Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-09-02

Sammanträde 2013-09-02

Datum
Klockan
16:00
Plats
KOMMUNFULLMÄKTIGE

Kl. 16.00 behandlas interpellationer.
Kl. 17.00 anordnas en muntlig frågestund då borgar Läs mer...råden svarar på ledamöternas frågor.
Kl. 18.00 behandlas beslutsärenden. I mån av tid behandlas därefter motioner och interpellationer.

Rotel I: Finansroteln; borgarrådet Sten Nordin
Rotel II: Trafik- och arbetsmarknadsroteln; borgarrådet Ulla Hamilton
Rotel III: Stadsbyggnads- och idrottsroteln; borgarrådet Regina Kevius
Rotel IV: Skolroteln; borgarrådet Lotta Edholm
Rotel V: Äldre- och ytterstadsroteln; borgarrådet Joakim Larsson
Rotel VI: Stadsmiljöroteln; borgarrådet Per Ankersjö
Rotel VII: Socialroteln; borgarrådet Anna König Jerlmyr
Rotel VIII: Kultur- och fastighetsroteln; borgarrådet Madeleine Sjöstedt

BORDLAGDA INTERPELLATIONER

2 Nr 2012:49 av Tomas Rudin (S) om möjligheterna att behålla golfträningsanläggningen vid Årstafältet. RIII

Dnr 328-1720/2012 (framställd 17/12)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2012:53 av Roger Mogert (S) om riktlinjer för personalövertagande. RI

Dnr 329-1847/2012 (framställd 28/1, bordlagd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2013:3 av Jan Valeskog (S) om stadens bristande ansvarstagande för kolloverksamheten på Barnens Ö. RI

Dnr 324-152/2013 (framställd 18/2, bordlagd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2013:6 av Tomas Rudin (S) om målen för bostadsbyggande i Stockholm. RIII

Dnr 316-292/2013 (framställd 4/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2013:8 av Tomas Rudin (S) om stadens planering av nya handelsplatser och eventuella risker för överetablering av handelsytor i Stockholm samt dess konsekvenser för priser, butiksdöd och medborgarnas avstånd till service. RI

Dnr 319-294/2013 (framställd 4/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2013:9 av Jan Valeskog (S) om den dåliga ekonomin i fullbelagda gymnasieskolor i Stockholm. RIV

Dnr 323-295/2013 (framställd 4/3, bordlagd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2013:10 av Jan Valeskog (S) om Stockholms nej till ökad programersättning för gymnasieelever, från andra kommuner i länet. RI

Dnr 323-380/2013 (framställd 8/4, bordlagd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2013:12 av Eivor Karlsson (MP) om för låg ersättning när privata vårdföretag nu lämnar äldreomsorgen. RV

Dnr 327-382/2013 (framställd 8/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2013:13 av Inger Stark (V) om den ideella föreningen Albatross. RIV

Dnr 321-441/2013 (framställd 8/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2013:14 av Jan Valeskog (S) om stadens ansvar för bygglov mm. som upplevs som integritetskränkande av boende i fastigheten Bulten 19, vid Hornstull. RIII

Dnr 319-563/2013 (framställd 29/4, bordlagd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2013:15 av Roger Mogert (S) om Projekt Vinternatt. RVII

Dnr 325-564/2013 (framställd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2013:16 av Tomas Rudin (S) om de kraftigt minskande resurserna till kultur i Stockholms stad. RVIII

Dnr 328-700/2013 (framställd 27/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2013:17 av Eivor Karlsson (MP) om att missförhållanden inom äldrevården måste rapporteras och registreras. RV

Dnr 327-858/2013 (framställd den 10/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2013:18 av Awad Hersi (MP) om samarbete med fristående skolor för utveckling av skolor i Järva. RIV

Dnr 322-859/2013 (framställd den 10/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2013:19 av Karin Rågsjö (V) om jobbtorgens utbildningssatsningar. RII

Dnr 331-860/2013 (framställd den 10/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2013:20 av Roger Mogert (S) om X-CONS boende i Vinsta. RVII

Dnr 325-861/2013(framställd den 10/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2013:21 av Mirja Räihä (S) om utnyttjande av arbetskraftsinvandrare. RV

Dnr 210-862/2013 (framställd den 10/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2013:22 av Rana Carlstedt (S) om återställning av bollplaner och idrottsplatser efter vinterns snödumpning. RII

Dnr 329-864/2013 (framställd den 10/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2013:23 av Mats Berglund (MP) om konstverket Hyenor vid Stureplan. RII

Dnr 328-951/2013 (framställd den 10/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2013:24 av Mats Berglund (MP) om hanteringen av kulturmiljövärden vid Slussen. RIII

Dnr 311-952/2013 (framställd den 10/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA INTERPELLATIONER

22 Nr 2013:25 av Ann-Margarethe Livh (V) om hur arbetsmarknaden i Stockholm hårdnar och oseriösa företag skor sig på redan utsatta människor. RV

