Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2010-04-19

Sammanträde 2010-04-19

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

OBS! Vid sammanträdet behandlas endast motioner.

En motionär kan endast bordlägga sitt Läs mer... ärende två gånger, därefter behandlas ärendet oavsett om motionären är närvarande eller inte.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Miljö- och trafikroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och fastighetsroteln; borgarrådet Kristina
Alvendal
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Ytterstads- och bostadsbolagsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Äldreroteln; borgarrådet Ewa Samuelsson
Rotel VII: Social- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulf Kristersson
Rotel VIII: Kultur- och idrottsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

5 Förslag till ändring av föredragningslistan - sambehandling av motioner.

BORDLAGDA MOTIONER

6 Utl. 2009:31. Hedrande av Albert Lindhagen med en byst och minnesplatta. Motion av Teres Lindberg och Rolf Lindell (båda s) (2008:63). RVIII

7 Utl. 2009:52. Bättre information för turister. Motion av Åsa Hagelstedt (v) (2008:53). RI

8 Utl. 2009:57. Ungdomsmottagningar. Motion av Mirja Räihä Järvinen m.fl. (s) (2008:39). RVII

9 Utl. 2009:69. Ge Fryshuset långsiktiga förutsättningar för verksamhet. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindkvist (båda s) (2008:4). RI

10 Utl. 2009:79. Ökad rättssäkerhet för människor med personlig assistans. Motion av Stefan Nilsson (mp) (2008:42). RVII

Dnr 325-1239/2008 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Utl. 2009:88. Byggande av hisstorn med personhiss för ökad tillgänglighet till och från tunnelbanan i Farsta Strand. Motion av Lilian Falkbäck och Tomas Rudin (båda s) (2008:23). RII

12 Utl. 2009:92. Stockholm som pådrivande för en ny gemensam regionindelning i Stockholm/Mälardalen. Motion av Jan Valeskog (s) (2008:54). RI

Dnr 335-1620/2008 (bordlagd 12/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Utl. 2009:103. Allmännyttan - ett viktigt verktyg för stadens utveckling. Motion av Teres Lindberg (s) (2008:8). RV

14 Utl. 2009:104. Fler kooperativa hyresrätter som komplement till allmännyttan. Motion av Tomas Rudin och Bengt Sandberg (båda s) (2008:9). RV

Dnr 316-397/2008 (bordlagd 1/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Utl. 2009:105. Bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:26). RV

16 Utl. 2009:106. Inrättandet av projekt Bostad Matchning. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:27). RV

17 Utl. 2009:107. Oseriösa konsulter och bostadsbolagens medverkan på köpstämmor. Motion av Mehdi Oguzsoy och Ann Mari Engel (båda v) (2008:51). RV

18 Utl. 2009:108. Inrättande av en funktion som socialtjänstombudsman samt att införa stadsövergripande brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg och ekonomiskt bistånd. Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:61). RVII

Dnr 325-2123/2008 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Utl. 2009:112. Fler fritidsgårdar och ungdomscaféer. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindkvist (båda s) (2008:5). RVIII

20 Utl. 2009:124. Skälig levnadsnivå för elförbrukning. Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:71). RVII

21 Utl. 2009:125. Ökat stöd för barn och unga med missbrukande föräldrar. Motion av Eivor Karlsson (mp) (2008:79). RVII

22 Utl. 2009:127. Utställning av stadens konst vid Stockholms skolor. Motion av Tomas Rudin och Emma Lindqvist (båda s) (2008:72). RVIII

23 Utl. 2009:128. Minnesmärken över kända stockholmskvinnor. Motion av Eva-Louise Erlandsson Slorach och Rolf Lindell (båda s) (2008:81). RVIII

24 Utl. 2009:157. Permanent utställning om betydelsefulla svenskar inom området teknik och social utveckling av samhället. Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:77). RVIII

25 Utl. 2009:160. Studie av det potentiella värdet av Stockholms skärgård. Motion av Jan Valeskog (s) (2009:9). RI

Dnr 319-546/2009 (bordlagd 12/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Utl. 2009:161. Åtgärdsplan för att göra Stadshuset tillgängligt för alla. Motion av Ylva Wahlström och Stefan Nilsson (båda mp) (2009:15). RI

Dnr 326-728/2009 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Utl. 2009:171. Arbetet med tillgängligheten i offentliga miljöer. Motion av Abdo Goriya och Håkan Wahlén (båda s) (2008:56). RII

