillgängligheten i offentliga miljöer. Motion av Abdo Goriya och Håkan Wahlén (båda s) (2008:56).

103 Utl. 2009:172. Bildande av ett kommunalt energiutvecklingsbolag. Motion av Tomas Rudin och Hasan Dölek (båda s) (2008:66).

104 Utl. 2009:173. Cykelbanor på bilfiler. Motion av Ann Mari Engel (v) (2008:90).

§2 Interpellation om allas tillgång till Kulturfestivalen (nr 2009:27)

Dnr 328-1160/2009

Ann Mari Engel (v) hade lämnat in en interpellation om allas tillgång till Kul­turfestivalen.

Kommunfullmäktige hade den 15 juni 2009 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Sjöstedt hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Ann Mari Engel samt borgarråden Sjöstedt och Mogert.

§3 Interpellation om meddelarfrihet i samtliga verksamheter som har avtal med Stockholms stad (nr 2009:31)

Dnr 335-1352/2009

Leif Rönngren (s) hade lämnat in en interpellation om meddelarfrihet i samtliga verksamheter som har avtal med Stockholms stad.

Kommunfullmäktige hade den 7 september 2009 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Eivor Karlsson, borgarrådet Nordin, Jonas Eklund samt borgarråden Mogert och Livh.

§4 Interpellation om diskriminering av ytterstadens befolknings möjligheter att förtidsrösta under Nationaldagen (nr 2009:32)

Dnr 016-1353/2009

Malte Sigemalm (s) hade lämnat in en interpellation om diskriminering av yt­terstadens befolknings möjligheter att förtidsrösta under Nationaldagen.

Kommunfullmäktige hade den 7 september 2009 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Malte Sigemalm och borgarrådet Nordin.

§5 Interpellation om kösystemet till förskolan och vilket ansvar som privat drivna förskolor tar för barnomsorgsgarantin (nr 2009:33)

Dnr 321-1355/2009

Susanna Brolin (v) hade lämnat in en interpellation om kösystemet till försko­lan och vilket ansvar som privat drivna förskolor tar för barnomsorgsgarantin.

Kommunfullmäktige hade den 7 september 2009 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Edholm hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Susanna Brolin och borgarrådet Edholm.

§6 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 och 42 för år 2009.

§7 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Långtidsarbetslöshet

Borgarrådet Mogert (s) ställde en fråga om långtidsarbetslöshet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Nordin.

Fråga nr 2. Aspuddsbadet

Stefan Nilsson (mp) ställde en fråga om Aspuddsbadet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Stefan Nilsson och borgarrådet Sjöstedt.

Fråga nr 3. Trygghetsbostäder

Borgarrådet Livh (v) ställde en fråga om trygghetsbostäder.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Livh och Samuelsson.

Fråga nr 4. Ekonomiskt bistånd

Abdo Goriya (s) ställde en fråga om ekonomiskt bistånd.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Abdo Goriya och borgarrådet Nordin.


Fråga nr 5. Vanadisbadet

Yildiz Kafkas (mp) ställde en fråga om Vanadisbadet.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Yildiz Kafkas och borgarrådet Sjöstedt.

Fråga nr 6. Mellanstadieverksamheten

Inger Stark (v) ställde en fråga om mellanstadieverksamheten.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Inger Stark och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 7. Jobbgaranti

Tomas Rudin (s) ställde en fråga om jobbgaranti.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Tomas Rudin och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 8. Servicehusen

Eivor Karlsson (mp) ställde en fråga om servicehusen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Eivor Karlsson och borgarrådet Samuelsson.

Sammanträdet ajournerades kl. 17.57 – 18.00.

§8 Anmälan av ny ersättare

Anmäldes länsstyrelsen i Stockholms läns beslut av den 27 oktober 2009 att utse ny ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14oktober 2010.

Till ersättare efter Letti Freivalds (s) hade utsetts Fredrik Canerstam (s).

§9 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 15 oktober 2009

Beslut (15 oktober) med anledning av överklagat avgörande i Länsrätten (beslut 6 oktober) avseende Anvisningar för upphandlingar inom omsorg om personer med funktionsnedsättning enligt LSS.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står där­för fast.

Dnr 326-1430/2008

Regeringsbeslut

av den 15 oktober 2009

Beslut (15 oktober) avseende överklagande i fråga om detaljplan för område

vid Johanneslundstoppen, del av Vinsta 5:1, i stadsdelarna Hässelby Gård

och Vinsta i Stockholm, kommunfullmäktiges beslut (8 september 2008).

Regeringen avslår överklagandena.

