Din position: Hem > Stockholms stad > Kommunfullmäktige > Sammanträde 2015-11-02

Sammanträde 2015-11-02

Datum
Klockan
16:00
Plats
Rådssalen

Bordlagda interpellationer

2 Nr 2015:11 av Joakim Larsson (M) om kvarteret Plankan. RIX

Dnr 107-409/2015 (Framställd 9/3)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

3 Nr 2015:32 av Anna König Jerlmyr (M) om vita jobbmodellen i Stockholms stad. RI

Dnr 107-889/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

4 Nr 2015:36 av Lars Jilmstad (M) om ytterstadssatsningar. RIX

Dnr 107-893/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

5 Nr 2015:37 av Joakim Larsson (M) om hotad tunnelbana. RI

Dnr 107-895/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

6 Nr 2015:38 av Isabel Smedberg Palmqvist (FP) om en kommission för social hållbarhet. RIII

Dnr 107-897/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

7 Nr 2015:39 av Lotta Edholm (FP) om barnomsorg på obekväm arbetstid. RIV

Dnr 107-898/2015 (Framställd 25/5)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

8 Nr 2015:40 av Margareta Haglund (SD) om Stockholms stads inställning till stomlinje 4 som spårväg. RVII

Dnr 107-906/2015 (Framställd 15/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

9 Nr 2015:41 av Joar Forssell (FP) om effekterna för stockholmarna av den rödgröna regeringens minskade stöd till solcellsel. RV

Dnr 107-932/2015 (Framställd 15/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

10 Nr 2015:42 av Maria Danielsson (SD) om gräddfilen för återvändande jihadister, eller "strategin mot våldsbejakande extremism" RVI

Dnr 107-1028/2015 (Framställd 15/6)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

11 Nr 2015:43 av Sofia Modigh (KD) om ledarskap inom äldreomsorgen. RVIII

Dnr 107-1323/2015 (Framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

12 Nr 2015:44 av Erik Slottner (KD) om Fryshuset i Skärholmen. RI

Dnr 107-1326/2015 (Framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

13 Nr 2015:45 av Anna König Jerlmyr (M) om återkommunalisering av Fryshuset i Skärholmen. RI

Dnr 107-1340/2015 (Framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

14 Nr 2015:46 av Jan Jönsson (FP) om fritidsverksamheten i Skärholmen. RI

Dnr 107-1345/2015 (Framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

15 Nr 2015:47 av Andrea Ström (M) om vräkning av barn. RVI

Dnr 107-1346/2015 (Framställd 7/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

16 Nr 2015:48 av Cecilia Brinck (M) om cykelbanor i Stockholm. RVII

Dnr 107-1385/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

17 Nr 2015:49 av Cecilia Brinck (M) om klottersanering. RVII

Dnr 107-1387/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

18 Nr 2015:50 av Cecilia Brinck (M) om nedskräpningen i Stockholm. RVII

Dnr 107-1388/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

19 Nr 2015:51 av Cecilia Brinck (M) om rätten att själv välja förskola. RIV

Dnr 107-1389/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

20 Nr 2015:52 av Joar Forssell (FP) om Stockholms ansvar för flyktingmottagande. RI

Dnr 107-1390/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

21 Nr 2015:53 av Anna König Jerlmyr (M) om gratis wifi i Stockholms stad. RI

Dnr 107-1450/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

22 Nr 2015:54 av Joakim Larsson (M) om de kommunala bostadsbolagen. RIX

Dnr 107-1451/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

23 Nr 2015:55 av Anna König Jerlmyr (M) om försämrat företagsklimat i Stockholm. RI

Dnr 107-1452/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

24 Nr 2015:56 av Andrea Ström (M) om att allt fler barn saknar ett eget hem i Stockholm. RVI

Dnr 107-1454/2015 (Framställd 28/9)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