28 Utl. 2009:197. Minnesplats över Sven Wallander. Motion av Malte Sigemalm (s) (2008:80). RIII

29 Utl. 2009:200. Vikten av elevers och föräldrars medverkan i stadens skolor. Motion av Susanna Brolin och Karin Rågsjö (båda v) (2008:11). RIV

30 Utl. 2009:202. Demolering av de skriftliga omdömena. Motion av Roger Mogert (s) (2008:28). RIV

31 Utl. 2009:203. En helhetssyn på uppföljning och samordning av insatser för ungdomar som inte går i gymnasieskolan. Motion av Karin Rågsjö och Inger Stark (båda v) (2008:37). RIV

Dnr 323-1173/2008 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

32 Utl. 2009:204. Åtgärder mot skolk, mobbning och kränkande behandling inom skolan. Motion av Eivor Karlsson (mp) (2008:41). RIV

33 Utl. 2009:205. Ökad rörlighet på bostadsmarknaden. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:75). RV

34 Utl. 2009:206. Medlemskap i SABO. Motion av Leif Rönngren (s) (2008:76). RV

35 Utl. 2009:207. Om tillståndet på Sergels torg - "Ska vi göra nåt". Motion av Karin Rågsjö (v) (2008:86). RVII

Dnr 325-2791/2008 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

36 Utl. 2009:208. Om hemlöshet. Motion av Abdo Goriya m.fl. (s) (2008:89). RVII

37 Utl. 2009:209. Tidtabell för att avskaffa hemlösheten. Motion av Karin Rågsjö m.fl. (v) (2008:95). RVII

38 Utl. 2009:210. Bergmanbiograf i Stockholm. Motion av Roger Mogert (s) (2008:64). RVIII

39 Utl. 2009:218. Brommaplanseländet. Motion av Teres Lindberg (s) (2009:12). RII

40 Utl. 2009:219. Meddelarfrihet i alla verksamheter som upphandlas av staden. Motion av Leif Rönngren (s) (2009:23). RI

41 Utl. 2010:11. Gröna tak. Motion av Per Ankersjö (c) (2009:30). RIII

42 Utl. 2010:12. Möjligheten att låta fler besökare lyssna på Stadshusorgeln. Motion av Karin Hanqvist (s) (2009:18). RI

43 Utl. 2010:13. Återupprättande av Stor-Stockholms koloniträdgårdar. Motion av Martin Michel och Åsa Romson (båda mp) (2009:19). RI

44 Utl. 2010:14. Införande av 020-nummer i socialtjänsten. Motion av Karin Rågsjö (v) (2009:6). RVII

Dnr 325-346/2009 (bordlagd 15/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

45 Utl. 2010:22. Sponsring av stadens idrottsanläggningar. Motion av Per Ankersjö (c) (2009:1). RVIII

46 Utl. 2010:23. Staden bör namnge en gata eller plats efter Tage Erlander. Motion av Tomas Rudin och Arhe Hamednaca (båda s) (2008:67). RIII

47 Utl. 2010:31. Namnet på Citybanans station i hjärtat av Stockholm, Klara eller Stockholm Klara. Motion av Jonas Eklund (mp) och Maria Hannäs (v) (2009:40). RIII

48 Utl. 2010:32. Handlingsplan för litteraturen i Stockholm. Motion av Roger Mogert (s) (2009:13). RVIII

49 Utl. 2010:33. Stockholms Medeltidsmuseum. Motion av Roger Mogert (s) (2009:14). RVIII

§1 Anmälan av nya ledamöter och ersättare

Anmäldes länsstyrelsen i Stockholms läns beslut av den 13 april 2010 att utse nya ledamöter och ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14oktober 2010.

Till ledamot efter Mats Rudin (m) hade utsetts Bengt Carlsson (m).

Till ersättare efter Bengt Carlsson (m) hade utsetts Joakim Gräns (m).

Till ledamot efter Petter Lindfors (m) hade utsetts Tünde Kovach (m).

Till ersättare efter Tünde Kovach (m) hade utsetts Johan Steenhoff Eriksen (m).

Till ledamot efter Rolf Könberg (m) hade utsetts Åsa Ekelund (m).

Till ersättare efter Åsa Ekelund (m) hade utsetts Magnus Haglund (m).

§2 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 1.

§3 Justering

Förste vice ordföranden Kersti Py Börjeson (s) och andre vice ordföranden Hadar Cars (fp) utsågs att jämte ordföranden Bo Bladholm (m) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att äga rum måndagen den 26april 2010 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§4 Förslag till ändring av föredragningslistan – sambehandling av motioner

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att godkänna ändring av behandlingsordningen ---------------------------------------------------------- Bilaga 2.