Dnr 311-1726/2009

Beslut (15 oktober) avseende överklagande i fråga om detaljplan för Nobelpar­ken m.m. (Östermalm 1:20 m.m.) i stadsdelen Östermalm i Stockholm, kom­munfullmäktiges beslut (15 juni ).

Regeringen avslår överklagandena.

Dnr 311-1114/2009

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 20 oktober 2009

Beslut (20 oktober) med anledning av överklagat avgörande i Länsrätten

(beslut 1 september) avseende stadsbyggnadsnämndens beslut om detaljplan

för fastigheten Sigtrygg.

Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Länsrättens avgörande står där­för fast. Kammarrätten avslår ansökan om återställande av försutten tid.

Länsrätten i Stockholms läns beslut

av den 28 oktober 2009

Beslut (28 oktober) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (7september) avseende Överenskommelse om exploatering inom detaljplanen Norra 1, Norra Djurgårdsstaden, i stadsdelen Hjorthagen. Genomförandebeslut 2.

Länsrätten avvisar överklagandet.

Dnr 302-755/2009

§10 Närvaro

Närvaro antecknades enligt --------------------------------------------- Bilaga 5.

§11 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 9november 2009 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§12 Försäljning av fastigheten Hässelby Slott 1 i Hässelby

Minoritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 19 oktober 2009 (utl.2009:174)

Dnr 302-2713/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:174 behandlades. Utlåtandet gäller en mi­noritetsåterremiss från kommunfullmäktige den 19 oktober 2009 om försäljning av fastigheten Hässelby Slott 1 i Hässelby.

Ordet innehades av borgarrådet Alvendal, Mattias Ericson, Yildiz Kafkas, Cecilia Obermüller, Bengt Sandberg, Björn Ljung, borgarrådet Mogert, Åsa Romson, Berit Kruse, Jonas Eklund och Håkan Wahlén.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Berit Kruse (s) och Mattias Ericson (v) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Yildiz Kafkas (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Berit Kruses (s) och Mattias Ericsons (v) gemensamma förslag samt Yildiz Kafkas (mp) för­slag. Vid propositioner på dessa yrkanden förklarade sig ordföranden finna pro­positionen på bifall till kommunstyrelsens förslag vara med övervägande ja be­svarad. Votering begärdes.


Ordföranden beslöt att votering om kontraproposition skulle genomföras enligt följande.

Den som vill bifalla socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma förslag som kontraproposition röstar ja.

Den som vill bifalla miljöpartiets förslag som kontraproposition röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat att anta miljöpartiets förslag som kontraproposition i voteringen.

Omröstningen utföll med 33 ja och 10 nej. Såsom voteringslista nr 20:1 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 6.

Kommunfullmäktige hade härmed beslutat att anta socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma förslag som kontraproposition i voteringen.

Votering verkställdes härefter över följande, dessförinnan föreslagna och god­kända voteringsproposition:

Den som vill bifalla kommunstyrelsens förslag röstar ja,

den som inte vill det röstar nej.

Vinner nej, har kommunfullmäktige beslutat bifalla socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma förslag.

Omröstningen utföll med 52 ja och 42 nej. Såsom voteringslista nr 20:3 utvisar röstades ja av -------------------------------------------------------------------- Bilaga 7.

Kommunfullmäktige hade alltså beslutat att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – beslutat följande.

1. Försäljning av fastigheten Hässelby Slott 1 i Hässelby för en köpeskilling om 50,0 miljoner kronor godkänns.

2. Fastighetsnämnden får i uppdrag att vidta erforderliga åtgärder för att genomföra försäljningen.

Det antecknades att Ulla Hamilton (m) ej deltagit i överläggning och beslut på grund av jäv.

§13 Samverkansavtal med Stockholms läns landsting om stadens ungdomsmot­tagningar (utl.2009:162)

Dnr 325-1469/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:162 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om samverkansavtal med Stockholms läns landsting om stadens ung­domsmottagningar.

Ordet innehades av Abdo Goriya, Karin Hanqvist, Karin Rågsjö, Eivor Karlsson, borgarråden Mogert och Kristersson och Berit Kruse.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Samverkansavtalet med Stockholms läns landsting om stadens ungdomsmot­tagningar godkänns (bilaga 2 till utlåtandet) med vad som anförts av före­dragande borgarråd.

§14 Revidering av idrottsnämndens reglemente (utl.2009:163)

Dnr 661-644/2008

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:163 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om revidering av idrottsnämndens reglemente.

Ordet innehades av Jari Visshed, Mehdi Oguzsoy, Ulf Fridebäck, Anders Hellström, Stefan Nilsson samt borgarråden Samuelsson och Mogert.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mehdi Oguzsoy (v) och Stefan Nilsson (mp) bifall till socialdemokrater­nas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Ändringar i reglementet för idrottsnämnden godkänns i enlighet med vad fö­redragande borgarråd anför.

