Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2010-02-22

Sammanträde 2010-02-22

Datum
Klockan
16:00
Plats

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2009:38 av Karin Rågsjö (v) om LSS-peng och rättssäkerhet. RVII

Dnr 326-2000/2009 (framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2009:43 av Jan Valeskog (s) om kommunledningens låga ambitioner kring utvecklingen av produktion och distribution av biogas till fordon i Stockholm. RII

Dnr 314-2293/2009 (framställd 30/11)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2009:45 av Inger Stark (v) om den urholkade socioekonomiska fördelningen. RIV

Dnr 322-2495/2009 (framställd 14/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2009:46 av Jan Valeskog (s) om stadens bristfälliga planresurser på stadsbyggnadskontoret vilket förhindrar ett omfattande bostadsbyggande i Stockholm. RIII

Dnr 302-2500/2009 (framställd 14/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2009:48 av Tomas Rudin (s) om den växande arbetslösheten i Stockholm och den uteblivna jobbgarantin. RVII

Dnr 331-2502/2009 (framställd 14/12, bordlagd 1/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA INTERPELLATIONER

7 Nr 2010:1 av Yildiz Kafkas (mp) om uppföljning av kommunens upphandlade verksamheter inom äldreomsorgen. RVI

8 Nr 2010:2 av Arhe Hamednaca (s) om finansieringen av Egalia. RVIII

9 Nr 2010:3 av Magnus Johansson (s) om nedskärningar i antalet anställda inom utbildningsområdet. RI

10 Nr 2010:4 av Mirja Räihä Järvinen (s) om personalneddragningar. RI

11 Nr 2010:5 av Tomas Rudin (s) om 10 000 nya jobb i Stockholm genom sänkt internationellt bistånd. RI

12 Nr 2010:6 av Roger Mogert (s) om nedläggningen av Vår Teater i Högdalen. RVIII

13 Nr 2010:7 av Roger Mogert (s) om "klåfingrigheten" i kulturpolitiken. RVIII

14 Nr 2010:8 av Teres Lindberg (s) om stadens kostnader för avknoppningar. RI

15 Nr 2010:9 av Eivor Karlsson (mp) om kontinuerlig granskning av äldrevården. RVI

16 Nr 2010:10 av Eivor Karlsson (mp) om minsta acceptabla bemanning i hemtjänsten. RVI

BORDLAGDA BESLUTSÄRENDEN

22 Bordlagda valärenden.

Mem. 2009:14, i vad avser val av två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2009:16, i vad avser val av en ledamot och två ersättare i stadsdelsnämnder.
Mem. 2009:20, i vad avser val av två nämndemän i Södertörns tingsrätt.
Mem. 2010:1, i vad avser val av tre nämndemän i Stockholms tingsrätt.
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner)

23 Mem. 2010:2. Avsägelser och fyllnadsval.

Rotel VI+VII

24 Utl. 2010:16. Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och Stockholms stad om hälso- och sjukvårdsansvar för äldre samt personer med fysisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning eller autismspektrumstillstånd samt för personer med förvärvad hjärnskada eller annan kognitiv svikt.

Rotel I

25 Utl. 2010:17. Angående långsiktig ekonomi och begäran om underskottstäckning. Skrivelse från Stiftelsen Barnens Dag.

26 Utl. 2010:18. Bildande av dotterbolag till AB Stokab för fiberförbindelser som nyttjas av staden (AB S:t Erik Fiber).

Rotel II

27 Utl. 2010:19. Strategi för elbilar och laddhybrider.

28 Utl. 2010:20. Stockholms stads miljöbilsdefinition och mål för stadens fordonsflotta 2011-2014.

Rotel III

29 Utl. 2010:21. Namn för gator i stadsdelen Kista - Kymlingepåfarten och Kymlingeavfarten utgår som namn på gator.

NYA MOTIONER, Rotel VIII

30 Utl. 2010:22. Sponsring av stadens idrottsanläggningar. Motion av Per Ankersjö (c) (2009:1).

Rotel III

31 Utl. 2010:23. Staden bör namnge en gata eller plats efter Tage Erlander. Motion av Tomas Rudin och Arhe Hamednaca (båda s) (2008:67).