§5 Motion om Hedrande av Albert Lindhagen med en byst och minnesplatta (utl.2009:31)

Dnr 328-2125/2008

Motion om Minnesmärken över kända stockholmskvinnor (utl.2009:128)

Dnr 328-2691/2008

Motion om Permanent utställning om betydelsefulla svenskar inom områ­det teknik och social utveckling av samhället (utl.2009:157)

Dnr 328-2447/2008

Motion om Utställning av stadens konst vid Stockholms skolor (utl.2009:127)

Dnr 328-2442/2008

Motion om Bergmanbiograf i Stockholm (utl.2009:210)

Dnr 328-2126/2008

Motion om Minnesplats över Sven Wallander (utl.2009:197)

Dnr 328-2690/2008

Ordet innehades av Eva-Louise Erlandsson Slorach, Mats Berglund, Teres Lindberg, Kerstin Wickman, borgarråden Mogert och Sjöstedt och Måns Almqvist.

Utlåtande 2009:31

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:31 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Teres Lindberg och Rolf Lindell (båda s) i vilken de förslår att Albert Lindhagen hedras med en byst och en minnesplatta.


Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Teres Lindberg (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:63) av Teres Lindberg och Rolf Lindell (båda s) anses besva­rad med vad föredragande borgarrådet anför i utlåtandet.

Utlåtande 2009:128

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:128 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Eva-Louise Erlandsson Slorach och Rolf Lindell (båda s) i vilken de föreslår att kommunfullmäktige omedelbart tillsätter en ar­betsgrupp med uppdrag att på lämpligt sätt uppmärksamma kända stockholms­kvinnor med minnesmärken.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Teres Lindberg (s), Mats Berglund (mp) och Måns Almqvist (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reserva­tion i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:81) av Eva-Louise Erlandsson Slorach och Rolf Lindell (båda s) om Minnesmärken över kända stockholmskvinnor anses besvarad med vad föredragande borgarråd anför.

Utlåtande 2009:157

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:157 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Malte Sigemalm (s) i vilken han föreslår en perma­nent utställning om betydelsefulla svenskar inom området teknik och social ut­veckling av samhället.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Motion (2008:77) av Malte Sigemalm (s) om Permanent utställning om be­tydelsefulla svenskar inom området teknik och social utveckling av samhäl­let anses besvarad med vad föredragande borgarråd anför.

Utlåtande 2009:127

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:127 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Tomas Rudin och Emma Lindqvist (båda s) i vilken de föreslår att kommunfullmäktige beslutar att stadens magasinerade konst of­fentliggörs genom en förteckning där verkens historia, motiv och konstnär redo­visas.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Motion (2008:72) av Tomas Rudin och Emma Lindqvist (båda s) om Ut­ställning av stadens konst vid Stockholms skolor anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

Utlåtande 2009:210

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:210 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Roger Mogert (s) i vilken han föreslår att staden ak­tivt medverkar till etableringen av en biograf till Ingmar Bergmans minne.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Mogert (s), Mats Berglund (mp) och Måns Almqvist (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reserva­tion i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:64) av Roger Mogert (s) om Bergmanbiograf i Stockholm an­ses besvarad med vad som sagts i utlåtandet.


Utlåtande 2009:197

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:197 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Malte Sigemalm (s) i vilken han föreslår att en plats i Stockholm ska uppkallas efter Sven Wallander.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Motion (2008:80) av Malte Sigemalm (s) om ”Minnesplats över Sven Wallander” anses besvarad med vad som sagts i utlåtandet.

§6 Motion om bättre information för turister (utl.2009:52)

Dnr 305-1619/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:52 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Åsa Hagelstedt (v) i vilken hon föreslår att staden bör satsa på bättre information på engelska och tydligare skyltning till turist- och evenemangsställen.

Ordet innehades av Åsa Hagelstedt och Cecilia Brinck.

Propositionsordning

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen. Vid propositioner på dessa yrkanden beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:53) av Åsa Hagelstedt (v) om bättre information för turister anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i utlåtandet.