23 Nr 2013:26 av Jan Valeskog (S) om stadens passivitet när det gäller byggande av tunnelbana till Hagastaden. RII

24 Nr 2013:27 av Jan Valeskog (S) om den beräknade bristen på 131 000 bostäder i länet år 2030. RI

25 Nr 2013:28 av Emilia Bjuggren (S) om fritiden för barn och unga i Hjulsta. RV

26 Nr 2013:29 av Jan Valeskog (S) om förestående nedläggning av 11-mannaplan på Stadshagens IP. RIII

NYA BESLUTSÄRENDEN (exkl. motioner), Rotel IV

33 Utl. 2013:98. Skolplattform Stockholm

Rotel I

34 Utl. 2013:95. Bestämmelser om utdelning av Stockholms stads hedersbelöning

35 Utl. 2013:99. Arvodering av förtroendevald

36 Utl. 2013:100. Stockholms Hamn AB:s och Kapellskärs Hamn AB:s om- och tillbyggnad av Kapellskärs hamn

37 Utl. 2013:102. Samordning av stadens insatser i Kungliga nationalstadsparken

Rotel I+IV

38 Utl. 2013:103. Skolfastigheter i Stockholm AB:s (SISAB) om-, ny- och tillbyggnad av Fridhemsskolan på Kungsholmen

Rotel I+V

39 Utl. 2013:101. Inriktningsbeslut för AB Stockholmshem gällande nyproduktion av bostäder, Rosenlundsparken, Södermalm

BORDLAGDA MOTIONER

40 Utl. 2012:155. Bevarande av den gamla eken på Oxenstiernsgatan. Motion (2011:69) av Åke Askensten (MP). RII

Dnr 304-2208/2011 (bordlagd 18/2, bordlagd 8/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

41 Utl. 2012:157. Uppkallande av någon offentlig plats efter Sven Tumba Johansson. Motion (2011:59) av Tomas Rudin (S). RIII

Dnr 312-2037/2011 (bordlagd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

42 Utl. 2012:159. Anordnande av WC vid fotbollsplanen i Bellevueparken. Motion (2011:57) av Jan Valeskog (S). RIII

Dnr 328-2034/2011 (bordlagd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

43 Utl. 2012:160. Ombyggnation av Mälarhöjdens skola.

Motion (2011:66) av Jan Valeskog (S). RIV + RIII
Dnr 308-2204/2011 (bordlagd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

44 Utl. 2012:161. Översyn i syfte att effektivisera stadens funktionshinderråd. Motion (2011:80) av Kaj Nordquist (S). RVII

45 Utl. 2013:4. Om barns rätt till en giftfri vardag - inför miljödiplomering för giftfria skolor. Motion (2012:12) av Emilia Hagberg m.fl. (MP). RVI

Dnr 322-444/2012 (bordlagd 4/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

46 Utl. 2013:5. Om den könssegregerade arbetsmarknaden i Stockholms stad. Motion (2011:25) av Ann-Margarethe Livh (V). RVII

Dnr 331-636/2011 (bordlagd 18/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

47 Utl. 2013:6. Nya konstytor i stadsmiljön. Motion (2011:62) av Åke Askensten (MP). RVIII (bordlagd 8/4)

48 Utl. 2013:7. Införande av legitimation för all personal med eget ansvar för barn på skolorna, även fritidspedagogerna. Motion (2012:5) av Jan Valeskog (S). RIV

Dnr 322- 258/2012 (bordlagd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

49 Utl. 2013:8. Ersättande av slogan "The Capital of Scandinavia". Motion (2012:13) av Åke Askensten (MP). RI (bordlagd 8/4)

50 Utl. 2013:9. Utformande av en lönestrategi i Stockholms stad. Motion (2012:34) av Jan Valeskog (S). RI

Dnr 219-946/2012 (bordlagd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

51 Utl. 2013:10. Tio kraftfulla insatser mot barnfattigdomen i Stockholms stad med sikte på en nollvision. Motion (2012:24) av Karin Rågsjö (V). RI

Dnr 325-663/2012 (bordlagd 18/2)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

52 Utl. 2013:27. Policy för bedömning i skolan. Motion (2012:21) av Per Olsson (MP). RIV

53 Utl. 2013:34. Tidsgeografiska dagsprogram i Stockholms stadsbyggande. Motion (2012:10) av Tomas Rudin (S). RIII

Dnr 310-427/2012 (bordlagd 29/4)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

54 Utl. 2013:50. Ett program för sexuell hälsa i Stockholm. Motion (2012:23) av Emilia Bjuggren (S). RVII

55 Utl. 2013:51. Jour- och familjehem i kommunal regi. Motion (2012:20) av Inger Stark och Jackie Nylander (båda V). RVII

56 Utl. 2013:52. Stadsdelarnas ansvar för funktionsnedsattas fritid och idrottsmöjligheter. Motion (2012:22) av Tomas Rudin, Emilia Bjuggren och Kaj Nordquist (alla S). RVII

57 Utl. 2013:53. "Best practise" i arbetet med budget- och skuldrådgivning i vräkningsförebyggande syfte i stadsdelarna. Motion (2012:11) av Karin Rågsjö (V). RVII