32 Förslag till ändring av föredragningslistan - sambehandling av motioner.

BORDLAGDA MOTIONER

33 Utl. 2008:192. Förverkligandet av Västra City med skyskrapor och Central Park-inspirerad stadsmiljö längs Klara sjö. Motion av Per Ankersjö (c) (2008:30). RIII

Dnr 311-870/2008 (bordlagd 19/10, 14/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

34 Utl. 2008:219. Bandyhall i Stockholm. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:35). RVIII

Dnr 328-1152/2008 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

35 Utl. 2009:17. Inrättande av Stockholms regnbågspris. Motion av Karin Rågsjö m.fl. (v) (2008:52). RI

Dnr 334-1618/2008 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

36 Utl. 2009:30. Alkoholfritt i Stockholms krogvärld mellan kl. 03.00 och 11.00. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:57). RVII

Dnr 325-1864/2008 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

37 Utl. 2009:31. Hedrande av Albert Lindhagen med en byst och minnesplatta. Motion av Teres Lindberg och Rolf Lindell (båda s) (2008:63). RVIII

38 Utl. 2009:52. Bättre information för turister. Motion av Åsa Hagelstedt (v) (2008:53). RI

39 Utl. 2009:57. Ungdomsmottagningar. Motion av Mirja Räihä Järvinen m.fl. (s) (2008:39). RVII

40 Utl. 2009:69. Ge Fryshuset långsiktiga förutsättningar för verksamhet. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindkvist (båda s) (2008:4). RI

41 Utl. 2009:79. Ökad rättssäkerhet för människor med personlig assistans. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:42). RVII

Dnr 325-1239/2008 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

42 Utl. 2009:88. Byggande av hisstorn med personhiss för ökad tillgänglighet till och från tunnelbanan i Farsta Strand. Motion av Lilian Falkbäck och Tomas Rudin (båda s) (2008:23). RII

43 Utl. 2009:92. Stockholm som pådrivande för en ny gemensam regionindelning i Stockholm/Mälardalen. Motion av Jan Valeskog (s) (2008:54). RI

44 Utl. 2009:103. Allmännyttan - ett viktigt verktyg för stadens utveckling. Motion av Teres Lindberg (s) (2008:8). RV

45 Utl. 2009:104. Fler kooperativa hyresrätter som komplement till allmännyttan. Motion av Tomas Rudin och Bengt Sandberg (båda s) (2008:9). RV

Dnr 316-397/2008 (bordlagd 1/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

46 Utl. 2009:105. Bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:26). RV

47 Utl. 2009:106. Inrättandet av projekt Bostad Matchning. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:27). RV

48 Utl. 2009:107. Oseriösa konsulter och bostadsbolagens medverkan på köpstämmor. Motion av Mehdi Oguzsoy och Ann Mari Engel (båda v) (2008:51). RV

49 Utl. 2009:108. Inrättande av en funktion som socialtjänstombudsman samt att införa stadsövergripande brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg och ekonomiskt bistånd. Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:61). RVII

Dnr 325-2123/2008 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

50 Utl. 2009:112. Fler fritidsgårdar och ungdomscaféer. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindkvist (båda s) (2008:5). RVIII

51 Utl. 2009:123. Förhindrandet av strukturell diskriminering av nyanlända genom SFI och introduktionsprogrammet. Motion av Yvonne Ruwaida (mp) (2008:6). RVII

Dnr 334-275/2008 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

52 Utl. 2009:124. Skälig levnadsnivå för elförbrukning. Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:71). RVII

53 Utl. 2009:125. Ökat stöd för barn och unga med missbrukande föräldrar. Motion av Eivor Karlsson (mp) (2008:79). RVII

54 Utl. 2009:127. Utställning av stadens konst vid Stockholms skolor. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindqvist (båda s) (2008:72). RVIII

55 Utl. 2009:128. Minnesmärken över kända stockholmskvinnor. Motion av Eva-Louise Erlandsson Slorach och Rolf Lindell (båda s) (2008:81). RVIII

56 Utl. 2009:132. Stockholm - en klimatsmart stad. Motion av Mattias Ericson (v) (2008:68). RII

Dnr 303-2300/2008 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

57 Utl. 2009:155. Utredning av under samrådet inlämnade alternativa lösningar för Slussenområdet. Motion av Cecilia Obermüller och Stefan Nilsson (båda mp) (2008:20). RIII