§7 Motion om Ungdomsmottagningar (utl.2009:57)

Dnr 325-1175/2008

Motion Om tillståndet på Sergels torg - ”Ska vi göra nåt” (utl.2009:207)

Dnr 325-2791/2008

Motion om En helhetssyn på uppföljning och samordning av insatser för ungdomar som inte går i gymnasieskolan (utl.2009:203)

Dnr 323-1173/2008

Ordet innehades av Mirja Räihä Järvinen, Ann-Katrin Åslund, Karin Rågsjö, Eivor Karlsson, Karin Hanqvist, Berit Kruse, Marie Ljungberg Schött, borgarrå­det Kristersson, Jackie Nylander, Erik Slottner, Dikran Dison, Hanna Broberg och Abdo Goriya.

Utlåtande 2009:57

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:57 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Mirja Räihä Järvinen m.fl. (s) i vilken de föreslår att staden och landstinget gemensamt utreder ungdomsmottagningarnas uppdrag och resursfördelning samt att en plan för det förebyggande arbetet tas fram.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Räihä Järvinen (s), Eivor Karlsson (mp) och Karin Rågsjö (v) bi­fall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma re­servation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:39) av Mirja Räihä Järvinen m.fl. (s) om ungdomsmottag­ningar besvaras med vad som anförs i utlåtandet.

Utlåtande 2009:207

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:207 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Karin Rågsjö (v) i vilken hon föreslår att socialtjänst- och arbetsmarknadsnämnden ges i uppdrag att trappa upp arbetet som riktas till ungdomar på Sergels torg och återkomma med en åtgärdsplan.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Räihä Järvinen (s), Eivor Karlsson (mp) och Karin Rågsjö (v) bi­fall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma re­servation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:86) av Karin Rågsjö (v) Om tillståndet på Sergels torg – ”Ska vi göra nåt” anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

Utlåtande 2009:203

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:203 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Karin Rågsjö och Inger Stark (båda v) i vilken de fö­reslår att riktade åtgärdsprogram ska tas fram och att en struktur ska byggas upp för samordning och uppföljning av alla ungdomar som inte går i gymnasiesko­lan.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Räihä Järvinen (s), Eivor Karlsson (mp) och Karin Rågsjö (v) bi­fall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma re­servation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:37) av Karin Rågsjö och Inger Stark (båda v) om ”En helhets­syn på uppföljning och samordning av insatser för ungdomar som inte går i gymnasieskolan” anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§8 Motion Ge Fryshuset långsiktiga förutsättningar för verksamhet (utl.2009:69)

Dnr 324-245/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:69 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Tomas Rudin och Emma Lindkvist (båda s) i vilken de föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ge Fryshuset ett avtal om lång­siktigt hållbara villkor för dess verksamhet.

Ordet innehades av Cecilia Brinck, Emma Lindqvist och Karin Rågsjö.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Emma Lindqvist (s) bifall till socialdemokraternas reservation i kom­munstyrelsen,

dels av Karin Rågsjö (v) bifall till miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:4) av Tomas Rudin och Emma Lindkvist (båda s) anses besva­rad med vad som anförs i utlåtandet.

§9 Motion om byggande av hisstorn med personhiss för ökad tillgänglighet till och från tunnelbanan i Farsta Strand (utl.2009:88)

Dnr 319-663/2008

Motion om Åtgärdsplan för att göra Stadshuset tillgängligt för alla (utl.2009:161)

Dnr 326-728/2009

Motion om Arbetet med tillgängligheten i offentliga miljöer (utl.2009:171)

Dnr 319-1623/2008

Motion om Införande av 020-nummer i socialtjänsten (utl.2010:14)

Dnr 325-346/2009

Ordet innehades av Abdo Goriya, Karin Rågsjö, borgarrådet Kristersson, Ylva Wahlström, Marie Ljungberg Schött, Kerstin Wickman, Stefan Nilsson, Anders Broberg och Ann-Katrin Åslund.

Utlåtande 2009:88

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:88 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Lilian Falkbäck och Tomas Rudin (båda s) i vilken de föreslår att ett hisstorn med två personhissar ska byggas vid tunnelbanan i Farsta Strand för att öka tillgängligheten.


Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Abdo Goriya (s) och Kerstin Wickman (mp) bifall till socialdemokrater­nas och miljöpartiets gemensamma reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:23) av Lilian Falkbäck och Tomas Rudin (båda s) anses besva­rad med vad som anförs i utlåtandet.

Utlåtande 2009:161

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:161 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Ylva Wahlström och Stefan Nilsson (båda mp) i vil­ken de föreslår att en ny åtgärdsplan ska tas fram för hur Stadshuset ska göras tillgängligt för alla.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Abdo Goriya (s) och Karin Rågsjö (v) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Ylva Wahlström (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2009:15) av Ylva Wahlström och Stefan Nilsson (båda mp) om Åt­gärdsplan för att göra Stadshuset tillgängligt för alla anses besvarad med vad föredragande borgarrådet anfört.