58 Utl. 2013:54. Satsning på bättre cykelmiljö i staden. Motion (2011:43) av Teres Lindberg m.fl. (S). RII+VI

59 Utl. 2013:55. Byggnation och upprustning av Nälstaskolan i Vällingby. Motion (2012:16) av Jan Valeskog och Kaj Nordquist (båda S). RIV

60 Utl. 2013:66. Avpolitisering av stödet till Nobelmuseet. Motion (2012:8) av Mats Berglund (MP). RVIII

61 Utl. 2013:67. Nya samlingslokaler, ett Folkets hus, i Hammarby Sjöstad. Motion (2012:29) av Tomas Rudin och Karin Gustafsson (båda S). RVIII

62 Utl. 2013:68. Användning av Riddersviksparken och den mark som står till ingen nytta efter nedläggning av plantskolan i Hässelby villastad. Motion (2012:35) av Kaj Nordquist och Tomas Rudin (båda S). RI

63 Utl. 2013:69. Sänkt rösträttsålder i kommunvalet 2014. Motion (2012:65) av Åsa Jernberg (MP). RI

64 Utl. 2013:70. Möjligheten att skapa föreningsdrivna odlingslottsområden av grönmark kring flerfamiljshus samt skapandet av kolonilottsområden. Motion (2012:28) av Tomas Rudin, Bengt Sandberg och Maria Östberg Svanelind (alla S). RI

65 Utl. 2013:71. Anställning av arbetslösa som går på jobbtorg i upp till 12 månader för att berättiga till a-kassa. Motion (2012:32) av Karin Rågsjö (V). RII

66 Utl. 2013:72. Stopp för den fria prissättningen hos så kallade friåkande taxibilar. Motion (2012:2) av Jan Valeskog (S). RII

67 Utl. 2013:73. Frekvent upptagning av sand från hårt trafikerade gator samt införande av nya städmaskiner i Stockholm. Motion (2012:3) av Jan Valeskog (S). RII

68 Utl. 2013:74. Metoder för att vara konstaterat bäst i världen

Motion (2012:36) av Kaj Nordquist (S). RVII
Dnr 326-949/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

69 Utl. 2013:86. Utredning av förutsättningar för att hela Västberga industriområde ska kunna bli ett område för boende och företagande

Motion (2012:63) av Maria Hannäs (V). RI
Dnr 302-1722/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

70 Utl. 2013:87. Program för gröna skyskrapor i Stockholm

Motion (2012:4) av Tomas Rudin (S). RIII
Dnr 311-257/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

71 Utl. 2013:88. Krav på ändrade byggregler så att energieffektivitet både mäts i tillförd energi och hur energin till fastigheten produceras

Motion (2012:17) av Jan Valeskog (S). RIII
Dnr 315-565/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

72 Utl. 2013:89. En trygghetskarta för Stockholm

Motion (2012:15) av Tomas Rudin och Maria Östberg Svanelind (båda S). RIII
Dnr 319-563/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

73 Utl. 2013:90. Inrättande av kombolägenheter i Stockholm

Motion (2012:6) av Emilia Bjuggren m.fl. (S). RV
Dnr 316-259/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

74 Utl. 2013:91. Finansiering av byggandet av bostäder och upprustning av stadens miljonprogram

Motion (2012:19) av Ann-Margarethe Livh och Ann Mari Engel (båda V). RV
Dnr 316-567/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

75 Utl. 2013:92. Föreningars växande behov av samlingslokaler och kommunens möjlighet att låna ut tomställda lokaler

Motion (2012:31) av Tomas Rudin, Gunnar Sandell och Emilia Bjuggren (alla S). RV
Dnr 328-863/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

76 Utl. 2013:93. En mer positiv attityd till gatukonst och graffiti

Motion (2012:37) av Mats Berglund (MP). RVIII
Dnr 328-950/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

NYA MOTIONER, Rotel III

77 Utl. 2013:104. En träningshall för bandy, konståkning och skridsko i Stockholm

Motion (2012:66) av Stefan Nilsson och Åsa Jernberg (båda MP)
Dnr 328-1779/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel IV

78 Utl. 2013:97. Skapandet av idrottsmöjligheter på Kungsholmens skolgårdar

Motion (2012:49) av Emilia Bjuggren och Jari Visshed (båda S)
Dnr 328-1374/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Rotel I

79 Utl. 2013:94. Förbättringar av stadens föreningstavlor

Motion (2012:42) av Maria Hannäs (V)
Dnr 324-1256/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

80 Utl. 2013:96. Stående avsättning av budget för samverkansutveckling av City

Motion (2012:45) av Tomas Rudin (S)
Dnr 336-1259/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

81 Utl. 2013:105. Promenadstaden - den felande länken vid Danvikskanalen

Motion (2012:64) av Tomas Rudin (S)
Dnr 302-1723/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

82 Utl. 2013:106. Tunnelbana från Hagsätra till Älvsjö

Motion (2012:50) av Roger Mogert (S)
Dnr 314-1375/2012
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

83 Utl. 2013:107. Öppnande och utvecklande av ett nytt upplevelsekvarter i city, Klara gårdar, kvarteren mellan Gamla Brogatan, Korgmakargränd och Bryggargatan

Motion (2013:19) av Tomas Rudin (S)
Dnr 319-303/2013
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§1 Justering

Förste vice ordföranden Eva-Louise Erlandsson Slorach (S) och andre vice ord­föranden Ulf Fridebäck (FP) utsågs att jämte ordföranden Margareta Björk (M) justera och expediera dagens protokoll. Justeringen kommer att ske den 9september 2013.

