Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2010-02-15

Sammanträde 2010-02-15

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Vid sammanträdet behandlas endast motioner!

En motionär kan endast bordlägga sitt ärend Läs mer...e två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Miljö- och trafikroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och fastighetsroteln; borgarrådet Kristina
Alvendal
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Ytterstads- och bostadsbolagsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

5 Förslag till ändring av föredragningslistan.

BORDLAGDA MOTIONER

6 Utl. 2008:182. Klimatanpassning av Stockholms stads resor genom att staden utarbetar en resepolicy. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:25). RI

Dnr 209-673/2008 (bordlagd 16/2, 1/2)

7 Utl. 2008:192. Förverkligandet av Västra City med skyskrapor och Central Park-inspirerad stadsmiljö längs Klara sjö. Motion av Per Ankersjö (c) (2008:30). RIII

Dnr 311-870/2008 (bordlagd 19/10, 14/12)

8 Utl. 2008:203. Skärpning av kontrollen gällande ordningsföreskrifter vid användande av fyrverkerier. Motion av Eva-Louise Erlandsson Slorach och Karin Hanqvist (båda s) (2008:38). RI

9 Utl. 2008:214. Barnperspektiv som incitament för bättre beslut. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:22). RVII

10 Utl. 2008:217. Skärpt verksamhetsuppföljning i äldreomsorgen. Motion av Margareta Johansson (v) (2008:59). RVI

Dnr 327-2016/2008 (bordlagd 9/3, 11/5)

11 Utl. 2008:218. Kartläggning av mäns våld mot kvinnor samt hur staden organiserar och bedriver kvinnofridsarbetet. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:44). RVII

12 Utl. 2008:219. Bandyhall i Stockholm. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:35). RVIII

13 Utl. 2009:9. Skapandet av ett multireligiöst centrum i Skärholmen som ett alternativ till det planerade moskébygget. Motion av Rebwar Hassan (mp) (2008:43). RI

Dnr 328-1268/2008 (bordlagd 9/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Utl. 2009:15. Anställning av "töser" i äldreomsorgen. Motion av Margareta Johansson (v) (2008:60). RVI

Dnr 327-2017/2008 (bordlagd 9/3, 11/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Utl. 2009:17. Inrättande av Stockholms regnbågspris. Motion av Karin Rågsjö m.fl. (v) (2008:52). RI

16 Utl. 2009:18. Ungdomsparlamentets motion angående miljöpolitik. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:16). RII

Dnr 016-424/2008, 016-3834/2007
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Utl. 2009:30. Alkoholfritt i Stockholms krogvärld mellan kl. 03.00 och 11.00. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:57). RVII

18 Utl. 2009:31. Hedrande av Albert Lindhagen med en byst och minnesplatta. Motion av Teres Lindberg och Rolf Lindell (båda s) (2008:63). RVIII

19 Utl. 2009:52. Bättre information för turister. Motion av Åsa Hagelstedt (v) (2008:53). RI

20 Utl. 2009:57. Ungdomsmottagningar. Motion av Mirja Räihä Järvinen m.fl. (s) (2008:39). RVII

21 Utl. 2009:69. Ge Fryshuset långsiktiga förutsättningar för verksamhet. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindkvist (båda s) (2008:4). RI

22 Utl. 2009:75. Stadens åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormerna avseende partiklar (PM10). Motion av Per Ankersjö (c) (2008:24). RII

23 Utl. 2009:76. Genomförande av ett åtgärdsprogram för säkra huvudgator i Stockholm. Motion av Jan Valeskog (s) (2008:40). Trafikproblem på Västerled i Bromma. Motion av Mirja Räihä Järvinen och Karin Hanqvist (båda s) (2008:46). Nollvisionen för Stockholm. Motion av Roger Mogert (s) (2001:40). RII

Dnr 314-1176/2008, 314-1292/2008, 314-845/2001
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Utl. 2009:78. Ungdomsparlamentets motion om rasism. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:18). RVII

25 Utl. 2009:79. Ökad rättssäkerhet för människor med personlig assistans. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:42). RVII

26 Utl. 2009:80. Attityder till våldtäkt. Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:50). RVII

27 Utl. 2009:81. Spridning av ansvaret för flyktingmottagning över staden. Motion av Håkan Wahlén (s) (2008:55). RVII

28 Utl. 2009:88. Byggande av hisstorn med personhiss för ökad tillgänglighet till och från tunnelbanan i Farsta Strand. Motion av Lilian Falkbäck och Tomas Rudin (båda s) (2008:23). RII