§15 Säkerhetsprogram för Stockholms stad (utl.2009:164)

Dnr 307-2883/2008, 016-3340/2007

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:164 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om säkerhetsprogram för Stockholms stad.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

 1. Säkerhetsprogram för Stockholms stad 2009-2012, bilaga 2 till utlåtandet, godkännes i enlighet med utlåtandet.

 2. Stadens krisledningsnämnd utgörs av borgarrådsberedningen.

 3. Sten Nordin (m) utses till ordförande i krisledningsnämnden, till förste vice ordförande i krisledningsnämnden utses Lotta Edholm (fp) och till andre vice ordförande utses Carin Jämtin (s). Övriga borgarråd är leda­möter i krisledningsnämnden.

 4. Stockholms organisation för psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer (dnr 384/1991) upphör att gälla den
  december 2009.

 5. Psykiskt och socialt omhändertagande vid stora olyckor och katastrofer (dnr 629-1078/1996) upphör att gälla den 1 december 2009.

 6. Kommunstyrelsens uppdrag (utl. 2006:24) att i stadens säkerhetspolicy inarbeta hur våld, hot och andra olagliga angrepp på förtroendevalda ska hanteras anses fullgjort i och med utlåtandet.

 7. Plan för uppbyggnaden av Stockholms stads krishanteringsförmåga 2007 med inriktning för 2008 (dnr 307-874/2007) upphör att gälla den
  december 2009.

 8. Säkerhetspolicy och säkerhetsskydd för Stockholms stad (dnr 307-4721/2007) upphör att gälla den 1 december 2009.

 9. Stockholms stads handlingsprogram för skydd mot olyckor (dnr 307-3243/2007) upphör att gälla den 1 december 2009.

 10. Rapport från Stockholms stads deltagande i den nationella samverkansöv­ningen, SAMÖ 2007, samt reviderad plan för Stockholms stads krishan­tering (dnr 307-3816/2007) upphör att gälla den 1 december 2009.

 11. Handlingsplan för personskydd för förtroendevalda i Stockholms stad (dnr 034-1913/2006) upphör att gälla den 1 december 2009.

 12. Revidering av policy och riktlinjer för informationssäkerhet i Stockholms stad (dnr 034-418/2005) upphör att gälla den 1 december 2009.

 13. Säkerhetsskyddschef i Stockholms stad (dnr 307-3924/2007) upphör att gälla den 1 december 2009.

 14. Arbetsordning för riskhanteringsrådet (dnr 021-515/2007) upphör att gälla den 1 december 2009.

§16 Grön IT - strategi för Stockholms stad (utl.2009:165)

Dnr 031-1104/2009

Ärendet utgår.

§17 Norra Stationsområdet, genomförandeavtal med Banverket om tillfällig omläggning och intunnling av Värtabanan

Genomförandebeslut 1

Villkorat av kommunfullmäktiges godkännande senast 1 april 2010 (utl.2009:166)

Dnr 302-1359/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:166 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om Norra Stationsområdet, genomförandeavtal med Banverket om tillfäl­lig omläggning och intunnling av Värtabanan.

Ordet innehades av Maria Hannäs, Jan Tigerström, Mirja Räihä Järvinen, Cecilia Obermüller, Gulan Avci, Åsa Romson samt borgarrådet Nordin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Räihä Järvinen (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

 1. Genomförandeavtal med Banverket om tillfällig omläggning och intunn­ling av Värtabanan, bilaga 2 till utlåtandet, godkänns.

 2. Exploateringsnämnden anmodas att vidta erforderliga åtgärder för fullgö­rande av genomförandeavtalet med Banverket om omläggning och in­tunnling av Värtabanan.

 3. Investeringsutgifter om cirka 40,0 miljoner kronor för tillfällig omlägg­ning av Värtabanan får finansieras inom ram.

§18 Förslag till valdistriktsindelning vid de allmänna valen 2010 (utl.2009:167; skrivelse 13)

Dnr 011-1963/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:167 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till valdistriktsindelning vid de allmänna valen 2010.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Förslaget till valdistriktsindelning vid de allmänna valen 2010 godkänns och underställs Länsstyrelsen i Stockholms län för beslut.

§19 Fördelning av medel ur B A Danelii stiftelse 2009 (utl.2009:168)

Dnr 149-2061/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:168 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om fördelning av medel ur B A Danelii stiftelse 2009.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Ur B A Danelii stiftelse fördelas för 2009 sammanlagt 1018000 kronor en­ligt bilaga 1 till utlåtandet.