58 Utl. 2009:156. Vinterträdgård vid kvarteret Brovakten. Motion av Cecilia Obermüller (mp) (2009:11). RIII

59 Utl. 2009:157. Permanent utställning om betydelsefulla svenskar inom området teknik och social utveckling av samhället. Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:77). RVIII

60 Utl. 2009:160. Studie av det potentiella värdet av Stockholms skärgård. Motion av Jan Valeskog (s) (2009:9). RI

61 Utl. 2009:161. Åtgärdsplan för att göra Stadshuset tillgängligt för alla. Motion av Ylva Wahlström och Stefan Nilsson (båda mp) (2009:15). RI

Dnr 326-728/2009 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

62 Utl. 2009:171. Arbetet med tillgängligheten i offentliga miljöer. Motion av Abdo Goriya och Håkan Wahlén (båda s) (2008:56). RII

63 Utl. 2009:191. Rökfri arbetstid för personal som arbetar med barn, äldre och människor med funktionsnedsättning. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:58). RI

Dnr 224-1869/2008 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

64 Utl. 2009:197. Minnesplats över Sven Wallander. Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:80). RIII

65 Utl. 2009:200. Vikten av elevers och föräldrars medverkan i stadens skolor. Motion av Susanna Brolin och Karin Rågsjö (båda v) (2008:11). RIV

66 Utl. 2009:202. Demolering av de skriftliga omdömena. Motion av Roger Mogert (s) (2008:28). RIV

67 Utl. 2009:203. En helhetssyn på uppföljning och samordning av insatser för ungdomar som inte går i gymnasieskolan. Motion av Karin Rågsjö och Inger Stark (båda v) (2008:37). RIV

Dnr 323-1173/2008 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

68 Utl. 2009:204. Åtgärder mot skolk, mobbning och kränkande behandling inom skolan. Motion av Eivor Karlsson (mp) (2008:41). RIV

69 Utl. 2009:205. Ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:75). RV

70 Utl. 2009:206. Medlemskap i SABO. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:76). RV

71 Utl. 2009:207. Om tillståndet på Sergels torg - "Ska vi göra nåt". Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:86). RVII

Dnr 325-2791/2008 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

72 Utl. 2009:208. Om hemlöshet. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:89). RVII

73 Utl. 2009:209. Tidtabell för att avskaffa hemlösheten. Motion av Karin Rågsjö m.fl. (v) (2008:95). RVII

74 Utl. 2009:210. Bergmanbiograf i Stockholm. Motion av Roger Mogert (s) (2008:64). RVIII

75 Utl. 2009:218. Brommaplanseländet. Motion av Teres Lindberg (s) (2009:12). RII

76 Utl. 2009:219. Meddelarfrihet i alla verksamheter som upphandlas av staden. Motion av Leif Rönngren (s) (2009:23). RI

77 Utl. 2010:11. Gröna tak. Motion av Per Ankersjö (c) (2009:30). RIII

78 Utl. 2010:12. Möjligheten att låta fler besökare lyssna på Stadshusorgeln. Motion av Karin Hanqvist (s) (2009:18). RI

79 Utl. 2010:13. Återupprättande av Stor-Stockholms koloniträdgårdar. Motion av Martin Michel och Åsa Romson (båda mp) (2009:19). RI

80 Utl. 2010:14. Införande av 020-nummer i socialtjänsten. Motion av Karin Rågsjö (v) (2009:6). RVII

Dnr 325-346/2009 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

81 Utl. 2010:15. Omhändertagande av energi från fotbollsplaner/idrottsplaner samt asfalterade ytor. Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:94). RVIII

§2 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr38, 43 och 45 för år 2009.

§3 Interpellation om stadens bristfälliga planresurser på stadsbyggnadskonto­ret vilket förhindrar ett omfattande bostadsbyggande i Stockholm (nr2009:46)

Dnr 302-2500/2009

Jan Valeskog (s) hade lämnat in en interpellation om stadens bristfälliga planre­surser på stadsbyggnadskontoret vilket förhindrar ett omfattande bostadsbyg­gande i Stockholm.

Kommunfullmäktige hade den 14 december 2009 beslutat att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Alvendal hänvisade till utdelat interpellationssvar -------- Bilaga 1.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog och borgarrådet Alvendal.

§4 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr2009:48.