29 Utl. 2009:89. En ny inriktning för Stockholms miljöarbete. Motion av Roger Mogert m.fl. (s) (2008:47). RII

30 Utl. 2009:90. Utökade parkeringsplatser för bilpoolsbilar. Motion av Malte Sigemalm och Jari Visshed (båda s) (2008:74). RII

31 Utl. 2009:92. Stockholm som pådrivande för en ny gemensam regionindelning i Stockholm/Mälardalen. Motion av Jan Valeskog (s) (2008:54). RI

32 Utl. 2009:103. Allmännyttan - ett viktigt verktyg för stadens utveckling. Motion av Teres Lindberg (s) (2008:8). RV

33 Utl. 2009:104. Fler kooperativa hyresrätter som komplement till allmännyttan. Motion av Tomas Rudin och Bengt Sandberg (båda s) (2008:9). RV

Dnr 316-397/2008 (bordlagd 1/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

34 Utl. 2009:105. Bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:26). RV

35 Utl. 2009:106. Inrättandet av projekt Bostad Matchning. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:27). RV

36 Utl. 2009:107. Oseriösa konsulter och bostadsbolagens medverkan på köpstämmor. Motion av Mehdi Oguzsoy och Ann Mari Engel (båda v) (2008:51). RV

37 Utl. 2009:108. Inrättande av en funktion som socialtjänstombudsman samt att införa stadsövergripande brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg och ekonomiskt bistånd. Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:61). RVII

38 Utl. 2009:112. Fler fritidsgårdar och ungdomscaféer. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindkvist (båda s) (2008:5). RVIII

39 Utl. 2009:122. Ett idrottsligt äldreaktivitetsstöd. Motion av Jari Visshed m.fl. (s) (2009:2). RVI

40 Utl. 2009:123. Förhindrandet av strukturell diskriminering av nyanlända genom SFI och introduktionsprogrammet. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:6). RVII

41 Utl. 2009:124. Skälig levnadsnivå för elförbrukning. Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:71). RVII

42 Utl. 2009:125. Ökat stöd för barn och unga med missbrukande föräldrar. Motion av Eivor Karlsson (mp) (2008:79). RVII

43 Utl. 2009:127. Utställning av stadens konst vid Stockholms skolor. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindqvist (båda s) (2008:72). RVIII

44 Utl. 2009:128. Minnesmärken över kända stockholmskvinnor. Motion av Eva-Louise Erlandsson Slorach och Rolf Lindell (båda s) (2008:81). RVIII

45 Utl. 2009:129. Fler eldar på Valborg. Motion av Roger Mogert (s) (2008:49). RI

Dnr 328-1402/2008 (bordlagd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

46 Utl. 2009:131. Stockholm ska motverka utanförskap och strukturell diskriminering i politiken. Motion av Paul Lappalainen och Rebwar Hassan (båda mp) (2009:8). RI

47 Utl. 2009:132. Stockholm - en klimatsmart stad. Motion av Mattias Ericson (v) (2008:68). RII

48 Utl. 2009:133. Tegelbackseländet. Motion av Teres Lindberg (s) (2008:93). RII

49 Utl. 2009:154. Vegetariska tisdagar. Motion av Emma Lindqvist (s) (2008:87). Minskad konsumtion av kött. Motion av Åsa Hagelstedt (v) (2009:3). RII

Dnr 303-2792/2008, 303-160/2009
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

50 Utl. 2009:155. Utredning av under samrådet inlämnade alternativa lösningar för Slussenområdet. Motion av Cecilia Obermüller och Stefan Nilsson (båda mp) (2008:20). RIII

51 Utl. 2009:156. Vinterträdgård vid kvarteret Brovakten. Motion av Cecilia Obermüller (mp) (2009:11). RIII

52 Utl. 2009:157. Permanent utställning om betydelsefulla svenskar inom området teknik och social utveckling av samhället. Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:77). RVIII

53 Utl. 2009:159. Ny policy för markanvisning i Stockholms stad. Motion av Eva-Lousie Erlandsson Slorach m.fl. (s) (2008:78). RI