Utlåtande 2009:171

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:171 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Abdo Goriya och Håkan Wahlén (båda s) i vilken de föreslår att 10 % av köpeskillingen vid försäljningen av Centrumkompaniet ska användas till en fond där medel ska kunna beviljas till näringsidkare och fastig­hetsägare som önskar göra insatser för ökad tillgänglighet.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Abdo Goriya (s), Stefan Nilsson (mp) och Karin Rågsjö (v) bifall till socialdemokraternas , miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motionen (2008:56) av Abdo Goriya och Håkan Wahlén (båda s) om Arbetet med tillgängligheten i offentliga miljöer anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

Utlåtande 2010:14

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2010:14 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Karin Rågsjö (v) i vilken hon föreslår ett införande av 020-nummer till socialtjänsten som skulle förbättra tillgängligheten för männi­skor som behöver hjälp.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Abdo Goriya (s) och Karin Rågsjö (v) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2009:6) av Karin Rågsjö (v) om ”Införande av 020-nummer i social-tjänsten” anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

§10 Motion om ökad rättssäkerhet för människor med personlig assistans (utl.2009:79)

Dnr 325-1239/2008

Motion om inrättande av en funktion som socialtjänstombudsman samt att införa stadsövergripande brukarundersökningar inom individ- och familje­omsorg och ekonomiskt bistånd (utl.2009:108)

Dnr 325-2123/2008

Ordet innehades av Karin Rågsjö, borgarrådet Kristersson och Stefan Nilsson.

Utlåtande 2009:79

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:79 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Stefan Nilsson (mp) i vilken han föreslår att kommun­fullmäktige ska besluta att en regel införs som innebär att den som är anställd som personlig assistent åt en person inte ska kunna förordas som företrädare åt samma person enligt överförmyndarnämnden.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Stefan Nilsson (mp) och Karin Rågsjö (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:42) av Stefan Nilsson (mp) anses besvarad med vad som an­förs i utlåtandet.

Utlåtande 2009:108

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:108 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Karin Rågsjö (v) i vilken hon bl.a. föreslår att en funktion som socialtjänstombudsman inrättas i Stockholms stad.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Stefan Nilsson (mp) och Karin Rågsjö (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:61) av Karin Rågsjö (v) anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i utlåtandet.

§11 Motion om Stockholm som pådrivande för en ny gemensam regionindelning i Stockholm/Mälardalen (utl.2009:92)

Dnr 335-1620/2008

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:92 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Jan Valeskog (s) i vilken han förordar att Stockholms stad tar ställning för en gemensam regionbildning i Stockholm/Mälardalen.

Ordet innehades av Jan Valeskog, Jonas Nilsson, Måns Almqvist, Stefan Nilsson samt borgarrådet Nordin.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jan Valeskog (s) och Måns Almqvist (v) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Stefan Nilsson (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:54) av Jan Valeskog (s) om Stockholm som pådrivande för en ny gemensam regionindelning i Stockholm/Mälardalen anses besvarad med hänvisning till utlåtandet.

§12 Motion om allmännyttan – ett viktigt verktyg för stadens utveckling (utl.2009:103)

Dnr 316-396/2008

Motion om fler kooperativa hyresrätter som komplement till allmännyttan (utl.2009:104)

Dnr 316-397/2008

Motion om bibehållen intern kötid i fastigheter som tvångsprivatiseras (utl.2009:105)

Dnr 316-803/2008

Motion om inrättandet av projekt Bostad Matchning (utl.2009:106)

Dnr 316-804/2008

Motion om oseriösa konsulter och bostadsbolagens medverkan på köp­stämmor (utl.2009:107)

Dnr 302-1520/2008

Motion om Ökad rörlighet på bostadsmarknaden (utl.2009:205)

Dnr 316-2445/2008

Motion om Medlemskap i SABO (utl.2009:206)

Dnr 316-2446/2008

Ordet innehades av Teres Lindberg, borgarrådet Larsson, Björn Ljung, Mehdi Oguzsoy, Dikran Dison, Zaida Catalán, Martin Michel, Mirja Räihä Järvinen, Bengt Sandberg, Berit Kruse, Rolf Lindell, borgarrådet Livh, Abdo Goriya, Jackie Nylander, Barry Andersson och borgarrådet Edholm.