§2 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellation nr2012:49.

§3 Interpellation om riktlinjer för personalövertagande (nr2012:53)

Dnr 329-1847/2012

Roger Mogert (S) hade lämnat in en interpellation om riktlinjer för personalö­vertagande.

Kommunfullmäktige beslutade den 28 januari 2012 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 1.

I debatten yttrade sig borgarrådet Mogert, Karin Rågsjö och borgarrådet Nordin.

§4 Interpellation om stadens bristande ansvarstagande för kolloverksamheten på BarnensÖ (nr2013:3)

Dnr 324-152/2013

Jan Valeskog (S) hade lämnat in en interpellation om stadens bristande an­svarstagande för kolloverksamheten på BarnensÖ.

Kommunfullmäktige beslutade den 18 februari 2013 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 2.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog och borgarrådet Nordin.

§5 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr6, 8 och 9 för år 2013.

§6 Interpellation om Stockholms nej till ökad programersättning för gymnasieelever, från andra kommuner i länet (nr2013:10)

Dnr 323-380/2013

Jan Valeskog (S) hade lämnat in en interpellation om Stockholms nej till ökad programersättning för gymnasieelever, från andra kommuner i länet.

Kommunfullmäktige beslutade den 8 april 2013 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Nordin hänvisade till utdelat interpellationssvar ------------ Bilaga 3.

I debatten yttrade sig Jan Valeskog och borgarrådet Nordin.

§7 Interpellation om för låg ersättning när privata vårdföretag nu lämnar äldreomsorgen (nr2013:12)

Dnr 327-382/2013

Eivor Karlsson (MP) hade lämnat in en interpellation om för låg ersättning när privata vårdföretag nu lämnar äldreomsorgen.

Kommunfullmäktige beslutade den 8 april 2013 att interpellationen fick framställas.

Borgarrådet Larsson hänvisade till utdelat interpellationssvar ----------- Bilaga 4.

I debatten yttrade sig Eivor Karlsson, Torun Boucher samt borgarråden Mogert och Larsson.

§8 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga besvarandet av interpellationerna nr13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 och 24 för år 2013.

§9 Interpellationer

Anmäldes ingivna interpellationer:

1. (2013:25) av Ann-Margarethe Livh (V) om hur arbetsmarknaden i Stockholm hårdnar och oseriösa företag skor sig på redan utsatta männi­skor
Dnr 331-972/2013;

2. (2013:26) av Jan Valeskog (S) om stadens passivitet när det gäller byg­gande av tunnelbana till Hagastaden
Dnr 314-973/2013;

3. (2013:27) av Jan Valeskog (S) om den beräknade bristen på 131000 bo­städer i länet år 2030
Dnr 316-974/2013;

4. (2013:28) av Emilia Bjuggren (S) om fritiden för barn och unga i Hjulsta
Dnr 324-975/2013;

5. (2013:29) av Jan Valeskog (S) om förestående nedläggning av 11-mannaplan på Stadshagens IP
Dnr 328-976/2013.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att interpellationerna fick fram­ställas.

Härefter beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bordlägga besva­randet av dessa interpellationer.

§10 Muntlig frågestund

Fråga nr 1. Moderaternas nya skolpolitik

Borgarrådet Mogert (S) ställde en fråga om Moderaternas nya skolpolitik.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Nordin.

Fråga nr 2. Planering, tidplan och utbredning av nya naturreservat i Älvsjö­skogen, Årstaskogen och Kyrkhamn

Katarina Luhr (MP) ställde en fråga om planering, tidplan och utbredning av nya naturreservat i Älvsjöskogen, Årstaskogen och Kyrkhamn.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Katarina Luhr och borgarrådet Larsson.

Fråga nr 3. Firande av kungen

Ann Mari Engel (V) ställde en fråga om firande av kungen.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Ann Mari Engel och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 4. Stockholm stads samarbetsavtal med Sankt Petersburg

Emilia Bjuggren (S) ställde en fråga om Stockholm stads samarbetsavtal med SanktPetersburg.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Emilia Bjuggren och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 5. Hur ser tillgången till specialpedagogik ut i Stockholm på gymnasienivå?

Karin Rågsjö (V) ställde frågan: Hur ser tillgången till specialpedagogik ut i Stockholm på gymnasienivå?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Karin Rågsjö och borgarrådet Edholm.

Fråga nr 6. Arbetsvillkor och löner vid ”Stockholms parkering”

Salar Rashid (S) ställde en fråga om arbetsvillkor och löner vid ”Stockholms parkering”.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Salar Rashid och borgarrådet Hamilton.

Fråga nr 7. Varför bidrar staden till att ”döda” Slussen i förtid?

Stellan Hamrin (V) ställde frågan: Varför bidrar staden till att ”döda” Slussen i förtid?