54 Utl. 2009:160. Studie av det potentiella värdet av Stockholms skärgård. Motion av Jan Valeskog (s) (2009:9). RI

55 Utl. 2009:161. Åtgärdsplan för att göra Stadshuset tillgängligt för alla. Motion av Ylva Wahlström och Stefan Nilsson (båda mp) (2009:15). RI

56 Utl. 2009:171. Arbetet med tillgängligheten i offentliga miljöer. Motion av Abdo Goriya och Håkan Wahlén (båda s) (2008:56). RII

57 Utl. 2009:172. Bildande av ett kommunalt energiutvecklingsbolag. Motion av Tomas Rudin och Hasan Dölek (båda s) (2008:66). RII

58 Utl. 2009:173. Cykelbanor på bilfiler. Motion av Ann Mari Engel (v) (2008:90). RII

59 Utl. 2009:191. Rökfri arbetstid för personal som arbetar med barn, äldre och människor med funktionsnedsättning. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:58). RI

60 Utl. 2009:192. Installation av Ecofont - ett litet steg mot en stor lösning. Motion av Mattias Ericson (v) (2009:24). RI

61 Utl. 2009:193. Säkra cykelparkeringar. Motion av Ann Mari Engel (v) (2008:82). RII

62 Utl. 2009:194. Bilfria söndagar i Stockholm. Motion av Ann-Margarethe Livh (v) (2008:84). RII

63 Utl. 2009:195. Utvidgning av Stockholm City Bikes till närförort och förort. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:85). RII

64 Utl. 2009:196. Buller. Motion av Teres Lindberg (s) (2008:92). RII

65 Utl. 2009:197. Minnesplats över Sven Wallander. Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:80). RIII

66 Utl. 2009:200. Vikten av elevers och föräldrars medverkan i stadens skolor. Motion av Susanna Brolin och Karin Rågsjö (båda v) (2008:11). RIV

67 Utl. 2009:201. Kommunal rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid. Motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) (2008:21). RIV

68 Utl. 2009:202. Demolering av de skriftliga omdömena. Motion av Roger Mogert (s) (2008:28). RIV

69 Utl. 2009:203. En helhetssyn på uppföljning och samordning av insatser för ungdomar som inte går i gymnasieskolan. Motion av Karin Rågsjö och Inger Stark (båda v) (2008:37). RIV

70 Utl. 2009:204. Åtgärder mot skolk, mobbning och kränkande behandling inom skolan. Motion av Eivor Karlsson (mp) (2008:41). RIV

71 Utl. 2009:205. Ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:75). RV

72 Utl. 2009:206. Medlemskap i SABO. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:76). RV

73 Utl. 2009:207. Om tillståndet på Sergels torg - "Ska vi göra nåt". Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:86). RVII

74 Utl. 2009:208. Om hemlöshet. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:89). RVII

75 Utl. 2009:209. Tidtabell för att avskaffa hemlösheten. Motion av Karin Rågsjö m.fl. (v) (2008:95). RVII

76 Utl. 2009:210. Bergmanbiograf i Stockholm. Motion av Roger Mogert (s) (2008:64). RVIII

77 Utl. 2009:218. Brommaplanseländet. Motion av Teres Lindberg (s) (2009:12). RII

78 Utl. 2009:219. Meddelarfrihet i alla verksamheter som upphandlas av staden. Motion av Leif Rönngren (s) (2009:23). RI

79 Utl. 2010:11. Gröna tak. Motion av Per Ankersjö (c) (2009:30). RIII

80 Utl. 2010:12. Möjligheten att låta fler besökare lyssna på Stadshusorgeln. Motion av Karin Hanqvist (s) (2009:18). RI

81 Utl. 2010:13. Återupprättande av Stor-Stockholms koloniträdgårdar. Motion av Martin Michel och Åsa Romson (båda mp) (2009:19). RI

NYA MOTIONER, Rotel VII

82 Utl. 2010:14. Införande av 020-nummer i socialtjänsten. Motion av Karin Rågsjö (v) (2009:6).

Rotel VIII

83 Utl. 2010:15. Omhändertagande av energi från fotbollsplaner/idrottsplaner samt asfalterade ytor. Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:94).

§1 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Regeringsbeslut

av den 28 januari 2010

Beslut (28 januari) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (11 december 2008) i fråga om detaljplan för del av fastigheten Ålsten 1:1 (Äppelviken/Smedslättens tennisklubb) i stadsdelen Smedslätten i Stockholm.