25 Nr 2015:57 av Rasmus Jonlund (FP) om Eurovision och HBTQ-fokus. RI

Dnr 107-1475/2015 (Framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

26 Nr 2015:58 av Karin Ernlund (C) om den klimatsmarta kokboken. RV

Dnr 107-1547/2015 (Framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

27 Nr 2015:59 av Ulla Hamilton (M) om stadens övervakning av hjälpsökande. RVI

Dnr 107-1560/2015 (Framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

28 Nr 2015:60 av Markus Nordström (M) om Campus Konradsberg. RIV

Dnr 107-1561/2015 (Framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

29 Nr 2015:61 av Bo Sundin (M) om stadens gymverksamheter. RIII

Dnr 107-1562/2015 (Framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

30 Nr 2015:62 av Sophia Granswed (M) om upprustning av Stadsbiblioteket. RII

Dnr 107-1563/2015 (Framställd 19/10)
Ärendedokument
Läs dokument (PDF)

Ny interpellation

31 Nr 2015:63 av Peter Jönsson (M) om finansiering av Tele2 arena. RI

Nya beslutsärenden (exkl. motioner), Rotel II

38 Utl. 2015:113. Detaljplan för Årsta 1:1 i stadsdelarna Årsta och Östberga (cirka 1000 lägenheter) Dp 2011-11775-54

Rotel VI

39 Utl. 2015:114. Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) kvartal 1 år 2015

Rotel VIII

40 Utl. 2015:115. Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1§ socialtjänstlagen, kvartal 1 år 2015, äldreomsorg

Rotel I

41 Utl. 2015:116. Ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun gällande Stockholms stads hundrastplatser m.m.

42 Utl. 2015:117. Park 1 Samverkanscentral. Slutrapport

Hemställan från fastighetsnämnden
Dnr 114-1362/2015

Rotel I+V

44 Utl. 2015:119. Hantering av fordon inom kommunkoncernen i Stockholms stad

Uppdrag att utarbeta ett förslag till strategi
Dnr 129-1408/2015

Bordlagda motioner

45 Utl. 2015:111. Tiggeriförbud, ändring av stadens allmänna ordningsföreskrifter

Motion (2015:12) av Maria Danielsson m.fl. (alla SD) och William Hahne (-) RI
Dnr 106-524/2015

46 Utl. 2015:112. Bevarande av Bromma flygplats

Motion (2015:20) av Anna König Jerlmyr (M), Lotta Edholm (FP), Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD) RI
Dnr 106-648/2015

Nya motioner

47 Utl. 2015:120. Upprättande av riktlinjer om vårdad klädsel i rådssalen under kommunfullmäktigesammanträden

Motion (2015:44) av Maria Danielsson och Martin Westmont (båda SD). RI
Dnr 106-974/2015

48 Utl. 2015:121. Hedersvåld

Motion (2015:4) av Maria Danielsson (SD). RI
Dnr 106-269/2015

49 Utl. 2015:122. Fiskmarknad vid Slussen

Motion (2015:15) av Joakim Larsson (M). RI
Dnr 106-539/2015

50 Utl. 2015:123. Utbyggnad av Stadsgårdshissen

Motion (2015:18) av Joakim Larsson (M). RI
Dnr 106-634/2015

§2 Bordlagd interpellation

Kommunfullmäktige bordlägger interpellation nr 11 för år 2015 till fullmäktiges sammanträde den 30 november 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§2_prot_20151102.pdf (241 kb)

§3 Interpellation om vita jobbmodellen i Stockholms stad (nr 2015:32)

§4 Bordlagda interpellationer

Kommunfullmäktige bordlägger interpellationerna nr 36 - 62 för år 2015 till fullmäktiges sammanträde den 30 november 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§4_prot_20151102.pdf (197 kb)

§5 Ny interpellation

Följande interpellation anmäls:

1. (2015:63) av Peter Jönsson (M) om finansiering av Tele2 arena. RI
Dnr 107-1592/2015

Beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen bordläggs till fullmäktiges sammanträde den 30 november 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§5_prot_20151102.pdf (197 kb)

§6 Ändring i föredragningsordningen

Kommunfullmäktige beslutar att behandla punkt 51 på föredragningslistan före punkt nr 32.

