Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2014-11-27

Sammanträde 2014-11-27

Datum
Klockan
16:00
Plats
Rådssalen

Bordlagda interpellationer

2 Nr 2014:14 av Anna König Jerlmyr (M) om Bromma flygplats. RI

Dnr 309-1478/2014 (framställd 10/11)

3 Nr 2014:15 av Joakim Larsson (M) om bygg bort Stockholms trafikinfarkt. RVII

Dnr 314-1480/2014 (framställd 10/11)

4 Nr 2014:16 av Anna König Jerlmyr (M) om regeringens straff- beskattning av Stockholm. RI

Dnr 309-1481/2014 (framställd 10/11)

5 Nr 2014:17 av Joakim Larsson (M) om Slussen. RI

Dnr 311-1482/2014 (framställd 10/11)

6 Nr 2014:18 av Anna König Jerlmyr (M) om höjd skattesats i Stockholms stad. RI

Dnr 309-1483/2014 (framställd 10/11)

7 Nr 2014:19 av Anna König Jerlmyr (M) om förseningen av Förbifart Stockholm. RI

Dnr 314-1484/2014 (framställd 10/11)

8 Nr 2014:20 av Madeleine Sjöstedt (FP) om det eventuella stoppet av arbetet med nya Slussen. RI

Dnr 311-1485/2014 (framställd 10/11)

9 Nr 2014:21 av Lotta Edholm (FP) om konsekvenserna för Stockholm av att Bromma flygplats avvecklas. RI

Dnr 309-1486/2014 (framställd 10/11)

10 Nr 2014:22 av Lotta Edholm (FP) om Förbifart Stockholm. RI

Dnr 314-1487/2014 (framställd 10/11)

Ny interpellation

11 Nr 2014:23 av Erik Slottner (KD) om Bromma flygplats, Förbifarten och Slussen. RI

Nya beslutsärenden (exkl. motioner), Rotel I

17 Utl. 2014:108. Fastställande av skattesats för 2015

Rotel I+IX

18 Utl. 2014:109. AB Svenska Bostäders nyproduktion av studentbostäder m.m. i kv. Vallgossen på Kungsholmen

Genomförandebeslut
Dnr 023-1283/2014

Bordlagda motioner

19 Utl. 2013:157. Fullt meddelarskydd inom äldreomsorgen. Motion (2012:40) av Stefan Nilsson och Christopher Ödmann (båda MP). RVIII

20 Utl. 2013:158. Skapandet av ett kvinnohistoriskt museum i Stockholms stad. Motion (2012:69) av Ann Mari Engel (V). RII

21 Utl. 2013:181. Reklamvepor på blå- och grönklassade byggnader. Motion (2012:62) av Maria Hannäs (V). RII

22 Utl. 2013:184. Stöttande av den idéburna sektorn i stadens äldreomsorg. Motion (2012:39) av Stefan Nilsson och Christopher Ödmann (båda MP). RVIII

23 Utl. 2013:191. 20 procent av Stockholms stads elkonsumtion ska täckas av el från solceller till år 2020. Motion (2012:56) av Stefan Nilsson m.fl. (MP). RI

24 Utl. 2014:9. Meddelarfrihet i världsklass. Motion (2013:46) av Mirja Räihä och Maria Östberg Svanelind (båda S). RI

§2 Bordlagda interpellationer

§3 Interpellation om höjd skattesats i Stockholms stad (nr 2014:18) Dnr 309-1483/2014

§4 Bordlagd interpellation

§5 Interpellation om det eventuella stoppet av arbetet med nya Slussen (nr 2014:20) Dnr 311-1485/2014

§6 Bordlagda interpellationer

§7 Ändring i föredragningsordningen

§8 Nya interpellationer

§10 Anmälan av skrivelser

§11 Anmälan av ny ersättare

§14 Fastställande av skattesats för 2015 (utl. 2014:108) Dnr 111- 1408/2014

§15 AB Svenska Bostäders nyproduktion av studentbostäder m.m. i kv. Vallgossen på Kungsholmen. Genomförandebeslut (utl.2014:109) Dnr 023-1283/2014

§16 Bordläggning av ärende

§17 Återtagande av motion (utl. 2013:158) Dnr 328-1833/2012

§18 Bordläggning av ärenden

§19 Återtagande av motion (utl. 2013:191) Dnr 303-1586/2012

§20 Återtagande av motion (utl. 2014:9) Dnr 210-870/2013

§21 Återtagande av motioner