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av Stellan Hamrin och borgarrådet Nordin.

Fråga nr 8. Finansborgarrådets uttalanden angående hemlösa EU-medborgare

Borgarrådet Mogert (S) ställde en fråga om finansborgarrådets uttalanden angå­ende hemlösa EU-medborgare.

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att frågan fick framställas.

Ordet innehades av borgarråden Mogert och Nordin.

§11 Anmälda skrivelser

Till kommunfullmäktige hade inkommit följande skrivelser, vilka delgivits be­rörda organ:

Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 14 juni 2013

Beslut (14 juni) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (28 maj 2012) avseende Rekommendation att anta Överenskommelse mellan kommu­nerna och landstinget i Stockholms län om samordning av insatser för habilite­ring och rehabilitering enligt SOSFS 2007:10 och ändringar 2008:20.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dnr 325-2450/2011


Förvaltningsrätten i Stockholms beslut

av den 17 juni 2013

Beslut (17 juni) angående överklagande av kommunfullmäktiges beslut (24 sep­tember) avseende Försäljning av 49 fastigheter i Nynäshamn till Nynäshamns kommun.

Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

Dnr 302-868/2012

Kammarrätten i Stockholms beslut

av den 13 juni 2013

Beslut (13 juni) med anledning av överklagat avgörande i Förvaltningsrätten (beslut 5 juni) avseende Förslag till detaljplan för Slussen, Karl Johans Torg i stadsdelen Södermalm, Dnr 2005-08976-54. Kammarrätten meddelar inte pröv­ningstillstånd.

Förvaltningsrättens avgörande står därför fast.

Dnr 311-1960/2011

Mark- och miljööverdomstolens beslut

av den 23 juli 2013

Beslut (23 juli) med anledning av överklagat avgörande hos Mark- och miljö­domstolen (beslut 5 juni) avseende detaljplan för område vid kvarteret Regn­droppen i stadsdelen Björkhagen Stockholm Hammarbyhöjden 1:1.

Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd.

Mark- och miljödomstolens dom står därför fast.

Mark- och miljödomstolens beslut

av den 29 juli 2013

Beslut (29 juli) med anledning av överklagat avgörande hos Länsstyrelsen i Stockholms län (beslut 31 januari) avseende förslag till detaljplan för del av Lunda 6:1 m.fl. Älkvarnsvägen, Tumultvägen och Banvägen i stadsdelarna Lunda och Kälvesta (34 småhus).

Mark- och miljödomstolen avvisar JM:s överklagande i den del som gäller avvisning av BG:s överklagande.

Mark- och miljödomstolen ändrar inte länsstyrelsens beslut.

Dnr 311-1021/2012

Mark- och miljööverdomstolens beslut

av den 8 augusti 2013

Beslut (8 augusti) med anledning av överklagat avgörande hos Mark- och miljö­domstolen avseende Förslag till detaljplan för Nybohovsbacken, Hägerstensvä­gen, i stadsdelen Liljeholmen.

Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd.

Mark- och miljödomstolens dom står därför fast.

Dnr 311-2135/2011


Mark- och miljödomstolens beslut

av den 9 augusti 2013

Beslut (9 augusti) med anledning av överklagat avgörande hos Länsstyrelsen i Stockholms län (beslut 3 juni) avseende Detaljplan för fastigheten Svalörten 26 i stadsdelen Hässelby Villastad, Stockholms kommun.

Mark- och miljödomstolen avslår yrkandet om syn i målet. Klagandena bereds tillfälle att senast 2013-09-30 skriftligen slutföra sin talan i målet.

Regeringsbeslut

av den 15 augusti 2013

Beslut (15 augusti) med anledning av överklagande av Länsstyrelsens beslut (17april 2008) i fråga om Revidering av beslutet om inrättande av Hansta naturreservat (Ändring av reservatsföreskrifterna för Hansta naturreservat).

Regeringen ändrar Länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 14 april 2008 endast på så sätt att motorcrossbanan vid Hägerstalund ska avvecklas så snart ny lokalisering för verksamheten utanför reservatet tagits fram dock senast 31 de­cember 2017.

Regeringen avslår överklagandena i övrigt.

Dnr 304-2443/2007

Mark- och miljödomstolens beslut

av den 27 augusti 2013

Beslut (27 augusti) med anledning av överklagat avgörande hos Länsstyrelsen i Stockholms län (beslut 26 mars) avseende Godkännande av förslag till detaljplan för del av Norra Djurgårdsstaden, Norra 2, Gasverksvägen (del av Hjorthagen 1:3 och Norra Djurgården 1:14) i stadsdelen Hjorthagen (560 lägenheter) Dnr2009-18084-54.

Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

Dnr 311-1022/2012

§12 Anmälan av ny ledamot och ersättare

Anmäldes länsstyrelsen i Stockholms läns beslut den 18 juni 2013 att utse ny ledamot och ersättare i kommunfullmäktige för tiden till och med den 14oktober 2014.

Till ledamot efter Helen Törnqvist (C) hade utsetts Stina Bengtsson (C).

Till ersättare efter Stina Bengtsson (C) hade utsetts Abir Al-Sahlani (C).