§20 Förtydligande angående parkeringsavgifter och felparkeringsavgifter

Förslag från trafik- och renhållningsnämnden

Återremiss från kommunfullmäktige den 11 maj 2009 (utl.2009:169)

Dnr 314-213/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:169 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag från trafik- och renhållningsnämnden om förtydligande angående parker­ingsavgifter och felparkeringsavgifter.

Ordet innehades av Åsa Romson och Inge-Britt Lundin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Åsa Romson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Storleken på parkeringsavgifterna på gatumark ska vara i enlighet med kommunfullmäktiges beslut även om mervärdesskatt ska anses ingå i avgif­terna.

§21 Spårväg City - Genomförandebeslut etapp 1

Genomförandeavtal och samverkansavtal (utl.2009:170)

Dnr 314-2032/2009, 314-2126/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:170 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om projektet Spårväg City, en stadsspårväg mellan Värtan och Horns­berg.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Jan Valeskog, borgarrådet Ruwaida, Maria Hannäs, Inge-Britt Lundin, Eie Herlitz, Christer G Wennerholm, Ann Mari Engel, Åsa Romson, borgarrådet Edholm samt Birgit Marklund Beijer.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jan Valeskog (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Maria Hannäs (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

 1. Genomförandeavtal för Spårväg City Etapp 1, bilaga 1 till utlåtandet, godkänns.

 2. Samverkansavtal för Spårväg City, bilaga 2 till utlåtandet, godkänns.

Denna paragraf förklarades omedelbart justerad.

§22 Tilläggsbeslut avseende detaljplan för Tvärbana Norr i tunnel under Traneberg, TDp 2007-36198-54

Medgivande hos Länsstyrelsen i Stockholms län till upphävande av del av detaljplan (delen depåtunnel) (utl.2009:175; skrivelse 14)

Dnr 311-2117/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2009:175 behandlades. Utlåtandet gäller ett upphävande av beslut gällande depåtunnel för Tvärbana Norr under Traneberg.

Ordet innehades av Cecilia Obermüller, borgarrådet Alvendal och Eie Herlitz.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Stockholms kommun anmäler till Länsstyrelsen i Stockholms län i ärende om överklagande av kommunfullmäktiges beslut den 15 juni 2009, § 17, med stöd av PBL 13 kap. 8 § första stycket, att kommunen medger att den del av detaljplanen (delen depåtunnel), TDp 2007-36198-54, som överkla­gats, upphävs så att resterande delar av detaljplanen (tilläggsplanen) för Tvärbana Norr i tunnel under Traneberg kan vinna laga kraft.

§23 Motion om Undersökning om stadens momskompensation ger privat driven verksamhet bättre villkor än kommunalt driven verksamhet (utl.2008:157)

Dnr 109-1172/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:157 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann-Margarethe Livh (v) i vilken hon föreslår att kommunfullmäktige ska undersöka om stadens momskompensation till enskilt driven verksamhet är konkurrensneutral.

Ordet innehades av borgarrådet Livh, Rolf Könberg, Eivor Karlsson, Björn Ljung, borgarrådet Mogert, Jonas Eklund, Inger Stark och Ann Mari Engel.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Livh (v) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Eivor Karlsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:36) av Ann-Margarethe Livh (v) avslås.

§24 Motion om Hårdare kontroll av skolor och förskolor (utl.2008:176)

Dnr 322-428/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:176 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Roger Mogert (s) i vilken han föreslår att oannonse­rade besök där staden granskar såväl ekonomi som verksamhet ska ske i högre utsträckning än idag.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Edholm, Inger Stark, borgarrådet Ruwaida, Cecilia Brinck och Susanna Brolin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Mogert (s) och Inger Stark (v) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av borgarrådet Ruwaida (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kom­munstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:19) av Roger Mogert (s) anses besvarad med vad föredragande borgarrådet anfört.

§25 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 178, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 192, 203, 214, 217, 218 och 219 för år 2008 samt nr 9, 15, 16, 17, 18, 30, 31, 33, 52, 53, 57, 69, 70, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 88, 89, 90, 92, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 122, 123, 124, 125, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 och 161 för år 2009.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr171, 172 och 173 för år 2009.

§26 Motioner

Under tiden 20 oktober – 2 november 2009 väcktes och inlämnades följande motioner:

1. (2009:43) av Teres Lindberg (s) om elförbrukningsmätare
Dnr 315-2291/2009;

2. (2009:44) av Roger Mogert (s) om krav på tillgänglighet vid upphandling av tjänster
Dnr 326-2292/2009.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.32.