Regeringen avslår överklagandet.

Beslut (28 januari) med anledning av överklagande av stadsbyggnadsnämndens beslut (2 oktober 2008) i fråga om detaljplan för kv. Domaren m.m. i stadsdelen Svedmyra i Stockholm.

Regeringen avslår överklagandena.

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt --------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Justering

Förste vice ordföranden Kersti Py Börjeson (s) och andre vice ordföranden Hadar Cars (fp) utsågs att jämte ordföranden Bo Bladholm (m) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att äga rum måndagen den 22februari 2010 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§4 Förslag till ändring av föredragningslistan

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att godkänna ändring av behandlingsordningen ---------------------------------------------------------- Bilaga 2.

§5 Motion om Vegetariska tisdagar

Dnr 303-2792/2008

Motion om Minskad konsumtion av kött (utl.2009:154)

Dnr 303-160/2009

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:154 behandlades. Utlå­tandet gäller dels en motion av Emma Lindqvist (s) i vilken hon föreslår att en­dast vegetarisk mat ska serveras på en utvald veckodag i kommunens bespis­ningar, dels en motion av Åsa Hagelstedt (v) i vilken hon föreslår minskad kon­sumtion av kött i de kommunala verksamheterna.

Ordet innehades av Zaida Catalán och Åsa Hagelstedt.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Zaida Catalán (mp) bifall till socialdemokraternas och miljöpartiets ge­mensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Åsa Hagelstedt (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

1. Motion (2008:87) av Emma Lindqvist (s) om Vegetariska tisdagar anses besvarad i enlighet med utlåtandet.

2. Motion (2009:3) av Åsa Hagelstedt (v) om Minskad konsumtion av kött anses besvarad i enlighet med utlåtandet.

§6 Motion om Genomförande av ett åtgärdsprogram för säkra huvudgator i Stockholm

Ordet innehades av Mirja Räihä Järvinen, Ann Mari Engel, Jan Valeskog, Teres Lindberg samt borgarrådet Hamilton.

Ordningsfråga

Ordet innehades av Teres Lindberg (s), Åsa Romson (mp) och borgarrådet Livh (v) i en ordningsfråga enligt följande:

Vi ledamöter från oppositionspartierna anser att kvällens debatt om motioner blir orimlig om de föredragande borgarråden inte deltar eller ens befinner sig i salen då motioner de ansvarar för behandlas.

Vi kommer begära bordläggning om föredragande borgarråd inte finns i sa­len.

Sammanträdet ajournerades kl. 16.35 - 16.50.

I den fortsatta debatten yttrade sig även Berthold Gustavsson, Malte Sigemalm, Inge-Britt Lundin, Eie Herlitz och Stellan Hamrin.

Utlåtande 2009:76

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:76 behandlades. Utlå­tandet gäller dels en motion av Jan Valeskog (s) i vilken han bl.a. föreslår att kommunfullmäktige beslutar att prioritera åtgärder för att öka trafiksäkerheten på stadens huvudgator i befolkningstäta områden,

dels en motion av Mirja Räihä Järvinen och Karin Hanqvist (båda s) i vilken de yrkar att staden fullföljer planerna på säker huvudgata på Västerled samt att sta­den sänker hastigheten på sträckorna Nockeby torg/Abrahamsbergsvägen samt på Västerled/Kojgränd till 30 km/h,

dels en motion av Roger Mogert (s) i vilken han bl.a. yrkar att Stockholms stad fördjupar sitt engagemang i Nollvisionen för att minimera antalet dödade och skadade i trafiken.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jan Valeskog (s) och Åsa Romson (mp) bifall till socialdemokraternas och miljöpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ann Mari Engel (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

1. Motion (2008:40) av Jan Valeskog (s) om genomförande av ett åtgärds­program för säkra huvudgator i Stockholm anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

2. Motion (2008:46) av Mirja Räihä Järvinen och Karin Hanqvist (båda s) om trafikproblem på Västerled i Bromma anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

3. Motion (2001:40) av Roger Mogert (s) om nollvisionen för Stockholm anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

Utlåtande 2009:133

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:133 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Teres Lindberg (s) i vilken hon bl.a. föreslår att kommunfullmäktige beslutar om en ny och bättre lösning för trafikplatsen vid Tegelbacken.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Ann Mari Engel (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:93) av Teres Lindberg (s) om Tegelbackseländet anses besva­rad med vad som anförs i utlåtandet.