§13 Närvaro

Närvaro antecknades enligt ---------------------------------------------- Bilaga 5.

§14 Justering

Ordföranden anmälde att till justeringsmän utsetts ordföranden, förste och andre vice ordförandena samt att justeringen kommer att ske måndagen den 9september 2013 kl. 15.00, vilket kommunfullmäktige godkände.

§15 Valärenden, fyllnadsval (skrivelse 2013:3 och 2013:4)

Valärende i kommunfullmäktige 2013-09-02 behandlades. Tillägg till ärendet anmäldes och utdelades.

Ordföranden tog upp kommunstyrelsens och valberedningens förslag med tillägg till ärendet. Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning enligt ----- Bilaga 6.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§16 Skolplattform Stockholm (utl.2013:98)

Dnr 322-886/2013

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:98 behandlades. Utlåtandet gäller ett ge­nomförandebeslut av projektet Skolplattform Stockholm.

Ordet innehades av Karin Rågsjö, borgarrådet Edholm och Ann Mari Engel.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Utbildningsnämnden får i uppdrag att genomföra projektet Skolplattform Stockholm.

2. Projektet finansieras genom disposition av de i eget kapital särskilt reser­verade medlen för verksamhetsutveckling med IT.

§17 Bestämmelser om utdelning av Stockholms stads hedersbelöning (utl.2013:95)

Dnr 204-681/2013

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:95 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om bestämmelser om utdelning av Stockholms stads hedersbelöning.


Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

1. Bestämmelser om utdelning av Stockholms stads hedersbelöning antas i enlighet med utlåtandet.

2. Bestämmelserna träder i kraft den 1 oktober 2013 och ersätter Kfs 1972:42 om Bestämmelser rörande utdelning av Stockholms stads heders­belöning.

§18 Arvodering av förtroendevald (utl.2013:99)

Dnr 019-1082/2013

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:99 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om arvodering av förtroendevald.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Arvode ska utges till Ann-Margarethe Livh (V) om 60 procent av helt arvode för förtroendevalda under perioden 2013-07-01 – 2014-12-31.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§19 Stockholms Hamn AB:s och Kapellskärs Hamn AB:s om- och tillbyggnad av Kapellskärs hamn

Genomförandebeslut (utl.2013:100)

Dnr 023-618/2013

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:100 behandlades. Utlåtandet gäller ett ge­nomförandebeslut av Stockholms Hamn AB:s och Kapellskärs Hamn AB:s om- och tillbyggnad av Kapellskärs hamn.

Ordet innehades av Helena Bonnier, borgarrådet Helldén och Malte Sigemalm.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Helldén (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommun­styrelsen.


Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning i enlighet med kommunstyrelsens förslag följande.

1. Genomförandet av om- och tillbyggnad av Kapellskärs hamn med en pro­jektbudget om ca 790 mnkr i löpande penningvärde för Stockholms Hamn AB godkänns.

2. Stockholms Stadshus AB uppmanas att ge Stockholms Hamn AB i upp-drag att teckna erforderliga avtal.

§20 Samordning av stadens insatser i Kungliga nationalstadsparken (utl.2013:102)

Dnr 302-513/2013

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:102 behandlades. Utlåtandet gäller ett ärende om samordning av stadens insatser i Kungliga nationalstadsparken.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Trafik- och renhållningsnämnden får i uppdrag att efter samråd med miljö- och hälsoskyddsnämnden samordna stadens insatser i Kungliga national-stadsparken.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§21 Skolfastigheter i Stockholm AB:s (SISAB) om-, ny- och tillbyggnad av Fridhemsskolan på Kungsholmen

Genomförandebeslut (utl.2013:103)

Dnr 308-822/2013

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:103 behandlades. Utlåtandet gäller ett ge­nomförandebeslut av Skolfastigheter i Stockholm AB:s om-, ny- och tillbyggnad av Fridhemsskolan på Kungsholmen.

Ordet innehades av Maria Hannäs, Ingegerd Akselsson Le Douaron och borgar­rådet Edholm.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Genomförande av projekt för om-, ny och tillbyggnad av Fridhemsskolan, för 1050 elever, till en total investeringsutgift om 314 mnkr, godkänns.

§22 Inriktningsbeslut för AB Stockholmshem gällande nyproduktion av bostäder, Rosenlundsparken, Södermalm (utl.2013:101)

Dnr 311-814/2013

Kommunstyrelsens utlåtande nr 2013:101 behandlades. Utlåtandet gäller ett in­riktningsbeslut om AB Stockholmshems nyproduktion av bostäder i Rosenlunds­parken, Södermalm.

Ordet innehades av Björn Ljung, borgarrådet Helldén, Sebastian Wiklund och borgarrådet Larsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av borgarrådet Helldén (MP) att ärendet återremitteras i avvaktan på besked om hur planförslaget kommer att utformas och den efterföljande bedömningen av hur det påverkar AB Stockholmshems investering,

dels av Sebastian Wiklund (V) i första hand instämmande i borgarrådet Helldéns (MP) återremissyrkande och i andra hand bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Propositionsordning

Ordföranden tog först upp återremissyrkandet. Vid propositioner på bifall till eller avslag på detta yrkande beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att avslå detta.

