Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2013-11-21

Sammanträde 2013-11-21

Datum
Klockan
Plats

Rotel I

5 Budget 2014 för Stockholms stad och inriktning för 2015-2016 samt ägardirektiv 2014-2016 för koncernen Stockholms Stadshus AB, (se även bilaga med uppgift om delbeslut)

Dnr 111-575/2013

Kommunstyrelsens förslag till budget finns tillgänglig i Stadshusets reception.

Kungörelse med föredragningslista och handlingar finns tillgängliga via Insyn, http://insynsverige.se/stockholm-kf, på stadens intranät och på Stockholms stads hemsida, www.stockholm.se.
Handlingarna finns också att beställa från stadsledningskontorets vaktmästeri under ordinarie kontorstid.


2

§4 Organisationsförändringar (Bilaga 11 till budgetutlåtandet)

§5 Ärenden som avslutas eller besvaras i samband med kommunfullmäktiges beslut om budget 2014 för Stockholms stad (Bilaga 12 till budgetutlåtandet)

§6 Kompletterande basnyckeltal 2014 (Bilaga 13 till budgetutlåtandet)