Utlåtande 2009:173

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:173 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann Marie Engel (v) i vilken hon föreslår att ett kör­fält i vardera riktningen på vissa av stadens gator tas bort och reserveras för cyklister.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Teres Lindberg (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Åsa Romson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Ann Mari Engel (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motionen (2008:90) av Ann Marie Engel (v) om Cykelbanor på bilfiler anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

Utlåtande 2009:90

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:90 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Malte Sigemalm och Jari Visshed (båda s) i vilken de föreslår att staden ska ta ett initiativ med bilpoolsföretag och intresseorganisa­tioner för att skapa fler parkeringsplatser för bilpoolsbilar.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Malte Sigemalm (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Åsa Romson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ann Mari Engel (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:74) av Malte Sigemalm och Jari Visshed (båda s) anses besva­rad med vad som anförs i utlåtandet.

Utlåtande 2009:193

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:193 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann Mari Engel (v) i vilken hon anför att staden ska snabba på genomförandet av Cykelplan 2006 (i enlighet med vänsterpartiets budgetförslag).

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Teres Lindberg (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Åsa Romson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ann Mari Engel (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:82) av Ann Mari Engel (v) om Säkra cykelparkeringar anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

Utlåtande 2009:195

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:195 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) i vilken de föreslår att systemet med reklamfinansierade lånecyklar, Stockholm City Bikes, ska utökas till närförort och vissa förorter samt att systemets öppettider förlängs.


Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Teres Lindberg (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Åsa Romson (mp) och borgarrådet Livh (v) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets gemen­samma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:85) av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) om Utvidgning av Stockholm City Bikes till närförort och förort anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§8 Motion om skärpning av kontrollen gällande ordningsföreskrifter vid an­vändande av fyrverkerier

Dnr 667-1174/2008

Fyrverkerier

Skrivelse till kommunstyrelsen från Ann-Katrin Åslund (fp) (utl.2008:203)

Dnr 667-831/2008

Motion om fler eldar på Valborg (utl.2009:129)

Dnr 328-1402/2008

Ordet innehades av Margareta Björk, Åsa Hagelstedt, Ann-Katrin Åslund och Eva-Louise Erlandsson Slorach.


Utlåtande 2008:203

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:203 behandlades. Den del av utlåtandet som kommunfullmäktige ska behandla gäller en motion av Eva-Louise Erlandsson Slorach och Karin Hanqvist (båda s) i vilken de föreslår att tillsynen av lagen och ordningsstadgan i staden ses över för att eliminera ska­dor på egendom, människor och miljö.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

1. Brand- och räddningsnämnden ges i uppdrag att, med beaktande av vad föredragande borgarrådet anfört, utreda hur stadens ordningsföreskrifter kan revideras samt vilka andra åtgärder som kan vidtas för att minska risken för otrygghet, skador och bränder vållade av fyrverkerier.

  1. Motion (2008:38) av Eva-Louise Erlandsson Slorach och Karin Hanqvist (båda s) anses besvarad med vad föredragande borgarrådet anfört.

Utlåtande 2009:129

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:129 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Roger Mogert (s) i vilken han föreslår att stadsdels­nämnderna ges i uppdrag att i samarbete med föreningslivet ordna festplatser där vuxna och unga kan mötas på valborgsmässoafton.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Eva-Louise Erlandsson Slorach (s) och Åsa Hagelstedt (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:49) av Roger Mogert (s) om Fler eldar på Valborg anses be­svarad med hänvisning till vad som anförs i utlåtandet.

§9 Motion om barnperspektiv som incitament för bättre beslut (utl.2008:214)

Dnr 325-662/2008

Motion om Kommunal rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid (utl.2009:201)

Dnr 321-661/2008

Ordet innehades av Eivor Karlsson, borgarrådet Livh, Ann-Katrin Åslund, Karin Rågsjö, borgarrådet Kristersson, Ann Mari Engel och Teres Lindberg.