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet.

Härefter tog ordföranden upp kommunstyrelsens förslag varemot ställdes Sebastian Wiklunds (V) andrahandsyrkande. Vid propositioner på dessa yrkan­den beslutade kommunfullmäktige utan omröstning att bifalla kommunstyrelsens förslag.

Beslut

Kommunfullmäktige hade alltså i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutat följande.

Inriktningen för nyproduktion av 123 hyreslägenheter med kompletterande lokaler, i västra delen av Rosenlundsparken på Södermalm, till en total inve­steringsutgift om 422 mnkr godkänns.

Miljöpartiet avstår från att delta i beslutet.

§23 Motion om bevarande av den gamla eken på Oxenstiernsgatan (utl.2012:155)

Dnr 304-2208/2011

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:155 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Åke Askensten (MP) i vilken han föreslår att kom­munfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram en beva­randeplan för eken på Oxenstiernsgatan.

Ordet innehades av Maria Antonsson, Daniel Valiollahi, Stellan Hamrin, Jonas Eklund och borgarrådet Edholm.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Motion (2011:69) av Åke Askensten (MP) om bevarande av den gamla eken på Oxenstiernsgatan anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlå­tandet.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§24 Motion om uppkallande av någon offentlig plats efter Sven Tumba Johansson (utl.2012:157)

Dnr 312-2037/2011

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:157 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Tomas Rudin (S) i vilken han föreslår att kommun­fullmäktige beslutar att uppkalla en offentlig plats efter Sven Tumba Johansson.

Beslut

Med bifall till kommunstyrelsens förslag i utlåtandet beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning följande.

Motion (2011:59) av Tomas Rudin (S) om uppkallande av någon offentlig plats efter Sven Tumba Johansson anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§25 Motion om anordnande av WC vid fotbollsplanen i Bellevueparken (utl.2012:159)

Dnr 328-2034/2011

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:159 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Jan Valeskog (S) i vilken han föreslår att en bekväm­lighetsinrättning provisoriskt byggs vid fotbollsplanen i Bellevueparken.

Ordet innehades av Jan Valeskog och borgarrådet Kevius.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jan Valeskog (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:57) av Jan Valeskog (S) om anordnande av WC vid fotbolls­planen i Bellevueparken anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i utlåtandet.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§26 Motion om ombyggnation av Mälarhöjdens skola (utl.2012:160)

Dnr 308-2204/2011

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2012:160 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Jan Valeskog (S) i vilken han föreslår att staden gör om två små befintliga idrottshallar i Mälarhöjdens skola till nya skollokaler.

Ordet innehades av Jan Valeskog och borgarrådet Edholm.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jan Valeskog (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:66) av Jan Valeskog (S) om ”Ombyggnation av Mälarhöjdens skola” anses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§27 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtande nr2012:161.

§28 Motion om barns rätt till en giftfri vardag - inför miljödiplomering för gift­fria skolor (utl.2013:4)

Dnr 322-444/2012

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2013:4 behandlades. Utlåtan­det gäller en motion av Emilia Hagberg m.fl. (MP) i vilken de föreslår att staden ska anta målet att samtliga kommunala förskolor ska vara miljödiplomerade och fria från gifter senast år 2021.

Ordet innehades av Katarina Luhr, Mikael Magnusson, Stellan Hamrin, borgar­rådet Ankersjö, Ewa Larsson och Maria Antonsson.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mikael Magnusson (S) och Katarina Luhr (MP) bifall till Socialdemo­kraternas och Miljöpartiets gemensamma reservation i kommunstyrelsen,

dels av Stellan Hamrin (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2012:12) av Emilia Hagberg m.fl. (MP) om ”Barns rätt till en giftfri vardag - inför miljödiplomering för giftfria skolor” anses besvarad med hän­visning till vad som sägs i utlåtandet.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§29 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtande nr2013:5.

§30 Motion om nya konstytor i stadsmiljön (utl.2013:6)

Dnr 328-2041/2011

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2013:6 behandlades. Utlåtan­det gäller en motion av Åke Askensten (MP) i vilken han föreslår att Stockholms stad borde införa nya konstytor i stadsmiljön.

Ordet innehades av Mats Berglund, Ann Mari Engel, borgarrådet Sjöstedt och Salar Rashid.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Salar Rashid (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Mats Berglund (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Ann Mari Engel (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2011:62) av Åke Askensten (MP) om ”Nya konstytor i stadsmiljön” anses besvarad med hänvisning till vad som anförs i utlåtandet.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§31 Motion om införande av legitimation för all personal med eget ansvar för barn på skolorna, även fritidspedagogerna (utl.2013:7)

Dnr 322-258/2012

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2013:7 behandlades. Utlåtan­det gäller en motion av Jan Valeskog (S) i vilken han föreslår att staden beslutar att hos regeringen kräva att all personal som har ett eget ansvar för barn på sko­lorna ges möjlighet att få en ändamålsenlig behörighet och legitimation.