Beslut/Protokollsutdrag
§6_prot_20151102.pdf (200 kb)

§7 Ny interpellation

Följande interpellation anmäls:

1. (2015:64) av Martin Westmont (SD) om möjligheterna att förtöja för kryssningsfartyg i Stockholms stad. RI
Dnr 107-1623/2015

Beslut
1. Interpellationen får ställas.
2. Interpellationen bordläggs till fullmäktiges sammanträde den 30 november 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§7_prot_20151102.pdf (196 kb)

§12 Valärende, fyllnadsval

Valärende i kommunfullmäktige 2015-11-02

§13 Detaljplan för Årsta 1:1 i stadsdelarna Årsta och Östberga (cirka 1000 lägenheter) Dp 2011-11775-54 (Utl. 2015:113)

§14 Rapportering av ej verkställda gynnande beslut enligt 9 § och rapportering enligt 28 f § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) samt 4 kap 1 § socialtjänstlagen (SoL) kvartal 1 år 2015 (Utl. 2015:114)

§15 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap. 1 § socialtjänstlagen, kvartal 1 år 2015, äldreomsorg (Utl. 2015:115)

§16 Ändring av Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Stockholms kommun gällande Stockholms stads hundrastplatser m.m. (Utl. 2015:116)

§17 Park 1 Samverkanscentral. Slutrapport (Utl. 2015:117)

Hemställan från fastighetsnämnden
Dnr 114-1362/2015

§19 Hantering av fordon inom kommunkoncernen i Stockholms stad (Utl. 2015:119)

Uppdrag att utarbeta ett förslag till strategi

Dnr 129-1408/2015

§20 Tiggeriförbud, ändring av stadens allmänna ordningsföreskrifter (Utl. 2015:111)

Motion (2015:12) av Maria Danielsson m.fl. (alla SD) och William Hahne (-)
Dnr 106-524/2015

§21 Bevarande av Bromma flygplats (Utl. 2015:112)

Motion (2015:20) av Anna König Jerlmyr (M), Lotta Edholm (FP), Karin Ernlund (C) och Erik Slottner (KD)
Dnr 106-648/2015

§22 Upprättande av riktlinjer om vårdad klädsel i rådssalen under kommunfullmäktigesammanträden (Utl. 2015:120)

Motion (2015:44) av Maria Danielsson och Martin Westmont (båda SD)
Dnr 106-974/2015

§23 Bordläggning av ärenden

Kommunfullmäktige bordlägger kommunstyrelsens utlåtanden nr 121 - 123 för år 2015 till kommunfullmäktiges sammanträde den 30 november 2015.

Beslut/Protokollsutdrag
§23_prot_20151102.pdf (198 kb)

§24 Nya motioner

Under tiden den 20 oktober - 2 november 2015 väcktes följande motioner:

1. Motion (2015:75) av Per Ossmer och Martin Westmont (båda SD) om ökad ljussättning på stadens husfasader
Dnr 106-1625/2015
2. Motion (2015:76) av Yvonne Fernell-Ingelström (M)
om ökad uppkoppling av fiber i Micasas fastighetsbestånd
Dnr 106-1648/2015
3. Motion (2015:77) av Richard Bengtsson (FP) om att utreda bäst lämpliga förvaltningsform för kulturgårdarna
Dnr 106-1686/2015
4. Motion (2015:78) av Anette Hellström om streaming av Stadsteaterns repertoar
Dnr 106-1688/2015
5. Motion (2015:79) av Richard Bengtsson och Rasmus Jonlund (båda FP) om värdskap för Tour de France-sträcka i Stockholm
Dnr 106-1689/2015
6. Motion (2015:80) av Rasmus Jonlund och Björn Ljung (båda FP) om att stoppa rivningsvågen i Stockholm
Dnr 106-1691/2015
7. Motion (2015:81) av Joar Forsell (FP) om att göra Stockholm till en freetrade-stad
Dnr 106-1692/2015

Beslut/Protokollsutdrag
§24_prot_20151102.pdf (198 kb)