Utlåtande 2008:214

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:214 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) i vilken de lämnar ett antal förslag för att staden bättre ska kunna leva upp till FN:s barnkonvention.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Teres Lindberg (s), Eivor Karlsson (mp) och Karin Rågsjö (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

1. Motion (2008:22) av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

2. Nu gällande handlingsprogram för barnkonventionen ges förlängd giltig­hetstid till 31december 2009.

Utlåtande 2009:201

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:201 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) i vilken de föreslår att barnomsorg på obekväma tider ska omfattas av barnomsorgsgarantin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Teres Lindberg (s), Eivor Karlsson (mp) och Ann-Mari Engel (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reserva­tion i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:21) av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) om ”Kommunal rätt till barnomsorg på obekväm arbetstid” avslås.

§10 Tillfällig bordläggning

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att tillfälligt bordlägga behand­lingen av kommunstyrelsens utlåtanden nr 2008:217 samt nr 15 och 122 för år 2009.

§12 Motion om kartläggning av mäns våld mot kvinnor samt hur staden organi­serar och bedriver kvinnofridsarbetet (utl.2008:218)

Dnr 325-1290/2008

Motion om attityder till våldtäkt (utl.2009:80)

Dnr 325-1496/2008

Ordet innehades av Karin Rågsjö, Abdo Goriya, Abit Dundar, Zaida Catalán, Ann-Katrin Åslund, borgarrådet Kristersson, Jackie Nylander, borgarrådet Livh, Karin Karlsbro och Dikran Dison.


Utlåtande 2008:218

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:218 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) i vilken de föreslår att en kartläggning görs av omfattningen av mäns våld mot kvinnor samt annat våld i nära relationer i Stockholms stad.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Abdo Goriya (s) och Karin Rågsjö (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:44) av Ann-Margarethe Livh m.fl. (v) anses besvarad med vad som anges i utlåtandet.

Utlåtande 2009:80

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:80 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Karin Rågsjö (v) i vilken hon bl.a. föreslår att kom­munfullmäktige beslutar om en undersökning av flickors och pojkars attityder till våldtäkt.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Abdo Goriya (s) och Karin Rågsjö (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:50) av Karin Rågsjö (v) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§13 Motion om skärpt verksamhetsuppföljning i äldreomsorgen (utl.2008:217)

Dnr 327-2016/2008

Motion om anställning av ”töser” i äldreomsorgen (utl.2009:15)

Dnr 327-2017/2008

Återupptogs kommunstyrelsens tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagda utlåtanden nr2008:217 och nr2009:15.

Ordet innehades av Ann Mari Engel, Eivor Karlsson, Berit Kruse, borgarrådet Samuelsson och Ann-Katrin Åslund.

Utlåtande 2008:217

Utlåtandet gäller en motion av Margareta Johansson (v) i vilken hon föreslår att staden ser över mallen för verksamhetsuppföljning inom äldreomsorgen i syfte att komplettera med uppgifter om ekonomiska förhållanden.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Berit Kruse (s) och Eivor Karlsson (mp) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:59) av Margareta Johansson (v) om skärpt verksamhetsupp­följning i äldreomsorgen anses besvarad med vad föredragande borgarråd an­för i utlåtandet.

Utlåtande 2009:15

Utlåtandet gäller en motion av Margareta Johansson (v) i vilken hon tar upp frå­gan om att inrätta en intern tillsynsfunktion över social omsorg (förkortat TÖS).

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Berit Kruse (s) och Eivor Karlsson (mp) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:60) av Margareta Johansson (v) om anställning av ”töser” i äldreomsorgen anses besvarad med vad föredragande borgarråd anför i utlå­tandet.

§14 Motion om ett idrottsligt äldreaktivitetsstöd (utl.2009:122)

Dnr 326-158/2009

Återupptogs kommunstyrelsens tidigare under sammanträdet tillfälligt bordlagda utlåtande nr 2009:122. Utlåtandet gäller en motion av Jari Visshed m.fl. (s) i vilken de bl.a. föreslår att idrottsnämnden ges i uppdrag att, i samarbete med äldrenämnden, utforma ett äldreaktivitetsstöd i enlighet med motionen.

Ordet innehades av Jari Visshed, Eivor Karlsson, borgarrådet Samuelsson samt Mehdi Oguzsoy.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jari Visshed (s), Eivor Karlsson (mp) och Mehdi Oguzsoy (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2009:2) av Jari Visshed m.fl. (s) om Ett idrottsligt äldreaktivitets­stöd anses besvarad med vad föredragande borgarråd anför i utlåtandet.