§5 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2010:1) av Yildiz Kafkas (mp) om uppföljning av kommunens upp­handlade verksamheter inom äldreomsorgen
Dnr 327-237/2010;

2. (2010:2) av Arhe Hamednaca (s) om finansieringen av Egalia
Dnr 325-250/2010;

3. (2010:3) av Magnus Johansson (s) om nedskärningar i antalet anställda inom utbildningsområdet
Dnr 219-251/2010;

4. (2010:4) av Mirja Räihä Järvinen (s) om personalneddragningar
Dnr 219-252/2010;

5. (2010:5) av Tomas Rudin (s) om 10000 nya jobb i Stockholm genom sänkt internationellt bistånd
Dnr 219-253/2010;

6. (2010:6) av Roger Mogert (s) om nedläggningen av Vår Teater i Högda­len
Dnr 328-254/2010;

7. (2010:7) av Roger Mogert (s) om ”klåfingrigheten” i kulturpolitiken
Dnr 328-255/2010;

8. (2010:8) av Teres Lindberg (s) om stadens kostnader för avknoppningar
Dnr 209-256/2010;

9. (2010:9) av Eivor Karlsson (mp) om kontinuerlig granskning av äldre­vården
Dnr 327-321/2010;


10. (2010:10) av Eivor Karlsson (mp) om minsta acceptabla bemanning i hemtjänsten
Dnr 327-322/2010.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att interpellationerna fick framstäl­las.

Härefter beslöt kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besvarandet av dessa interpellationer.

Sammanträdet ajournerades kl. 16.20 - 17.00.

§6 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Fotboll vintertid

Borgarrådet Mogert (s) ställde en fråga om fotboll vintertid.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Sjöstedt.

Fråga nr 2. Snöröjning

Karin Hanqvist (s) ställde en fråga om snöröjning.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Hanqvist och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 3. Fastigheter på Pettersbergsvägen i Mälarhöjden

Malte Sigemalm (s) ställde en fråga om fastigheter på Pettersbergsvägen i Mä­larhöjden.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Malte Sigemalm och borgarrådet Alvendal.


Fråga nr 4. Framtiden för Årsta koloniområde

Catharina Tarras-Wahlberg (s) ställde en fråga om framtiden för Årsta koloni­område.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Catharina Tarras-Wahlberg och borgarrådet Alvendal.

Fråga nr 5. Slussen

Tomas Rudin (s) ställde en fråga om Slussen.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Tomas Rudin och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 6. Snöröjning

Ann Mari Engel (v) ställde en fråga om snöröjning.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 7. Hökarängens fritidsträdgårdar

Catharina Tarras Wahlberg (s) ställde en fråga om Hökarängens fritidsträdgår­dar.

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Catharina Tarras-Wahlberg och borgarrådet Sjöstedt.

Fråga nr 8. Isborttagning, halkrisk i Fatburstrappan – vems ansvar?

Maria Hannäs (v) ställde frågan: Isborttagning, halkrisk i Fatburstrappan – vems ansvar?

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Maria Hannäs och borgarrådet Hamilton.

Sammanträdet ajournerades kl. 17.50 - 18.00.

§7 Anmälda skrivelser

Regeringsrättens beslut

av den 15 februari 2010

Beslut (15/2) med anledning av överklagat avgörande i Miljödepartementet (15oktober 2009) avseende detaljplan för Nobelparken, Östermalm 1:20.

Regeringsrätten avslår yrkandena om muntlig förhandling och syn.

Regeringsrätten avskriver målet i den del det rör ansökningar om rättsprövning. Övriga ansökningar avvisas.

Dnr 311-1114/2009

Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut

av den 16 februari 2010

Beslut (16 februari) med anledning av inspektion enligt 20 § förmynderskaps­förordningen (1995:379) hos Överförmyndarnämnden i Stockholms kommun den 9 och 10 december 2009.

Dnr 669-393/2010

§8 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 2.

§9 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att äga rum måndagen den 1mars 2010 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§10 Fyllnadsval (mem. 14, 16 och 20 för år 2009 samt nr 1 för år 2010)

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda memorial nr 14, 16 och 20 för år 2009 samt nr 1 för år 2010 behandlades.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga val av två nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem.2009:14), en ledamot i Kungsholmens stadsdelsnämnd, en ersättare i Spånga-Tensta stadsdelsnämnd (mem. 2009:16), två nämndemän i Södertörns tingsrätt (mem. 2009:20) och en nämndeman i Stockholms tingsrätt (mem.2010:1).