Ordet innehades av Jan Valeskog, Karin Rågsjö, borgarrådet Edholm, Per Olsson och Åsa Jernberg.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jan Valeskog (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Åsa Jernberg (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrel­sen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2012:5) av Jan Valeskog (S) om ”Införande av legitimation för all personal med eget ansvar för barn på skolorna, även fritidspedagogerna” an­ses besvarad med vad som anförs i utlåtandet.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§32 Motion om ersättande av slogan ”The Capital of Scandinavia” (utl.2013:8)

Dnr 050-509/2012

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2013:8 behandlades. Utlåtan­det gäller en motion av Åke Askensten (MP) i vilken han föreslår ett ersättande av slogan ”The Capital of Scandinavia”.

Ordet innehades av Mats Berglund, Arba Kokalari, Ann Mari Engel, Mikael Magnusson, Berthold Gustavsson, Karl Bern, borgarråden Helldén och Nordin, Torun Boucher och Maria Östberg Svanelind.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Mats Berglund (MP) för egen del bifall till motionen,

dels av Ann Mari Engel (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunsty­relsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2012:13) av Åke Askensten (MP) om ersättande av slogan ”The Capital of Scandinavia” avslås med hänvisning till vad som sägs i utlåtandet.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§33 Motion om utformande av en lönestrategi i Stockholms stad (utl.2013:9)

Dnr 219-946/2012

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2013:9 behandlades. Utlåtan­det gäller en motion av Jan Valeskog (S) i vilken han föreslår att staden ska ta ett ökat ansvar för lönebildningen och utforma en lönestrategi för stadens anställda.

Ordet innehades av Jan Valeskog, Daniel Somos, Sara Pettigrew, Karin Rågsjö, Ingegerd Akselsson Le Douaron, Ann-Katrin Åslund, Bengt Sandberg, Torun Boucher och borgarrådet Mogert.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Jan Valeskog (S) bifall till Socialdemokraternas reservation i kommun­styrelsen,

dels av Karin Rågsjö (V) bifall till Vänsterpartiets reservation i kommunstyrel­sen.

dels av Bengt Sandberg (S) avslag på motionen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2012:34) av Jan Valeskog (S) om ”Utformande av en lönestrategi

i Stockholms stad” anses besvarad med hänvisning till vad som sägs i utlå­tandet.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§34 Bordlagt ärende

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtande nr2013:10.

§35 Motion om policy för bedömning i skolan (utl.2013:27)

Dnr 322-660/2012

Kommunstyrelsens tidigare bordlagda utlåtande nr 2013:27 behandlades. Utlå­tandet gäller en motion av Per Olsson (MP) där han föreslår att Stockholms stad ger utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram och besluta om en gemensam po­licy för bedömning i skolan.

Ordet innehades av Per Olsson och borgarrådet Edholm.

Yrkanden

Under överläggningen hade yrkats

dels bifall till kommunstyrelsens förslag,

dels av Per Olsson (MP) bifall till Miljöpartiets reservation i kommunstyrelsen.

Beslut

Efter framställda propositioner enligt dessa yrkanden beslutade kommunfull­mäktige utan omröstning – i enlighet med kommunstyrelsens förslag – följande.

Motion (2012:21) av Per Olsson (MP) om ”Policy för bedömning i skolan” anses besvarad med vad föredragande borgarrådet anför.

Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

§36 Bordlagda ärenden

Kommunfullmäktige beslutade utan omröstning att åter bordlägga kommunsty­relsens utlåtanden nr34, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92 och 93 för år 2013.

Kommunfullmäktige beslutade även att bordlägga kommunstyrelsens utlåtande nr94, 96, 97, 104, 105, 106 och 107 för år 2013.

§37 Motioner

Under tiden 11 juni – 2 september 2013 väcktes och inlämnades följande motioner:

1. (2013:56) av Ewa Larsson (MP) om samarbete och samordning för ut­veckling och förädling av områden kring Skarpnäcks gård, Skarpa by
Dnr 336-1206/2013;

2. (2013:57) av Åsa Jernberg (MP) om en handlingsplan mot hatbrott
Dnr 334-1223/2013;

3. (2013:58) av Åsa Jernberg (MP) om lika rättigheter för eleverna i Stockholms skolor
Dnr 322-1224/2013;

4. (2013:59) av Stefan Nilsson och Daniel Helldén (båda MP) om inrät­tande av en bilpool för elbilar i Stockholm
Dnr 314-1288/2013;

5. (2013:60) av Eivor Karlsson (MP) om ett monument över Förintelsens romska offer
Dnr 328-1289/2013;

6. (2013:61) av Tara Twana (S) om rösträtt för invandrare från utomeuro­peiska länder i lokala val
Dnr 335-1290/2013;

7. (2013:62) av Tara Twana (S) om etiska riktlinjer för utförare inom vård och omsorg
Dnr 327-1291/2013;

8. (2013:63) av Tara Twana (S) om ett initiativ tillsammans med övriga nordiska länder för att bilda ett ”nordiskt initiativ”
Dnr 334-1292/2013.

Motionerna överlämnades till kommunstyrelsen för beredning.

Kommunfullmäktige åtskildes kl. 21.50.