§15 Motion om skapandet av ett multireligiöst centrum i Skärholmen som ett al­ternativ till det planerade moskébygget (utl.2009:9)

Dnr 328-1268/2008

Motion om Ungdomsparlamentets motion om rasism (utl.2009:78)

Dnr 016-426/2008

Motion om att Stockholm ska motverka utanförskap och strukturell diskriminering i politiken (utl.2009:131)

Dnr 334-529/2009

Ordet innehades av Abdo Goriya, borgarrådet Kristersson, Rebwar Hassan, Cecilia Obermüller, Ann-Katrin Åslund, Erik Slottner och Zaida Catalán.

Utlåtande 2009:9

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:9 behandlades. Utlåtan­det gäller en motion av Rebwar Hassan (mp) i vilken han föreslår att förutsätt­ningarna för multireligiöst centrum i Skärholmen utreds eventuellt som ett alter­nativ till det planerade moskébygget i stadsdelen.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Motion (2008:43) av Rebwar Hassan (mp) anses besvarad med vad föredra­gande borgarrådet anfört.

Utlåtande 2009:78

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:78 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Abdo Goriya m.fl. (s) i vilken de bl.a. föreslår att man i samband med behandlingen av motionerna från Ungdomsparlamentet anordnar ett kommunfullmäktige med inriktning mot att behandla frågor som rör ungdo­mar.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Abdo Goriya (s) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets ge­mensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Zaida Catalán (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:18) av Abdo Goriya m.fl. (s) anses besvarad med vad som an­förs i utlåtandet.


Utlåtande 2009:131

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:131 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Paul Lappalainen och Rebwar Hassan (båda mp) i vilken de bl.a. föreslår att stadsledningskontoret anordnar en större konferens riktad till stadens politiker och potentiella framtidspolitiker som handlar om utanförskapsmekanismer.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Abdo Goriya (s) och Rebwar Hassan (mp) bifall till socialdemokrater­nas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2009:8) av Paul Lappalainen och Rebwar Hassan (båda mp) om ”Stockholm ska motverka utanförskap och strukturell diskriminering i politi­ken” anses besvarad med vad som anförts i utlåtandet.

§17 Motion om spridning av ansvaret för flyktingmottagning över staden (utl.2009:81)

Dnr 333-1622/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:81 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Håkan Wahlén (s) i vilken han föreslår att kommun­fullmäktige uppdrar åt fastighetsnämnden att köpa in ett antal bostäder i bostads­rättsföreningar i innerstadsstadsdelar och därefter hyra ut dessa till respektive stadsdelsnämnd i syfte att bereda nyanlända flyktingar boende.

Ordet innehades av Abdo Goriya, Zaida Catalán, borgarråden Kristersson och Livh, Björn Ljung, Stellan Hamrin och Tünde Kovach.


Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Abdo Goriya (s) och Zaida Catalán (mp) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:55) av Håkan Wahlén (s) om spridning av flyktingmottag­ningen över staden besvaras med hänvisning till utlåtandet.

§18 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtande nr2009:123.

§19 Motion om ungdomsparlamentets motion angående miljöpolitik (utl.2009:18)

Dnr 016-424/2008, 016-3834/2007

Motion om stadens åtgärder för att uppnå miljökvalitetsnormerna avseende partiklar (PM10) (utl.2009:75)

Dnr 303-664/2008

Motion om en ny inriktning för Stockholms miljöarbete (utl.2009:89)

Dnr 303-1336/2008

Motion om Ny policy för markanvisning i Stockholms stad (utl.2009:159)

Dnr 302-2448/2008

Motion om Buller (utl.2009:196)

Dnr 303-2940/2008

Motion om Installation av Ecofont - ett litet steg mot en stor lösning (utl.2009:192)

Dnr 317-1348/2009

Motion om Bilfria söndagar i Stockholm (utl.2009:194)

Dnr 314-2788/2009

Ordet innehades av Åsa Romson, Stellan Hamrin, borgarrådet Hamilton, Eva-Louise Erlandsson Slorach, Daniel Valiollahi, Malte Sigemalm, borgarrådet Nordin, Cecilia Obermüller, Karin Wanngård, Karin Karlsbro samt borgarrådet Mogert.