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning

Memorial 2009:16

i Farsta stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2010:

till ersättare: Hans Strömberg (m);

Memorial 2010:1

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndemän: Henrik Dahlsson (c), Ulla Sjöberg (s).

§11 Avsägelser och fyllnadsval (mem. 2010:2; skrivelse 1)

Kommunstyrelsens memorial nr2010:2 om avsägelser och fyllnadsval behand­lades.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i memorialet beslöt kommunfullmäk­tige utan omröstning att

1. godkänna i memorialet upptagen avsägelse från Gulan Avci (fp)–leda­mot i kommunfullmäktige – och hemställa hos länsstyrelsen om ny sam­manräkning med anledning av den uppkomna vakansen

2. godkänna i memorialet upptagna avsägelser från Ulf Fridebäck (fp) – ledamot i idrottsnämnden, Gulan Avci (fp) – ledamot i exploaterings­nämnden, suppleant i styrelsen för AB Svenska Bostäder samt ersättare i kommunförbundet Stockholms län (KSL), Hanna Broberg (m) – ersättare i brandförbundet och i kommunförbundet Stockholms län (KSL). Johan Steenhoff Eriksen (m) – ersättare i Södermalms stadsdelsnämnd, Ioannis Ganidis (m) – ersättare i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, Åke Mezan (v) – ersättare i fastighetsnämnden och i Skarpnäcks stadsdelsnämnd, Susanna Brolin (v) – ersättare i utbildningsnämnden och i kommunförbundet Stockholms län (KSL), Eshag Najmeddin (v) – ersättare i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd – och förrätta i memorialet föreslagna val

3. om en ersättare/suppleant utses till ordinarie ledamot, utses en ny ersät­tare/suppleant.

Ordföranden tog upp valberedningens förslag. Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att bordlägga val av en ersättare i exploateringsnämnden, en supple­ant i styrelsen för AB Svenska Bostäder, en ersättare i brandförbundet, en ersät­tare i Södermalms stadsdelsnämnd, en ersättare i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd, tre ersättare i kommunförbundet Stockholms län (KSL),

två nämndemän i Solna tingsrätt och fyra nämndemän i Stockholms tingsrätt.

Härefter utsåg kommunfullmäktige utan omröstning följande.


i idrottsnämnden för tiden till och med år 2010:

till ledamot: Frida Johansson Metso (fp);

i exploateringsnämnden för tiden till och med år 2010:

till ledamot: Ulf Fridebäck (fp);

i fastighetsnämnden för tiden till och med år 2010:

till ersättare: Maj-Len Eklund (v);

i Skarpnäcks stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2010:

till ersättare: Tina Kratz (v);

i utbildningsnämnden för tiden till och med år 2010:

till ersättare: Lennart Sandborg (v);

i Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd för tiden till och med år 2010:

till ersättare: Anki Erdmann (v);

i Solna tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndemän: Anna Rosén (fp), Jan Rosvall (fp);

i Stockholms tingsrätt för tiden till och med år 2010:

till nämndeman: Ulf Ericsson (s).

§12 Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och Stockholms stad om hälso- och sjukvårdsansvar för äldre samt personer med fysisk funktionsnedsättning, utvecklingsstörning eller autismspektrumstillstånd samt för personer med förvärvad hjärnskada eller annan kognitiv svikt (utl.2010:16)

Dnr 327-2157/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:16 behandlades. Utlåtandet gäller ett för­slag till revidering av tidigare överenskommelse från 2002 mellan Stockholms läns landsting och Stockholms stad om hälso- och sjukvårdsansvar för äldre samt personer med olika fysiska funktionsnedsättningar.

Ordet innehades av Eivor Karlsson, Abdo Goriya, Berit Kruse, Ann Mari Engel samt borgarrådet Samuelsson.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Överenskommelse mellan Stockholms läns landsting och Stockholms stad om hälso- och sjukvårdsansvar för äldre samt personer med fysisk funk­tionsnedsättning, utvecklingsstörning eller autismspektrumstillstånd samt för personer med förvärvad hjärnskada eller annan kognitiv svikt godkänns, bi­laga 1 till utlåtandet.