Utlåtande 2009:103

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:103 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Teres Lindberg (s) i vilken hon föreslår att kommun­fullmäktige omedelbart avbryter ombildningen av allmännyttan till bostadsrätt.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Teres Lindberg (s) och borgarrådet Livh (v) bifall till socialdemokrater­nas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Zaida Catalán (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:8) av Teres Lindberg (s) angående Allmännyttan – ett viktigt verktyg för stadens utveckling anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i utlåtandet.

Utlåtande 2009:104

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:104 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Tomas Rudin och Bengt Sandberg (båda s) i vilken de bl.a. föreslår att staden utvecklar nya kooperativa hyresrättslösningar i förenings- eller bolagsform som kan agera aktörer på Stockholms bostadsmarknad.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Bengt Sandberg (s) och Mehdi Oguzsoy (v) bifall till socialdemokrater­nas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Zaida Catalán (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:9) av Tomas Rudin och Bengt Sandberg (båda s) angående Fler kooperativa hyresrätter som komplement till allmännyttan anses besva­rad med hänvisning till vad som anförts i utlåtandet.

Utlåtande 2009:105

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:105 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Leif Rönngren (s) i vilken han föreslår att kommun­fullmäktige beslutar att de hyresgäster som utsätts för tvångsförsäljning, vars lägenheter privatiseras, får behålla sin kötid inom allmännyttan.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Berit Kruse (s) och Mehdi Oguzsoy (v) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Zaida Catalán (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:26) av Leif Rönngren (s) om Bibehållen intern kötid i fastig­heter som tvångsprivatiseras anses besvarad med hänvisning till vad som an­förts i utlåtandet.

Utlåtande 2009:106

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:106 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Leif Rönngren (s) i vilken han föreslår att kommun­fullmäktige beslutar att ett projekt med Bostad Matchning ska initieras och star­tas upp för att förbättra matchningen av bostäder mellan exempelvis äldre och barnfamiljer.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Rolf Lindell (s), Zaida Catalán (mp) och Mehdi Oguzsoy (v) bifall till socialdemokraternas, miljöpartiets och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:27) av Leif Rönngren (s) om Inrättande av projekt Bostad Matchning anses besvarad med hänvisning till vad som anförts i utlåtandet.

Utlåtande 2009:107

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:107 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Mehdi Oguzsoy och Ann-Mari Engel (båda v) i vilken de föreslår att kommunfullmäktige beslutar att Svenska Bostäder, Familjebostä­der och Stockholmshem ska vara representerade på de köpstämmor som rör re­spektive bolag.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Abdo Goriya (s) och Mehdi Oguzsoy (v) bifall till socialdemokraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Zaida Catalán (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:51) av Mehdi Oguzsoy och Ann Mari Engel (båda v) om Ose­riösa konsulter och bostadsbolagens medverkan på köpstämmor anses besva­rad med hänvisning till vad som anförts i utlåtandet.

Utlåtande 2009:205

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:205 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Leif Rönngren (s) i vilken han bl.a. föreslår att staden uppvaktar regeringen och kräver åtgärder för att återigen få igång byggandet av hyreslägenheter i Sveriges tillväxtmotor Stockholm.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mirja Räihä Järvinen (s) och Mehdi Oguzsoy (v) bifall till socialdemo­kraternas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Zaida Catalán (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:75) av Leif Rönngren (s) om Ökad rörlighet på bostadsmark­naden anses vara besvarad med vad föredragande borgarråd sagt i utlåtandet.

Utlåtande 2009:206

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2009:206 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Leif Rönngren (s) i vilken han yrkar att stadens tre allmännyttiga bostadsföretag omedelbart ansöker om inträde i SABO.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Teres Lindberg (s) och borgarrådet Livh (v) bifall till socialdemokrater­nas och vänsterpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Zaida Catalán (mp) bifall till miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2008:76) av Leif Rönngren (s) om Medlemskap i SABO avslås i enlighet med vad föredragande borgarråd anfört i utlåtandet.

§13 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr 112, 124, 125, 160, 200, 202, 204, 208, 209, 218 och 219 för år 2009, nr 11, 12, 13, 22, 23, 31, 32 och 33 för år 2010.

§14 Motion

Under tiden 15 mars – 19 april 2010 väcktes och inlämnades följande motion:

(2010:9) av Mats Berglund (mp) om en friare IT-struktur
Dnr 051-934/2010.

Motionen överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 22.00.