Utlåtande 2009:18

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:18 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Abdo Goriya m.fl. (s) i vilken de föreslår att i sam­band med behandlingen av ungdomsparlamentets motioner ska anordnas ett kommunfullmäktige med fokus på ungdomsfrågor.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Mogert (s) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Åsa Romson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

1. Motion (2008:16) av Abdo Goriya m.fl. (s) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

2. Ärendet om att kommunstyrelsen ska föreslå former för ett kommunfull­mäktigesammanträde där ungdomsparlamentet får bestämma dagord­ningen, (dnr 016-3834/2007), anses besvarad med vad som anförs i utlå­tandet.

Utlåtande 2009:75

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:75 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Per Ankersjö (c) i vilken han föreslår att staden bör intensifiera sitt arbete med att uppnå miljökvalitetsnormerna och hänvisar till stadsrevisionens rapport.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Eva-Louise Erlandsson Slorach (s) bifall till socialdemokraternas reser­vation i kommunstyrelsen,

dels av Åsa Romson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Stellan Hamrin (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:24) av Per Ankersjö (c) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

Utlåtande 2009:89

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:89 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Roger Mogert m.fl. (s) i vilken de lämnar förslag till en ny inriktning för Stockholms miljöarbete.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Mogert (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Åsa Romson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Stellan Hamrin (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:47) av Roger Mogert m.fl. (s) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

Utlåtande 2009:159

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:159 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Eva-Louise Erlandsson Slorach m.fl. (s) i vilken de föreslår åtgärder för ny policy för markanvisning i Stockholms stad.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Malte Sigemalm (s) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:78) av Eva-Louise Erlandsson Slorach m.fl. (s) om Ny policy för markanvisning i Stockholms stad anses besvarad med vad föredragande borgarrådet anfört.

Utlåtande 2009:196

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:196 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Teres Lindberg (s) i vilken hon föreslår en bullerut­redning för att finna lösningar för att förbättra stadsmiljön och stadens skönhet med nya bullerskyddslösningar.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Mogert (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommunstyrelsen,

dels av Åsa Romson (mp) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets gemen­samma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:92) av Teres Lindberg (s) om Buller anses besvarad med vad som anförs i ärendet.

Utlåtande 2009:192

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:192 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Mattias Ericson (v) i vilken han yrkar att kommun­fullmäktige beslutar att Ecofont ska installeras på stadens samtliga datorer och användas som standartypsnitt. Ecofont är ett gratis typsnitt som kan laddas ned från en hemsida på Internet.


Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Stellan Hamrin (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2009:24) av Mattias Ericson (v) om Installation av Ecofont - ett litet steg mot en stor lösning avslås.

Utlåtande 2009:194

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:194 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ann-Margarethe Livh (v) i vilken hon föreslår att vissa gator stängs av från biltrafik varje söndag i Stockholm.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Åsa Romson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Stellan Hamrin (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:84) av Ann-Margarethe Livh (v) om Bilfria söndagar i Stock­holm avslås.

§20 Motion om klimatanpassning av Stockholms stads resor genom att staden utarbetar en resepolicy (utl.2008:182)

Dnr 209-673/2008

Motion om Bildande av ett kommunalt energiutvecklingsbolag (utl.2009:172)

Dnr 315-2298/2008

Ordet innehades av Tomas Rudin, Åsa Romson, Daniel Valiollahi, Cecilia Obermüller, borgarrådet Hamilton, Björn Ljung och Stellan Hamrin.

Utlåtande 2008:182

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:182 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Yvonne Ruwaida (mp) i vilken hon föreslår att kom­munfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att införa en policy för resor i tjänsten samt att samtliga flygresor ska klimatkompenseras.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Tomas Rudin (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Åsa Romson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen,

dels av Stellan Hamrin (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:25) av Yvonne Ruwaida (mp) anses besvarad med vad föredra­gande borgarrådet anfört.

Utlåtande 2009:172

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:172 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Tomas Rudin och Hasan Dölek (båda s) i vilken de yrkar att möjligheterna att bilda ett kommunalt energiutvecklingsbolag under­söks.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Tomas Rudin (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets ge­mensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:66) av Tomas Rudin och Hasan Dölek (båda s) om Bildande av ett kommunalt energiutvecklingsbolag avslås.

Utlåtande 2009:132 och 2010:15

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr2009:132 och nr 2010:15.

§21 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 30, 31, 52, 57, 69, 79, 88, 92, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 112, 124, 125, 127, 128, 157, 160, 161, 171, 191, 197, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 218 och 219 för år 2009, nr 11, 12 och 13 för år 2010.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr2010:14.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.13.