§13 Angående långsiktig ekonomi och begäran om underskottstäckning

Skrivelse från Stiftelsen Barnens Dag (utl.2010:17)

Dnr 149-2402/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:17 behandlades. Utlåtandet gäller en skri­velse från Stiftelsen Barnens Dag angående långsiktig ekonomi och begäran om underskottstäckning.

Ordet innehades av borgarråden Nordin och Jämtin.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

§14 Bildande av dotterbolag till AB Stokab för fiberförbindelser som nyttjas av staden (AB S:t Erik Fiber) (utl.2010:18)

Dnr 023-2442/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:18 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om bildande av dotterbolag till AB Stokab för fiberförbindelser som nyttjas av staden.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

  1. AB Stokab:s bildande av dotterbolag (AB S:t Erik Fiber) i enlighet med utlåtandet godkänns.

2. En styrelse bestående av sju styrelseledamöter och tre suppleanter samt en lekmannarevisor och en suppleant för denne utses för tiden till och med ordinarie bolagsstämma 2011:
Sebastian Cederschiöld, ordförande
Sven Hulterström, vice ordförande
Magnus Baude, ledamot
Caroline Wallensten, ledamot
Ulf Keijer, ledamot
Mirja Räihä Järvinen, ledamot
Åke Askensten, ledamot
Anders Blom, suppleant
Olof Gustafsson, suppleant
Per Ohlin, suppleant
Jarl Wennerholm, lekmannarevisor
Håkan Apelkrona, lekmannarevisorssuppleant.

  1. Förslaget till bolagsordning godkänns, bilaga 1 till utlåtandet.

Det antecknades att Anders Broberg (kd) ej deltagit i beslutet på grund av jäv.

§15 Strategi för elbilar och laddhybrider (utl.2010:19)

Dnr 314-1204/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:19 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om strategi för elbilar och laddhybrider.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Mats Lindqvist, Per Ankersjö, Stellan Hamrin, Anders Broberg, borgarråden Mogert och Ruwaida, Erik Wassén, Stefan Nilsson, Björn Ljung och Karl Bern.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Stellan Hamrin (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

Kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram en strategi för elbilar och ladd­hybrider utifrån miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till strategi och fö­redragande borgarrådets synpunkter i utlåtandet.

§16 Stockholms stads miljöbilsdefinition och mål för stadens fordonsflotta 2011–2014 (utl.2010:20)

Dnr 303-1466/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:20 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om Stockholms stads miljöbilsdefinition och mål för stadens fordons­flotta 2011 – 2014.

Ordet innehades av borgarrådet Hamilton, Mats Lindqvist och Stellan Hamrin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mats Lindqvist (mp) och Stellan Hamrin (v) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Miljöbilsdefinition för Stockholms stad för personbilar, minibussar samt lätta lastbilar och bussar godkänns i huvudsak, bilaga 2 till utlåtandet.

2. Ett tak för ersättning av merkostnaden för miljölastbilar och miljömini­bussar om 100000 kronor per fordon införs.

3. I stadens miljöbilar ska användas minst 85 % förnyelsebara fordonsbräns­len.

4. I övrigt hänvisas till föredragande borgarråds synpunkter.

§17 Namn för gator i stadsdelen Kista – Kymlingepåfarten och Kymlingeavfar­ten utgår som namn på gator (utl.2010:21)

Dnr 312-2641/2009

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2010:21 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om namn för gator i stadsdelen Kista.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslöt kommunfullmäktige utan omröstning följande.

Kymlingepåfarten och Kymlingeavfarten utgår som namn på gator enligt bifogad karta till utlåtandet.

§18 Förslag till ändring av föredragningslistan – sambehandling av motioner

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att behandla punkterna nr 30 och 31 på föredragningslistan efter punkt nr 81 samt att i övrigt godkänna ändring av behandlingsordningen ---------------------------------------------------------- Bilaga 3.

§19 Motion om förverkligandet av Västra City med skyskrapor och Central Park-inspirerad stadsmiljö längs Klara sjö (utl.2008:192)

Dnr 311-870/2008

Motion om Utredning av under samrådet inlämnade alternativa lösningar för Slussenområdet

Dnr 314-473/2008

Slussen, begäran om utredning av förändrad tunnelbanesträckning m.m.

Skrivelse från Rådet till skydd för Stockholms skönhet (utl.2009:155)

Dnr 314-5034/2006

Motion om Vinterträdgård vid kvarteret Brovakten (utl.2009:156)

Dnr 311-688/2009

Ordet innehades av Per Ankersjö, Maria Hannäs, Cecilia Obermüller, Abit Dundar, borgarrådet Alvendal, Catharina Tarras-Wahlberg, Stellan Hamrin, bor­garråden Mogert och Sjöstedt, Tomas Rudin och borgarrådet Samuelsson.

Utlåtande 2008:192

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:192 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Per Ankersjö (c) i vilken han bl.a. föreslår att staden ska arbeta vidare med planerna för tillskapandet av Västra City och att området ska utgöras av en tät och miljövänlig bebyggelse.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen,

dels av Maria Hannäs (v) bifall till vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Per Ankersjö (c) bifall till centerpartiets ersättaryttrande i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:30) av Per Ankersjö (c) anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

Utlåtande 2009:155

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:155 behandlades. Den del av utlåtandet som kommunfullmäktige ska behandla gäller en motion av Cecilia Obermüller och Stefan Nilsson (båda mp) i vilken de bl.a. föreslår att under samrådet inlämnade förslag för nya Slussen ska utredas.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:20) av Cecilia Obermüller och Stefan Nilsson (båda mp) om Utredning av under samrådet inlämnade alternativa lösningar för Slussenom­rådet anses besvarad med vad föredragande borgarrådet anför i utlåtandet.


Utlåtande 2009:156

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:156 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Cecilia Obermüller (mp) i vilken hon föreslår att sta­den ska utreda möjligheten att uppföra en Vinterträdgård i parkområdet mellan höghusen i kvarteret Brovakten.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Cecilia Obermüller (mp) bifall till socialdemokraternas och miljöpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2009:11) av Cecilia Obermüller (mp) om Vinterträdgård vid kvarte­ret Brovakten anses besvarad med hänvisning till vad föredragande borgar­råd anfört i utlåtandet.

§20 Motion om bandyhall i Stockholm (utl.2008:219)

Dnr 328-1152/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2008:219 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Stefan Nilsson (mp) i vilken han föreslår att kommun­fullmäktige ska besluta att en bandyhall ska byggas i Stockholm senast år 2012.

Ordet innehades av Stefan Nilsson, Jari Visshed, Bengt Sandberg, borgarrådet Sjöstedt, Mehdi Oguzsoy, Barry Andersson, Anders Hellström samt borgarrådet Samuelsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Bengt Sandberg (s) och Stefan Nilsson (mp) bifall till socialdemokrater­nas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrel­sen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:35) av Stefan Nilsson (mp) anses besvarad med vad föredra­gande borgarråd anför i utlåtandet.

Det antecknades att Py Börjeson (s) ej deltagit i överläggning och beslut på grund av jäv.

§21 Motion om inrättande av Stockholms regnbågspris (utl.2009:17)

Dnr 334-1618/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:17 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Karin Rågsjö m.fl. (v) i vilken de föreslår att Stock­holms stad ska inrätta ett regnbågspris och att det delas ut under Prideveckan.

Ordet innehades av Karin Rågsjö, Marie Ljungberg Schött, Zaida Catalán och Abdo Goriya.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Abdo Goriya (s), Zaida Catalán (mp) och Karin Rågsjö (v) bifall till so­cialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslöt kommunfullmäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:52) av Karin Rågsjö m.fl. (v) anses besvarad med vad föredra­gande borgarrådet anfört.

§22 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslöt utan omröstning att åter bordlägga kommunstyrel­sens utlåtanden nr 30, 31, 52, 57, 69, 79, 88, 92, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 112, 123,124, 125, 127, 128, 132, 157, 160, 161, 171, 191, 197, 200, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 218 och 219 för år 2009, nr 11, 12, 13, 14 och 15 för år 2010.

Kommunfullmäktige beslöt även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtanden nr22 och 23 för år 2010.

§23 Motioner

Under tiden 2 – 22 februari 2010 väcktes och inlämnades följande motioner:

1. (2010:4) av Yildiz Kafkas (mp) om AB Fortum Värmes orättfärdiga fakturering av kommunen
Dnr 319-452/2010;

2. (2010:5) av Yildiz Kafkas (mp) om upprustning av Vanadisbadet och byggnation av ett nytt bad i Norra stationsområdet
Dnr 328-453/2010.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.01.